Βιβλία

 • Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

  Η εμφάνιση και το έργο του Θεού

  Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο οποίος έχει εμφανιστεί για να κάνει το έργο Του, εκφράζει όλες τις αλήθειες που εξαγνίζουν και σώζουν την ανθρωπότητα, και όλες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αυτό έχει εκπληρώσει όσα είναι γραμμένα στη Βίβλο: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Κατά Ιωάννην 1:1). Όσο για το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», αυτή είναι η πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου που ο Θεός έχει απευθυνθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στη δημιουργημένη ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που έχει μιλήσει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι τελείως άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές αποτελούν το πρώτο κείμενο που εξέφρασε ο Θεός μεταξύ της ανθρωπότητας, στο οποίο εκθέτει τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί, τους κρίνει και τους μιλά εγκάρδια, και είναι επίσης οι πρώτες ομιλίες στις οποίες ο Θεός πληροφορεί τους ανθρώπους για τα βήματά Του, το μέρος όπου βρίσκεται, τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, τις σκέψεις του Θεού και την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι πρώτες ομιλίες που έχει εκφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τον καιρό της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την έμφυτη ταυτότητά Του για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του στην ανθρωπότητα μέσα από λόγια. Το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» (σε συντομογραφία «Ο Λόγος») που εκφράζεται από τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, αποτελείται επί του παρόντος από έξι τόμους: Τόμος Πρώτος: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τόμος Δεύτερος: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Τόμος Τρίτος: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Τόμος Τέταρτος: «Εκθέτοντας τους αντίχριστους», Τόμος Πέμπτος: «Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής και των εργατών» και Τόμος Έκτος: «Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας».
 • Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό

  Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό

  Το «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», ο δεύτερος τόμος του έργου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», περιέχει τις ομιλίες για όλη την ανθρωπότητα από τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, που διαδέχονται εκείνες του τόμου «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού». Ο Θεός εξηγεί αναλυτικά διάφορες αλήθειες όπως το έργο που έχει επιτελέσει από τη δημιουργία του κόσμου, το θέλημά Του και τις προσδοκίες Του από την ανθρωπότητα που περιέχονται στο έργο αυτό, και την εξάπλωση όλου αυτού που έχει και είναι ο Θεός από το έργο Του, καθώς και τη δικαιοσύνη Του, την εξουσία Του, την αγιοσύνη Του και το γεγονός ότι Αυτός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα. Έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, όσοι πιστεύουν πραγματικά στον Θεό θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ότι Εκείνος που μπορεί να κάνει αυτό το έργο και να εκπέμψει αυτές τις διαθέσεις είναι Εκείνος που είναι κυρίαρχος των πάντων, και μπορούν επίσης να γνωρίσουν πραγματικά την ταυτότητα του Θεού, τη θέση Του και την ουσία Του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός.
 • Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

  Το βιβλίο «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών» είναι ο τρίτος τόμος του έργου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» που εκφράζεται από τον Παντοδύναμο Θεό. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αποτελείται από τα κηρύγματα και τη συναναστροφή που δόθηκαν σε συναθροίσεις από τον Παντοδύναμο Θεό, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις συνομιλίες του Παντοδύναμου Θεού με επικεφαλής και εργάτες, και το τρίτο μέρος αποτελείται από τη συναναστροφή του Παντοδύναμου Θεού με ένα μέρος του εκλεκτού λαού Του. Αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή αναφέρονται σε προβλήματα που υπάρχουν στην εκκλησία, καθώς και πρακτικές δυσκολίες που αφορούν την είσοδο των εκλεκτών του Θεού στη ζωή. Όχι μόνο επισημαίνουν την ουσία και την τρέχουσα κατάσταση των ανθρώπων, αλλά και φωτίζουν τους ανθρώπους σχετικά με τους στόχους που θα πρέπει να επιδιώξουν. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια και να επιτύχουν την είσοδο στη ζωή.
 • Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας Α’

  Το βιβλίο «Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας» είναι ο έκτος τόμος του «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Το βιβλίο αυτό περιέχει την εξειδικευμένη συναναστροφή και το κήρυγμα του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών, προς τις εκκλησίες. Αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή εξηγούν με σαφήνεια και διαφάνεια τι σημαίνει να επιδιώκει κανείς την αλήθεια και ποια είναι η σημασία της επιδίωξης της αλήθειας, αποκαλύπτοντας τις διάφορες παρανοήσεις και στρεβλές αντιλήψεις του ανθρώπου σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας, καθώς και τις διάφορες εσφαλμένες σκέψεις και απόψεις του ανθρώπου, και τα αρνητικά του συναισθήματα, ενώ παράλληλα αναλύει και διακρίνει όλα τα παραπάνω. Επιπλέον, αυτά τα κηρύγματα και η συναναστροφή υποδεικνύουν στον άνθρωπο τα μονοπάτια για την επιδίωξη της αλήθειας και την είσοδο στην πραγματικότητα. Αυτές οι αλήθειες είναι καίριας σημασίας για τους ανθρώπους που επιδιώκουν την αλήθεια για να αποκτήσουν τη σωτηρία.
 • Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

  Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

  Οι επιλογές σ’ αυτό το βιβλίο αποτελούν όλες λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός για το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, και προέρχονται κυρίως από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού». Είναι αλήθειες που χρειάζεται να αποκτήσει επειγόντως κάθε άνθρωπος που αναζητά και διερευνά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Οι εκφράσεις του Θεού σ’ αυτό το βιβλίο είναι αυτά που λέει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες, όπως έχει προφητευτεί στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτά τα σημερινά λόγια του Θεού αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο Του, καθώς και την καλύτερη μαρτυρία για το γεγονός ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα σε όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού να ακούσουν τη φωνή Του το συντομότερο δυνατό. Ελπίζουμε όλοι όσοι περιμένουν τον ερχομό του Κυρίου και προσδοκούν την εμφάνιση και το έργο του Θεού να μπορέσουν να διαβάσουν αυτό το βιβλίο.
 • Κλασικά Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

  Ουσιώδη Λόγια του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των Εσχάτων Ημερών

  Αυτό το βιβλίο περιέχει αποσπάσματα από τα ουσιώδη λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αυτά τα ουσιώδη λόγια αποσαφηνίζουν άμεσα την αλήθεια και μπορούν άμεσα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού, να κατορθώσουν να γνωρίσουν το έργο Του και να αποκτήσουν γνώση της διάθεσής Του και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Αποτελούν οδηγό για όλους εκείνους που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, μέσω του οποίου θα αναζητήσουν τα ίχνη Του. Μπορούν να σας οδηγήσουν στην ανακάλυψη της εισόδου στη βασιλεία των ουρανών.
 • Καθημερινά λόγια του Θεού

  Καθημερινά λόγια του Θεού

  Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Προκειμένου οι εκλεκτοί του Θεού να μπορέσουν να κερδίσουν την αλήθεια και τις καθημερινές παροχές για τη ζωή από τον λόγο Του, αυτά τα ουσιώδη λόγια του Παντοδύναμου Θεού, τα οποία είναι άκρως κατατοπιστικά για την είσοδο των ανθρώπων στη ζωή, έχουν επιλεχθεί σε αυτό το βιβλίο ειδικά για την ευχαρίστηση των ανθρώπων, επιτρέποντας, έτσι, σε όσους αγαπούν την αλήθεια να την κατανοήσουν, να ζήσουν ενώπιον του Θεού και να σωθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτά τα ουσιώδη λόγια του Θεού αποτελούν εκφράσεις της αλήθειας· επιπλέον, αποτελούν τα πιο ουσιώδη αποφθέγματα της ζωής και κανένας άλλος λόγος δεν είναι πιο κατατοπιστικός και ωφέλιμος για τους ανθρώπους. Εάν είστε πραγματικά σε θέση να απολαμβάνετε ένα απόσπασμα αυτών των λόγων καθημερινά, τότε αυτό είναι τεράστια καλοτυχία για εσάς, καθώς και ευλογία από τον Θεό.
 • Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

  Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

  Αυτό το βιβλίο ύμνων χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: Το πρώτο περιλαμβάνει ύμνους των λόγων του Θεού, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από ουσιώδεις ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού. Το δεύτερο περιλαμβάνει ύμνους της εκκλησιαστικής ζωής, οι οποίοι αποτελούν πραγματικές μαρτυρίες των εκλεκτών του Θεού που δόθηκαν αφού εκείνοι υποβλήθηκαν στην κρίση Του, σε κακουχίες και δεινά ενόσω Τον ακολουθούσαν. Αυτοί οι ύμνοι ωφελούν σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους ως προς το να κάνουν πράξη την πνευματική τους άσκηση, να πλησιάσουν τον Θεό, να συλλογιστούν τα λόγια Του και να κατανοήσουν την αλήθεια. Είναι ακόμη πιο ωφέλιμοι για τους ανθρώπους που βιώνουν τα λόγια του Θεού και εισέρχονται στην πραγματικότητα των λόγων Του.
 • Οδηγίες για τη διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας

  Οδηγίες για τη διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας

  Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει τα ερωτήματα και τις έννοιες που είναι κοινές για τους ανθρώπους που αναζητούν και διερευνούν την αληθινή οδό, για τα οποία προσφέρει λύσεις που συμπεριλαμβάνουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Αυτά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι πολύ χρήσιμα για να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια και να διερευνήσουν την αληθινή οδό, και αποτελούν επίσης απαραίτητο σημείο αναφοράς για τον εκλεκτό λαό του Θεού, καθώς διαδίδουν τα λόγια Του και μαρτυρούν το έργο Του. Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του, και αν, έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, είναι σε θέση να ανακαλύψουν την αλήθεια και να αναγνωρίσουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού, τότε είναι οι φρόνιμες παρθένες που υποδέχτηκαν τον Κύριο.
 • Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

  Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή του Θεού

  Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια ανθολογία οραματικών αληθειών όπως τα τρία στάδια του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από τις ψευδείς. Μπορούν να το διαβάσουν και να το έχουν ως εφόδιο εκείνοι που μόλις πρόσφατα αποδέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις οραματικές αλήθειες του έργου του Θεού και να θέσουν τα θεμέλια όσο το δυνατόν ταχύτερα πάνω στην αληθινή οδό.
 • Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

  Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

  Οι φρόνιμες παρθένες θα αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού και θα δουν την εμφάνισή Του από τις ομιλίες Του, και θα υποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή από αλήθειες που σχετίζονται με την ενσάρκωση του Θεού και με τα τρία στάδια του έργου Του για τη σωτηρία. Αυτές οι αλήθειες καταθέτουν μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών: ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, και Αυτός έχει εκφράσει την αλήθεια και κάνει το έργο της «κρίσεως, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού» κατά τις έσχατες ημέρες, βοηθώντας έτσι την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον θρόνο του Θεού.
 • Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

  Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

  Αυτό το βιβλίο αντλεί αποσπάσματα από σενάρια ταινιών με βασικά ερωτήματα και απαντήσεις που αφορούν την αλήθεια. Αυτές οι ουσιώδεις απαντήσεις περιλαμβάνουν τις εμπειρίες των εκλεκτών του Θεού και την κατανόηση τους για την αλήθεια των λόγων Του, και προέρχονται από τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βιβλίο, όχι μόνο μπορεί να επιλύσει τυχόν ζητήματα και αντιλήψεις που μπορεί να έχουν όσοι αναζητούν την αλήθεια και διερευνούν την αληθινή οδό, αλλά αποτελεί, επίσης, θαυμάσιο υλικό αναφοράς με το οποίο οι εκλεκτοί του Θεού μπορούν να εξοπλιστούν με την αλήθεια και να καταθέσουν μαρτυρία για το έργο του Θεού.
 • Μαρτυρίες της Εμπειρίας της Κρίσης του Χριστού

  Μαρτυρίες Εμπειριών Ενώπιον του Βήματος της Κρίσης του Χριστού

  Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια, εκτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και εφοδιάζει τους ανθρώπους με κάθε αλήθεια που τους είναι απαραίτητη για να εξαγνιστούν και να σωθούν. Ο εκλεκτός λαός του Θεού έχει ακούσει τη φωνή του Θεού, έχει οδηγηθεί ενώπιον του θρόνου Του, έχει παρευρεθεί στο δείπνο του Αρνίου και έχει αρχίσει να ζει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό ως ο λαός του Θεού την Εποχή της Βασιλείας. Έχει λάβει το πότισμα, την ποίμανση, την αποκάλυψη και την κρίση των λόγων του Θεού, έχει κατανοήσει εκ νέου το έργο Του, έχει αντιληφθεί ότι έχει πραγματικά διαφθαρεί από τον Σατανά, έχει μετανοήσει ειλικρινά κι έχει αρχίσει να εστιάζει στην άσκηση της αλήθειας και στην αλλαγή της διάθεσης. Έχοντας βιώσει την κρίση και την παίδευση του Θεού, ο εκλεκτός λαός Του παράγει κάθε λογής μαρτυρίες σχετικά με τον εξαγνισμό από τη διαφθορά. Με το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, οι οποίοι, μέσω των προσωπικών τους εμπειριών, καταθέτουν μαρτυρία λέγοντας πως έχει ήδη αρχίσει η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου!
 • Πώς Στράφηκα και Πάλι στον Παντοδύναμο Θεό

  Πώς Στράφηκα στον Παντοδύναμο Θεό

  Κάθε άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό έχει μια ιδιαίτερη ιστορία για το προσωπικό του ταξίδι της επιστροφής σ’ Αυτόν. Αυτό το βιβλίο δημοσιοποιεί τις πραγματικές εμπειρίες των εκλεκτών του Θεού που έλαβαν καθοδήγηση από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, γεμίζοντας σιγουριά για την αληθινή οδό και επιστρέφοντας ενώπιον του θρόνου Του. Ορισμένοι δραπέτευσαν από τα δεσμά και τους περιορισμούς των θρησκευτικών τους αντιλήψεων, άλλοι δραπέτευσαν από τη διαταραχή και τις διώξεις των αντίχριστων δυνάμεων στους θρησκευτικούς κύκλους και των σατανικών δυνάμεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κι άλλοι πάλι απέκτησαν ικανότητα διάκρισης όσον αφορά τις σατανικές τάσεις του κόσμου. Στο τέλος, όλοι τους επέστρεψαν ενώπιον του Θεού.