Μαρτυρίες της Εμπειρίας της Κρίσης του Χριστού

Μαρτυρίες Εμπειριών Ενώπιον του Βήματος της Κρίσης του Χριστού

Τόμος Α΄

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια, εκτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και εφοδιάζει τους ανθρώπους με κάθε αλήθεια που τους είναι απαραίτητη για να εξαγνιστούν και να σωθούν. Ο εκλεκτός λαός του Θεού έχει ακούσει τη φωνή του Θεού, έχει οδηγηθεί ενώπιον του θρόνου Του, έχει παρευρεθεί στο δείπνο του Αρνίου και έχει αρχίσει να ζει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό ως ο λαός του Θεού την Εποχή της Βασιλείας. Έχει λάβει το πότισμα, την ποίμανση, την αποκάλυψη και την κρίση των λόγων του Θεού, έχει κατανοήσει εκ νέου το έργο Του, έχει αντιληφθεί ότι έχει πραγματικά διαφθαρεί από τον Σατανά, έχει μετανοήσει ειλικρινά κι έχει αρχίσει να εστιάζει στην άσκηση της αλήθειας και στην αλλαγή της διάθεσης. Έχοντας βιώσει την κρίση και την παίδευση του Θεού, ο εκλεκτός λαός Του παράγει κάθε λογής μαρτυρίες σχετικά με τον εξαγνισμό από τη διαφθορά. Με το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, οι οποίοι, μέσω των προσωπικών τους εμπειριών, καταθέτουν μαρτυρία λέγοντας πως έχει ήδη αρχίσει η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου!

Βιωματικές μαρτυρίες

Λήψη