Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

Οι φρόνιμες παρθένες θα αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού και θα δουν την εμφάνισή Του από τις ομιλίες Του, και θα υποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου. Αυτό το βιβλίο είναι μια συλλογή από αλήθειες που σχετίζονται με την ενσάρκωση του Θεού και με τα τρία στάδια του έργου Του για τη σωτηρία. Αυτές οι αλήθειες καταθέτουν μαρτυρία για την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών: ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς, και Αυτός έχει εκφράσει την αλήθεια και κάνει το έργο της «κρίσεως, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού» κατά τις έσχατες ημέρες, βοηθώντας έτσι την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον θρόνο του Θεού.

Βιβλία ευαγγελίου

Λήψη