Πρόσφατα βίντεο

Αναγνώσεις των λόγων του Παντοδύναμου Θεού

Περισσότερα
  • Ομιλίες του Χριστού στην αρχή
  • Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν
  • Τα κηρύγματα του Χριστού στην εκκλησία
  • Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό

Καθημερινά λόγια του Θεού

Περισσότερα
  • Γνωρίζοντας τον Θεό
  • Τα τρία στάδια του έργου
  • Η εμφάνιση και το έργο του Θεού
  • Η κρίση τις έσχατες ημέρες