Ερώτηση 7: Και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού μαρτυρούν ότι «ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Πώς θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την ουσία του Χριστού ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή;

Απαντήση:

Αν οι πιστοί μπορούν να αναγνωρίσουν πραγματικά ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, αυτό είναι πραγματικά πολύτιμο και δείχνει ότι αυτοί οι πιστοί έχουν πραγματική γνώση της υπόστασης του Χριστού. Μόνο κάποιος τέτοιος άνθρωπος μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζει πραγματικά τον Θεό. Ο Χριστός είναι ο πρακτικός Θεός ενσαρκωμένος. Μόνον όσοι αναγνωρίζουν τον Χριστό και μπορούν να Τον υπακούουν πραγματικά γνωρίζουν τον Θεό, γιατί η αλήθεια, η οδός και η ζωή πηγάζουν όλα από τον Θεό, πηγάζουν όλα από τις εκφράσεις του ενσαρκωμένου Χριστού. Πέραν του Χριστού, για κανέναν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και πολύ λίγοι άνθρωποι το κατανοούν αυτό. Ο Θεός χρησιμοποιεί την ικανότητα του ανθρώπου να αναγνωρίζει την ενσάρκωση του Θεού ως πρότυπο βάσει του οποίου Αυτός δοκιμάζει τον άνθρωπο. Μόνο όσοι πληρούν αυτό το πρότυπο στην πίστη τους μπορούν να αποκτήσουν τον έπαινο του Θεού. Όλοι όσοι δέχονται την ενσάρκωση του Θεού και υπακούουν σ’ αυτήν είναι οι νικητές που αρπάζονται ενώπιον του Θεού για να τελειωθούν. Όσοι δεν μπορούν να δεχτούν τον Χριστό και να υπακούσουν σ’ Αυτόν θα σταλούν να υπομείνουν τα βάσανα των συμφορών, γιατί δεν αναγνωρίζουν την ενσάρκωση του Θεού και είναι σαν τις μωρές παρθένες. Όπως όταν ήλθε ο Κύριος Ιησούς, ανέβασε όλους τους λάτρεις της αλήθειας κι όσους δέχτηκαν τον λόγο Του και Τον ακολούθησαν πραγματικά πάνω στο βουνό, καθοδηγώντας τους και διδάσκοντάς τους προσωπικά, χωρίς να δίνει την παραμικρή προσοχή σ’ εκείνους από τον κόσμο της θρησκείας και σ’ εκείνους που πίστευαν στον Θεό αποκλειστικά για προσωπικό τους όφελος, γιατί εκείνοι πίστευαν μόνο στον αόριστο Θεό πάνω στον ουρανό και δεν δέχτηκαν την ενσάρκωση του Θεού. Υπήρξαν τυφλοί και δεν μπόρεσαν ν’ αναγνωρίσουν τον Θεό. Επομένως, μόνο όσοι δέχονται τον ενσαρκωμένο Χριστό και Τον υπακούουν θα επαινεθούν από τον Θεό και θα τελειωθούν από Εκείνον. Για ποιον λόγο μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή; Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε είναι κάτι που μπορεί να επιτύχει εύκολα ο οποιοσδήποτε. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται αποκλειστικά από τον Θεό, που σημαίνει ότι μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει την ουσία της ζωής, και μόνο ο ίδιος ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής. Και έτσι, μόνο ο Θεός είναι η πηγή της ζωής, και η ατέρμονη, ανεξάντλητη πηγή του νερού της ζωής. Απ’ όταν δημιούργησε τον κόσμο, ο Θεός έχει κάνει πολύ έργο σε σχέση με τη ζωτικότητα της ζωής, έχει κάνει πολύ έργο που δίνει ζωή στον άνθρωπο και έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα για να κερδίσει ζωή ο άνθρωπος. Αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι η αιώνια ζωή και ο ίδιος ο Θεός αποτελεί την οδό μέσα από την οποία ανασταίνεται ο άνθρωπος» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή). «Μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής. Εφόσον ο Θεός είναι αμετάβλητος, είναι κατά συνέπεια και η αιώνια ζωή· εφόσον μόνον ο Θεός είναι η οδός της ζωής, ο ίδιος ο Θεός είναι κατά συνέπεια η οδός για την αιώνια ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή). Από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού βλέπουμε ότι η αλήθεια, η οδός και η ζωή πηγάζουν όλα τους από τον Θεό. Μόνον ο Θεός ο Ίδιος κατέχει την οδό της ζωής. Η Βίβλος λέει: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιωάν. 1:1). Ο Λόγος είναι ο Θεός. Ο Λόγος είναι ο λόγος του Θεού. Ο Λόγος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Η ενσάρκωση του Λόγου αναφέρεται στην υλοποίηση του Πνεύματος του Θεού σε σάρκα, με άλλα λόγια, η αλήθεια, η οδός και η ζωή έχουν όλα ενσαρκωθεί. Όπως λέει και ο Παντοδύναμος Θεός: «Ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί και ότι το Πνεύμα της αλήθειας