Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ευαγγελική χορωδία
Χορός Μουσικά βίντεο
Ηχητικό αρχείο ύμνου

Η αγάπη του Θεού είναι ό,τι πιο πραγματικό

Ύμνοι των λόγων του Θεού
  00:00
  00:00
  • 1Η αγάπη του Θεού είναι ό,τι πιο πραγματικό
  • 2Η στάση που θα πρέπει να τηρούν αυτοί που υπακούν στην εξουσία του Θεού
  • 3Θέλω ν’ αγαπήσω τον Θεό βαθύτερα
  • 4Ο Θεός μ' έσωσε
  • 5Να είσαι ατρόμητος στο μονοπάτι του αγαπητού Θεού
  Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού – του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει – του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο.Διαβάστε περισσότερα
  Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την Κρίση και την Παίδευση Του
  Μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με την εμφάνιση και το έργο του Χριστού των εσχάτων ημερών στην Κίνα
  Η διάδοση του Ευαγγελίου της βασιλείας του παντοδύναμου Θεού στην Κίνα
  Αλίμονο σε αυτούς που σταυρώνουν τον Θεό για άλλη μία φορά