Ερώτηση 1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε νιώσει μια αυξανόμενη ερήμωση στην εκκλησία μας. Έχουμε χάσει την πίστη και την αγάπη που είχαμε στην αρχή, κι έχουμε γίνει πιο αδύναμοι και πιο αρνητικοί. Ακόμα κι εμείς, οι κήρυκες, κάποιες φορές αισθανόμαστε σκοτεινιασμένοι και δεν ξέρουμε για τι να μιλήσουμε. Αισθανόμαστε λες κι έχουμε χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε, επίσης, ψάξει παντού για μια εκκλησία με το έργο του Αγίου Πνεύματος, μα κάθε εκκλησία που βλέπουμε είναι τόσο έρημη όσο και η δική μας. Γιατί όλα τα δόγματα λιμοκτονούν;

Απαντήση: Το ερώτημα που θέσατε είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε ότι ζούμε το τελευταίο διάστημα των έσχατων ημερών. Κάποτε ο Κύριος Ιησούς έκανε την εξής προφητεία: «Και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή» (Κατά Ματθαίον 24:12). Η ανομία στον κόσμο της θρησκείας αυξάνεται. Οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν τηρούν τις εντολές του Κυρίου, τηρούν μόνο τις παραδόσεις του ανθρώπου. Κηρύττουν τις βιβλικές γνώσεις μόνο για επίδειξη και ως μαρτυρία στον εαυτό τους. Δεν είναι μάρτυρες για τον Θεό και δεν Τον δοξάζουν καθόλου και έχουν ξεστρατίσει εντελώς από τον δρόμο του Κυρίου και για αυτόν τον λόγο ο Θεός τους απορρίπτει και τους εξαλείφει. Για αυτόν τον λόγο κυρίως ο θρησκευτικός κόσμος έχει χάσει το έργο του Άγιου Πνεύματος. Επίσης όμως αυτό οφείλεται και στο ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει με σάρκα, και έχει ξεκινήσει το έργο «της κρίσης ξεκινώντας από τον Οίκο του Θεού» τις έσχατες ημέρες. Καθώς ο Χριστός των εσχάτων ημερών —ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους με στόχο τον εξαγνισμό όλων όσοι δέχονται το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών, το έργο του Αγίου Πνεύματος μετατρέπεται στο έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Όσοι αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού στις έσχατες ημέρες, θα λάβουν του έργου του Αγίου Πνεύματος και θα λάβουν την παροχή και το πότισμα του ζώντος ύδατος της ζωής. Όσους επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου του Θεού, ο Θεός θα τους κάνει νικητές και θα τους εναρμονίσει με το θέλημά Του, ενώ όσοι μένουν σε έναν θρησκευτικό χώρο και αρνούνται να δεχτούν το έργο των εσχάτων ημερών του Θεού, αφήνονται σε μια σκοτεινή απομόνωση. Αυτό αποδεικνύει μια προφητεία στη Βίβλο: «Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτι έως του θέρους· και έβρεξα επί μίαν πόλιν και επί άλλην πόλιν δεν έβρεξα· μία μερίς εβράχη και η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο τρεις πόλεις υπήγαν περιπλανώμεναι εις μίαν πόλιν να πίωσιν ύδωρ και δεν εχορτάσθησαν, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Ιεχωβά» (Αμώς 4:7-8). Εδώ η φράση «μία μερίς εβράχη» αναφέρεται στις εκκλησίες που αποδέχονται το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών του Θεού και υπακούουν σε αυτό. Έχουν αποδεχθεί τα σημερινά λόγια του Θεού και έτσι απολαμβάνουν την παροχή του ζώντος ύδατος της ζωής που ρέει από τον θρόνο. Και η φράση «...και η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη» αναφέρεται στους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβύτερους που αρνούνται να κάνουν πράξη τον λόγο του Κυρίου και δεν υπακούν τις εντολές Του και απορρίπτουν και καταδικάζουν το έργο των εσχάτων ημερών του Παντοδύναμου Θεού και αντιστέκονται σε αυτό, κάτι που οδηγεί τον Θεό να απορρίπτει και να καταριέται τον θρησκευτικό κόσμο, ο οποίος χάνει εντελώς το έργο του Αγίου Πνεύματος καθώς και την παροχή του ζώντος ύδατος της ζωής και εγκλωβίζεται στην απομόνωση. Όπως στο τέλος της Εποχής του Νόμου, όταν ο ναός που ήταν άλλοτε γεμάτος από τη δόξα του Ιεχωβά Θεού ερήμωσε. Οι Ιουδαίοι δεν τηρούσαν τους νόμους του Θεού, γίνονταν απρεπείς θυσίες και ο ναός έγινε τόπος εμπορίου, ένα άντρο ληστών. Γιατί συνέβη αυτό; Κυρίως επειδή οι Ιουδαίοι θρησκευτικοί ηγέτες δεν τηρούσαν τους νόμους του Ιεχωβά Θεού και δεν ένιωθαν φόβο στις καρδιές τους απέναντι στον Θεό. Ακολούθησαν τις παραδόσεις των ανθρώπων, αλλά απέρριψαν τις εντολές του Θεού. Ξεστράτισαν εντελώς από την οδό του Θεού και γι' αυτό ο Θεός τους καταράστηκε. Ένας άλλος λόγος ωστόσο ήταν ότι ο Θεός είχε ενσαρκωθεί για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας στην Εποχή της Χάριτος. Το έργο του Θεού είχε αλλάξει. Όλοι όσοι δέχονταν το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού έγιναν αποδέκτες του έργου του Αγίου Πνεύματος και βρήκαν έναν νέο τρόπο να κάνουν πράξη την πίστη τους, αλλά όσοι απέρριψαν το έργο του Κυρίου Ιησού και αντιστάθηκαν σε αυτό εξαλείφθηκαν από το έργο του Θεού και περιέπεσαν σε σκοτεινή απομόνωση. Εάν θέλετε να λάβετε το έργο του Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσετε την παροχή του ζώντος ύδατος της ζωής, το πιο σημαντικό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να αναζητήσετε και να διερευνήσετε το έργο των εσχάτων ημερών του Παντοδύναμου Θεού. Έτσι θα επιλυθεί ριζικά το σκότος στο πνεύμα σας και η ερήμωση της εκκλησίας σας. Δεν συμφωνείτε;

από το σενάριο της ταινίας «Από τον θρόνο ρέει το ύδωρ της ζωής»

Επόμενο: Ερώτηση 2: Μόλις μιλήσατε για κάποιες άνομες πράξεις. Για ποιες ακριβώς πράξεις μιλάτε όταν λέτε ότι η ανομία αυξάνεται;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο