Ερώτηση 1: Η Βίβλος λέει: «Διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Προς Ρωμαίους 10:10). Έχουμε ήδη σωθεί μέσω της πίστης μας στον Ιησού. Άπαξ και σωθήκαμε, σωθήκαμε για πάντα. Όταν ο Κύριος έρθει θα είμαστε σίγουρα ικανοί να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών.

Απαντήση: Το ότι «άπαξ και σωθήκαμε, σωθήκαμε για πάντα», είναι απλώς ανθρώπινη αντίληψη και φαντασίωση. Δεν είναι καθόλου σύμφωνο με τον λόγο του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς ποτέ δεν είπε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών απλώς με το να σωθούν μέσω της πίστης. Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι μόνο εκείνοι που πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα θα μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Μόνο ο λόγος του Κυρίου Ιησού έχει εξουσία και είναι η αλήθεια. Οι αντιλήψεις και οι φαντασιώσεις των ανθρώπων δεν είναι η αλήθεια. Δεν είναι τα πρότυπα βάσει των οποίων θα εισέλθει κάποιος στη βασιλεία των ουρανών. Σχετικά με τη «σωτηρία μέσω της πίστης» για την οποία συζητάμε, αυτή η «σωτηρία» αναφέρεται μόνο στο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες κάποιου, όχι να καταδικαστεί σε θάνατο από τον νόμο. Δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο που έχει «σωθεί» μπορεί να βαδίσει στην οδό του Θεού, ότι έχει απαλλαχθεί από την αμαρτία και έχει γίνει άγιο. Αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Παρόλο που έχουμε συγχωρεθεί μέσω της πίστης για τις αμαρτίες μας, οι αμαρτίες μας παραμένουν. Μπορεί ακόμα να αμαρτάνουμε και να αντιστεκόμαστε στον Θεό. Ζούμε σε έναν φαύλο κύκλο όπου αμαρτάνουμε και μετά εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών; Η Βίβλος λέει: «και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον» (Προς Εβραίους 12:14). Αν λέτε ότι οι καθ’ έξιν αμαρτωλοί μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, αυτό δεν είναι σύμφωνο με τα γεγονότα. Τολμάτε να λέτε ότι αυτοί οι ανήθικοι και διεφθαρμένοι, αυτοί οι καθ’ έξιν αμαρτωλοί, ζουν στη βασιλεία των ουρανών; Έχετε δει ποτέ έναν ανήθικο στη βασιλεία των ουρανών; Ο Κύριος είναι δίκαιος και άγιος. Θα επέτρεπε ο Κύριος στους καθ’ έξιν αμαρτωλούς να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών; Ο Κύριος Ιησούς κάποτε είπε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε» (Κατά Ιωάννην 8:34-35). Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εκείνοι που δεν έχουν απoδεσμευτεί από τις αμαρτίες τους και δεν έχουν επιτύχει την αγιοσύνη δεν θα είναι ικανοί να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Αν όσα λέτε είναι αληθινά, και εκείνοι που κερδίζουν τη σωτηρία μέσω της πίστης μπορούν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, τότε γιατί ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς»; Γιατί Εκείνος είπε ότι θα διαχωρίσει τα ερίφια από τα πρόβατα και το σιτάρι από την ήρα; Επομένως, το ότι «Σε εκείνους που έχουν σωθεί μέσω της πίστης θα επιτραπεί να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών» δεν μπορεί να είναι αληθές! Αυτή η πεποίθηση αντικρούει ευθέως τον λόγο του Κυρίου Ιησού!

Απόσπασμα από το σενάριο της ταινίας «Επώδυνες αναμνήσεις»

Προηγούμενο: Ερώτηση 2: Πώς τελεί ο Παντοδύναμος Θεός το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες; Πώς κρίνει, εξαγνίζει και οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσα από τα λόγια Του; Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το μάθουμε. Αν κατανοήσουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να ανυψωθούμε ενώπιον του θρόνου Του. Πείτε μας περισσότερα.

Επόμενο: Ερώτηση 4: Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αλλά η προσφορά του Κυρίου Ιησού για τις αμαρτίες μας είναι πάντα αποτελεσματική. Εφόσον εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στον Κύριο, Εκείνος θα μας συγχωρήσει. Είμαστε αναμάρτητοι στα μάτια του Κυρίου, οπότε μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο