4. Μολονότι πιστεύετε στον Παντοδύναμο Θεό, διαβάζετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και προσεύχεστε στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, το ΚΚΚ διαδίδει πληροφορίες που λένε ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, κι εσείς κάνετε ό,τι σας λέει. Εσείς μαρτυρείτε ότι αυτό το άτομο είναι ένας ιερέας, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, και ότι είναι υπεύθυνος για όλες τις διοικητικές υποθέσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω —ποιος ακριβώς ίδρυσε την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού; Ποια είναι η προέλευσή της; Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό;

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο γνωρίζουν ότι ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός έχουν τις ρίζες τους στην εμφάνιση και το έργο του Θεού· δημιουργήθηκαν από το έργο του Θεού. Ο Ιουδαϊσμός δημιουργήθηκε επειδή εμφανίστηκε ο Ιεχωβά Θεός, εκτέλεσε το έργο Του και θέσπισε τον νόμο, και ο Χριστιανισμός δημιουργήθηκε επειδή εμφανίστηκε ο Κύριος Ιησούς και επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης. Κανένα ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να ιδρύσει τέτοιες θρησκείες. Ομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε επειδή εμφανίστηκε ο Παντοδύναμος Θεός, εκτελεί το έργο Του, εκφράζει πολλές αλήθειες και επιτελεί το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες. Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα στερείται της αλήθειας και θα είναι για πάντα ανίκανη να εκφράσει την αλήθεια —οπότε πώς θα μπορούσε ένα ανθρώπινο ον να ιδρύσει μια τόσο μεγάλη εκκλησία; Θα το πιστεύατε αν κάποιος έλεγε ότι ο Ιουδαϊσμός ιδρύθηκε από τον Μωυσή και ο Χριστιανισμός από τον Παύλο; Σίγουρα όχι. Και έτσι, ο ισχυρισμός του ΚΚΚ ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ιδρύθηκε από έναν άνθρωπο είναι ακόμη περισσότερο λόγια του διαβόλου, είναι εντελώς αβάσιμος. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει πολλά λόγια, και όλοι όσοι διαβάζουν τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού αναγνωρίζουν ότι είναι η αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι κατακτώνται από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό, ενώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι Αυτός στον οποίο πιστεύουν είναι ο Παντοδύναμος Θεός. Έτσι, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί μόνο από την εμφάνιση και το έργο του Παντοδύναμου Θεού και ιδρύθηκε από τον Παντοδύναμο Θεό —δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Κατά την εποχή του έργου Του, ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται και καθιερώνεται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι αυτός που οδηγεί τους εκλεκτούς στο έργο της εκκλησίας. Στο μεταξύ, προκειμένου να καταστείλει την εκκλησία, να της επιτεθεί και να την εξαλείψει, το ΚΚΚ λέει ότι η εκκλησία ιδρύθηκε από έναν ορισμένο άνθρωπο. Δεν είναι γελοίο αυτό; Είναι αυταπόδεικτο ότι ο σκοπός του ΚΚΚ όταν το λέει αυτό είναι να διασπείρει παραπληροφόρηση, να δυσφημίσει και να εξαλείψει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αλλά έχει πετύχει το ΚΚΚ αυτό που ήθελε; Όχι. Σήμερα, το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχει ήδη φτάσει σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει τα εξής: Όλοι οι ισχυρισμοί ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ιδρύθηκε από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο είναι δόλια σχέδια του Σατανά, σχέδια που είναι ικανά να εξαπατήσουν μόνο όσους είναι ανόητοι και αδαείς.

Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε σ’ όσους Τον ακολουθούσαν: «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:3). Προφήτευσε, επίσης, τα εξής: «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:27). Τις έσχατες ημέρες, όπως είχε υποσχεθεί και προαναγγείλει ο ίδιος, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και πάλι και έχει κατέλθει στην Ανατολή του κόσμου —στην Κίνα— για να κάνει το έργο της κρίσεως, της παίδευσης, της κατάκτησης και της σωτηρίας χρησιμοποιώντας τον λόγο, πάνω στη βάση του έργου της λύτρωσης που έκανε ο Κύριος Ιησούς. Ως εκ τούτου, οι προφητείες από τη Βίβλο που λένε: «Να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17) και «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7) έχουν επίσης εκπληρωθεί. Το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες έχει τελειώσει την Εποχή της Χάριτος και έχει αναγγείλει την Εποχή της Βασιλείας. Καθώς το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού διαδόθηκε ραγδαία στην ηπειρωτική Κίνα, δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου ως αποτέλεσμα του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες, και δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκλεκτοί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, υπακούν το έργο Του και αποδέχονται όλες τις αλήθειες που εκφράζει Εκείνος. Έτσι, είναι προφανές ότι αυτοί οι εκλεκτοί πιστεύουν στον Χριστό ο οποίος ενσαρκώθηκε τις έσχατες ημέρες, στον πρακτικό Θεό ο οποίος είναι το Πνεύμα με σάρκα και οστά, αντί να πιστεύουν σε έναν άνθρωπο. Εξωτερικά, ο Παντοδύναμος Θεός δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας συνηθισμένος Υιός του ανθρώπου, αλλά κατ’ ουσίαν Εκείνος είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, και είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Το έργο και ο λόγος Του είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος του Θεού και είναι η εμφάνιση του Θεού αυτοπροσώπως. Ως εκ τούτου, Εκείνος είναι ο πρακτικός Θεός που έχει ενσαρκωθεί.

Το 1991, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, άρχισε να εκτελεί επίσημα τη διακονία Του στην Κίνα. Στη συνέχεια, εξέφρασε εκατομμύρια λέξεις και άρχισε το έργο της κρίσεως του μεγάλου λευκού θρόνου κατά τις έσχατες ημέρες. Όπως ακριβώς λέει και ο Παντοδύναμος Θεός: «Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, άρα, όπως είναι φυσικό, πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση αφορά τη χρήση της αλήθειας για την κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Θεός και πάλι θα εμφανιζόταν ως ενσαρκωμένη εικόνα για να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο Χριστός των εσχάτων ημερών θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια). «Ο Θεός επιτελεί το έργο του λόγου τις έσχατες ημέρες και αυτά τα λόγια είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος, επειδή ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα και μπορεί επίσης να ενσαρκωθεί. Συνεπώς, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, όπως ειπώθηκαν στο παρελθόν, είναι τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού σήμερα. […] Για να εκφέρει ο Θεός ομιλίες, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο Του, πρέπει να ενσαρκωθεί· διαφορετικά, το έργο Του δεν θα μπορούσε να επιτύχει τους στόχους Του» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;). Λόγω της εμφάνισης και των ομιλιών του Χριστού των εσχάτων ημερών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διψούν για την αλήθεια και την αναζητούν έχουν κατακτηθεί και εξαγνιστεί από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, και έχουν δει την εμφάνιση του Θεού και την επιστροφή του Λυτρωτή μέσα από την κρίση και την παίδευση του Θεού. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε εξαιτίας της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού —του επιστρέψαντος Κυρίου Ιησού— του Χριστού των έσχατων ημερών, καθώς και υπό τη δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους εκείνους που αποδέχονται πραγματικά το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και κατακτώνται και σώζονται από τον λόγο του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου προσωπικά από τον Παντοδύναμο Θεό, και ο ίδιος προσωπικά την οδηγεί και την ποιμαίνει, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα γεγονός που αναγνωρίζεται από ολόκληρο τον εκλεκτό λαό της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Ο Θεός έχει προκαθορίσει όποιον χρησιμοποιείται από τον ενσαρκωμένο Θεό και τον έχει προσωπικά ορίσει και έχει καταθέσει μαρτυρία γι’ αυτόν, ακριβώς όπως ο Ιησούς επέλεξε και όρισε προσωπικά τους δώδεκα μαθητές του. Όσοι χρησιμοποιούνται από τον Θεό συνεργάζονται μόνο με το έργο Του και δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού αντί γι’ Αυτόν. Η εκκλησία δεν ιδρύθηκε από εκείνους που χρησιμοποιούνται από τον Θεό, και ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν πιστεύει σε αυτούς ούτε τους ακολουθεί. Οι εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος δεν ιδρύθηκαν από τον Παύλο και άλλους αποστόλους, αλλά ήταν προϊόν του έργου του Κυρίου Ιησού και ιδρύθηκαν από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού. Ομοίως, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες δεν ιδρύθηκε από τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε ο Θεός, αλλά είναι προϊόν του έργου του Παντοδύναμου Θεού. Ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό απλώς ποτίζει, εφοδιάζει και οδηγεί τις εκκλησίες, εκτελώντας το καθήκον του ανθρώπου. Παρόλο που ο εκλεκτός λαός του Θεού οδηγείται, ποτίζεται και εφοδιάζεται από τον άνθρωπο που χρησιμοποιείται από τον Θεό, ο μόνος στον οποίο πιστεύει και τον οποίο ακολουθεί είναι ο Παντοδύναμος Θεός, και τα δικά Του λόγια και το δικό Του έργο αποδέχεται και υπακούει. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Λόγω της εμφάνισης και του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, πολλοί αληθινοί πιστοί του Κυρίου σε όλα τα θρησκευτικά δόγματα άκουσαν επιτέλους τη φωνή του Θεού, είδαν ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη έλθει και έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς —και ως εκ τούτου, αποδέχθηκαν το έργο Του τις έσχατες ημέρες. Όλοι όσοι κατακτήθηκαν από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού υποτάσσονται στο όνομά Του. Ως εκ τούτου, όλος ο εκλεκτός λαός της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προσεύχεται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον ακολουθεί, Τον υπακούει και Τον λατρεύει. Έχοντας βιώσει το έργο της κρίσης και της παίδευσης του Θεού, ο εκλεκτός λαός στην Κίνα έχει εκτιμήσει τη δίκαιη διάθεσή Του και έχει δει τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Του, και έτσι έχει κατακτηθεί πλήρως από τον λόγο του Θεού και έχει υποκλιθεί ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού, και είναι πρόθυμος να υπακούσει και να αποδεχτεί την κρίση και την παίδευση του λόγου του Θεού. Έτσι, έχει κερδίσει τη σωτηρία του Θεού.

Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: 3. Βλέπω ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να διαδίδει το ευαγγέλιο και να μαρτυρά το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, ζητώντας από τους ανθρώπους να είναι ειλικρινείς και να βαδίζουν στο ορθό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Αλλά το ΚΚΚ διαδίδει πληροφορίες που λένε ότι ο απώτερος στόχος της εκκλησίας στη διάδοση του ευαγγελίου είναι να ανατρέψει την εξουσία του ΚΚΚ. Πώς μπορώ να καταλάβω αν τα λόγια του ΚΚΚ είναι αλήθεια ή ψέματα;

Επόμενο: 5. Μετά το περιστατικό στο Ζαογιουάν της Σαντόνγκ στις 28 Μαΐου, η κυβέρνηση του ΚΚΚ ενέτεινε τις προσπάθειές της να επιτεθεί στις κατ’ οίκον εκκλησίες και έφτασε στο σημείο να κινητοποιήσει ένοπλους αστυνομικούς για να καταστείλει και να πατάξει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Πολλοί άνθρωποι έχουν εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με το περιστατικό της Ζαογιουάν, πιστεύοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του ΚΚΚ να επιτεθεί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και να την καταστείλει, επινοώντας μια ψεύτικη υπόθεση για να στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον της. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση εκδικάστηκε δημοσίως σε δικαστήριο του ΚΚΚ και μεταδόθηκε από μεγάλα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, και ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν αυτά που είπε το ΚΚΚ. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το περιστατικό στο Ζαογιουάν.

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο