Μαρτυρίες της Εμπειρίας της Κρίσης του Χριστού

Μαρτυρίες Εμπειριών Ενώπιον του Βήματος της Κρίσης του Χριστού

(Τόμος Α΄)

Η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου των εσχάτων ημερών έχει ξεκινήσει! Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει εκφράσει την αλήθεια για να εκτελέσει το έργο Του της κρίσεως και της κάθαρσης της ανθρωπότητας. Μέσω των αποκαλύψεων και της κρίσεως του λόγου του Θεού, οι εκλεκτοί Του συνειδητοποιούν σταδιακά το γεγονός της σατανικής διαφθοράς τους και βρίσκουν το μονοπάτι για να δραπετεύσουν από την επιρροή του Σατανά και να επιτύχουν τη σωτηρία, καθώς και να δουν σταδιακά μια αλλαγή στις διαθέσεις της ζωής τους. Αυτές οι πραγματικές εμπειρίες μαρτυρούν πως το έργο της κρίσεως που εκτελείται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι το έργο του απόλυτου εξαγνισμού και της σωτηρίας της ανθρωπότητας.

Βιωματικές μαρτυρίες

Λήψη