Ερώτηση 4: Μέσω της συναναστροφής σας, βλέπουμε ότι οι σκέψεις μας για την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή πράγματι προήλθαν απλώς από τις δικές μας αντιλήψεις. Έχουμε ήδη εναντιωθεί στα λόγια του Κυρίου σε σημαντικό βαθμό. Αφού αναφέραμε αυτό, πώς θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή; Μπορείτε να μιλήσετε γι’ αυτό με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες;

Απαντήση: Οι ελπίδες των αγίων για αρπαγή βασίζονται κυρίως στα εξής λόγια του Κυρίου Ιησού: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Ερμηνεύουμε τα λόγια του Κυρίου Ιησού βάσει δικών μας αντιλήψεων και δοξασιών. Επειδή ο Κύριος Ιησούς ανήλθε στον ουρανό πάνω σε ένα σύννεφο, νομίζουμε πως ο τόπος που ο Θεός ετοίμασε για τον άνθρωπο είναι στον ουρανό. Γι’ αυτό αναμένουμε τον Κύριο να επιστρέψει και να μας ανυψώσει στον ουρανό. Επιπλέον, θαυμάζουμε πολύ τα λόγια του Παύλου: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α' 4:17). Κι έτσι, ελπίζαμε ότι ο Κύριος θα μας ανυψώσει στον ουρανό όταν επιστρέψει. Ναι. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την αρπαγή. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο Κύριος θα ανυψώσει τους αγίους στον ουρανό για να Τον συναντήσουν. Σε αυτή την αρπαγή ελπίζαμε εδώ και πολλά χρόνια. Τι είναι, αλήθεια, η αρπαγή; Οι περισσότεροι δεν την κατανοούν. Το μυστήριο της αρπαγής των αγίων αποκαλύφθηκε όταν κατέφτασε ο Παντοδύναμος Θεός. Ας δούμε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός. «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η φράση “θα αρπαγούν” αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. […] Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 104). Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι ολοκάθαρα. Η «αναρπαγή» δεν είναι η ανύψωσή μας από τη γη στον αέρα και το αντάμωμα του Κυρίου στα σύννεφα. Ούτε η ανύψωσή μας στον ουρανό. Σημαίνει πως όταν ο Θεός επιστρέψει στη γη για να μιλήσει και να εργαστεί θα ακούσουμε τη φωνή Του, θα Τον ακολουθήσουμε και θα υπακούσουμε στο έργο Του των εσχάτων ημερών. Αυτή είναι η έννοια της αρπαγής ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όσοι διακρίνουν τη φωνή του Κυρίου και την αλήθεια στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού κι ύστερα επιστρέφουν στον Παντοδύναμο Θεό είναι οι φρόνιμοι παρθένοι. Είναι το χρυσάφι, το ασήμι και τα πολύτιμα πετράδια που «έκλεψε» ο Κύριος και επέστρεψε στον οίκο Του, γιατί το ποιόν τους είναι αγνό. Κατανοούν και αποδέχονται την αλήθεια και τη φωνή του Θεού. Είναι εκείνοι που έλαβαν την αρπαγή, οι νικητές που θα δημιουργηθούν όταν ο Θεός τελέσει το έργο Του καθώς θα κατέρχεται κρυφά στη γη τις έσχατες ημέρες. Από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο των εσχάτων ημερών, όλο και περισσότεροι διψούν για την εμφάνιση του Θεού και διακρίνουν τη φωνή Του στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο ένας μετά τον άλλον, αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες. Έχουν αρπαγεί ενώπιον του θρόνου Του για να Τον συναντήσουν και έχουν αποδεχτεί το πότισμα και τη θρέψη των λόγων Του. Έχουν γνωρίσει αληθινά τον Θεό. Η διεφθαρμένη διάθεσή τους έχει καθαρθεί και βίωσαν την πραγματικότητα της αλήθειας στα λόγια του Θεού. Έχουν ήδη κερδίσει τη σωτηρία του Θεού. Έχουν γίνει νικητές προτού έρθουν οι μεγάλες καταστροφές. Έχουν κερδηθεί από τον Θεό, είναι οι πρώτοι καρποί. Όσοι διατηρούν τις δικές τους αντιλήψεις και δοξασίες προσμένουν τον Κύριο να τους ανυψώσει στον ουρανό κι απορρίπτουν το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι άμυαλοι παρθένοι. Ο Θεός θα τους εγκαταλείψει. Στις καταστροφές θα υποφέρουν, θα κλαίνε και θα οδύρονται. Είναι βέβαιο.

από το σενάριο της ταινίας «Αφύπνιση από το όνειρο»

Προηγούμενο: Ερώτηση 3: Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό;

Επόμενο: Ερώτηση 1: Ο Κύριος Ιησούς έχει τώρα επιστρέψει και έχει νέο όνομα —Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τα λόγια στο βιβλίο Ο Λόγος Ενσαρκώνεται, και είναι η φωνή του νυμφίου. Κι όμως, πολλοί αδελφοί και αδελφές ακόμα δεν μπορούν να διακρίνουν τη φωνή του Θεού. Κι έτσι, σήμερα έχουμε προσκαλέσει τους μάρτυρες από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τους προσκαλέσαμε για να συναναστραφούν μαζί μας για το πώς να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού. Έτσι θα ξέρουμε πώς να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο