Ερώτηση 2: Πιστεύω στον Κύριο για παραπάνω από τη μισή μου ζωή. Έχω εργαστεί ακούραστα για τον Κύριο και αναζητώ διαρκώς τον δεύτερο ερχομό Του. Αν ήρθε ο Κύριος, γιατί δεν έλαβα την αποκάλυψή Του; Με έχει παραμερίσει; Αυτό με έχει μπερδέψει πολύ. Πώς το εξηγείτε;

Απαντήση: Οι άνθρωποι θεωρούν πως, αν πιστεύουν στον Κύριο για τη μισή τους ζωή, αν εργάζονται σκληρά για τον Κύριο και αναμένουν άγρυπνα τη δευτέρα Του παρουσία, τότε, όταν ο Κύριος έλθει ξανά, θα τους δώσει την αποκάλυψη. Αυτή είναι μια αντίληψη και μια φαντασία των ανθρώπων και δεν συμβαδίζει με το γεγονός του έργου του Θεού. Οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι διάβαιναν ξηρά και θάλασσα διαδίδοντας την οδό του Θεού. Μήπως ο Κύριος Ιησούς τους έδωσε ποτέ κάποια αποκάλυψη όταν ήρθε; Και, αν μιλήσουμε για τους μαθητές που ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού, ποιοι απ’ αυτούς Τον ακολούθησαν επειδή τους είχε δοθεί η αποκάλυψη; Κανείς τους! Μπορεί να υποστηρίξετε ότι ο Πέτρος έλαβε την αποκάλυψη του Θεού και αναγνώρισε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αλλά αυτό συνέβη αφού ο Πέτρος είχε ήδη ακολουθήσει τον Κύριο Ιησού για κάποιο διάστημα και Τον είχε ακούσει να κηρύσσει για κάποιο διάστημα και είχε κάποια γνώση γι’ Αυτόν στην καρδιά του. Μόνον τότε δέχτηκε μια αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα και μπόρεσε να αναγνωρίσει την πραγματική ταυτότητα του Κυρίου Ιησού. Σαφώς, ο Πέτρος δεν έλαβε καμία αποκάλυψη πριν ακολουθήσει τον Κύριο Ιησού, αυτό είναι γεγονός. Εκείνοι που ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού μπόρεσαν να αναγνωρίσουν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ερχόμενος Μεσσίας μόνον όταν Τον άκουσαν να κηρύσσει για κάποιο διάστημα. Δεν Τον ακολούθησαν επειδή είχαν λάβει εκ των προτέρων κάποια αποκάλυψη η οποία τους επέτρεψε ν’ αναγνωρίσουν ποιος ήταν ο Κύριος Ιησούς. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει κατέλθει με μυστικότητα μεταξύ των ανθρώπων για να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δεχτεί και ακολουθήσει τον Παντοδύναμο Θεό, αλλά κανείς απ’ αυτούς δεν το κάνει επειδή έχει λάβει κάποια αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. Ακολουθούμε τον Παντοδύναμο Θεό επειδή αναγνωρίζουμε τη φωνή του Θεού όταν διαβάζουμε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού και κοινωνούμε πάνω στην αλήθεια. Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι, όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκτελέσει το έργο Του, σαφώς δεν δίνει αποκαλύψεις σε οποιονδήποτε άνθρωπο έτσι ώστε αυτός να πιστέψει και να Τον ακολουθήσει. Για να μην αναφέρουμε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως. Οι ομιλίες του λόγου του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν αποτελούν το έργο Του των εσχάτων ημερών. Όλοι μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Η ομιλία του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά μετά από τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό που ο Θεός ανακοινώνει τον λόγο Του προς όλη την ανθρωπότητα και προς ολόκληρο το σύμπαν. Στην Αποκάλυψη, ο Θεός είπε πολλές φορές ότι: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εργάζεται μέσω της έκφρασης του λόγου Του και της έκφρασης της αλήθειας, με σκοπό να βρει τα πρόβατά Του. Τα πρόβατα του Θεού μπορούν ν’ ακούσουν τη φωνή του Θεού. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ακούν και καταλαβαίνουν τη φωνή του Θεού είναι τα πρόβατα του Θεού, είναι οι φρόνιμες παρθένες. Εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν τη φωνή του Θεού πρέπει να είναι οι μωρές παρθένες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι οι άνθρωποι διακρίνονται, ο καθένας στο είδος του. Αυτό δείχνει πόσο σοφός και δίκαιος είναι ο Θεός!

Ο Θεός έχει εκφράσει πολύ μεγάλο μέρος του λόγου Του, πολύ μεγάλο μέρος της φωνής Του. Αν ακόμα δεν μπορούμε να Τον ακούσουμε και να Τον αναγνωρίσουμε, τότε δεν είμαστε κι εμείς μωρές παρθένες; Σε κάθε δόγμα, υπάρχουν κάποιοι πιστοί οι οποίοι έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού κι έχουν επιστρέψει σ’ Αυτόν. Δεν είναι όλοι αυτοί απλώς ο «κλεμμένος θησαυρός»; Ο Κύριος έχει κατέλθει με μυστικότητα για να διεκδικήσει ξανά αυτούς τους θησαυρούς, με σκοπό να κάνει μια ομάδα νικητών πριν από τις καταστροφές, μεταξύ εκείνων οι οποίοι αρχικά δέχτηκαν την αρπαγή ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και όσον αφορά εκείνους οι οποίοι περιμένουν παθητικά για την αποκάλυψη του Θεού αλλά δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού στα λόγια που Εκείνος εκφράζει, μπορούμε να πούμε μόνον ότι αυτοί δεν αγαπούν την αλήθεια, δεν γνωρίζουν τον Θεό και, σίγουρα, δεν είναι τα πρόβατα του Θεού. Φυσικά, αυτοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτονται και εξοντώνονται από τον Θεό. Όπως ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς στον Θωμά: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας· μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν» (Κατά Ιωάννην 20:29). Ο Κύριος Ιησούς, από πολύ νωρίς, είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Είναι φανερή η σοφία του Θεού εδώ. Αν ο Θεός έδινε την αποκάλυψη στους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν σ’ Αυτόν, τότε για ποιον λόγο θα συνέχιζε να λέει ότι τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του; Δεν είναι αυτά αντιφατικά; Ο Θεός αποφασίζει κατά πόσον οι άνθρωποι ανήκουν στον Θεό, βασιζόμενος στο εάν μπορούν να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού. Αυτή είναι η αμεροληψία κι η δικαιοσύνη του Θεού. Όπως βλέπετε, εκείνοι που δεν έλαβαν την αποκάλυψη του Θεού και, παρόλα αυτά, αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού και δέχτηκαν αμέσως τον Παντοδύναμο Θεό είναι οι πραγματικά ευλογημένοι. Επομένως, όταν μελετά κανείς την αληθινή οδό, δεν είναι σημαντικό να λάβει την αποκάλυψη του Θεού. Η ουσία είναι κατά πόσον αναγνωρίζει κανείς τη φωνή του Θεού στον λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Μόνον όσοι αντιλαμβάνονται ότι ο λόγος του Θεού είναι όλη η αλήθεια και δέχονται τον Θεό είναι αληθινοί πιστοί, εραστές της αλήθειας και άτομα που διψούν για την εμφάνιση του Θεού. Αν ένας άνθρωπος απλώς περιμένει να λάβει την αποκάλυψη του Θεού και δεν κάνει τίποτε άλλο, τότε είναι δύσκολο να πούμε αν αυτός είναι πραγματικός εραστής της αλήθειας και γνωρίζει τη φωνή του Θεού. Επομένως, εκείνοι οι οποίοι έχουν δεχθεί ότι ο Κύριος έρχεται το έχουν κάνει ακούγοντας τη φωνή του Κυρίου και αναγνωρίζοντας ότι ο λόγος Του είναι η αλήθεια. Και γι’ αυτό δέχονται και υπακούν την επανεμφάνιση και το έργο του Κυρίου. Μόνον αυτοί θα δεχθούν πραγματικά την αρπαγή ενώπιον του Θεού. Αν κανείς απλώς περιμένει την αποκάλυψη του Θεού, αλλά αμελεί να μελετήσει τα λόγια που το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει σ’ όλες τις εκκλησίες, τότε, αυτό το άτομο έχει εξολοθρευτεί κι απορριφθεί απ’ το έργο του Θεού, και θα είναι μεταξύ όσων θρηνούν και τρίζουν τα δόντια τους όταν παγιδευτούν στους κατακλυσμούς.

από το σενάριο της ταινίας «Το μυστήριο της ευσέβειας»

Προηγούμενο: Ερώτηση 1: Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει για να μας ανεβάσει στη βασιλεία των ουρανών, κι όμως, γίνεστε μάρτυρες του ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με την προφητεία στη Βίβλο, ο Κύριος θα έρθει επί νεφών, γεμάτος δύναμη και δόξα. Γιατί αυτό διαφέρει από τη μυστική άφιξη του Κυρίου, μέσω της ενσάρκωσης, της οποία έχετε γίνει μάρτυρες;

Επόμενο: Ερώτηση 1: Ο Κύριος το είπε σ’ εμάς εδώ και πολύ καιρό: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση για μας στον ουρανό. Όταν επιστρέψει, θα μας ανυψώσει κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει, γιατί όλοι οι άγιοί Του είναι ακόμα στη γη; Γιατί δεν έχουν αναληφθεί;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο