Οδηγίες για τη διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας

Οδηγίες για τη διάδοση του ευαγγελίου της βασιλείας

Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει τα ερωτήματα και τις έννοιες που είναι κοινές για τους ανθρώπους που αναζητούν και διερευνούν την αληθινή οδό, για τα οποία προσφέρει λύσεις που συμπεριλαμβάνουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Αυτά τα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι πολύ χρήσιμα για να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια και να διερευνήσουν την αληθινή οδό, και αποτελούν επίσης απαραίτητο σημείο αναφοράς για τον εκλεκτό λαό του Θεού, καθώς διαδίδουν τα λόγια Του και μαρτυρούν το έργο Του. Τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του, και αν, έχοντας διαβάσει αυτό το βιβλίο, είναι σε θέση να ανακαλύψουν την αλήθεια και να αναγνωρίσουν ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού, τότε είναι οι φρόνιμες παρθένες που υποδέχτηκαν τον Κύριο.

Βιβλία ευαγγελίου

Λήψη