Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Κατηγορίες

Recital-daily-words-of-God
Καθημερινά λόγια του Θεού
Ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού
Ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού (Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό)
Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών
Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)
Κλασικά λόγια του Θεού (αποσπάσματα)
Κλασικά λόγια του Θεού (αποσπάσματα)

00:00
00:00

0αποτελέσματα αναζήτησης

Αναγνώσεις