Ερώτηση 4: Ο Κύριος Ιησούς μίλησε για τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών στους μαθητές. Ως η επιστροφή του Κυρίου Ιησού, αποκάλυψε κι ο Παντοδύναμος Θεός πολλά μυστήρια; Θα μπορούσατε να συναναστραφείτε μαζί μας για κάποια από τα μυστήρια που έχει αποκαλύψει ο Παντοδύναμος Θεός; Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας, ώστε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού.

Απαντήση: Κάθε φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται, μας αποκαλύπτει πολλές αλήθειες και μυστήρια. Αυτό είναι αναμφίβολο. Ο Θεός ενσαρκώνεται για να σώσει την ανθρωπότητα κι έτσι, φυσικά εκφράζει πολλές αλήθειες κι αποκαλύπτει πολλά μυστήρια. Την Εποχή της Χάριτος, για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς, ο ενσαρκωμένος Θεός, αποκάλυψε πολλά μυστήρια, ενώ κήρυττε και επιτελούσε το έργο Του, όπως: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 4:17). «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Κατά Ματθαίον 7:21). Ο Κύριος Ιησούς αποκάλυψε και πολλά άλλα μυστήρια εκτός από αυτό, στα οποία δεν θα αναφερθώ τώρα. Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει και έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Ο Παντοδύναμος Θεός δεν έχει μόνο εκπληρώσει όλες τις προφητείες του Κυρίου Ιησού, αλλά μας έχει αποκαλύψει τα μεγάλα μυστήρια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, που αφορούν το σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Ας διαβάσουμε δύο αποσπάσματα των λόγων του Παντοδύναμου Θεού. «Το έργο που διαχειρίζομαι για χιλιάδες χρόνια αποκαλύπτεται εντελώς στον άνθρωπο μόνο κατά τις έσχατες ημέρες. Μόνο τώρα έχω ανοίξει το πλήρες μυστήριο της διαχείρισής Μου στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον σκοπό του έργου Μου και, επιπλέον, έχει κατανοήσει όλα τα μυστήριά Μου. Και έχω πει στον άνθρωπο τα πάντα για τον προορισμό που τον απασχολεί. Έχω ήδη αποκαλύψει στον άνθρωπο όλα τα μυστήριά Μου που ήταν κρυμμένα για πάνω από 5.900 χρόνια» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου). «Αυτό το στάδιο του έργου θα σου αποσαφηνίσει τον νόμο του Ιεχωβά και τη λύτρωση του Ιησού, και γίνεται, κατά κύριο λόγο, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις ολόκληρο το έργο του σχεδίου διαχείρισης του Θεού που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη και να εκτιμήσεις όλη τη σημασία και την ουσία αυτού του σχεδίου διαχείρισης που αριθμεί έξι χιλιάδες έτη, όπως επίσης και να κατανοήσεις τον σκοπό όλου του έργου που επιτέλεσε ο Ιησούς και των λόγων που εξέφερε, ακόμα και την τυφλή σου πίστη στη Βίβλο και την τυφλή λατρεία της. Θα σου δώσει τη δυνατότητα να τα κατανοήσεις όλα αυτά λεπτομερώς. Θα φτάσεις στο σημείο να κατανοήσεις τόσο το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς όσο και το έργο του Θεού σήμερα· θα κατανοήσεις και θα δεις όλη την αλήθεια, τη ζωή και την οδό. […] Τελικά, αυτό το τρέχον στάδιο θα θέσει οριστικό τέλος στο έργο του Θεού και θα παράσχει την ολοκλήρωσή του. Όλοι θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να γνωρίσουν το σχέδιο διαχείρισης του Θεού. Θα διορθωθούν οι αντιλήψεις του ανθρώπου, οι προθέσεις του, η εσφαλμένη κατανόησή του, οι αντιλήψεις του σχετικά με το έργο του Ιεχωβά και του Ιησού, οι απόψεις του σχετικά με τους Εθνικούς και οι άλλες αποκλίσεις και τα λάθη του. Και ο άνθρωπος θα κατανοήσει όλα τα σωστά μονοπάτια της ζωής, όλο το έργο που επιτελεί ο Θεός και ολόκληρη την αλήθεια. Όταν συμβεί αυτό, αυτό το στάδιο του έργου θα φτάσει στο τέλος του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το όραμα του έργου του Θεού (2)).

Ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκάλυψε όλα τα μυστήρια του διάρκειας 6.000 ετών σχεδίου διαχείρισής Του για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και ο Παντοδύναμος Θεός μάς είπε τον στόχο του Θεού στη διαχείριση της ανθρωπότητας. Μας έδειξε γιατί ο Θεός επιτέλεσε τρία στάδια έργου για να σώσει την ανθρωπότητα, πώς αυτά τα τρία στάδια έργου εξελίχθηκαν βήμα προς βήμα και ποιες είναι οι συνδέσεις και οι διαφορές μεταξύ τους. Ο Παντοδύναμος Θεός μάς είπε επίσης για τη σημασία των ονομάτων του Θεού, πώς ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, και ποια είναι η σημασία του έργου της κρίσεως. Μας αποκάλυψε τα μυστήρια της ενσάρκωσης και την εσωτερική αλήθεια της Βίβλου. Ο Παντοδύναμος Θεός αποκάλυψε ότι ο Θεός είναι η πηγή της ζωής όλων και πως ο Θεός κυριαρχεί σε όλα. Ο Παντοδύναμος Θεός μάς είπε για τη μοναδική εξουσία του Θεού, τη δίκαιη διάθεση του Θεού, την αγιοσύνη του Θεού και την παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού. Επιπλέον, ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκάλυψε επίσης πώς όλη η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα και πώς ο Σατανάς έχει διαφθείρει την ανθρωπότητα και μας είπε την αλήθεια για τη διαφθορά της ανθρωπότητας από τον Σατανά, την πηγή της αντίθεσης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας στον Θεό και της προδοσίας του Θεού, πώς ο Θεός επιτελεί έργο για να σώσει την ανθρωπότητα, πώς ο Σατανάς εφάρμοσε πονηρά σχέδια για να διακόψει και να αναστατώσει το έργο του Θεού και πώς ο Θεός νικάει τον Σατανά και τελειώνει τη Μοίρα του. Ο Παντοδύναμος Θεός μάς έδειξε το νόημα μιας αληθινής ζωής, τον τρόπο που πρέπει να ζουν οι άνθρωποι για να είναι αληθινά ευτυχισμένοι, καθώς και το τέλος των διαφόρων τύπων ανθρώπων, τον αληθινό προορισμό της ανθρωπότητας και, τελικά, τον τρόπο που ο Θεός θα φέρει αυτήν την εποχή στο τέλος της και τον τρόπο που θα επέλθει η βασιλεία του Χριστού κ.ο.κ. Αυτά τα μυστήρια μάς αποκαλύφθηκαν όλα από τον Παντοδύναμο Θεό. Από τις αλήθειες και τα μυστήρια που αποκαλύπτονται από τον Κύριο Ιησού και τον Παντοδύναμο Θεό βλέπουμε ότι αυτά τα μυστήρια αφορούν όλα τον Θεό και τη βασιλεία των ουρανών, καθώς και όσα θα πετύχει ο Θεός στο μέλλον. Αυτά τα μυστήρια συνδέονται όλα με το σχέδιο διαχείρισης του Θεού και τον προορισμό της ανθρωπότητας. Υπάρχει σπουδαίο νόημα στην αποκάλυψη αυτών των μυστηρίων από τον Θεό. Από τις αλήθειες και τα μυστήρια που αποκαλύπτονται από τον Κύριο Ιησού και τον Παντοδύναμο Θεό εξακριβώνουμε ότι όλα αυτά τα λόγια είναι η φωνή του Θεού. Γιατί μόνο ο Θεός θα μπορούσε να γνωρίζει αυτά τα μυστήρια. Μόνο ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει. Οι άγγελοι δεν γνωρίζουν, πόσω μάλλον η ανθρωπότητα. Κι έτσι, οι αλήθειες και τα μυστήρια που αποκαλύπτονται από τον Κύριο Ιησού και τον Παντοδύναμο Θεό αποτελούν την έκφραση ενός Πνεύματος και το έργο ενός Θεού. Το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών που επιτελείται από τον Παντοδύναμο Θεό συνεχίζει το έργο που επιτελέστηκε από τον Κύριο Ιησού. Εκπληρώνει τα λόγια του Κυρίου Ιησού: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς,δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Ο Παντοδύναμος Θεός αποτελεί την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η εμφάνιση του ενός αληθινού Θεού!

Ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκαλύπτει όλες τις αλήθειες και τα μυστήρια που η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να κατανοήσει και να γνωρίσει για να σωθεί. Οπότε νιώθουμε ξεκάθαροι, ήρεμοι και φωτεινοί στην πίστη μας στον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εισέλθουμε στη σωστή οδό πίστης στον Θεό. Αρκεί να αποδεχθούμε και να υπακούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού και να επιδιώκουμε να εισέλθουμε σε όλες τις αλήθειες που εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό, ώστε να αποκτήσουμε την αλήθεια ως ζωή μας και να πετύχουμε τη σωτηρία και την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών! Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα στο οποίο ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτει το μυστήριο της διάθεσης του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η διάθεση του Θεού είναι η διάθεση του Κυβερνώντα όλων των πραγμάτων και των έμβιων όντων, του Κυρίου ολόκληρης της δημιουργίας. Η διάθεσή Του αντιπροσωπεύει την τιμή, την εξουσία, την ευγένεια, το μεγαλείο και, πάνω απ’ όλα, την υπεροχή. Η διάθεσή Του είναι το σύμβολο της εξουσίας, το σύμβολο κάθε τι δικαίου, το σύμβολο όλων των ωραίων και αγαθών πραγμάτων. Περισσότερο από αυτό, είναι ένα σύμβολο Εκείνου που δεν είναι δυνατόν να[α] παρακαμφθεί ή κατακλυσθεί από το σκοτάδι ούτε από καμία εχθρική δύναμη, καθώς και ένα σύμβολο Εκείνου που δεν είναι δυνατόν να προσβληθεί (ούτε και θα ανεχθεί ποτέ να προσβληθεί)[β] από οποιοδήποτε δημιούργημα. Η διάθεσή Του είναι το σύμβολο της ύψιστης δύναμης. Κανένας απολύτως δεν μπορεί ή δεν πρέπει να διαταράξει το έργο ή τη διάθεσή Του. […] Η χαρά του Θεού οφείλεται στην ύπαρξη και την ανάδυση του δικαίου και του φωτός∙ λόγω της καταστροφής του σκότους και του κακού. Αντλεί χαρά επειδή Εκείνος έφερε το φως και την ευημερία στο ανθρώπινο γένος∙ η χαρά Του είναι δίκαιη, σύμβολο της ύπαρξης όλων των θετικών πραγμάτων και, ακόμη περισσότερο, σύμβολο ελπίδας. Η οργή του Θεού οφείλεται στην ύπαρξη της αδικίας και στην ενόχληση που αυτή προκαλεί, οι οποίες βλάπτουν το ανθρώπινο γένος που Εκείνος έχει δημιουργήσει, εξαιτίας της ύπαρξης του κακού και του σκότους, εξαιτίας της ύπαρξης όλων των πραγμάτων που απομακρύνουν την αλήθεια και, ακόμη περισσότερο, εξαιτίας της ύπαρξης των πραγμάτων που αντιτίθενται σε ό,τι καλό και ωραίο. Η οργή Του αποτελεί σημάδι πώς όλα τα αρνητικά παύουν να υπάρχουν και, ακόμη περισσότερο, αποτελεί σημάδι της αγιότητάς Του. Η θλίψη Του οφείλεται στον άνθρωπο, για τον οποίο έχει ελπίδες αλλά αυτός έχει περιπέσει στο σκότος, επειδή το έργο Του για τον άνθρωπο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες Του και επειδή το ανθρώπινο γένος που αγαπά δεν μπορεί να ζει εξ ολοκλήρου υπό το φως. Αισθάνεται θλίψη για το αθώο ανθρώπινο γένος, για τον ειλικρινή αλλά αδαή άνθρωπο και για τον άνθρωπο που είναι καλός αλλά στερείται των δικών του απόψεων. Η θλίψη Του αποτελεί σημάδι της καλοσύνης και του ελέους Του, σημάδι του ωραίου και της αγαθότητας. Η ευτυχία Του, βεβαίως, προέρχεται από τη νίκη επί των εχθρών Του και την κατάκτηση της καλής πίστης του ανθρώπου. Πολύ δε περισσότερο, προκύπτει από την εκδίωξη και καταστροφή όλων των εχθρικών δυνάμεων, και από το γεγονός ότι το ανθρώπινο γένος διάγει έναν καλό και ειρηνικό βίο. Η ευτυχία του Θεού είναι διαφορετική από τη χαρά του ανθρώπου∙ είναι, μάλλον, το συναίσθημα της συγκέντρωσης καλών καρπών, ένα συναίσθημα πολύ μεγαλύτερο από τη χαρά. Η ευτυχία Του αποτελεί σύμβολο της εφεξής λύτρωσης του ανθρώπου από τον πόνο, αλλά και σημάδι της εισόδου του σε έναν κόσμο φωτός» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού).

Ο Παντοδύναμος Θεός μάς αποκάλυψε σε τι αντιστοιχεί η διάθεση του Θεού και τον συμβολισμό και το νόημα της διάθεσης του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει επίσης εκφράσει τη σχέση ανάμεσα στην ευχαρίστηση, τον θυμό, τη θλίψη και την ευτυχία στη διάθεση του Θεού και την ανθρωπότητα. Ποιος άλλος, εκτός απ’ τον Θεό, θα μπορούσε να εκφράσει τη διάθεση του Θεού τόσο ξεκάθαρα; Και ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει τον συμβολισμό και το νόημα της διάθεσης του Θεού; Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει μπορέσει να προσφέρει μια τόσο ακριβή μαρτυρία για τη διάθεση του Θεού και να καταφέρει να μας πείσει πλήρως! Μόνο ο Θεός μπορεί να μαρτυρήσει με τόση ακρίβεια τη διάθεσή Του. Η ευχαρίστηση, ο θυμός, η θλίψη και η ευτυχία του Θεού εκδηλώνονται σε ολόκληρο το έργο Του στη διαχείριση της ανθρωπότητας. Και καθώς βιώνουμε το έργο του Θεού, μπορούμε κι εμείς να γευτούμε και να αισθανθούμε πραγματικά ότι η ευχαρίστηση, ο θυμός, η θλίψη και η ευτυχία στη διάθεση του Θεού δεν είναι μόνο λόγια αλλά κάτι πρακτικό, αληθινό και έντονο. Η ευχαρίστηση, ο θυμός, η θλίψη και η ευτυχία του Θεού αποτελούν όλα έκφραση της ουσίας της ζωής του Θεού. Είναι η πραγματικότητα των θετικών πραγμάτων και σύμβολα δικαιοσύνης. Στο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό, βλέπουμε ότι η ευχαρίστηση, ο θυμός, η θλίψη και η ευτυχία που αποκαλύπτονται από τον Θεό γίνονται όλα για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Γίνονται όλα για να σωθεί η ανθρωπότητα, ώστε να απαλλαγεί από τα βάσανα του Σατανά και να ζήσει στο φως. Και επιπλέον γίνονται για να οδηγηθεί η ανθρωπότητα στον όμορφο προορισμό. Στην πορεία της σωτηρίας της ανθρωπότητας από τον Θεό έχουμε δει ότι ο Θεός ελέγχει πράγματι τα πάντα και κυριαρχεί στα πάντα. Η διάθεση του Θεού είναι το σύμβολο της ύψιστης εξουσίας. Είναι ένα σύμβολο που καμία δύναμη του σκότους δεν μπορεί να καταστείλει ούτε να βλάψει και καμία εχθρική δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει τον Θεό απ’ το να εκπληρώσει το θέλημά Του. Θυμηθείτε την Εποχή της Χάριτος: Όταν ο Ιησούς κήρυττε και επιτελούσε το έργο, οι ηγέτες της θρησκευτικής κοινότητας καταδίκαζαν τον Κύριο Ιησού και του εναντιώνονταν μανιασμένα. Μάλιστα ένωσαν δυνάμεις με την κυβέρνηση της Ρώμης για να σταυρώσουν τον Ιησού. Κι όμως, η σοφία του Θεού υπερισχύει των πονηρών σχεδίων του Σατανά. Μέσω της σταύρωσης του Ιησού, η ανθρωπότητα λυτρώθηκε, και έτσι, το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού διαδόθηκε στα άκρα του σύμπαντος και όσοι αντιτάχθηκαν στο έργο του Θεού και το καταδίκασαν ήρθαν αντιμέτωποι με την τιμωρία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι απαραβίαστη από τον άνθρωπο! Σήμερα, έχει φτάσει η Εποχή της Βασιλείας. Από τότε που ξεκίνησε το έργο της κρίσεως στην Κίνα, αυτό το ένθερμο προπύργιο του αθεϊσμού, ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός έχει πάλι δεχθεί μανιασμένες αντιθέσεις και καταδίκες από τους θρησκευτικούς ηγέτες. Επίσης υπήρξαν σκληρές συλλήψεις και διώξεις από το σατανικό καθεστώς του ΚΚΚ. Παρ’ όλα αυτά, το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα. Άνθρωποι από όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα που πιστεύουν πραγματικά, απόλυτα στον Θεό, έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλες οι αλήθειες που εκφράζονται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι επίσης δημόσια διαθέσιμες διαδικτυακά για να μπορούν να τις αναζητήσουν άνθρωποι από όλες τις χώρες και τις περιοχές του κόσμου. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού φέρουν εξουσία και δύναμη και έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όσοι πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και διψούν για την αληθινή οδό έχουν όλοι επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και απολαμβάνουν να ποτίζονται και να φροντίζονται από τα λόγια του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει πράγματι ολοκληρώσει μια ομάδα νικητών και έχει αποκτήσει μια ομάδα ανθρώπων που συμφωνούν με τον Θεό. Επιτέλους ακούμε τη φωνή του Θεού. Στο μεταξύ, τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας που αντιτίθενται στο έργο του Θεού και το καταδικάζουν έχουν όλα τιμωρηθεί και αναθεματιστεί σε διάφορους βαθμούς. Κάποια αποκαλύφθηκαν ως αντίχριστοι και έχουν δεχθεί μια τιμωρία, που είναι αβάσταχτα σκληρή. Οι θάνατοί τους έχουν υπάρξει χειρότεροι από αυτόν του Ιούδα. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι πράγματι απρόσβλητη από τον άνθρωπο. Παρόμοια, το σατανικό καθεστώς του ΚΚΚ, που ανταγωνίζεται τον Θεό και έχει ταχθεί εναντίον Του, έχει επίσης αναθεματιστεί από Αυτόν. Είναι καταδικασμένο να εξαλειφθεί, κάτι που επιδεικνύει τέλεια τη δίκαιη διάθεση του Θεού! Από το έργο των δύο ενσαρκώσεων του Θεού βλέπουμε τη μοναδική εξουσία του Θεού που ελέγχει τα πάντα. Η διάθεση του Θεού είναι ένα σύμβολο που δεν μπορούν να καταστείλουν οι δυνάμεις του σκότους. Όλες οι εχθρικές προς τον Θεό δυνάμεις θα καταρρεύσουν στην τιμωρία του Θεού και θα παύσουν να υπάρχουν. Αυτό είναι γεγονός. Έχουμε βιώσει την κρίση του Παντοδύναμου Θεού μέσω του λόγου. Έχουμε δει ότι η διάθεση του Θεού δεν είναι μόνο ελεήμων και συμπονετική, αλλά και δίκαιη και μεγαλοπρεπής. Πολλές φορές παρεξηγήσαμε τον Θεό επειδή δεν καταλαβαίνουμε το θέλημά Του, όμως ο Θεός μάς θυμίζει, μας παρηγορεί και μας παροτρύνει και αυτό μας επιτρέπει να βιώνουμε το έλεος και τη συμπόνια του Θεού. Όταν όμως παρακούμε τον Θεό, Αυτός μας κρίνει σκληρά, μας ξεσκεπάζει και μας πειθαρχεί, κάτι που μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε ότι η διάθεση του Θεού είναι δίκαιη, μεγαλοπρεπής και δεν επιτρέπει την ύβρη του ανθρώπου! Στις αληθινές μας εμπειρίες, έχουμε δει πόσο αληθινή, πόσο γνήσια και πόσο έντονη είναι η διάθεση του Θεού, ο Θεός είναι τόσο άγιος, τόσο δίκαιος, τόσο προσηνής και σεβάσμιος. Ο Θεός έχει πραγματικά εμφανιστεί για να επιτελέσει έργο ανάμεσα στους ανθρώπουςκαι βρίσκεται δίπλα μας πρόσωπο με πρόσωπο και μας καθοδηγεί προσωπικά και μας σώζει. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριός μας, ο Θεός μας, ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς τη γη και τα πάντα και κυριαρχεί στα πάντα.

από το σενάριο της ταινίας «Η αναμονή»

Υποσημειώσεις:

α. Στο αρχικό κείμενο γράφει «αποτελεί σύμβολο αδυναμίας του να υπάρχει».

β. Στο αρχικό κείμενο γράφει «καθώς και σύμβολο αδυναμίας του να προσβάλλεται (και έλλειψης ανοχής του να προσβάλλεται)».

Προηγούμενο: Ερώτηση 1: Ο Κύριος Ιησούς έχει τώρα επιστρέψει και έχει νέο όνομα —Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τα λόγια στο βιβλίο Ο Λόγος Ενσαρκώνεται, και είναι η φωνή του νυμφίου. Κι όμως, πολλοί αδελφοί και αδελφές ακόμα δεν μπορούν να διακρίνουν τη φωνή του Θεού. Κι έτσι, σήμερα έχουμε προσκαλέσει τους μάρτυρες από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τους προσκαλέσαμε για να συναναστραφούν μαζί μας για το πώς να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού. Έτσι θα ξέρουμε πώς να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού.

Επόμενο: Ερώτηση 2: Πώς τελεί ο Παντοδύναμος Θεός το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες; Πώς κρίνει, εξαγνίζει και οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσα από τα λόγια Του; Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το μάθουμε. Αν κατανοήσουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να ανυψωθούμε ενώπιον του θρόνου Του. Πείτε μας περισσότερα.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο