Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών (Ανθολογία)

 Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει λόγια για να κρίνει και να εξαγνίσει τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στη νέα εποχή: την Εποχή της Βασιλείας. Μόνο όσοι αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, και απολαμβάνουν το πότισμα και την παροχή των λόγων του Θεού, μπορούν πραγματικά να ζήσουν στο φως, κερδίζοντας έτσι την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.