έχει υλοποιηθεί στη σάρκα —ότι όλη η αλήθεια, η οδός και η ζωή έχουν ενσαρκωθεί, ότι το Πνεύμα του Θεού έχει πράγματι καταφτάσει στη γη και ότι το Πνεύμα έχει ενσαρκωθεί» [«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (4)]. Και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού αποτελούν μαρτυρία του γεγονότος ότι Αυτός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτό πρόσφερε στους ανθρώπους μια βαθιά αποκάλυψη. Τους έδειξε ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, ο λόγος και το έργο του Χριστού, αυτό που έχει και είναι Αυτός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτή είναι η ουσία του Χριστού. Όταν ο Χριστός εκφράζει τον λόγο του Θεού, το κάνει ως ο Ίδιος ο Θεός ο οποίος εκτελεί το έργο του Θεού, κλείνοντας την προηγούμενη εποχή και ξεκινώντας μια νέα, εκτελώντας το έργο μιας ολόκληρης εποχής για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο λόγος του Θεού, τον οποίο εκφράζει ο Χριστός, αποτελεί το σύνολο του λόγου Του σ’ ένα από τα στάδια του έργου. Είναι πραγματικά η έκφραση της διάθεσης του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, το μυστήριο του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και οι απαιτήσεις και η πρόθεση του Θεού για την ανθρωπότητα. Ο λόγος Του στο σύνολό του είναι η αλήθεια. Αυτή η αλήθεια μπορεί όχι μόνο να απαρτίζει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και να δίνει ζωή στον άνθρωπο. Όπως ακριβώς όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς, εξέφρασε όλη την αλήθεια που χρειαζόταν ο άνθρωπος στην Εποχή της Χάριτος, επιτρέποντας στον άνθρωπο να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, να μετανοήσει και να επιστρέψει ενώπιον του Θεού, κάνοντάς τον έτσι ικανό να προσεύχεται στον Θεό και να έρχεται ενώπιον του Θεού για να απολαύσει τη χάρη Του και να δει τη συμπόνια και την αγάπη Του. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με το έργο της λύτρωσης. Το έργο του Κυρίου Ιησού επέτρεψε τη συγχώρεση των αμαρτιών του ανθρώπου, λυτρώνοντας τους ανθρώπους από την αμαρτία. Ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε ένα στάδιο του έργου της λύτρωσης της ανθρωπότητας, ξεκινώντας την Εποχή της Χάριτος και κλείνοντας την Εποχή του Νόμου. Ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έχει έλθει, έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες που εξαγνίζουν και σώζουν την ανθρωπότητα και έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, επιτρέποντας στον άνθρωπο να δει τη δίκαιη διάθεση, την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, εξαγνίζοντας και αλλάζοντας τη διάθεση της ζωής του ανθρώπου, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να σέβεται τον Θεό και να αποφεύγει το κακό, αποσπώντας έτσι πλήρως τον εαυτό του από την επιρροή του Σατανά, ώστε να επιστρέψει ενώπιον του Θεού και να κερδηθεί από τον Θεό. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού εισάγει την Εποχή της Βασιλείας και κλείνει την Εποχή της Χάριτος. Αυτό μας δείχνει ότι όλα όσα λέει, κάνει, εκφράζει και εκδηλώνει ο Χριστός αποτελούν όλη την αλήθεια. Μόνο ο Χριστός μπορεί να στρέψει τον άνθρωπο προς τη σωστή οδό και να του προμηθεύσει παροχή ζωής και σωτηρία. Κανένας άνθρωπος δεν κατέχει και δεν μπορεί να εκφράσει αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός είναι η πηγή ζωής για τον άνθρωπο, Αυτός είναι η εμφάνιση του Θεού. Αυτός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτός είναι η μοναδική λύτρωση και σωτηρία του ανθρώπου. Πέρα από τον Χριστό, κανείς άνθρωπος δεν κατέχει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο!

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Προηγούμενο: Ερώτηση 6: Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να χρησιμεύσει ως προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, λυτρώνοντάς τους από την αμαρτία. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε εκ νέου, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας; Και ποια είναι η πραγματική σημασία της διπλής ενσάρκωσης του Θεού;

Επόμενο: 1. Γιατί ο Θεός εκτελεί το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο