Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

(Ανθολογία)

Αυτό το βιβλίο αντλεί αποσπάσματα από σενάρια ταινιών με βασικά ερωτήματα και απαντήσεις που αφορούν την αλήθεια. Αυτές οι ουσιώδεις απαντήσεις περιλαμβάνουν τις εμπειρίες των εκλεκτών του Θεού και την κατανόηση τους για την αλήθεια των λόγων Του, και προέρχονται από τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βιβλίο, όχι μόνο μπορεί να επιλύσει τυχόν ζητήματα και αντιλήψεις που μπορεί να έχουν όσοι αναζητούν την αλήθεια και διερευνούν την αληθινή οδό, αλλά αποτελεί, επίσης, θαυμάσιο υλικό αναφοράς με το οποίο οι εκλεκτοί του Θεού μπορούν να εξοπλιστούν με την αλήθεια και να καταθέσουν μαρτυρία για το έργο του Θεού.

Βιβλία ευαγγελίου

Λήψη