Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

ΒΙΒΛΙΑ

 • Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

  Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

  Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από τη δημιουργία που ο Θεός απευθύνθηκε σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτές οι ομιλίες ήταν το πρώτο κείμενο που εκφράστηκε από τον Θεό, προς μια ανθρωπότητα στην οποία Αυτός εξέθεσε τους ανθρώπους, τους καθοδήγησε, τους έκρινε και τους μίλησε ειλικρινά κι έτσι, επίσης, αυτές ήταν οι πρώτες ομιλίες στις ο οποίες ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να γνωρίσουν τα βήματά Του, τον τόπο όπου βρίσκεται Αυτός, τη διάθεση του Θεού, τι έχει ο Θεός και τι είναι, τις σκέψεις του Θεού και το ενδιαφέρον Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτές ήταν οι πρώτες ομιλίες με τις οποίες μίλησε ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από την εποχή της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός χρησιμοποίησε την εγγενή Του ταυτότητα για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του προς την ανθρωπότητα μέσω λέξεων.

 • Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

  Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

  Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει λέξεις προκειμένου να κρίνει και να εξαγνίσει τους ανθρώπους και τους καθοδηγεί ώστε να εισέλθουν στη νέα εποχή: την Εποχή της Βασιλείας. Όσοι είναι υπάκουοι κάτω από την κυριαρχία του Χριστού θα μπορέσουν να απολαύσουν την ανώτερη αλήθεια, να λάβουν μεγαλύτερες ευλογίες, να ζήσουν πραγματικά μέσα στο φως και, επίσης, να κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.

 • Η Περγαμηνή που Άνοιξε ο Αμνός

  Η Περγαμηνή που Άνοιξε ο Αμνός

  Ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, έχει εκφράσει λόγια, δίδοντας μαρτυρία ότι ο Σωτήρας έχει επιστρέψει εδώ και καιρό σε ένα «λευκό σύννεφο» και έχει κάνει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να κρίνει, να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο αμνός που προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, ο οποίος ανοίγει τον πάπυρο και τις επτά σφραγίδες.

 • Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

  Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

  Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εκφράσει λόγια προκειμένου να κρίνει, να εξαγνίσει και να σώσει τους ανθρώπους και έχει κάνει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού.  Ο Παντοδύναμος Θεός εμφανίστηκε στα ανατολικά του κόσμου με δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδευση, και αποκαλύφθηκε στους μυριάδες πολίτες της ανθρωπότητας! Αυτό εκπληρώνει τα λόγια από την Α΄ Επιστολή του Πέτρου, χωρίο 4:17: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού».

 • Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού

  Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού

  Αυτό το βιβλίο υπογραμμίζει την ουσία του ανθρώπου και την τρέχουσα κατάσταση του ανθρώπου, προσδιορίζει ξεκάθαρα τον στόχο που πρέπει να επιδιώκουν οι άνθρωποι και επιλύει τα ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη φύση.

 • Κλασικά λόγια του Παντοδύναμου Θεού πάνω στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας (Ανθολογία)

  Κλασικά λόγια του Παντοδύναμου Θεού πάνω στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας (Ανθολογία)

  Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται επιλογές από τα κλασικά λόγια του παντοδύναμου Θεού, οι οποίες γίνονται μάρτυρες για όλους εκείνους οι οποίοι ελπίζουν και προσεύχονται για την εμφάνιση του Θεού, την επιστροφή του Σωτήρα πάνω σε άσπρα σύννεφα εδώ και πολύ καιρό, και γίνονται μάρτυρες για την εμφάνιση και το έργο του παντοδύναμου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας. Αυτό οδηγεί την ανθρωπότητα στο να αναγνωρίσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός: είναι ο Αμνός που προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και ο οποίος έχει ανοίξει τον πάπυρο και τις επτά σφραγίδες.

 • Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

  Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

  Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται οι ενορατικές αλήθειες των τριών σταδίων του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από την ψευδή. Αυτές οι αλήθειες είναι για να τις διαβάσουν και να εφοδιαστούν εκείνοι που μόλις πρόσφατα δέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι, να μπορούν να στήσουν τα θεμέλια, το ταχύτερο δυνατό, πάνω στις ενορατικές αλήθειες του έργου του Θεού.

 • Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

  Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

  Όταν τραγουδάμε νέους ύμνους εξυμνώντας τον Θεό, είμαστε σε θέση να βιώνουμε ότι είμαστε η ομάδα των ανθρώπων που ακολουθούν τον Αμνό τραγουδώντας νέους ύμνους, όπως προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Πραγματικά βιώνουμε ότι είμαστε τόσο ευλογημένοι που έχουμε πιαστεί στον θρόνο του Θεού και παρακολουθούμε τη γαμήλια γιορτή του γάμου του Αμνού.

 • Εκατό Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη Διερεύνηση της Αληθινής Οδού

  Εκατό Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη Διερεύνηση της Αληθινής Οδού

  Ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού — Χριστού των εσχάτων ημερών και η επιστροφή του Ιησού — μαρτυρούν την εμφάνιση και το έργο του Θεού και αποκαλύπτουν τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού διάρκειας έξι χιλιάδων ετών για τη σωτηρία της ανθρωπότητας από Αυτόν. Στο παρόν βιβλίο, έχουν ανθολογηθεί αλήθειες που εξέφρασε ο Χριστός των εσχάτων ημερών, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες στους ανθρώπους όλων των θρησκειών και σε όσους διψούν και αναζητούν την αληθινή οδό, επιτρέποντας στους ανθρώπους να δουν ότι ο λόγος Του είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή.

 • Μαρτυρίες της Εμπειρίας της Κρίσης του Χριστού

  Μαρτυρίες της Εμπειρίας της Κρίσης του Χριστού

  Η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου των εσχάτων ημερών έχει ξεκινήσει! Ο τελευταίος Χριστός – ο Παντοδύναμος Θεός – έχει εκφράσει την αλήθεια για να τελέσει το έργο Του της κρίσεως και του εξαγνισμού της ανθρωπότητας. Μέσω της αποκάλυψης και της κρίσεως του λόγου του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού αντιλαμβάνεται σταδιακά το γεγονός της διαφθοράς του από τον Σατανά και βρίσκει το μονοπάτι ώστε να δραπετεύσει από την επιρροή του Σατανά, βοηθώντας τη διάθεση ζωής του να επιτύχει σταδιακή αλλαγή. Αυτές οι αληθινές εμπειρίες μαρτυρούν πως το έργο της κρίσεως που πραγματοποιείται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι το έργο της απόλυτης σωτηρίας της ανθρωπότητας.

 • Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

  Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

  Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εκφράσει μια πληθώρα αληθειών, έχει ξεσκεπάσει κάθε αλήθεια και μυστήριο στη Βίβλο και έχει αποκαλύψει στην ανθρωπότητα την κρυφή ιστορία των τριών σταδίων του έργου του Θεού, το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού, το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, κτλ. Αυτό μαρτυρά ότι ο Παντοδύναμος Θεός αποτελεί την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και ότι αποτελεί την εμφάνιση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες.

 • Πώς Στράφηκα και Πάλι στον Παντοδύναμο Θεό

  Είμαστε απλά μια συνηθισμένη ομάδα ανθρώπων με διεφθαρμένη σατανική διάθεση, είμαστε αυτοί που έχουν προεπιλεχθεί από τον Θεό στις απαρχές του χρόνου και είμαστε οι πένητες που ο Θεός έχει ανυψώσει από την κοπριά. Κάποτε απορρίψαμε και καταδικάσαμε τον Θεό, αλλά τώρα έχουμε κατακτηθεί από Αυτόν. Έχουμε λάβει ζωή και έχουμε λάβει την οδό της αιώνιας ζωής από τον Θεό. Ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στη γη, παρά τις διώξεις και τις δοκιμασίες, δεν μπορούμε να μην συμμετέχουμε στη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού. Γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός μας και η μοναδική μας λύτρωση! από «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Λήψη  PDF Λήψη  epub Λήψη  TXT  UTF8 Λήψη  TXT  GBK
Κοινοποίηση
Λήψη