Καθημερινά λόγια του Θεού

Καθημερινά λόγια του Θεού

Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει επιλεγμένα αποσπάσματα από το έργο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Προκειμένου οι εκλεκτοί του Θεού να μπορέσουν να κερδίσουν την αλήθεια και τις καθημερινές παροχές για τη ζωή από τον λόγο Του, αυτά τα ουσιώδη λόγια του Παντοδύναμου Θεού, τα οποία είναι άκρως κατατοπιστικά για την είσοδο των ανθρώπων στη ζωή, έχουν επιλεχθεί σε αυτό το βιβλίο ειδικά για την ευχαρίστηση των ανθρώπων, επιτρέποντας, έτσι, σε όσους αγαπούν την αλήθεια να την κατανοήσουν, να ζήσουν ενώπιον του Θεού και να σωθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Αυτά τα ουσιώδη λόγια του Θεού αποτελούν εκφράσεις της αλήθειας· επιπλέον, αποτελούν τα πιο ουσιώδη αποφθέγματα της ζωής και κανένας άλλος λόγος δεν είναι πιο κατατοπιστικός και ωφέλιμος για τους ανθρώπους. Εάν είστε πραγματικά σε θέση να απολαμβάνετε ένα απόσπασμα αυτών των λόγων καθημερινά, τότε αυτό είναι τεράστια καλοτυχία για εσάς, καθώς και ευλογία από τον Θεό.

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών

Λήψη