Πώς Στράφηκα και Πάλι στον Παντοδύναμο Θεό

Πώς Στράφηκα στον Παντοδύναμο Θεό

Κάθε άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό έχει μια ιδιαίτερη ιστορία για το προσωπικό του ταξίδι της επιστροφής σ’ Αυτόν. Αυτό το βιβλίο δημοσιοποιεί τις πραγματικές εμπειρίες των εκλεκτών του Θεού που έλαβαν καθοδήγηση από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, γεμίζοντας σιγουριά για την αληθινή οδό και επιστρέφοντας ενώπιον του θρόνου Του. Ορισμένοι δραπέτευσαν από τα δεσμά και τους περιορισμούς των θρησκευτικών τους αντιλήψεων, άλλοι δραπέτευσαν από τη διαταραχή και τις διώξεις των αντίχριστων δυνάμεων στους θρησκευτικούς κύκλους και των σατανικών δυνάμεων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κι άλλοι πάλι απέκτησαν ικανότητα διάκρισης όσον αφορά τις σατανικές τάσεις του κόσμου. Στο τέλος, όλοι τους επέστρεψαν ενώπιον του Θεού.

Βιωματικές μαρτυρίες

Λήψη