Ερώτηση 2: Ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει αν η βασιλεία του Θεού είναι στη γη ή στον ουρανό. Ο Κύριος Ιησούς κάποτε μίλησε για το ότι «η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά» και το ότι «η βασιλεία των ουρανών έρχεται». Αν είναι η βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να είναι στον ουρανό. Πώς μπορεί να είναι στη γη;

Απαντήση: Πράγματι, ο όρος «ουράνιος» αναφέρεται στον Θεό. Η φράση «βασιλεία των ουρανών» αναφέρεται στη βασιλεία του Θεού. Η Αποκάλυψη γράφει: «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού». Άρα, η βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρυθεί στη γη και οι βασιλείες της γης θα γίνουν βασιλείες του Θεού. Όταν ο παλιός κόσμος διαλυθεί με τις μεγάλες καταστροφές, θα εμφανιστεί η Χιλιετής Βασιλεία. Οι βασιλείες της γης θα γίνουν βασιλείες του Κυρίου και του Χριστού Αυτού. Το θέλημα του Θεού θα υλοποιηθεί, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Έτσι εκπληρώνεται η προφητεία: Η Νέα Ιερουσαλήμ θα επέλθει στη γη. Ο Θεός ενσαρκώθηκε και τελεί το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες για να λήξει αυτή την ανήθικη γενιά. Όσοι ακούν τη φωνή Του και αρπάζονται ενώπιον του θρόνου Του, θα γίνουν νικητές. Τότε, θα ξεκινήσουν οι μεγάλες καταστροφές. Θα επιβιώσουν μόνο όσοι έχουν καθαρθεί και σωθεί από το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Θα γίνουν ο λαός της βασιλείας του Θεού. Είναι τεράστια ευλογία να μπορούμε να αποδεχτούμε το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Όσοι έχουν την τύχη να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να ανυψωθούν ενώπιον του θρόνου Του θα καθαρθούν μέσω της κρίσης και της παίδευσης των λόγων Του και θα γίνουν νικητές πριν τις μεγάλες καταστροφές, οι πρώτοι καρποί που θα αποκομίσει ο Θεός. Τότε, ο Θεός θα στείλει τις μεγάλες καταστροφές. Οι διαβολικοί άπιστοι και όσοι Του αντιστέκονται, θα αφανιστούν. Όσοι έχουν καθαρθεί και τελειωθεί θα λάβουν την προστασία του Θεού και θα επιβιώσουν. Όταν ο Κύριος κατέβει με τα σύννεφα και φανερωθεί σε όλους, ο Θεός θα έρθει στην επίγεια βασιλεία Του. Να τι θα επιτύχει σύντομα ο Θεός. Αν εμείς οι πιστοί δεν διακρίνουμε αυτό το όραμα, δεν είμαστε τυφλοί; Όσοι κοιτούν παθητικά τον ουρανό και αναμένουν τον Κύριο να κατέλθει με τα σύννεφα θα κλαίνε και θα οδύρονται όταν ο Κύριος επιστρέψει. Όπως προφητεύει η Αποκάλυψη: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκάλυψη 1:7). Όσοι δεν ακούν τη φωνή του Θεού πριν τις καταστροφές και δεν αρπάζονται ενώπιον του θρόνου Του, θα πέσουν στις καταστροφές και θα τιμωρηθούν, με θρήνους και οδυρμούς.

Στη γη έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, στη γη τον διαφθείρει ο Σατανάς και στη γη τον σώζει τελικά ο Θεός. Όλα αυτά γίνονται στη γη, μέχρι να επέλθει η επίγεια βασιλεία του Χριστού. Συνεπώς, η βασιλεία του Θεού θα χτιστεί στη γη τις έσχατες ημέρες. Ο τελικός προορισμός της ανθρωπότητας είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Αυτό όρισε ο Θεός. Ας διαβάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Ο Θεός θα επιστρέψει στην αρχική Του θέση και κάθε άτομο θα επιστρέψει στην αντίστοιχη θέση του. Αυτοί είναι οι προορισμοί που ο Θεός και ο άνθρωπος θα διαμείνουν αντίστοιχα μετά το τέλος ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού. Ο Θεός έχει τον προορισμό του Θεού και ο άνθρωπος έχει τον προορισμό του ανθρώπου. Ενώ αναπαύεται, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα στη ζωή τους πάνω στη γη. Ενώ βρίσκεται υπό το φως του Θεού, ο άνθρωπος θα λατρεύει τον έναν αληθινό Θεό στον ουρανό. […] Όταν η ανθρωπότητα εισέρχεται στην ανάπαυση, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει μια πραγματική δημιουργία· η ανθρωπότητα θα λατρεύει τον Θεό από τη γη και θα έχει φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον ανυπάκουοι στον Θεό ούτε θα αντιστέκονται στον Θεό· θα επιστρέψουν στην αρχική ζωή του Αδάμ και της Εύας. Αυτές είναι οι αντίστοιχες ζωές και οι προορισμοί του Θεού και της ανθρωπότητας μετά την είσοδό τους στην ανάπαυση. Η ήττα του Σατανά είναι μια αναπόφευκτη εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Με αυτόν τον τρόπο, η είσοδος του Θεού στην ανάπαυση μετά την ολοκλήρωση του έργου διαχείρισής Του και η πλήρης σωτηρία και η είσοδος του ανθρώπου στην ανάπαυση, θα γίνουν αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο τόπος ανάπαυσης του ανθρώπου είναι στη γη και ο τόπος ανάπαυσης του Θεού είναι στον ουρανό. Ενώ ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό στην ανάπαυση, θα ζήσει επί της γης, κι ενώ ο Θεός καθοδηγεί το υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας στην ανάπαυση» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί). Ο Παντοδύναμος Θεός μάς λέει ξεκάθαρα πως, όταν ολοκληρωθεί το έργο διαχείρισης, ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση. Ο Θεός θα αναπαυθεί στον ουρανό, ενώ οι άνθρωποι στη γη. Αυτός είναι ο υπέροχος προορισμός που ετοίμασε ο Θεός για εμάς και η εκπλήρωση της βασιλείας Του στη γη. Αν πιστεύουμε πολλά χρόνια στον Θεό, μα δεν το κατανοούμε αυτό, τότε δεν κατανοούμε την αλήθεια των λόγων του Θεού.

από το σενάριο της ταινίας «Αφύπνιση από το όνειρο»

Προηγούμενο: Ερώτηση 1: Ο Κύριος το είπε σ’ εμάς εδώ και πολύ καιρό: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση για μας στον ουρανό. Όταν επιστρέψει, θα μας ανυψώσει κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει, γιατί όλοι οι άγιοί Του είναι ακόμα στη γη; Γιατί δεν έχουν αναληφθεί;

Επόμενο: Ερώτηση 3: Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο