6. Διάκριση ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους επικεφαλής, καθώς και ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους ποιμένες

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το έργο ενός εργάτη που έχει τα προσόντα μπορεί να φέρει τους ανθρώπους στη σωστή οδό και να τους χαρίσει βαθύτερη είσοδο στην αλήθεια. Το έργο του μπορεί να φέρει τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού. Επιπλέον, το έργο που κάνει μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και δεν δεσμεύεται από κανόνες, προσφέροντας στους ανθρώπους απελευθέρωση και ελευθερία, καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σταδιακά στη ζωή και να εισέλθουν σταδιακά βαθύτερα στην αλήθεια. Το έργο ενός εργάτη που δεν έχει τα προσόντα υστερεί υπερβολικά. Το έργο του είναι ανόητο. Ο ίδιος μπορεί μόνο να βάλει στους ανθρώπους κανόνες, και αυτό που απαιτεί από τους ανθρώπους δεν διαφέρει από άτομο σε άτομο· δεν εργάζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό το είδος έργου περιέχει πάρα πολλούς κανόνες και πάρα πολλά δόγματα, και δεν μπορεί να εισαγάγει τους ανθρώπους στην πραγματικότητα ούτε μπορεί να τους επιτρέψει να κάνουν πράξη κανονικά την ανάπτυξή τους στη ζωή. Μπορεί μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να εμμένουν σε μερικούς άχρηστους κανόνες. Αυτού του είδους η καθοδήγηση μπορεί μόνο να κάνει τους ανθρώπους να ξεστρατίσουν. Σε οδηγεί στο να γίνεις ίδιος με εκείνον· μπορεί να σε φέρει μέσα σε αυτό που έχει και είναι ο ίδιος. Για να μπορούν όσοι ακολουθούν να διακρίνουν εάν οι επικεφαλής έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, το βασικό είναι να εξετάζουν το μονοπάτι του οποίου αυτοί ηγούνται και τα αποτελέσματα του έργου τους, και να βλέπουν αν όσοι ακολουθούν διδάσκονται τις αρχές σύμφωνα με την αλήθεια, και εάν διδάσκονται οδούς άσκησης κατάλληλες για τη μεταμόρφωσή τους. Θα πρέπει να διακρίνεις το διαφορετικό έργο διαφορετικών τύπων ανθρώπων· δεν θα πρέπει να ακολουθείς ανόητα. Αυτό σχετίζεται με το θέμα της εισόδου των ανθρώπων. Εάν δεν είσαι σε θέση να διακρίνεις ποιου ανθρώπου η ηγεσία ακολουθεί ένα μονοπάτι και ποιου όχι, τότε θα παραπλανηθείς εύκολα. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη δική σου ζωή.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Πρέπει να κατανοείς τις πολλές καταστάσεις στις οποίες θα βρίσκονται οι άνθρωποι όταν το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω τους. Ιδιαίτερα, όσοι συντονίζονται ώστε να υπηρετήσουν τον Θεό πρέπει να έχουν ακόμα ισχυρότερη αντίληψη αυτών των καταστάσεων. Αν μιλάς μόνο για πολλές εμπειρίες ή πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να επιτύχεις είσοδο, αυτό δείχνει πως η εμπειρία σου είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Χωρίς να γνωρίζεις την αληθινή σου κατάσταση ή να αντιλαμβάνεσαι τις αρχές της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να επιτύχεις αλλαγή διάθεσης. Χωρίς να γνωρίζεις τις αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος ή να κατανοείς τους καρπούς που αποφέρει, θα είναι δύσκολο να διακρίνεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων. Πρέπει να αποκαλύψεις το έργο των μοχθηρών πνευμάτων, καθώς και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, και να διεισδύεις κατευθείαν στον πυρήνα του ζητήματος· πρέπει, επίσης, να επισημαίνεις πολλές παρεκκλίσεις όσον αφορά το πώς ασκούνται οι άνθρωποι και τι προβλήματα μπορεί να έχουν στην πίστη τους στον Θεό, ώστε ίσως να τα αναγνωρίσουν. Τουλάχιστον, δεν πρέπει να τους κάνεις να νιώθουν αρνητικοί ή παθητικοί. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν για τους περισσότερους ανθρώπους, δεν πρέπει να είσαι παράλογος ή να «προσπαθείς να μάθεις σ’ ένα γουρούνι να τραγουδά»· αυτή είναι ανόητη συμπεριφορά. Προκειμένου να αντιμετωπίσεις τις πολλές δυσκολίες που βιώνουν οι άνθρωποι, πρέπει πρώτα να κατανοήσεις τη δυναμική του έργου του Αγίου Πνεύματος· πρέπει να κατανοήσεις πώς το Άγιο Πνεύμα εκτελεί έργο πάνω σε διαφορετικούς ανθρώπους, πρέπει να κατανοήσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και τα ελαττώματά τους, και πρέπει να δεις ξεκάθαρα τα κύρια ζητήματα του προβλήματος και να φτάσεις στην πηγή του, χωρίς παρεκκλίσεις ή σφάλματα. Μόνο αυτού του είδους ο άνθρωπος έχει τα προσόντα ώστε να συντονιστεί για να υπηρετήσει τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ποια θα πρέπει να είναι τα εφόδια ενός ικανοποιητικού ποιμένα

Αυτοί που υπηρετούν τον Θεό θα πρέπει να είναι οι οικείοι του Θεού, θα πρέπει να είναι ευάρεστοι στον Θεό και να είναι ικανοί για την απόλυτη πίστη στον Θεό. Είτε ενεργείς ιδιωτικά είτε δημόσια, είσαι ικανός ν’ αποκτήσεις τη χαρά του Θεού μπροστά στον Θεό, είσαι ικανός να παραμείνεις σταθερός μπροστά στον Θεό και, ανεξάρτητα με το πώς σου φέρονται οι άλλοι άνθρωποι, πάντα βαδίζεις στο μονοπάτι όπου θα πρέπει να βαδίζεις και αφιερώνεις κάθε σου φροντίδα στο φορτίο του Θεού. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι είναι οικείοι του Θεού. Το γεγονός ότι οι οικείοι του Θεού είναι ικανοί να Τον υπηρετήσουν άμεσα συμβαίνει επειδή τους έχει δοθεί η μεγάλη αποστολή του Θεού και το φορτίο του Θεού, είναι ικανοί να κάνουν την καρδιά του Θεού δική τους και να πάρουν το φορτίο του Θεού ως δικό τους, και δεν δίνουν καθόλου σημασία στις μελλοντικές τους προοπτικές: Ακόμα κι όταν δεν θα έχουν προοπτικές και δεν περιμένουν να κερδίσουν τίποτα, πάντα θα πιστεύουν στον Θεό με μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Έτσι, λοιπόν, αυτό το είδος ανθρώπου είναι ο οικείος του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν οικειότητα με τον Θεό είναι και οι έμπιστοί Του· μόνο οι έμπιστοι του Θεού μπορούν να μοιραστούν την ανησυχία Του και τις σκέψεις Του, και αν και η σάρκα τους πονά και είναι αδύναμη, είναι ικανοί να αντέξουν τον πόνο και να απαρνηθούν αυτό που αγαπούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Ο Θεός δίνει περισσότερα βάρη σε τέτοιους ανθρώπους και οι άνθρωποι καταθέτουν μαρτυρία γι’ αυτό που επιθυμεί να κάνει ο Θεός. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάρεστοι στον Θεό, είναι υπηρέτες του Θεού που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, και μόνο άνθρωποι σαν κι αυτούς μπορούν να κυβερνήσουν μαζί με τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού

Διατηρούν μονίμως εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού· δεν έχουν ποτέ την παραμικρή τάση να υποταχθούν, ούτε έχουν ποτέ υποταχθεί ούτε έχουν δείξει ταπεινότητα ευχαρίστως. Εξυψώνουν εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν υποτάσσονται σε κανέναν. Ενώπιον του Θεού, θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους καλύτερους στην κήρυξη του λόγου, καθώς και τους πλέον επιδέξιους στο να εργάζονται πάνω σε άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτουν τους «θησαυρούς» που έχουν στην κατοχή τους, αλλά τους αντιμετωπίζουν ως οικογενειακά κειμήλια για λατρεία και κήρυγμα προς άλλους, ενώ τους χρησιμοποιούν για να κατηχούν στους ανόητους εκείνους που τους θαυμάζουν. Πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι στους κόλπους της εκκλησίας. Δύναται να λεχθεί ότι πρόκειται για «ακατάβλητους ήρωες» που, γενιά τη γενιά, παραμένουν στον οίκο του Θεού. Εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου (δόγμα) ως το υψηλότερο καθήκον τους. Χρόνο με τον χρόνο, γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ κι εκεί, υποστηρίζοντας σθεναρά το «ιερό και απαραβίαστο» καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει· ούτε ένας δεν τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών, γίνονται «βασιλείς» μέσα στον οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία τους σε άλλους κάθε εποχή.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Το έργο στο μυαλό του ανθρώπου μπορεί πολύ εύκολα να το επιτύχει ο άνθρωπος. Οι πάστορες και οι επικεφαλής στον θρησκευτικό κόσμο, για παράδειγμα, βασίζονται στα χαρίσματα και τη θέση τους για να κάνουν το έργο τους. Οι άνθρωποι που τους ακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μολυνθούν από τα χαρίσματά τους και θα επηρεαστούν από το είναι κάποιων. Επικεντρώνονται στα χαρίσματα, στις ικανότητες και στη γνώση των ανθρώπων και δίνουν προσοχή σε υπερφυσικά πράγματα και σε πολλά βαθιά, μη ρεαλιστικά δόγματα (βέβαια, αυτά τα βαθιά δόγματα είναι ανέφικτα). Δεν επικεντρώνονται στις αλλαγές στις διαθέσεις των ανθρώπων, αλλά στην εκπαίδευση των ανθρώπων για να κηρύττουν και να εργάζονται, βελτιώνοντας τη γνώση των ανθρώπων και τα άφθονα θρησκευτικά δόγματά τους. Δεν επικεντρώνονται στο πόσο μεταβάλλεται η διάθεση των ανθρώπων ούτε στο πόσα πράγματα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από την αλήθεια. Δεν ασχολούνται με την ουσία των ανθρώπων, πολύ λιγότερο δε, προσπαθούν να γνωρίσουν τις κανονικές και μη καταστάσεις του ανθρώπου. Δεν αντικρούουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων, ούτε τις αποκαλύπτουν, πολύ λιγότερο δε, κλαδεύουν τους ανθρώπους για τις ελλείψεις ή τις διαφθορές τους. Οι περισσότεροι που τους ακολουθούν υπηρετούν με τα χαρίσματά τους, και το μόνο που μεταδίδουν είναι θρησκευτικές αντιλήψεις και θεολογικές θεωρίες, οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας και εντελώς ανίκανες να προσδώσουν ζωή στους ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, η ουσία του έργου τους είναι η καλλιέργεια του ταλέντου, η μετατροπή ενός ατόμου που δεν έχει τίποτα σε έναν ταλαντούχο απόφοιτο ιερατικής σχολής, ο οποίος αργότερα θα συνεχίζει να εργάζεται και να ηγείται.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Το να υπηρετεί κανείς τον Θεό δεν είναι απλή υπόθεση. Εκείνοι των οποίων η διεφθαρμένη διάθεση παραμένει αμετάβλητη δεν μπορούν ποτέ να υπηρετήσουν τον Θεό. Αν η διάθεσή σου δεν έχει κριθεί και παιδευτεί από τα λόγια του Θεού, τότε εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει τον Σατανά, κάτι που αποδεικνύει ότι υπηρετείς τον Θεό για το δικό σου όφελος, ότι η υπηρεσία σου είναι βασισμένη στη σατανική φύση σου. Υπηρετείς τον Θεό με τον φυσικό χαρακτήρα σου και σύμφωνα με τις δικές σου προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, σκέφτεσαι συνεχώς ότι τα πράγματα που είσαι πρόθυμος να κάνεις είναι αυτά που είναι ευχάριστα για τον Θεό και τα πράγματα που δεν επιθυμείς να κάνεις ο Θεός τα μισεί· εργάζεσαι εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις δικές σου προτιμήσεις. Μπορεί αυτό να ονομαστεί υπηρεσία προς τον Θεό; Τελικά, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή αλλαγή στη διάθεση της ζωής σου· αντίθετα, η υπηρεσία σου θα σε κάνει ακόμα πιο πεισματάρη, εδραιώνοντας έτσι βαθύτερα τη διεφθαρμένη διάθεσή σου· ως εκ τούτου, θα αναπτυχθούν μέσα σου κανόνες για την υπηρεσία προς τον Θεό οι οποίοι θα βασίζονται κυρίως στον δικό σου χαρακτήρα και τις εμπειρίες που προέρχεται από την υπηρεσία σου, ανάλογα με τη δική σου διάθεση. Αυτές είναι οι εμπειρίες και τα διδάγματα του ανθρώπου. Είναι η φιλοσοφία που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή στον κόσμο. Τέτοιου είδους άνθρωποι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως Φαρισαίοι και θρησκευτικοί αξιωματούχοι. Αν δεν αφυπνιστούν και δεν μετανοήσουν ποτέ, τότε σίγουρα θα γίνουν οι ψευδόχριστοι και οι αντίχριστοι που εξαπατούν τους ανθρώπους κατά τις έσχατες ημέρες. Οι ψευδόχριστοι και οι αντίχριστοι που προαναφέρθηκαν θα προκύψουν από τέτοιους ανθρώπους. Αν εκείνοι που υπηρετούν τον Θεό ακολουθήσουν τον δικό τους χαρακτήρα και πράξουν σύμφωνα με τη δική τους βούληση, κινδυνεύουν να εξαλειφθούν ανά πάσα στιγμή. Εκείνοι που εκμεταλλεύονται τα πολλά χρόνια εμπειρίας που έχουν αποκτήσει στην υπηρεσία του Θεού με σκοπό να κερδίσουν τις καρδιές των άλλων, να τους κάνουν κήρυγμα και να τους ελέγξουν, και να χαίρουν της υψηλής τους εκτίμησης —και που ποτέ δεν μετανοούν, ποτέ δεν εξομολογούνται τις αμαρτίες τους, ποτέ δεν αποκηρύσσουν τα οφέλη της θέσης τους— αυτού του είδους οι άνθρωποι θα εκπέσουν ενώπιων του Θεού. Είναι άνθρωποι του ίδιου είδους με τον Παύλο, που εκμεταλλεύονται το κύρος τους και εκθειάζουν τα προσόντα τους. Ο Θεός δεν θα οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τελείωση. Αυτού του είδους η υπηρεσία επεμβαίνει στο έργο του Θεού. Οι άνθρωποι προσκολλώνται πάντοτε στο παλιό. Προσκολλώνται σε έννοιες του παρελθόντος, σε όλα όσα ανήκουν σε περασμένους καιρούς. Αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο στην υπηρεσία τους. Αν δεν μπορέσεις να απαλλαχθείς από αυτά τα πράγματα, θα στραγγαλίσουν ολόκληρη τη ζωή σου. Ο Θεός δεν θα σε επαινέσει, ούτε στο ελάχιστο, ούτε καν αν σπάσεις τα πόδια σου τρέχοντας ή την πλάτη σου κατά την εργασία σου, ούτε καν αν γίνεις μάρτυρας κατά την υπηρεσία σου προς τον Θεό. Το αντίθετο: ο Θεός θα πει ότι είσαι κάποιος που πράττει το κακό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί

Νομίζεις πως το να έχεις γνώση ισοδυναμεί με το να κατέχεις την αλήθεια; Δεν πρόκειται για μια συγκεχυμένη οπτική; Είσαι σε θέση να μιλάς για τόσο πολλές γνώσεις όσοι είναι και οι κόκκοι της άμμου σε μια παραλία, ωστόσο κανένα μέρος της δεν εμπεριέχει κάποιο πραγματικό μονοπάτι. Κάνοντάς το αυτό, δεν προσπαθείς να ξεγελάσεις τους ανθρώπους; Δεν κάνεις μια κενή επίδειξη χωρίς καμιά ουσία να τη στηρίξει; Κάθε τέτοια συμπεριφορά είναι επιζήμια για τους ανθρώπους! Όσο πιο υψηλή είναι η θεωρία και όσο περισσότερο στερείται της πραγματικότητας, τόσο πιο ανίκανη είναι να φέρει τους ανθρώπους στην πραγματικότητα. Όσο πιο υψηλή είναι η θεωρία, τόσο περισσότερο σε κάνει να αψηφάς τον Θεό και να Του εναντιώνεσαι. Μην ενστερνίζεσαι την πνευματική θεωρία, είναι άχρηστη! Κάποιοι μιλούν εδώ και δεκαετίες για πνευματική θεωρία, κι έχουν γίνει ειδήμονες της πνευματικότητας, αλλά, εν τέλει, εξακολουθούν να μην εισέρχονται στην πραγματικότητα της αλήθειας. Επειδή δεν έχουν κάνει πράξη ούτε έχουν βιώσει τα λόγια του Θεού, δεν έχουν αρχές ή μονοπάτι να κάνουν πράξη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέχουν οι ίδιοι την πραγματικότητα της αλήθειας, συνεπώς πώς να φέρουν κι άλλους ανθρώπους στον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό; Το μόνο που κάνουν είναι να παρασέρνουν τους ανθρώπους. Έτσι δεν βλάπτουν τους άλλους και τους ίδιους; Τουλάχιστον, πρέπει να είσαι σε θέση να επιλύσεις αληθινά προβλήματα που είναι μπροστά στα μάτια σου. Με άλλα λόγια, πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις πράξη και να βιώσεις τα λόγια του Θεού, και να κάνεις την αλήθεια πράξη. Αυτή μόνο είναι υπακοή στον Θεό. Μόνο όταν εισέλθεις στη ζωή έχεις τα προσόντα να εργαστείς για τον Θεό, και μόνο όταν έχεις δαπανήσει ειλικρινά για τον Θεό θα σε εγκρίνει ο Θεός. Μην κάνεις σπουδαίες δηλώσεις και μη μιλάς για βαρύγδουπες θεωρίες· δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όταν μιλάς με στόμφο για πνευματική θεωρία για να κάνεις τους ανθρώπους να σε θαυμάσουν, δεν δίνεις μαρτυρία στον Θεό, αλλά αντιθέτως κάνεις επίδειξη. Αυτό δεν έχει κανένα όφελος για τους ανθρώπους και δεν τους διαπαιδαγωγεί, και μπορεί εύκολα να τους οδηγήσει να λατρέψουν την πνευματική θεωρία και να μην επικεντρώνονται στο να κάνουν πράξη την αλήθεια —έτσι δεν παρασέρνονται οι άνθρωποι; Στην πορεία, θα δημιουργηθούν αναρίθμητες κενές θεωρίες και κανόνες που θα περιορίσουν και θα παγιδέψουν τους ανθρώπους· είναι στ’ αλήθεια τρομακτικό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Να εστιάζετε περισσότερο στην πραγματικότητα

Όποιος δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού είναι κάποιος που Του εναντιώνεται, και όποιος έχει καταλάβει τον σκοπό του έργου του Θεού, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να μην επιζητά να ικανοποιήσει τον Θεό, θεωρείται ακόμα περισσότερο αντίπαλος του Θεού. Υπάρχουν εκείνοι που διαβάζουν τη Βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και την απαγγέλλουν όλη μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται τον σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό· πολλώ δε μάλλον, κανένας τους δεν είναι σε σύμπνοια με το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταποί άνθρωποι, ο καθείς στεκούμενος ψηλά για να κάνει κήρυγμα στον Θεό. Καταπολεμούν εκουσίως τον Θεό, ενώ κουβαλούν μάλιστα το λάβαρό Του. Αν και ισχυρίζονται πίστη στον Θεό, τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αρχιδαίμονες που παρεμποδίζουν σκόπιμα εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και προσκόμματα που παρακωλύουν εκείνους που αναζητούν τον Θεό. Μπορεί να φαίνεται πως έχουν «γερή κράση», μα πώς μπορούν οι ακόλουθοί τους να καταλάβουν ότι αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στο να σταθούν ενάντια στον Θεό; Πώς να ξέρουν οι ακόλουθοί τους ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που αφιερώνονται στο να καταβροχθίζουν ανθρώπινες ψυχές;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που εναντιώνονται στον Θεό

Προηγούμενο: 5. Η διαφορά ανάμεσα στο να ακολουθείς τον Θεό και να ακολουθείς ανθρώπους.

Επόμενο: 7. Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών καλών πράξεων και των αλλαγών στη διάθεση

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο