Ερώτηση 4: Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αλλά η προσφορά του Κυρίου Ιησού για τις αμαρτίες μας είναι πάντα αποτελεσματική. Εφόσον εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στον Κύριο, Εκείνος θα μας συγχωρήσει. Είμαστε αναμάρτητοι στα μάτια του Κυρίου, οπότε μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών!

Απαντήση: Ο Κύριος Ιησούς έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει αμαρτίες. Δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος έχει ελευθερωθεί από τον έλεγχο των αμαρτιών του ή ότι έχει επιτύχει την αγιοσύνη Ο Κύριος Ιησούς συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. Σε τι πραγματικά αναφέρεται η «αμαρτία» σε αυτό το πλαίσιο; Αναφέρεται στη μοιχεία, στην κλοπή κλπ., οτιδήποτε παραβιάζει τους νόμους, τις εντολές ή τον λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Κάθε πράξη που αντιστέκεται στον Θεό, Τον καταδικάζει ή Τον κρίνει είναι επίσης αμαρτία. Κάθε βλασφημία εναντίον του Θεού είναι αμαρτία, αμαρτία που δεν μπορεί να συγχωρεθεί! Στην Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς θυσιάστηκε για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Μόνο εκείνοι που προσευχήθηκαν και μετανόησαν δεν καταδικάστηκαν ή θανατώθηκαν. Δηλαδή, ο Θεός δεν τους έβλεπε πια ως αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος που συγχωρούνταν για τις αμαρτίες του μπορούσε να προσευχηθεί άμεσα στον Κύριο και να μοιραστεί τη χάρη Του. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα τού «Οι αμαρτίες συγχωρούνται». Παρόλο που οι αμαρτίες του ανθρώπου έχουν συγχωρεθεί χάρη στη θυσία του Κυρίου Ιησού, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει σταματήσει να αμαρτάνει και να αντιστέκεται στον Θεό. Η αμαρτωλή φύση του ανθρώπου παραμένει, οπότε είναι ακόμα ικανός να αντισταθεί στον Θεό, να Τον προδώσει και να Τον κάνει εχθρό του. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν τα προσόντα για να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών; Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να κατέλθεις με τον Ιησού —τι τυχερός που θα ήσουν! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού, επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Και έτσι εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει μόλις λυτρωθεί, είσαι ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Περί ονομασιών και ταυτότητας). Το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού, μόνο συγχώρεσε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Δεν μετέτρεψε τη διεφθαρμένη τους διάθεση. Η εσωτερική αλαζονεία, ο εγωισμός, η απληστία, η δολιότητα του ανθρώπου και άλλες πλευρές της σατανικής του διάθεσης παραμένουν. Αυτή η διεφθαρμένη διάθεση είναι βαθύτερη από την αμαρτία. Είναι πιο επίμονη από την αμαρτία. Είναι η πηγή της αμαρτίας και της αντίστασής μας στον Θεό. Αν αυτές οι διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις δεν μετατραπούν, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αμαρτάνουν, να αντιστέκονται στον Θεό, να Τον κρίνουν και να Τον καταδικάζουν σύμφωνα με τις δικές τους φαντασιώσεις και αντιλήψεις. Όταν υποφέρουν και διώκονται, μπορούν να αρνούνται τον Θεό, ακόμα και να Τον προδίδουν, όπως έκανε ο Ιούδας. Όταν κατέχουν θέσεις εξουσίας, μπορούν να εγκαθιδρύουν ανεξάρτητα βασίλεια για να αντισταθούν στον Θεό. Κάποιοι άνθρωποι μέχρι που κλέβουν τις προσφορές του Θεού και υβρίζουν τη διάθεσή Του. Θα καταδικαστούν και θα αφανιστούν από τον Θεό. Τώρα, οι περισσότεροι πάστορες και ηγέτες στη θρησκευτική κοινότητα δεν τηρούν τον λόγο του Κυρίου Ιησού. Ερμηνεύουν τη Βίβλο σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις. Αντιμετωπίζουν τον λόγο των ανθρώπων στη Βίβλο ως λόγο του Θεού. Εξυψώνουν τον λόγο των ανθρώπων στη Βίβλο αντί να καταθέτουν μαρτυρία για τον λόγο του Κυρίου Ιησού. Αυτό οδηγεί τους πιστούς να λατρεύουν και να ακολουθούν ανθρώπους και να μην έχουν χώρο στην καρδιά τους για τον Κύριο Ιησού. Αυτοί οι πιστοί παγιδεύονται και ελέγχονται υπό την κυριαρχία των θρησκευτικών αρχηγών. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα αληθινό, όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει, για να επιτελέσει το έργο Του της κρίσεως. Αυτοί οι πάστορες και οι ηγέτες δεν αναζητούν ούτε μελετούν το έργο του Θεού. Αντί για αυτό, καταδικάζουν το έργο Του, Τον κρίνουν και Τον βλασφημούν. Κατασκευάζουν ψέματα για να εξαπατήσουν τους πιστούς και να σφραγίσουν την εκκλησία. Αντιμετωπίζουν δημόσια τον Θεό ως εχθρό τους και υβρίζουν τη διάθεση του Θεού. Αυτή είναι η πιο σοβαρή αντίσταση που υπάρχει. Είναι αμαρτία που δεν μπορεί να συγχωρεθεί! Η κακιά συμπεριφορά τους είναι περισσότερο εξωφρενική και από αυτή των Φαρισαίων στην αντίσταση στον Κύριο Ιησού! Επομένως, αν η φύση των ανθρώπων που αντιστέκονται στον Θεό δεν μετατραπεί, αν η σατανική διεφθαρμένη διάθεσή τους δεν εξαγνιστεί, θα είναι ικανοί για κάθε κακή συμπεριφορά αντίστασης προς τον Θεό. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών; Επομένως, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισής Του για να σωθεί το ανθρώπινο γένος και τις πραγματικές ανάγκες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας, ο Θεός εκφράζει πολλές διαφορετικές πλευρές της αλήθειας κατά τις έσχατες ημέρες και πραγματώνει το έργο Του που εκπληρώνει την προφητεία στη Βίβλο: «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού», και θα επιλύσει το βασικό πρόβλημα του ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα ελέγχεται από τη σατανική της φύση. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος θα ελευθερωθεί σταδιακά από τη σατανική διεφθαρμένη διάθεσή του, θα σταματήσει να επαναστατεί και να αντιστέκεται στον Θεό, θα γίνει αληθινά υπάκουος και θα έχει φόβο Θεού. Μόνο τότε θα εξαγνιστεί και θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών.

Απόσπασμα από το σενάριο της ταινίας «Επώδυνες αναμνήσεις»

Προηγούμενο: Ερώτηση 1: Η Βίβλος λέει: «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Προς Ρωμαίους 10:10). Έχουμε ήδη σωθεί μέσω της πίστης μας στον Ιησού. Άπαξ και σωθήκαμε, σωθήκαμε για πάντα. Όταν ο Κύριος έρθει θα είμαστε σίγουρα ικανοί να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών.

Επόμενο: Ερώτηση 7: Αν δεν δεχτούμε το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού, τότε μπορούμε πραγματικά να πράττουμε το θέλημα του ουράνιου Πατέρα; Μπορούμε πραγματικά να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο