Ερώτηση 3: Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό;

Απαντήση: Πρέπει να προσμένουμε τον Κύριο σύμφωνα με τις δικές Του προφητείες. Έτσι πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή Του. Εσείς ποιανού τα λόγια παραθέτετε; Λόγια του Κυρίου ή λόγια ανθρώπων; «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα». Ποιος το είπε αυτό; Είναι λόγια του Κυρίου Ιησού; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Ούτε το Άγιο Πνεύμα. Τα λόγια αυτά είναι του Παύλου. Τα λόγια του εκπροσωπούν τα λόγια του Κυρίου Ιησού; Εκπροσωπούν τον Θεό; Μόνο ο Θεός έχει την απάντηση αυτού του μυστηρίου. Αν εμείς, οι διεφθαρμένοι, προβαίνουμε σε τέτοιες τυφλές ερμηνείες, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Ο Παύλος δεν ήταν ο Χριστός. Ήταν ένας κανονικός, διεφθαρμένος άνθρωπος. Τα γραπτά του αποτελούν ανθρώπινες ιδέες και δοξασίες. Τα λόγια του δεν είναι η αλήθεια και δεν αποτελούν απόδειξη. Απόδειξη αποτελούν μόνο τα λόγια του Θεού στη Βίβλο. Αυτό είναι συμβατό με την αλήθεια. Κακώς ερευνούμε την αρπαγή και τη είσοδο στη βασιλεία των ουρανών βασιζόμενοι σε λόγια ανθρώπων όπως ο Παύλος και όχι στα λόγια του Κυρίου Ιησού. Μόνο τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι η αλήθεια και έχουν εξουσία. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Κυβερνήτης της βασιλείας των ουρανών. Αμήν! Γιατί δεν αναζητάτε την αλήθεια και το θέλημα του Θεού στα λόγια του Κυρίου Ιησού; Γιατί βασίζεται την έρευνά σας σε λόγια ανθρώπων; Είναι αυτό σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου; Έτσι παρασύρεστε. Ακολουθείτε ανθρώπους και τον δικό σας δρόμο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο στη γη, από χώμα. Του ανέθεσε να τελεί το καθήκον του στη γη, δηλαδή να διαχειρίζεται τις λοιπές, επίγειες δημιουργίες Του. Να Τον υπακούει, να Τον λατρεύει και να Τον τιμά επί της γης και όρισε πως ο προορισμός του είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Πριν από πολύ καιρό, ο Θεός είπε ότι θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του στη γη. Θα κατοικήσει ανάμεσά μας, και οι βασιλείες της γης θα γίνουν βασιλείες του Χριστού. Άρα, η βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρυθεί στη γη, όχι στον ουρανό. Πολλοί επιζητούν να ανέλθουν στον ουρανό. Είναι η δική τους αντίληψη, δοξασία και φαντασιόπληκτη επιθυμία. Δεν είναι σύμφωνη με την αλήθεια ή την πραγματικότητα του έργου του Θεού.

από το σενάριο της ταινίας «Αφύπνιση από το όνειρο»

Προηγούμενο: Ερώτηση 2: Ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει αν η βασιλεία του Θεού είναι στη γη ή στον ουρανό. Ο Κύριος Ιησούς κάποτε μίλησε για το ότι «η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά» και το ότι «η βασιλεία των ουρανών έρχεται». Αν είναι η βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να είναι στον ουρανό. Πώς μπορεί να είναι στη γη;

Επόμενο: Ερώτηση 4: Μέσω της συναναστροφής σας, βλέπουμε ότι οι σκέψεις μας για την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή πράγματι προήλθαν απλώς από τις δικές μας αντιλήψεις. Έχουμε ήδη εναντιωθεί στα λόγια του Κυρίου σε σημαντικό βαθμό. Αφού αναφέραμε αυτό, πώς θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή; Μπορείτε να μιλήσετε γι’ αυτό με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο