Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

Οι επιλογές σ’ αυτό το βιβλίο αποτελούν όλες λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός για το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, και προέρχονται κυρίως από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού». Είναι αλήθειες που χρειάζεται να αποκτήσει επειγόντως κάθε άνθρωπος που αναζητά και διερευνά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Οι εκφράσεις του Θεού σ’ αυτό το βιβλίο είναι αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες, όπως έχει προφητευτεί στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτά τα σημερινά λόγια του Θεού αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο Του, καθώς και την καλύτερη μαρτυρία για το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού να ακούσουν τη φωνή Του το συντομότερο δυνατό. Ελπίζουμε όλοι όσοι περιμένουν τον ερχομό του Κυρίου και προσδοκούν την εμφάνιση και το έργο του Θεού να μπορέσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών