Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

Οι επιλογές σ’ αυτό το βιβλίο αποτελούν όλες λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός για το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, και προέρχονται από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Είναι αλήθειες που χρειάζεται να αποκτήσει επειγόντως κάθε άνθρωπος που αναζητά και διερευνά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, κι έχουν επιλεχθεί για να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους όσοι λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού να ακούσουν τη φωνή Του το συντομότερο δυνατόν. Οι εκφράσεις του Θεού σ’ αυτό το βιβλίο είναι αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες, όπως έχει προφητευτεί στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτά τα σημερινά λόγια του Θεού αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο Του, καθώς και την καλύτερη μαρτυρία για το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ελπίζουμε όλοι όσοι περιμένουν τον ερχομό του Κυρίου και προσδοκούν την εμφάνιση και το έργο του Θεού να μπορέσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο.

Ομιλίες του Χριστού