Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού (Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή του Θεού

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια ανθολογία οραματικών αληθειών όπως τα τρία στάδια του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από τις ψευδείς. Μπορούν να το διαβάσουν και να το έχουν ως εφόδιο εκείνοι που μόλις πρόσφατα αποδέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις οραματικές αλήθειες του έργου του Θεού και να θέσουν τα θεμέλια όσο το δυνατόν ταχύτερα πάνω στην αληθινή οδό.

Βιβλία ευαγγελίου

Λήψη