Εκκλησιαστικά νέα: Συζήτηση δυτικών ακαδημαϊκών και εκπροσώπων του ΚΚΚ σχετικά με την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού

6 Φεβρουαρίου 2019

Την 1η Μαρτίου 2018, στην 37η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη, ο Συντονισμός Συλλόγων και Ιδιωτών για την Ελευθερία Συνείδησης (CAP LC) διοργάνωσε μια παράλληλη εκδήλωση σχετικά με τη στέρηση θρησκευτικής ελευθερίας στην Κίνα και την περίπτωση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού (CAG). Μια ομάδα διεθνών ακαδημαϊκών και ειδικών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θρησκευτική ελευθερία συζήτησε τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, τόσο στην Κίνα, όπου υφίστανται διώξεις, όσο και στη Νότια Κορέα και στην Ευρώπη, όπου συχνά απορρίπτονται τα αιτήματά τους για άσυλο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ των δυτικών ακαδημαϊκών και των εκπροσώπων του ΚΚΚ από την αντιπροσωπεία της Κίνας.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Απάντηση