2. Το ΚΚΚ έχει διασπείρει στο διαδίκτυο πληροφορίες που λένε ότι, προκειμένου να διαδώσουν το ευαγγέλιο και να μαρτυρήσουν περί του Θεού, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Παντοδύναμο Θεό εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους και τις δουλειές τους. Ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν ακόμη και ανύπαντροι σε όλη τους τη ζωή. Το ΚΚΚ λέει ότι οι πεποιθήσεις σας καταστρέφουν τις οικογένειες. Είναι αλήθεια αυτό που λέει το ΚΚΚ;

Απαντήση:

Το ΚΚΚ είναι ένα αθεϊστικό πολιτικό κόμμα που πιστεύει στον Μαρξ και τον σατανισμό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, είναι εχθρικό απέναντι στον Θεό, διώκει όλες τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και κακοποιεί αμέτρητους χριστιανούς. Είναι φυσικό να κρίνει και να συκοφαντεί όσους πιστεύουν στον Θεό —αυτό καθορίζεται από τη φύση του, η οποία μισεί την αλήθεια και αντιστέκεται στον Θεό. Αλλά εσείς είστε άνθρωποι που πιστεύετε στον Κύριο Ιησού —γιατί λοιπόν εμπιστεύεστε τα λόγια του Κομμουνιστικού Κόμματος και όχι τα λόγια του Κυρίου Ιησού; Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό; Για εκείνους που πιστεύουν στον Θεό, τα λόγια του Κυρίου Ιησού είναι ξεκάθαρα σχετικά με το πώς να προσεγγίζουν τα κοσμικά πράγματα, την οικογένεια και τη ζωή της σάρκας —οπότε γιατί εξακολουθείτε να ακούτε τις πλάνες και τα διαβολικά λόγια του ΚΚΚ, και να κρίνετε και να καταδικάζετε τους Χριστιανούς; Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ; Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα: «Αληθώς σας λέγω ότι δεν είναι ουδείς, όστις αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, όστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν τω καιρώ τούτω και εν τω ερχομένω αιώνι ζωήν αιώνιον» (Κατά Λουκάν 18:29-30). «Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου» (Κατά Λουκάν 14:26). «Λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου» (Κατά Λουκάν 14:33). Όταν οι άνθρωποι απαρνούνται τις οικογένειές τους και τις εγκόσμιες δεσμεύσεις τους για να ακολουθήσουν τον Κύριο, αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με το θέλημα του Κυρίου και ο Θεός το επαινεί. Ωστόσο, γιατί ο θρησκευτικός κόσμος εμπιστεύεται τα λόγια του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι ο Σατανάς ο διάβολος, και όχι εκείνα του Κυρίου Ιησού; Γιατί δεν εμπιστεύεται τα λόγια του Αγίου Πνεύματος; Γιατί στέκεται στο πλευρό του μεγάλου κόκκινου δράκοντα κρίνοντας και καταδικάζοντας όσους πιστεύουν στον Θεό; Αυτό δείχνει ότι ο θρησκευτικός κόσμος δεν συμφωνεί με τον Θεό, ότι συνεργάζεται με τον Σατανά, και αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι αυτοί είναι οι μη πιστοί, ο γόνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα!

Πριν από πολλούς αιώνες, οι μαθητές και οι απόστολοι του Κυρίου Ιησού απαρνήθηκαν τις οικογένειές τους και όλες τις κοσμικές δεσμεύσεις για να ακολουθήσουν τον Κύριο, και διακήρυξαν και μαρτύρησαν για το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού σε όλη τη χώρα. Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια, αμέτρητοι ευσεβείς Χριστιανοί έχουν εγκαταλείψει την οικογένεια, τον γάμο, την εργασία και τις κοσμικές δεσμεύσεις, κύματα επί κυμάτων εργάζονται και κηρύττουν για τον Κύριο, κι έτσι το ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού έχει διαδοθεί στα πέρατα της γης. Από το έργο και τα λόγια του Κυρίου Ιησού, έχουν κατανοήσει κάποιες αλήθειες, αναγνωρίζοντας ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Λυτρωτής της ανθρωπότητας και ότι μόνο με την αποδοχή του Κυρίου Ιησού, την εξομολόγηση και τη μετάνοια ενώπιον του Κυρίου μπορούν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, και να λάβουν τη χάρη και τις ευλογίες που προσφέρει ο Κύριος. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να λάβουν τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού, ακολούθησαν τα λόγια του Κυρίου Ιησού, εγκαταλείποντας τα πάντα για να κηρύξουν και να μαρτυρήσουν τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού —αυτό ο Θεός το επαινεί και το μνημονεύει, και είναι το πιο δίκαιο εγχείρημα της ανθρωπότητας. Στον χριστιανισμό και τον καθολικισμό, επιπλέον, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Οι χριστιανοί επαινούν και θαυμάζουν μια τέτοια συμπεριφορά· για πολλούς, μάλιστα, έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Ωστόσο, το ΚΚΚ συκοφαντεί και καταδικάζει τους Χριστιανούς, λέγοντας ότι η εγκατάλειψη της οικογένειας και της καριέρας τους για να πιστέψουν στον Θεό και να διαδώσουν το ευαγγέλιο έχει καταστρέψει οικογένειες. Αυτό δεν είναι άρνηση και καταδίκη των λόγων του Κυρίου Ιησού; Δεν αποτελεί άρνηση και καταδίκη όλων εκείνων που εγκατέλειψαν τα πάντα για να εργαστούν και να κηρύξουν για τον Κύριο τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια; Δεν καταδικάζει την αφοσίωσή τους και τη δαπάνη του εαυτού τους ως λανθασμένες; Είναι τέτοιες απόψεις αποδεκτές στον χριστιανισμό και τον καθολικισμό; Δεν είναι αυτό απροκάλυπτη αντίσταση προς τον Θεό; Κατά τις έσχατες ημέρες, από την έναρξη του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού, οι χριστιανοί της εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού έχουν διαβάσει τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, έχουν δει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού, η εμφάνιση του Χριστού των έσχατων ημερών, και ότι ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης και της κάθαρσης του ανθρώπου προκειμένου να διορθώσει την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου, σώζοντας τον άνθρωπο ολοκληρωτικά από την αμαρτία και φέρνοντάς τον στη βασιλεία του Θεού. Σήμερα, οι μεγάλες καταστροφές έχουν αρχίσει. Μόνο αν δεχτούν την κρίση και την παίδευση του Παντοδύναμου Θεού και καθαρθούν οι διεφθαρμένες διαθέσεις τους, μπορούν οι άνθρωποι να προστατευτούν από τον Θεό και να παραμείνουν εν μέσω αυτών των μεγάλων καταστροφών των έσχατων ημερών, ενώ όσοι δεν έχουν δεχτεί τη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες θα βυθιστούν στον όλεθρο και θα καταστραφούν. Και έτσι, οι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού κατανοούν το επείγον θέλημα του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα· όπως οι μαθητές και οι απόστολοι του Κυρίου Ιησού, που εγκατέλειψαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Κύριο και διακήρυξαν και μαρτύρησαν για το ευαγγέλιο του Κυρίου, αφήνουν πρόθυμα στην άκρη τις απολαύσεις της σάρκας, απαρνούνται την οικογένεια και τη δουλειά, υπομένουν τον παντοτινό κίνδυνο να τους συλλάβει και να τους σκοτώσει το ΚΚΚ και κάνουν ό,τι μπορούν για να κηρύξουν και να μαρτυρήσουν για το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού. Οι εν λόγω καλές πράξεις είναι αυτές που συμφωνούν περισσότερο με το θέλημα του Θεού, αυτές που επαινεί ο Θεός, και αν τις κάνει κανείς είναι σαν να ακολουθεί το θέλημα του Θεού! Όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν» (Κατά Μάρκον 16:15). Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ως μέλη του ανθρώπινου γένους και πιστοί Χριστιανοί, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων μας να προσφέρουμε ως θυσία τον νου και το σώμα μας για την εκπλήρωση της αποστολής του Θεού, διότι ολόκληρη η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό, και υπάρχει χάρη στην κυριαρχία του Θεού. Αν ο νους και το σώμα μας δεν είναι για την αποστολή από τον Θεό και για τον δίκαιο σκοπό της ανθρωπότητας, τότε οι ψυχές μας θα αισθάνονται ανάξιες αυτών που μαρτύρησαν για την αποστολή του Θεού, και πολύ πιο ανάξιες του Θεού, που μας τα παρείχε όλα» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Β΄: Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας).

Σήμερα, το γεγονός ότι ορισμένοι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού απαρνήθηκαν τα πάντα προκειμένου να κηρύξουν και να μαρτυρήσουν το ευαγγέλιο του Θεού τις έσχατες ημέρες είναι σύμφωνο με το θέλημα του Ουρανού και σύμφωνο με τις καρδιές των ανθρώπων. Ωστόσο, η αθεϊστική κυβέρνηση του ΚΚΚ δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να πιστεύουν στον Θεό και να βαδίζουν στο ορθό μονοπάτι. Καταδικάζει και κρίνει τις καλές πράξεις των χριστιανών, και τους συλλαμβάνει και τους διώκει λυσσαλέα, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς χριστιανούς από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τους αγαπημένους τους, να διασκορπιστούν μακριά και να μη μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων φυγής των χριστιανών της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού από τα σπίτια τους οφείλεται στις βάναυσες καταπιέσεις, συλλήψεις και διώξεις που υπέστησαν από το ΚΚΚ. Σύμφωνα με ελλιπή στατιστικά στοιχεία, μόνο από το 2011 έως τον Ιούνιο του 2020, τουλάχιστον πάνω από 400.000 χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού συνελήφθησαν. Υπάρχουν αποδείξεις ότι έως και 169 άνθρωποι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα της κακοποίησης που υπέστησαν. Οι οικογένειες αυτών των χριστιανών έχουν διαλυθεί —και όλα αυτά δεν οφείλονται στις βάναυσες διώξεις του ΚΚΚ; Η σκληρή κακομεταχείριση από το ΚΚΚ έχει προκαλέσει τον όλεθρο σε αμέτρητες χριστιανικές οικογένειες, και αμέτρητοι χριστιανοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους —δεν έχει διαπράξει τέτοιο κακό το ΚΚΚ; Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα να συλλάβει και να διώξει όσους πιστεύουν στον Θεό, στερώντας τους το δικαίωμα στη ζωή, δεν αγνοεί καν τα μέλη των οικογενειών των χριστιανών, επιρρίπτοντας τελικά την ευθύνη στα θύματά του, επιμένοντας ότι οι χριστιανοί είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους λόγω της πίστης τους στον Θεό, ότι αυτοί είναι που καταστρέφουν τις οικογένειές τους. Αυτό δεν είναι διαστρέβλωση των γεγονότων και ανασκευή της αλήθειας; Δεν είναι αυτά ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα ψέματα; Τεράστιος αριθμός ανθρώπων στις δημοκρατικές χώρες πιστεύει στο Θεό. Ποιοι απ’ αυτούς έχουν διωχθεί και έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την κυβέρνηση λόγω της πίστης τους στο Θεό, μη μπορώντας να ξαναδούν τους αγαπημένους τους; Μόνο ένα σατανικό καθεστώς όπως το ΚΚΚ θα μπορούσε να συκοφαντήσει και να κρίνει τόσο πολύ τους Χριστιανούς που αφιερώνουν και δαπανούν τον εαυτό τους για τον Θεό. Αυτό δεν είναι παρά μια αιρετική πλάνη που διαστρεβλώνει την αλήθεια και μετατρέπει το σωστό σε λάθος. Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι το ΚΚΚ δεν είναι παρά ένα σατανικό καθεστώς· στην ουσία, το ΚΚΚ είναι μια ομάδα που ανήκει στον Σατανά, τον διάβολο, η οποία αντιστέκεται στον Θεό και Τον μισεί. Το ΚΚΚ είναι ο κύριος δράστης που διέλυσε όλες αυτές τις οικογένειες των χριστιανών, τους σκόρπισε στον άνεμο και τους άφησε ανίκανους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους!

Προηγούμενο: 1. Μαρτυρείτε ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έχει τις ρίζες της στην εμφάνιση και το έργο του Χριστού των εσχάτων ημερών, του Παντοδύναμου Θεού, αλλά η αθεϊστική κυβέρνηση του ΚΚΚ και οι επικεφαλής του θρησκευτικού κόσμου σάς καταδικάζουν ως αιρετικό και ως Σιε Τζιάο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε διάκριση σχετικά με αυτά που λέει το ΚΚΚ και ο θρησκευτικός κόσμος;

Επόμενο: 3. Βλέπω ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να διαδίδει το ευαγγέλιο και να μαρτυρά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, ζητώντας από τους ανθρώπους να είναι ειλικρινείς και να βαδίζουν στο ορθό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Αλλά το ΚΚΚ διαδίδει πληροφορίες που λένε ότι ο απώτερος στόχος της εκκλησίας στη διάδοση του ευαγγελίου είναι να ανατρέψει την εξουσία του ΚΚΚ. Πώς μπορώ να καταλάβω αν τα λόγια του ΚΚΚ είναι αλήθεια ή ψέματα;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο