Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

ΤΟΜΟΣ 3 Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

Το βιβλίο «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών» είναι ο τρίτος τόμος του έργου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» που εκφράζεται από τον Παντοδύναμο Θεό. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τα κηρύγματα και τη συναναστροφή που δόθηκαν σε συναθροίσεις από τον Παντοδύναμο Θεό, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις συνομιλίες του Παντοδύναμου Θεού με επικεφαλής και εργάτες, και το τρίτο μέρος αποτελείται από τη συναναστροφή του Παντοδύναμου Θεού με ένα μέρος του εκλεκτού λαού Του. Αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή αναφέρονται σε προβλήματα που υπάρχουν στην εκκλησία, καθώς και πρακτικές δυσκολίες που αφορούν την είσοδο των εκλεκτών του Θεού στη ζωή. Όχι μόνο επισημαίνουν την ουσία και την τρέχουσα κατάσταση των ανθρώπων, αλλά και φωτίζουν τους ανθρώπους σχετικά με τους στόχους που θα πρέπει να επιδιώξουν. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια και να επιτύχουν την είσοδο στη ζωή.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών

Λήψη