Στο επίκεντρο

2 βίντεο

Αποκαλύφθηκε η Δίωξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί το ΚΚΚ Διώκει τις Θρησκευτικές Πεποιθήσεις;

Στις 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της τριακοστής όγδοης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος...

6 Φεβρουαρίου 2019

Εκκλησιαστικά νέα: Συζήτηση δυτικών ακαδημαϊκών και εκπροσώπων του ΚΚΚ σχετικά με την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού

Την 1η Μαρτίου 2018, στην 37η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη, ο Συντονισμός...

6 Φεβρουαρίου 2019