Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)

Τον καιρό εκείνον που ο Ιησούς εργαζόταν στην Ιουδαία, το έκανε δημόσια· τώρα, όμως, Εγώ εργάζομαι και μιλώ μυστικά ανάμεσά σας. Οι άπιστοι αγνοούν παντελώς το γεγονός αυτό. Όσοι βρίσκονται απ’ έξω δεν έχουν πρόσβαση στο έργο που κάνω ανάμεσά σας. Αυτά τα λόγια, αυτές οι παιδεύσεις και οι κρίσεις, είναι γνωστά μόνο σε εσάς και σε κανέναν άλλον. Όλο αυτό το έργο επιτελείται ανάμεσά σας και αποκαλύπτεται μόνο σε εσάς. Κανένας από τους απίστους δεν το γνωρίζει αυτό, διότι δεν έχει έλθει ακόμα ο καιρός. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά στο να κατασταθούν ολοκληρωμένοι αφού υπομείνουν παιδεύσεις, αλλά όσοι βρίσκονται απ’ έξω δεν γνωρίζουν τίποτε γι’ αυτό. Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένο! Γι’ αυτούς, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κρυφός, αλλά μπορεί να ειπωθεί πως, σε όσους βρίσκονται σε αυτό το ρεύμα, Εκείνος είναι ανοιχτός. Αν και τα πάντα στον Θεό είναι ανοιχτά, τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα απελευθερώνονται, αυτό ισχύει μόνο για εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν· όσον αφορά τους υπόλοιπους, τους απίστους, τίποτα δεν γνωστοποιείται. Το έργο που διεξάγεται τώρα ανάμεσά σας και στην Κίνα είναι απολύτως απομονωμένο, ώστε να μη λάβουν γνώση του εκείνοι. Εάν λάμβαναν γνώση αυτού του έργου, τότε το μόνο που θα έκαναν θα ήταν να το καταδικάσουν και να το υποβάλουν σε διωγμό. Δεν θα πίστευαν σε αυτό. Το έργο στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα —σε αυτόν τον πιο οπισθοδρομικό τόπο— δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εάν αυτό το έργο γινόταν γνωστό, θα ήταν αδύνατο να συνεχιστεί. Αυτό το στάδιο του έργου απλώς δεν μπορεί να επιτελεστεί σε αυτόν τον τόπο. Εάν αυτό το έργο επιτελείτο δημόσια, πώς θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να συνεχιστεί; Αυτό δεν θα έθετε το έργο σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο; Αν αυτό το έργο δεν ήταν κρυφό και, αντιθέτως, επιτελείτο όπως στην εποχή του Ιησού, όταν Εκείνος θεράπευε με θεαματικό τρόπο τους αρρώστους και εξέβαλλε τα δαιμόνια, τότε δεν θα πήγαινε καιρός που θα «αρπαζόταν» από τους διαβόλους; Θα μπορούσαν να ανεχθούν την ύπαρξη του Θεού; Εάν εισερχόμουν τώρα στις συναγωγές για να κηρύξω και να επιπλήξω τον άνθρωπο, τότε δεν θα είχα συντριβεί εδώ και πολύ καιρό; Και αν είχε συμβεί αυτό, πώς θα μπορούσε να είχε συνεχιστεί η επιτέλεση του έργου Μου; Ο λόγος για τον οποίο δεν εκδηλώνονται διόλου σημεία και τέρατα στα φανερά είναι για χάρη της απόκρυψης. Οι άπιστοι, συνεπώς, δεν μπορούν να δουν, να γνωρίσουν ούτε να ανακαλύψουν το έργο Μου. Εάν αυτό το στάδιο του έργου γινόταν με τον ίδιο τρόπο που έγινε το έργο του Ιησού την Εποχή της Χάριτος, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο σταθερό όπως είναι τώρα. Επομένως, το να επιτελείται έργο έτσι στα κρυφά είναι προς όφελος δικό σας και προς όφελος του έργου στο σύνολό του. Όταν το έργο του Θεού επί γης τελειώσει, όταν, δηλαδή, ολοκληρωθεί αυτό το μυστικό έργο, τότε αυτό το στάδιο του έργου θα γίνει ξαφνικά φανερό. Όλοι θα μάθουν ότι υπάρχει μια ομάδα νικητών στην Κίνα· όλοι θα μάθουν ότι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι στην Κίνα και ότι το έργο Του έχει φτάσει στο τέλος του. Μόνο τότε θα αντιληφθεί ο άνθρωπος το εξής: Γιατί η Κίνα δεν έχει ακόμα παρακμάσει ή καταρρεύσει; Αποδεικνύεται ότι ο Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του στην Κίνα και ότι έχει οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων καθιστώντας τους νικητές.

Ο ενσαρκωμένος Θεός εκδηλώνεται μόνο σε μέρος των ανθρώπων που Τον ακολουθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου που επιτελεί προσωπικά το έργο Του, και όχι σε όλα τα δημιουργήματα. Ενσαρκώθηκε μόνο και μόνο για να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου Του, όχι για να δείξει στον άνθρωπο την εικόνα Του. Ωστόσο, το έργο Του πρέπει να επιτελεστεί από τον ίδιο, επομένως είναι αναγκαίο να το κάνει όντας ενσαρκωμένος. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, Εκείνος θα αναχωρήσει από τον κόσμο των ανθρώπων· δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους, από φόβο μήπως σταθεί εμπόδιο στο μελλοντικό έργο. Αυτό που εκδηλώνει στο πλήθος είναι μόνο η δίκαιη διάθεσή Του και όλες οι πράξεις Του, και όχι η εικόνα που είχε τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε, διότι η εικόνα του Θεού μπορεί να φανεί μόνο μέσω της διάθεσής Του, και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την εικόνα της ενσάρκωσής Του. Την εικόνα της σάρκας Του τη δείχνει μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, μόνο σε όσους Τον ακολουθούν καθώς εργάζεται στη σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο που επιτελείται τώρα γίνεται στα κρυφά. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Ιησούς φανερώθηκε στους Ιουδαίους μόνο όταν επιτελούσε το έργο Του, και ποτέ δεν εμφανίστηκε δημόσια σε κάποιο άλλο έθνος. Έτσι, μόλις ολοκλήρωσε το έργο Του, αναχώρησε αμέσως από τον κόσμο των ανθρώπων και δεν παρέμεινε. Μετά από αυτό, δεν φανερώθηκε Εκείνος —αυτή η εικόνα του ανθρώπου— στον άνθρωπο, αλλά το Άγιο Πνεύμα που επιτέλεσε απευθείας το έργο. Μόλις το έργο του ενσαρκωμένου Θεού τελειώσει ολοκληρωτικά, Εκείνος θα αναχωρήσει από τον θνητό κόσμο και δεν θα επιτελέσει ποτέ ξανά παρόμοιο έργο με αυτό που έκανε ενόσω ήταν ενσαρκωμένος. Κατόπιν τούτου, όλο το έργο επιτελείται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο άνθρωπος μετά βίας μπορεί να δει την εικόνα του σαρκικού σώματός Του· Εκείνος δεν εμφανίζεται καθόλου στον άνθρωπο και παραμένει πάντα κρυμμένος. Το χρονικό διάστημα για το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι περιορισμένο. Επιτελείται σε συγκεκριμένη εποχή και περίοδο, σε συγκεκριμένο έθνος και μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μόνο το έργο κατά την περίοδο της ενσάρκωσης του Θεού· είναι αντιπροσωπευτικό μίας εποχής και αντιπροσωπεύει το έργο του Πνεύματος του Θεού σε μια συγκεκριμένη εποχή, και όχι το σύνολο του έργου Του. Επομένως, η εικόνα του ενσαρκωμένου Θεού δεν θα φανερωθεί σε όλους τους λαούς. Αυτό που φανερώνεται στο πλήθος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η διάθεσή Του στο σύνολό της, και όχι η εικόνα που είχε Εκείνος τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε. Στον άνθρωπο δεν φανερώνεται ούτε η μία εικόνα ούτε ο συνδυασμός των δύο εικόνων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη ο ενσαρκωμένος Θεός να αναχωρήσει από τη γη μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρέπει να επιτελέσει, διότι έρχεται μόνο για να επιτελέσει το έργο που οφείλει να κάνει, και όχι για να δείξει στους ανθρώπους την εικόνα Του. Παρόλο που η σημασία της ενσάρκωσης έχει ήδη εκπληρωθεί από τον Θεό μέσω των δύο ενσαρκώσεών Του, Εκείνος και πάλι δεν θα φανερωθεί δημόσια σε κάποιο έθνος που δεν Τον έχει ξαναδεί ποτέ. Ο Ιησούς δεν θα φανερωθεί ποτέ ξανά στους Ιουδαίους ως Ήλιος της δικαιοσύνης ούτε θα σταθεί ξανά στην κορυφή του Όρους των Ελαιών για να εμφανιστεί σε όλους τους λαούς. Το μόνο που έχουν δει οι Ιουδαίοι είναι το πορτρέτο του Ιησού κατά το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στην Ιουδαία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο του ενσαρκωμένου Ιησού έληξε πριν από δύο χιλιάδες έτη. Δεν θα επιστρέψει στην Ιουδαία με την εικόνα ενός Ιουδαίου, πολύ λιγότερο δε, θα εμφανιστεί με την εικόνα ενός Ιουδαίου σε οποιοδήποτε από τα έθνη των Εθνικών, διότι η εικόνα του ενσαρκωμένου Ιησού είναι μόνο η εικόνα ενός Ιουδαίου και όχι η εικόνα του Υιού του ανθρώπου, την οποία είχε δει ο Ιωάννης. Παρόλο που ο Ιησούς υποσχέθηκε στους ακόλουθούς Του ότι θα ερχόταν και πάλι, δεν θα εμφανιστεί απλώς με την εικόνα ενός Ιουδαίου σε όλους εκείνους που απαρτίζουν τα έθνη των Εθνικών. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι να εγκαινιάσει μια εποχή. Αυτό το έργο περιορίζεται σε λίγα έτη κι Εκείνος δεν μπορεί να ολοκληρώσει όλο το έργο του Πνεύματος του Θεού, όπως ακριβώς η εικόνα του Ιησού ως Ιουδαίου μπορούσε να αντιπροσωπεύει μόνο την εικόνα του Θεού όπως εργάστηκε στην Ιουδαία, κι Εκείνος μπορούσε να επιτελέσει μόνο το έργο της σταύρωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Ιησούς ήταν ενσαρκωμένος, δεν μπορούσε να επιτελέσει το έργο της λήξης μιας εποχής ή της καταστροφής της ανθρωπότητας. Συνεπώς, αφού σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο Του, ανέβηκε στα υψηλότερα ύψη και έκρυψε τον εαυτό Του από τον άνθρωπο δια παντός. Έκτοτε, εκείνοι οι αφοσιωμένοι πιστοί μεταξύ των εθνών των Εθνικών δεν μπορούσαν να δουν την εκδήλωση του Κυρίου Ιησού, αλλά μόνο το πορτρέτο Του, το οποίο είχαν επικολλήσει στον τοίχο. Αυτό το πορτρέτο δεν είναι παρά ένα πορτρέτο που ζωγράφισε ο άνθρωπος, και όχι η εικόνα του Θεού όπως Εκείνος παρουσιάζεται στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θα δείξει φανερά τον εαυτό Του στο πλήθος με την εικόνα που είχε τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε. Το έργο που επιτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους αποσκοπεί να τους δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη διάθεσή Του. Όλα αυτά φανερώνονται στον άνθρωπο μέσω του έργου των διαφορετικών εποχών· επιτυγχάνονται μέσω της διάθεσης που Εκείνος έχει γνωστοποιήσει και του έργου που έχει επιτελέσει, παρά μέσω της φανέρωσης του Ιησού. Με άλλα λόγια, η εικόνα του Θεού δεν γνωστοποιείται στον άνθρωπο μέσω της ενσαρκωμένης εικόνας, αλλά, αντιθέτως, μέσω του έργου που επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός, ο οποίος έχει και εικόνα και μορφή· και, μέσω του έργου Του, φαίνεται η εικόνα Του και γνωστοποιείται η διάθεσή Του. Αυτή είναι η σημασία του έργου που επιθυμεί Εκείνος να επιτελέσει στη σάρκα.

Μόλις τελειώσει το έργο των δύο ενσαρκώσεων του Θεού, Εκείνος θα αρχίσει να δείχνει τη δίκαιη διάθεσή Του σε όλα τα έθνη των απίστων, επιτρέποντας στα πλήθη να δουν την εικόνα Του. Θα εκδηλώσει τη διάθεσή Του και, μέσω αυτού, θα καταστήσει σαφές το τέλος των διαφορετικών κατηγοριών ανθρώπων, φέρνοντας, έτσι, την παλαιά εποχή εξ ολοκλήρου στο τέλος της. Ο λόγος για τον οποίο το έργο Του στη σάρκα δεν έχει μεγάλο εύρος (ακριβώς όπως ο Ιησούς εργαζόταν μόνο στην Ιουδαία, και σήμερα Εγώ εργάζομαι μόνο ανάμεσά σας) είναι επειδή το έργο Του στη σάρκα έχει όρια και περιορισμούς. Εκείνος εκτελεί απλώς μια σύντομη περίοδο έργου με την εικόνα μιας συνηθισμένης και κανονικής σάρκας· δεν χρησιμοποιεί αυτήν την ενσάρκωση για να επιτελέσει το έργο της αιωνιότητας ή το έργο της εμφάνισης στους λαούς των εθνών των απίστων. Το έργο στη σάρκα δεν μπορεί παρά να έχει περιορισμένο εύρος (όπως το έργο μόνο στην Ιουδαία ή μόνο ανάμεσά σας), κι έπειτα, μέσω του έργου που επιτελείται εντός αυτών των ορίων, το εύρος του μπορεί να επεκταθεί. Φυσικά, το έργο της επέκτασης πρόκειται να επιτελεστεί απευθείας από το Πνεύμα Του και δεν θα αποτελεί πλέον το έργο της ενσάρκωσής Του. Διότι το έργο στη σάρκα έχει όρια και δεν εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος —αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Μέσω του έργου στη σάρκα, το Πνεύμα Του επιτελεί το έργο που θα ακολουθήσει. Έτσι, το έργο που επιτελείται στη σάρκα έχει εναρκτήρια φύση και εκτελείται εντός συγκεκριμένων ορίων· μετά από αυτό, το Πνεύμα Του συνεχίζει αυτό το έργο και, μάλιστα, το κάνει εντός διευρυμένου πλαισίου.

Ο Θεός έρχεται να εργαστεί στη γη προκειμένου να καθοδηγήσει την εποχή· σκοπεύει μόνο να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Δεν έχει έλθει για να βιώσει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου επί γης, για να βιώσει ο ίδιος τις χαρές και τις λύπες της ζωής στον ανθρώπινο κόσμο, ούτε για να οδηγήσει ένα συγκεκριμένο άτομο στην τελείωση δια της χείρας Του ή να παρακολουθήσει προσωπικά ένα συγκεκριμένο άτομο καθώς μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό το έργο Του· το έργο Του είναι απλώς να ξεκινήσει τη νέα εποχή και να φέρει την παλαιά στο τέλος της. Τουτέστιν, θα ξεκινήσει αυτοπροσώπως μια εποχή, θα φέρει αυτοπροσώπως την άλλη στο τέλος της και θα κατατροπώσει τον Σατανά επιτελώντας αυτοπροσώπως το έργο Του. Κάθε φορά που επιτελεί το έργο Του αυτοπροσώπως είναι σαν να πατά το πόδι Του στο πεδίο της μάχης. Αρχικά, κατατροπώνει τον κόσμο και επικρατεί επί του Σατανά όντας ενσαρκωμένος· κατακτά όλη τη δόξα και αποκαλύπτει το σύνολο του έργου των δύο χιλιάδων ετών, φροντίζοντας όλοι οι άνθρωποι στη γη να έχουν το σωστό μονοπάτι στο οποίο να βαδίζουν, καθώς και μια ζωή γαλήνης και χαράς. Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορεί να ζήσει με τον άνθρωπο στη γη για μεγάλο διάστημα, διότι ο Θεός είναι Θεός και, άλλωστε, διαφέρει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζήσει τη διάρκεια ζωής ενός κανονικού ανθρώπου, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικήσει στη γη ως άνθρωπος που δεν είναι τίποτε το ασυνήθιστο, διότι έχει μόνο ένα ελάχιστο μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης ενός κανονικού ανθρώπου για να συντηρήσει την ανθρώπινη ζωή Του. Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσε ο Θεός να ξεκινήσει οικογένεια, να κάνει καριέρα και να αναθρέψει παιδιά στη γη; Δεν θα ήταν αυτό ντροπή γι’ Αυτόν; Το γεγονός ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση αποσκοπεί μόνο στην επιτέλεση έργου με κανονικό τρόπο, όχι για να Του δοθεί η δυνατότητα να κάνει οικογένεια και καριέρα όπως θα έκανε ένας κανονικός άνθρωπος. Η κανονική σύνεση, το κανονικό μυαλό και η κανονική σίτιση και ένδυση της σάρκας Του αρκούν να αποδείξουν ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση· δεν χρειάζεται να κάνει οικογένεια ή καριέρα προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό θα ήταν τελείως περιττό! Η έλευση του Θεού στη γη αποτελεί τον Λόγο που ενσαρκώνεται. Απλώς επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν είναι να φερθούν οι άνθρωποι στη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο άνθρωπος υποτακτικός μέχρι τέλους, δηλαδή να υποτάσσεται σε όλα τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα Του και σε όλο το έργο που επιτελεί Εκείνος. Απλώς εργάζεται στη σάρκα· δεν ζητάει σκόπιμα να εξυμνήσει ο άνθρωπος το μεγαλείο και την αγιοσύνη της σάρκας Του, μα, αντιθέτως, δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την εξουσία που ασκεί. Επομένως, παρόλο που έχει εξέχουσα ανθρώπινη φύση, δεν προβαίνει σε αναγγελίες και επικεντρώνεται μόνο στο έργο που θα πρέπει να επιτελέσει. Θα πρέπει να γνωρίζετε γιατί, παρόλο που ενσαρκώθηκε ο Θεός, δεν διαφημίζει την κανονική ανθρώπινη φύση Του ούτε γίνεται μάρτυράς της, αλλά, αντιθέτως, επιτελεί απλώς το έργο που επιθυμεί να επιτελέσει. Επομένως, το μόνο που μπορείτε να δείτε από τον ενσαρκωμένο Θεό είναι αυτό που Εκείνος είναι από θεϊκή άποψη· αυτό συμβαίνει διότι Εκείνος δεν διακηρύσσει ποτέ αυτό που είναι από ανθρώπινη άποψη προκειμένου να το μιμηθεί ο άνθρωπος. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθοδηγεί ανθρώπους μιλάει για το τι είναι από ανθρώπινη άποψη, ώστε να κερδίσει καλύτερα τον θαυμασμό και την πίστη τους και, έτσι, να ηγηθεί των άλλων. Αντιθέτως, ο Θεός κατακτά τον άνθρωπο μόνο μέσω του έργου Του (έργου, δηλαδή, που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο)· είναι αδιάφορο το αν θαυμάζεται από τον άνθρωπο ή το αν κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει. Το μόνο που κάνει είναι να ενσταλάζει στον άνθρωπο μια αίσθηση φόβου γι’ Αυτόν ή μια αίσθηση της ακαταληπτότητάς Του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο· το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις τον φόβο Του αφού έχεις γίνει μάρτυρας της διάθεσής Του. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι δικό Του· δεν μπορεί να επιτελεστεί από τον άνθρωπο στη θέση Του ούτε μπορεί να επιτευχθεί από τον άνθρωπο. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτελέσει το δικό Του έργο και να αναγγείλει μια νέα εποχή για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε νέα ζωή. Το έργο που επιτελεί αποσκοπεί να δώσει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να λάβει μια νέα ζωή και να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Το υπόλοιπο έργο παραδίδεται σε εκείνους που έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και τους οποίους θαυμάζουν οι άλλοι. Επομένως, την Εποχή της Χάριτος, Αυτός ολοκλήρωσε το έργο δύο χιλιάδων ετών σε μόλις τριάμισι από τα τριάντα τρία έτη Του στη σάρκα. Όταν έρχεται ο Θεός στη γη για να επιτελέσει το έργο Του, πάντα ολοκληρώνει το έργο δύο χιλιάδων ετών ή μιας ολόκληρης εποχής μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα λίγων ετών. Δεν βραδυπορεί και δεν καθυστερεί· απλώς συμπυκνώνει το έργο πολλών ετών, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο έτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το έργο που επιτελεί προσωπικά γίνεται εξ ολοκλήρου για να διανοίξει μια νέα διέξοδο και να καθοδηγήσει μια νέα εποχή.

Προηγούμενο: Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)

Επόμενο: Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο