3. Βλέπω ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να διαδίδει το ευαγγέλιο και να μαρτυρά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, ζητώντας από τους ανθρώπους να είναι ειλικρινείς και να βαδίζουν στο ορθό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Αλλά το ΚΚΚ διαδίδει πληροφορίες που λένε ότι ο απώτερος στόχος της εκκλησίας στη διάδοση του ευαγγελίου είναι να ανατρέψει την εξουσία του ΚΚΚ. Πώς μπορώ να καταλάβω αν τα λόγια του ΚΚΚ είναι αλήθεια ή ψέματα;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Ο Θεός δεν συμμετέχει στην πολιτική του ανθρώπου, όμως η μοίρα μιας χώρας ή ενός έθνους ελέγχεται από τον Θεό. Ο Θεός ελέγχει αυτόν τον κόσμο κι ολόκληρο το σύμπαν. Η μοίρα του ανθρώπου και τα σχέδια του Θεού είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα, και κανένας άνθρωπος, χώρα ή έθνος δεν εξαιρείται από την κυριαρχία του Θεού. Αν ο άνθρωπος επιθυμεί να μάθει την μοίρα του, τότε πρέπει να παρουσιαστεί μπροστά στον Θεό. Ο Θεός θα επιφέρει ευημερία σε αυτούς που Τον ακολουθούν και Τον λατρεύουν, και θα φέρει παρακμή κι αφανισμό σε αυτούς που Του αντιστέκονται και Τον απορρίπτουν.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Β΄: Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας

Ποιος είναι ο σκοπός της διάδοσης του ευαγγελίου; Όπως λέγεται συνεχώς από τότε που ξεκίνησε αυτό το στάδιο έργου, ο Θεός έχει έλθει για να εκτελέσει το έργο Του, αυτήν τη φορά να εγκαινιάσει μια νέα εποχή, να εισαγάγει μια νέα εποχή και να τερματίσει την παλιά, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί σήμερα από την παρουσία μας τώρα εδώ και που έχει ήδη εκπληρωθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός επιτελεί νέο έργο και οι παρόντες εδώ το έχουν ήδη αποδεχτεί και έχουν ήδη αναδυθεί από την Εποχή του Νόμου και την Εποχή της Χάριτος και δεν διαβάζουν πλέον τη Βίβλο, δεν ζουν πλέον υπό τον σταυρό, δεν επικαλούνται πλέον το όνομα του Κυρίου Ιησού του Σωτήρα, αλλά ταυτόχρονα προσεύχονται στο όνομα του Θεού της σημερινής εποχής και αποδέχονται τα λόγια που εκφράζει σήμερα και τα θεωρούν αρχές επιβίωσης, μεθόδους και στόχους της ανθρώπινης ζωής. Υπό αυτήν την έννοια, οι παρόντες εδώ δεν έχουν ήδη εισέλθει σε μια νέα εποχή; Σε ποια εποχή, τότε, ζουν οι πολύ περισσότεροι που δεν έχουν αποδεχτεί αυτό το ευαγγέλιο κι αυτά τα λόγια; Ζουν ακόμη στην Εποχή της Χάριτος. Είναι πλέον αποστολή σας να βγάλετε αυτούς τους ανθρώπους από την Εποχή της Χάριτος και να τους βοηθήσετε να εισέλθουν σε αυτήν τη νέα εποχή. Μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτήν την αποστολή απλά και μόνο προσευχόμενος και επικαλούμενος το όνομα του Θεού; Αρκεί απλώς να κηρύττεις λίγα από τα λόγια Του; Σίγουρα όχι· κάτι τέτοιο απαιτεί να αναλάβετε όλοι σας την ευθύνη για το καθήκον της διάδοσης του ευαγγελίου, της διάδοσης του λόγου του Θεού, της εξάπλωσης και επέκτασης της εμβέλειάς του. Τι σημαίνει «επέκταση της εμβέλειάς του»; Σημαίνει να διαδίδετε το ευαγγέλιο του Θεού και πιο πέρα από τους ανθρώπους που είναι εδώ· σημαίνει να κάνετε γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους το νέο έργο Του και μετά να τους κηρύττετε τον λόγο Του. Σημαίνει να χρησιμοποιείτε την εμπειρία σας για να καταθέσετε μαρτυρία στο έργο του Θεού και για να φέρετε κι αυτούς στη νέα εποχή. Τότε, θα είναι ίδιοι με εσάς. Η πρόθεση του Θεού είναι αρκετά προφανής —δεν θέλει να εισέλθετε στη νέα εποχή μόνο εσείς που έχετε ακούσει και αποδεχτεί τον λόγο Του και αρχίσατε να Τον ακολουθείτε. Θέλει να οδηγήσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή στη νέα εποχή. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού και μια αλήθεια που θα πρέπει να κατανοήσει κάθε άτομο που Τον ακολουθεί επί του παρόντος. Ο Θεός δεν οδηγεί μια μερίδα ή μια μικρή ομάδα ανθρώπων στη νέα εποχή, οδηγεί ολόκληρη την ανθρωπότητα στη νέα εποχή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να διαδώσουμε το ευαγγέλιο και να χρησιμοποιήσουμε πολλές μεθόδους και διαύλους για να το πράξουμε.

«Ο Λόγος», τόμ. 4: «Εκθέτοντας τους αντίχριστους», Σημείο πρώτο

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τους στόχους του έργου Μου στη γη, δηλαδή, αυτό που επιθυμώ να ολοκληρώσω τελικά και το επίπεδο που πρέπει να επιτύχω σε αυτό το έργο πριν να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Εάν, αφού βαδίζουν μαζί Μου μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός του έργου Μου, τότε δεν έχουν βαδίσει μαζί Μου μάταια; Αν οι άνθρωποι Με ακολουθήσουν, οφείλουν να γνωρίζουν το θέλημά Μου. Εργάζομαι στη γη εδώ και χιλιάδες χρόνια και μέχρι σήμερα συνεχίζω να επιτελώ το έργο Μου με αυτόν τον τρόπο. Παρόλο που το έργο Μου περιλαμβάνει πάρα πολλές εργασίες, ο σκοπός του παραμένει αμετάβλητος· αν και είμαι γεμάτος με κρίση και παίδευση προς τον άνθρωπο, για παράδειγμα, αυτό που κάνω είναι για τη σωτηρία του και για να διαδώσω καλύτερα το ευαγγέλιο Μου και να επεκτείνω περισσότερο το έργο Μου σε όλα τα έθνη των Εθνικών μόλις ο άνθρωπος έχει ολοκληρωθεί. Έτσι, σήμερα, σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι έχουν από καιρό βυθιστεί στην απόγνωση, Εγώ συνεχίζω με το έργο Μου, το έργο που πρέπει να κάνω για να κρίνω και να παιδεύσω τον άνθρωπο. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει κουραστεί από αυτά που λέω και ότι δεν επιθυμεί να προβληματιστεί με το έργο Μου, συνεχίζω να εκτελώ το καθήκον Μου, γιατί ο σκοπός του έργου Μου παραμένει αμετάβλητος και το αρχικό σχέδιό Μου δεν θα καταστραφεί. Το έργο της κρίσης Μου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να Με υπακούει καλύτερα και η δουλειά της παίδευσής Μου είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να αλλάξει αποτελεσματικότερα. Αν και αυτό που κάνω γίνεται για τη διαχείρισή Μου, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι που δεν ωφελεί τον άνθρωπο, επειδή επιθυμώ να κάνω όλα τα έθνη πέρα από το Ισραήλ εξίσου υπάκουα με τους Ισραηλίτες, να τους κάνω πραγματικούς ανθρώπους, έτσι ώστε να εδραιωθώ στα εδάφη έξω από το Ισραήλ. Αυτή είναι η διαχείρισή Μου. Είναι το έργο που επιτελώ μεταξύ των εθνών των Εθνικών. Ακόμα και τώρα, πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν τη διαχείρισή Μου, επειδή δεν ενδιαφέρονται για τέτοια πράγματα, και ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον και τον προορισμό τους. Ανεξάρτητα από αυτά που λέω, οι άνθρωποι παραμένουν αδιάφοροι ως προς το έργο που κάνω, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στον αυριανό προορισμό τους. Εάν τα πράγματα συνεχίζονται με αυτόν τον τρόπο, πώς μπορεί να εξαπλωθεί το έργο Μου; Πώς μπορεί το ευαγγέλιό Μου να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο; Μάθετε ότι, όταν το έργο Μου εξαπλωθεί, θα σας σκορπίσω, και θα σας πατάξω, όπως ο Ιεχωβά πάταξε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Όλα αυτά θα γίνουν έτσι ώστε το ευαγγέλιό Μου να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη, ώστε το έργο Μου να επεκταθεί στα έθνη των Εθνικών, ώστε το όνομά Μου να δοξαστεί από ενήλικες και παιδιά και το άγιο όνομά Μου να εξυμνείται στα στόματα ανθρώπων από όλες τις φυλές και τα έθνη. Είναι ώστε, σε αυτήν την τελευταία εποχή, να δοξαστεί το όνομα Μου από τα έθνη των Εθνικών, οι πράξεις Μου να γίνουν αντιληπτές από τους Εθνικούς και εκείνοι να Με αποκαλούν Παντοδύναμο για τις πράξεις Μου, και ώστε ο λόγος Μου να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι δεν είμαι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, αλλά και ο Θεός όλων των εθνών των Εθνικών, ακόμα και εκείνων που έχω καταραστεί. Θα αφήσω όλους να δουν ότι είμαι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Αυτό είναι το μέγιστο έργο Μου, ο σκοπός του σχεδίου Μου για τις έσχατες μέρες και το μόνο έργο που πρέπει να εκπληρωθεί τις έσχατες ημέρες.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Με την πίστη μας στον Θεό, ενεργούμε σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, την αλήθεια και τις απαιτήσεις του Θεού. Δεν εμπλεκόμαστε στην πολιτική ούτε συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες. Το ελάχιστο που ζητάει ο Θεός από όσους πιστεύουν σ’ Αυτόν είναι, πρώτα απ’ όλα, να επιδιώκουμε και να κάνουμε πράξη την αλήθεια, και να μην ακολουθούμε τις κακές τάσεις του έξω κόσμου και να μην διαπράττουμε το κακό που πράττει η διεφθαρμένη ανθρωπότητα· οι πράξεις μας πρέπει να είναι ωφέλιμες για τους άλλους, πρέπει να είμαστε το φως και το αλάτι. Επιπλέον, ως δημιουργημένα όντα πρέπει να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, δαπανώντας τους εαυτούς μας για τον Θεό και εκτελώντας το καθήκον μας. Εφόσον ο Θεός μάς έχει χαρίσει τη σωτηρία, είναι ευθύνη και υποχρέωσή μας να διαδώσουμε το ευαγγέλιο και να μαρτυρήσουμε για τον Θεό, ώστε όλοι όσοι δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τον Θεό και εξακολουθούν να ζουν υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά να προσέλθουν ενώπιον του Θεού για να διερευνήσουν την αληθινή οδό, να αποδεχτούν την αλήθεια, να κερδίσουν την αλήθεια, να αποβάλουν τη διαφθορά τους και να σωθούν από τον Θεό. Αυτή είναι η αποστολή από τον Θεό, και αυτή είναι η αληθινή σημασία του έργου της διάδοσης του ευαγγελίου που κάνουμε. Η διάδοση του ευαγγελίου από μέρους μας και η μαρτυρία μας για τον Θεό δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική —δεν εμπλέκονται σ’ αυτό πολιτικές προθέσεις ή κίνητρα, και δεν γίνεται για να ανατραπεί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ή ένα πολιτικό κόμμα. Γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να φέρει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα ενώπιον του Θεού, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αποδεχτούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, και να εξαγνιστούν και να σωθούν, ώστε να είναι τελικά σε θέση να ξεφύγουν από τις σκοτεινές και κακές επιρροές και να ζήσουν στο φως, λαμβάνοντας φροντίδα, προστασία και ευλογίες από τον Θεό. Όταν φέρνουμε τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορέσουν να αποδεχτούν το έργο και τη σωτηρία του Θεού, δεν διατυπώνουμε πολιτικά αιτήματα· τα λόγια του Θεού δεν ζητούν απ’ τον εκλεκτό λαό Του να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει το ΚΚΚ. Όλα όσα εκφράζει ο Θεός είναι η αλήθεια, είναι όλα λόγια που εκθέτουν τη διεφθαρμένη ουσία της ανθρωπότητας, είναι όλα λόγια που σώζουν τους ανθρώπους, αλλάζουν τους ανθρώπους, οδηγούν τους ανθρώπους στην τελείωση και τους επιτρέπουν να γνωρίσουν τον Θεό και να Τον υπακούσουν. Όλα όσα κάνουμε βασίζονται στα λόγια και τις απαιτήσεις του Θεού. Η εκκλησία μας δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε πολιτικές δραστηριότητες ούτε έχει πολιτικά συνθήματα. Το να ζει κανείς την εκκλησιαστική ζωή δεν περιλαμβάνει τίποτε περισσότερο από το να συναναστρέφεται πάνω στην αλήθεια και να γνωρίζει τον εαυτό του, και αυτά γίνονται για να κερδίσει την αλήθεια, να υπακούσει στον Θεό, να βιώσει την ομοιότητα ενός αληθινού ανθρώπου και να σωθεί απ’ τον Θεό. Επιπλέον, δεν έχουμε το παραμικρό ενδιαφέρον για την πολιτική. Η πολιτική δεν είναι κάτι θετικό, και πολύ περισσότερο δεν είναι η αλήθεια. Η πολιτική δεν μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια ή τις ευλογίες του Θεού, πόσο μάλλον να επιτρέψει στους ανθρώπους να σωθούν· είναι ξεκάθαρο για όλους ότι η επισημότητα καθιστά τους ανθρώπους μόνο χειρότερους και πιο διεφθαρμένους. Και έτσι, στο πλαίσιο της πίστης μας στον Θεό δεν έχουμε ποτέ εμπλακεί στην πολιτική, διότι μας είναι σαφές ότι μόνο η πίστη στον Θεό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν προς το καλύτερο και να τους δώσει μεγαλύτερη ανθρώπινη φύση, συνείδηση και λογική. Αν οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και επιδιώκουν την αλήθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορέσουν να αποβάλουν τη διαφθορά τους και να βιώσουν την ομοιότητα ενός αληθινού ανθρώπινου όντος —και αυτό ακριβώς είναι το πρότυπο για την επίτευξη της σωτηρίας με την πίστη στον Θεό.

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Διαδίδουμε το ευαγγέλιο και καταθέτουμε μαρτυρία για τον Θεό, ώστε όλη η ανθρωπότητα να γνωρίσει τον Δημιουργό, να προσέλθει ενώπιον του Δημιουργού και να λατρέψει τον έναν αληθινό Θεό· αυτό είναι το μονοπάτι της ευλογίας του ανθρώπου και, επιπλέον, το μονοπάτι της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο κόσμος σήμερα γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινός και κακός, και η ανθρωπότητα ολοένα και πιο διεφθαρμένη. Ο κόσμος βρίσκεται σε παρακμή και τα ήθη φθίνουν. Αν θέλει η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, τότε οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στον Θεό, πρέπει να αποδεχτούν τα λόγια του Θεού, το έργο του Θεού και την κρίση και την παίδευση του Θεού, και να κερδίσουν την αλήθεια από τα λόγια του Θεού. Μόνο έτσι θα λυθούν από την πηγή τους τα προβλήματα του παγκόσμιου σκότους και κακού, και της διαφθοράς της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, η διάδοση του ευαγγελίου είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της κοινωνίας και την ευτυχία της ανθρωπότητας. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να επιτύχει η ανθρωπότητα την αληθινή ευτυχία και η κοινωνία τη μακροχρόνια ειρήνη, και αυτός είναι η αποδοχή του έργου και της σωτηρίας του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός απ’ αυτόν. Δεν πρέπει να περιμένετε από καμία χώρα ή πολιτικό κόμμα να σώσει την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον να εναποθέσετε τις ελπίδες σας σε έναν πολιτικό, συγγραφέα ή στοχαστή· αυτό είναι πέρα απ’ τις δυνατότητες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Μόνο ο Δημιουργός, ο μοναδικός αληθινός Θεός, είναι απόλυτα ικανός να σώσει την ανθρωπότητα. Και έτσι, η διάδοση του ευαγγελίου και η μαρτυρία μας για τον Θεό είναι προς το μέγιστο όφελος της ανθρωπότητας, είναι αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα και η κοινωνία, και είναι απολύτως δίκαιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ουσιαστικό. Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι διαθέτουν συνείδηση, λογική και αίσθημα δικαιοσύνης θα υποστηρίξουν τη διάδοση του ευαγγελίου και θα συμφωνήσουν με την άποψή μας.

Ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε να διαδίδουμε το ευαγγέλιο και να μαρτυρούμε για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι ότι αποδεχόμαστε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, κατανοούμε το θέλημα του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα και είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Διαδίδοντας το ευαγγέλιο, μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους το αληθινό μονοπάτι προς τη σωτηρία, ώστε να αποδεχτούν την αληθινή οδό και να σωθούν από τον Θεό τις έσχατες ημέρες. Αυτό είναι το καθήκον μας ως πιστοί στον Θεό, και είναι η πιο αληθινή μας αγάπη. Το ευαγγέλιο της βασιλείας τις έσχατες ημέρες, το οποίο κηρύττουμε, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, ως κυβερνών κόμμα, το ΚΚΚ δεν είναι μόνο ανίκανο να κάνει κάτι που έχει πραγματική αξία ή να λύσει πραγματικά προβλήματα για τους ανθρώπους και να τους φέρει ειρήνη και ευτυχία, αλλά είναι επίσης αμέτοχο στις υποχρεώσεις του, καταδιώκοντάς μας, συλλαμβάνοντάς μας και κακοποιώντας μας, χωρίς ίχνος συνείδησης. Δεν είναι αυτό ενάντια στον Ουρανό, δεν αποτελεί διεστραμμένο βδέλυγμα; Γιατί, αντί να ακολουθεί το θέλημα του Ουρανού και την καρδιά του λαού, το ΚΚΚ ασπάζεται το κακό και αντιτίθεται στη δικαιοσύνη; Δεν στερείται έτσι την ανθρώπινη φύση; Κατά τη διάρκεια της διάδοσης του ευαγγελίου και της εκτέλεσης του καθήκοντός τους, πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού είναι σε θέση να παραμερίσουν τις ανέσεις και τις απολαύσεις της σάρκας. Μέσα από τσουχτερούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, τσουχτερό κρύο και καύσωνα, συνεχίζουν να διαδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού· παρά τις οδυνηρές προσβολές, παρόλο που οι άνθρωποι τους απορρίπτουν, τους χτυπούν και τους καταριούνται, και παρόλο που το ΚΚΚ τούς συλλαμβάνει και τους καταδιώκει, επιμένουν να διαδίδουν το ευαγγέλιο και να εκτελούν το καθήκον τους. Κάνουν ό,τι είναι δυνατό να κληθούν να κάνουν, και είτε οι άνθρωποι το αποδέχονται είτε όχι, τους αντιμετωπίζουν υπεύθυνα και με συμπόνια. Η συνείδησή μας δεν θα μπορούσε να είναι ήσυχη αν γνωρίζαμε την αληθινή οδό και παρ’ όλα αυτά δεν την κηρύσσαμε ή δεν καταθέταμε μαρτυρία γι’ αυτήν· ούτε θα ήταν δίκαιο αυτό απέναντι στους ανθρώπους. Και έτσι, το μόνο που κάνουμε είναι να διαδίδουμε το ευαγγέλιο και να μαρτυρούμε για τον Θεό, γνωρίζοντας στους ανθρώπους την αληθινή οδό και το μονοπάτι της σωτηρίας τις έσχατες ημέρες. Το γεγονός ότι διαδίδουμε το ευαγγέλιο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εμπλοκή με την πολιτική, πόσο μάλλον διαταραχή της δημόσιας τάξης· είναι, αντίθετα, η προετοιμασία καλών πράξεων, είναι αποκλειστικά και μόνο για να μπορέσει η ανθρωπότητα να προσέλθει ενώπιον του Θεού και να δεχτεί την κάθαρση και τη σωτηρία του Θεού, να επιβιώσει από τις μεγάλες καταστροφές και να εισέλθει στον όμορφο προορισμό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο —αυτό είναι γεγονός.

Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: 2. Το ΚΚΚ έχει διασπείρει στο διαδίκτυο πληροφορίες που λένε ότι, προκειμένου να διαδώσουν το ευαγγέλιο και να μαρτυρήσουν περί του Θεού, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και τις δουλειές τους. Ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν ακόμη και ανύπαντροι σε όλη τους τη ζωή. Το ΚΚΚ λέει ότι οι πεποιθήσεις σας καταστρέφουν τις οικογένειες. Είναι αλήθεια αυτό που λέει το ΚΚΚ;

Επόμενο: 4. Μολονότι πιστεύετε στον Παντοδύναμο Θεό, διαβάζετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και προσεύχεστε στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, το ΚΚΚ διαδίδει πληροφορίες που λένε ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, κι εσείς κάνετε ό,τι σας λέει. Εσείς μαρτυρείτε ότι αυτό το άτομο είναι ένας ιερέας, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, και ότι είναι υπεύθυνος για όλες τις διοικητικές υποθέσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω —ποιος ακριβώς ίδρυσε την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού; Ποια είναι η προέλευσή της; Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο