1. Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Πιστεύουμε ότι μόλις φτάσει ο Κύριος, θα αρπαχτούμε κατευθείαν στα σύννεφα στον ουρανό για να συναντηθούμε μαζί Του. Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, άρα γιατί δεν έχουμε αρπαχτεί;

Απαντήση:

Το πώς θα υποδεχτούμε την επιστροφή του Κυρίου θα πρέπει να βασίζεται στις προφητείες του Κυρίου Ιησού —αυτό θα ήταν το πιο σωστό. Ποιανού τα λόγια αναφέρετε; Τα λόγια του Κυρίου ή τα λόγια ανθρώπων; Η φράση «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» ειπώθηκε από τον Παύλο· ούτε ο Κύριος Ιησούς ούτε το Άγιο Πνεύμα πρόφεραν ποτέ αυτά τα λόγια. Μιλάει ο Παύλος αντί για τον Κύριο Ιησού; Μπορούν τα λόγια του να αντιπροσωπεύουν τα λόγια του Θεού; Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μυστήριο του πώς ο Κύριος θα ανυψώσει τους πιστούς στην ουράνια βασιλεία κατά τις έσχατες ημέρες. Αν εμείς οι διεφθαρμένοι άνθρωποι έχουμε το θράσος να ερμηνεύουμε και να συμπεραίνουμε τυφλά τέτοια πράγματα, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Παύλος δεν ήταν ο Χριστός, ήταν ένα διεφθαρμένο ανθρώπινο ον. Αυτά που είπε δεν βασίζονταν διόλου στα λόγια του Θεού, και έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έβριθαν από το μίασμα και τις φαντασιοκοπίες του ανθρώπου. Συνεπώς, τα λόγια του Παύλου δεν είναι η αλήθεια και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως κανενός είδους βάση· ο μόνος σωστός τρόπος για να υποδεχτούμε την άφιξη του Κυρίου είναι να ενεργήσουμε σύμφωνα με τα λόγια του Θεού στη Βίβλο.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που είπε ο Κύριος Ιησούς: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). Ο Κύριος Ιησούς μας λέει ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στον ουρανό, και το θέλημα του Θεού θα γίνει στη γη, όπως και στον ουρανό. Ας δούμε τώρα το χωρίο στην Αποκάλυψη 21:2-3: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών». Και ο στίχος της Αποκάλυψης 11:15 λέει: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Οι αναφορές «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», «την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού», και «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού» σε αυτές τις προφητείες αποδεικνύουν επαρκώς ότι η βασιλεία του Θεού γίνεται στη γη. Θα ζήσει με τον άνθρωπο επί γης, και τα βασίλεια του κόσμου θα γίνουν η βασιλεία του Χριστού, εις τους αιώνας των αιώνων. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις φαντασιοκοπίες μας, η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό, και όταν έρθει ο Κύριος, θα μας ανυψώσει στον ουρανό. Αν ίσχυε αυτό, τότε πώς θα εκπληρώνονταν τα λόγια του Θεού; Στην πραγματικότητα, το τελικό επίτευγμα του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας είναι η δημιουργία της βασιλείας του Θεού επί γης. Ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, κάνει το έργο της κρίσης και της κάθαρσης του ανθρώπου προκειμένου να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών επί γης· αυτοί οι νικητές, οι οποίοι σώζονται και ολοκληρώνονται από τον Θεό, είναι εκείνοι που κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού και ακολουθούν την οδό του Θεού επί γης —είναι ο λαός της βασιλείας του Θεού. Όταν αυτοί οι νικητές ολοκληρωθούν, το θέλημα του Θεού θα γίνει επί γης, και στη συνέχεια η βασιλεία του Χριστού θα πραγματοποιηθεί στη γη και ο Θεός θα δοξαστεί πλήρως. Οι προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης είναι αυτό που ο Θεός τελικά επιθυμεί να επιτύχει —δεν μπορείτε όντως να δείτε αυτό το γεγονός;

Μπορεί κάποιοι να ρωτήσουν, αν η βασιλεία είναι επί γης, γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε: «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3); Ο Κύριος Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό μετά την ανάσταση για να προετοιμάσει έναν τόπο για εμάς, οπότε η λογική υπαγορεύει ότι αυτός ο τόπος πρέπει επίσης να είναι στον ουρανό —πώς πρέπει να κατανοήσουμε αυτά τα λόγια; Δικαίως θα λέγαμε ότι κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις προφητείες του Κυρίου. Κατανοούμε μονάχα σε τι αναφέρονται πραγματικά τα λόγια του Κυρίου Ιησού αφού αποδεχτούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και δούμε τα γεγονότα της εκπλήρωσης του έργου Του. Ο Κύριος που προετοιμάζει έναν τόπο για εμάς αναφέρεται στον Θεό που ενσαρκώνεται για να μιλήσει και να εργαστεί στη γη κατά τις έσχατες ημέρες. Γι’ αυτό, επίσης, προκαθόρισε ότι θα γεννιόμασταν κατά τις έσχατες ημέρες, και όταν εμφανιστεί και εκτελέσει το έργο Του, θα ανυψωθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού για να δεχτούμε την κρίση και την κάθαρση των λόγων του Θεού και θα γίνουμε νικητές πριν καταφτάσουν οι καταστροφές. Η διαδικασία με την οποία ο Κυρίος έρχεται να μας παραλάβει είναι η διαδικασία της κάθαρσης και της τελείωσής μας. Τρώμε, πίνουμε και απολαμβάνουμε τα λόγια του Θεού, βιώνουμε το έργο του Θεού και παρευρισκόμαστε στο δείπνο με τον Θεό —δεν συναντάμε έτσι τον Κύριο; Όταν έρθει η ημέρα που το έργο του Θεού θα περατωθεί, και θα καθαρθούμε και θα τελειωθούμε, θα μεταφερθούμε στη βασιλεία του Θεού. Τότε, τα βασίλεια της γης θα γίνουν η βασιλεία του Χριστού, ο Χριστός θα βασιλεύει στη βασιλεία, και θα είμαστε ο λαός του Θεού που Τον λατρεύει στη βασιλεία Του. Έτσι δεν εκπληρώνονται τα λόγια του Κυρίου «διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ»; Η βασιλεία του Θεού οικοδομείται επί γης, ο Θεός έχει ορίσει ότι θα ζήσουμε επί γης. Η επιμονή μας να ανεβούμε στον ουρανό δεν έρχεται σε αντίθεση με το έργο και το θέλημα του Θεού;

Τι ακριβώς σημαίνει να αρπαγούμε, λοιπόν; Αυτό ήταν ασαφές για τους περισσότερους ανθρώπους. Μόνο όταν ήρθε ο Παντοδύναμος Θεός, μας αποκάλυψε αυτό το μυστήριο της αρπαγής, λέγοντας: «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως ίσως φαντάζονται οι άνθρωποι· αυτό συνιστά μεγάλη παρανόηση. Η φράση “θα αρπαγούν” αναφέρεται στον προκαθορισμό και εν συνεχεία, στην επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Όλοι όσοι αρπάζονται είναι οι πρωτότοκοι υιοί ή οι υιοί, ή αυτοί που απαρτίζουν τον λαό του Θεού. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετάσχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και αδιάψευστο. Αποτελεί αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 104). Ο Παντοδύναμος Θεός δηλώνει απερίφραστα ότι το «θα αρπαθούν» δεν είναι όπως το φανταζόμαστε —δεν σημαίνει ότι ανυψωνόμαστε από τη γη στα σύννεφα για να συναντήσουμε τον Κύριο, πολύ λιγότερο δε, σημαίνει ότι ανυψωνόμαστε στον ουρανό. Αντιθέτως, αναφέρεται στο να ακούμε τη φωνή του Θεού και να ακολουθούμε τον Θεό, να αποδεχόμαστε και να υπακούμε το έργο Του τις έσχατες ημέρες και να ακολουθούμε τα βήματα του Αρνίου όταν ο Θεός ενσαρκώνεται κατά τις έσχατες ημέρες για να εμφανιστεί, να μιλήσει και να εργαστεί. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ανύψωσης ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλοι όσοι είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη φωνή του Θεού και που μπορούν, εν μέσω των λόγων του Παντοδύναμου Θεού, να ανακαλύψουν και να αποδεχτούν την αλήθεια και να στραφούν στον Παντοδύναμο Θεό, είναι οι φρόνιμες παρθένες, είναι όλοι τους «ο χρυσός, το ασήμι και οι πολύτιμοι λίθοι» που «εκλάπησαν» από τον Κύριο και επιστράφηκαν στον οίκο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι σε θέση να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την αλήθεια και να κατανοήσουν τη φωνή του Θεού, και είναι εκείνοι που πραγματικά ανυψώνονται ενώπιον του Θεού. Από τότε που ο Παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο τις έσχατες ημέρες, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που πραγματικά λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού έχουν αναγνωρίσει τη φωνή του Θεού στα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Καθένας έχει αποδεχθεί το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες, έχει έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό ενώπιον του θρόνου Του, έχει αποδεχθεί το πότισμα και τη θρέψη των λόγων του Θεού, κατέχει αληθινή γνώση για τον Θεό, έχει καθαρθεί από τις διεφθαρμένες διαθέσεις του και βιώνει την πραγματικότητα των λόγων του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη μετατραπεί σε νικητές πριν από τις καταστροφές, έχουν γίνει οι πρώτοι καρποί που αποκτά ο Θεός. Εκείνοι που προσκολλώνται στις δικές τους αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες, που ανόητα περιμένουν τον Κύριο να έρθει και να τους ανυψώσει στον ουρανό και που αρνούνται να δεχτούν το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες —αυτοί είναι οι μωρές παρθένες, θα τους εγκαταλείψει ο Θεός, και πρόκειται να βυθιστούν στην καταστροφή, κλαίγοντας πικρά και τρίζοντας τα δόντια τους. Αυτό είναι γεγονός.

Προηγούμενο: 2. Ανέκαθεν πιστεύουμε ότι η συγχώρεση των αμαρτιών μας μέσω της πίστης μας στον Κύριο Ιησού είναι η απόκτηση της χάρης της σωτηρίας, αλλά εσείς λέτε ότι το να «σωθούμε» δεν σημαίνει αληθινή σωτηρία. Τι ακριβώς σημαίνει λοιπόν το να σωθείς και τι σημαίνει το να σωθείς πλήρως; Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του να σωθείς και του να σωθείς πλήρως;

Επόμενο: 2. Παλαιότερα, οι πάστορες κήρυτταν συχνά ότι όταν έρθει ο Κύριος, θα αρπαζόμασταν στον ουρανό πριν από τις καταστροφές, αλλά τώρα βλέπουμε κάθε λογής μεγάλες καταστροφές να πλήττουν τη γη και εμείς δεν έχουμε αρπαχτεί. Οι πάστορες λένε πως το ότι δεν έχουμε αρπαχτεί σημαίνει ότι ο Κύριος δεν έχει επιστρέψει ακόμη, ότι ο Κύριος θα εμφανιστεί σ’ εμάς εν μέσω των καταστροφών και ότι θα αρπαχτούμε στον ουρανό κατά τη διάρκεια των καταστροφών. Δεν καταλαβαίνω: Θα αρπαχθούμε πριν από τις καταστροφές ή κατά τη διάρκειά τους;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο