Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

ΤΟΜΟΣ 6 Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας Α’

Το βιβλίο «Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας» είναι ο έκτος τόμος του «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Το βιβλίο αυτό περιέχει την εξειδικευμένη συναναστροφή και το κήρυγμα του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών, προς τις εκκλησίες. Αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή εξηγούν με σαφήνεια και διαφάνεια τι σημαίνει να επιδιώκει κανείς την αλήθεια και ποια είναι η σημασία της επιδίωξης της αλήθειας, αποκαλύπτοντας τις διάφορες παρανοήσεις και στρεβλές αντιλήψεις του ανθρώπου σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας, καθώς και τις διάφορες εσφαλμένες σκέψεις και απόψεις του ανθρώπου, και τα αρνητικά του συναισθήματα, ενώ παράλληλα αναλύει και διακρίνει όλα τα παραπάνω. Επιπλέον, αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή υποδεικνύουν στον άνθρωπο τα μονοπάτια για την επιδίωξη της αλήθειας και την είσοδο στην πραγματικότητα. Αυτές οι αλήθειες είναι καίριας σημασίας για τους ανθρώπους που επιδιώκουν την αλήθεια για να αποκτήσουν τη σωτηρία.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών

Λήψη