Γνωρίζοντας τον Θεό

Καθημερινά λόγια του Θεού: Γνωρίζοντας τον Θεό

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»
Τελευταία ενημέρωση:29 Αυγούστου 2020

Ακούστε τα λόγια του Θεού, γνωρίστε το έργο, τη διάθεση και την ουσία Του, και πατήστε το πόδι σας στο μονοπάτι του σεβασμού για τον Θεό και της αποφυγής του κακού.

Περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:29 Αυγούστου 2020
Δείτε περισσότερα
Readings-a-christian-life

Καθημερινά λόγια του Θεού: Χριστιανική ζωή

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»
Τελευταία ενημέρωση:21 Σεπτεμβρίου 2020

Ακούγοντας τα λόγια του Θεού, μπορείτε να λάβετε προσωπικά την ποίμανση και το πότισμα του Θεού, να κατανοήσετε περισσότερες αλήθειες και να πατήσετε το πόδι σας στο μονοπάτι προς την αλλαγή διάθεσης και την απόκτηση της πλήρους σωτηρίας του Θεού.

Περισσότερα
Τελευταία ενημέρωση:21 Σεπτεμβρίου 2020
 • Τα τρία στάδια του έργου
 • Η εμφάνιση και το έργο του Θεού
 • Η κρίση τις έσχατες ημέρες
 • Η ενσάρκωση
 • Γνωρίζοντας το έργο του Θεού
 • Η διάθεση του Θεού και αυτό που Εκείνος έχει και είναι
 • Μυστήρια σχετικά με τη Βίβλο
 • Εκθέτοντας τις θρησκευτικές αντιλήψεις
 • Εκθέτοντας τη διαφθορά της ανθρωπότητας
 • Είσοδος στη ζωή
 • Προορισμοί και εκβάσεις
Δείτε περισσότερα
Recital-latest-expression

Ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού (Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό)

Ακούστε τη φωνή του Δημιουργού και γνωρίστε τον μοναδικό Θεό τον ίδιο μέσω του έργου και της διάθεσής Του.

Περισσότερα
Δείτε περισσότερα
Recital-kingdom-selection

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών (Ανθολογία)

Ο Χριστός των εσχάτων ημερών —ο Παντοδύναμος Θεός— έχει εκφέρει λόγια για να κρίνει και να καθάρει την ανθρωπότητα, οδηγώντας το ανθρώπινο είδος σε μια νέα εποχή, την Εποχή της Βασιλείας. Μόνο αν αποδεχθείτε το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και απολαύσετε το πότισμα και τη θρέψη των λόγων του Θεού θα μπορέσετε να ζήσετε πραγματικά στο φως και να κερδίσετε την οδό, την αλήθεια και τη ζωή.

Περισσότερα
recital-god-word-selected-passages

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται (Ανθολογία)

Ακούστε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να κατανοήσετε την πραγματική ιστορία της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό, το μυστήριο των ενσαρκώσεων του Θεού, την ουσία του Χριστού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, την έκβαση και τον προορισμό της ανθρωπότητας, καθώς και άλλες πτυχές της αλήθειας.

Περισσότερα