7. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το να πιστεύεις στον Θεό σημαίνει να δεσμεύεσαι να πηγαίνεις στην εκκλησία τις Κυριακές, να κάνεις δωρεές και φιλανθρωπίες, και να συμμετέχεις τακτικά στις δραστηριότητες της εκκλησίας. Πιστεύουν ότι κάνοντας αυτά τα πράγματα, μπορούν να σωθούν. Είναι τέτοιες απόψεις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:

«Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:21-23).

«Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν» (Κατά Ματθαίον 11:12).

«Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 18:3).

Σχετικά λόγια του Θεού:

Παρόλο που πολλοί πιστεύουν στον Θεό, λίγοι είναι αυτοί που κατανοούν τι σημαίνει η πίστη στον Θεό και τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή, παρόλο που οι άνθρωποι γνωρίζουν τη λέξη «Θεός», αλλά και φράσεις όπως «το έργο του Θεού», δεν γνωρίζουν τον Θεό, πολύ λιγότερο δε, γνωρίζουν το έργο Του. Δεν αποτελεί έκπληξη, συνεπώς, πως όλοι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι μπερδεμένοι στην πίστη τους γι’ Αυτόν. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν την πίστη στον Θεό στα σοβαρά, και αυτό συμβαίνει εξ ολοκλήρου επειδή το να πιστεύεις στον Θεό τούς είναι κάτι υπερβολικά ξένο, υπερβολικά παράξενο. Έτσι, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Θεού. Με άλλα λόγια, αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν γνωρίζουν το έργο Του, τότε, όχι μόνο δεν είναι χρήσιμοι στον Θεό, αλλά κι ακόμη περισσότερο, δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το θέλημά Του. «Πίστη στον Θεό» σημαίνει να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός. Αυτή είναι η πιο απλή έννοια όσον αφορά το να πιστεύει κανείς στον Θεό. Ωστόσο, το να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός δεν είναι το ίδιο με το να πιστεύεις πραγματικά στον Θεό. Είναι περισσότερο κάποιο είδος απλής πίστης με ισχυρές θρησκευτικές αποχρώσεις. Πραγματική πίστη στον Θεό σημαίνει το εξής: Με βάση την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι ο κυρίαρχος των πάντων, βιώνει κανείς τα λόγια Του και το έργο Του, καθαρίζει τη δική του διεφθαρμένη διάθεση, ικανοποιεί το θέλημα του Θεού και μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Μόνο μια τέτοια πορεία μπορεί να αποκληθεί «πίστη στον Θεό». Ωστόσο, συχνά οι άνθρωποι θεωρούν την πίστη στον Θεό ως ένα πολύ απλό και επιπόλαιο θέμα. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουν χάσει αυτό που σημαίνει πίστη στον Θεό, και παρόλο που μπορεί να συνεχίσουν να πιστεύουν μέχρι τέλους, δεν θα λάβουν ποτέ την έγκριση του Θεού, επειδή βαδίζουν στο λανθασμένο μονοπάτι. Υπάρχουν ακόμα σήμερα αυτοί που πιστεύουν στον Θεό σύμφωνα με γράμματα και κούφια δόγματα. Δεν γνωρίζουν ότι τους λείπει η ουσία της πίστης στον Θεό κι ότι είναι αδύνατον να λάβουν την έγκριση του Θεού. Εξακολουθούν να προσεύχονται στον Θεό για ευλογίες, ώστε να είναι ασφαλείς και να λάβουν επαρκή χάρη. Ας σταματήσουμε, ας γαληνέψουμε την καρδιά μας και ας αναρωτηθούμε: Είναι πραγματικά δυνατόν η πίστη στον Θεό να είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο; Είναι δυνατόν η πίστη στον Θεό να μην σημαίνει τίποτα περισσότερο από το να λαμβάνει κανείς την άπλετη χάρη του Θεού; Είναι δυνατόν άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό χωρίς να Τον γνωρίζουν, ή πιστεύουν στον Θεό αλλά Του αντιτίθενται, να είναι σε θέση να εκπληρώσουν πραγματικά το θέλημά Του;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος

Ορισμένοι άνθρωποι σκέφτονται διαρκώς: «Δεν είναι η πίστη στον Θεό απλώς ζήτημα του να παραβρίσκεται κανείς σε συναντήσεις, να τραγουδάει τραγούδια, να ακούει τον λόγο του Θεού, να προσεύχεται και να εκπληρώνει κάποια καθήκοντα; Γι’ αυτό δεν πρόκειται;» Ανεξάρτητα από το πόσο καιρό πιστεύετε στον Θεό, και πάλι δεν έχετε αποκτήσει εις βάθος κατανόηση της σημασίας της πίστης στον Θεό. Στην πραγματικότητα, η σημασία της πίστης στον Θεό είναι τόσο βαθιά που οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να τη συλλάβουν. Στο τέλος, τα πράγματα μέσα στους ανθρώπους που είναι του Σατανά και τα πράγματα της φύσης τους πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να γίνουν συμβατά με τις απαιτήσεις της αλήθειας· μόνο έτσι μπορεί κανείς να φτάσει πραγματικά στη σωτηρία. Αν, όπως συνήθιζες όταν ήσουν στη θρησκεία, απλώς ξεστομίζεις ορισμένα λόγια από το δόγμα ή φωνάζεις συνθήματα κι έπειτα τελείς μερικές καλές πράξεις, επιδεικνύεις λίγο περισσότερη καλή συμπεριφορά και αποφεύγεις να διαπράττεις ορισμένες αμαρτίες, ορισμένες προφανείς αμαρτίες, αυτό και πάλι δεν σημαίνει πως έχεις πατήσει το πόδι σου στη σωστή πορεία πίστης στον Θεό. Η συμμόρφωση με τους κανόνες καταδεικνύει πως οδεύεις στο σωστό μονοπάτι; Σημαίνει πως έχεις επιλέξει ορθά; Αν τα πράγματα μέσα στη φύση σου δεν έχουν αλλάξει και στο τέλος εξακολουθείς να αντιστέκεσαι στον Θεό και να Τον υβρίζεις, τότε αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά σου. Αν, στην πίστη σου στον Θεό, δεν επιλύσεις αυτό το πρόβλημα, τότε μπορεί να θεωρηθεί πως έχεις σωθεί; Τι εννοώ με αυτό; Θέλω να σας κάνω όλους να καταλάβετε στην καρδιά σας πως η πίστη στον Θεό δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα λόγια του Θεού, από τον Θεό ή από την αλήθεια. Πρέπει να επιλέξεις το μονοπάτι σου προσεκτικά, να καταβάλεις προσπάθεια για την αλήθεια και να καταβάλεις προσπάθεια για τα λόγια του Θεού. Μην αποκτάς απλώς μια πρόχειρη γνώση ούτε να αποκτάς μια χοντρική κατανόηση και ύστερα να νομίζεις πως τελείωσες· αν ξεγελάσεις τον εαυτό σου, θα βλάψεις μόνο τον εαυτό σου. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να παρεκκλίνουν στην πίστη τους στον Θεό· στο τέλος, αν δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους και απλώς κρατούν ένα βιβλίο και του ρίχνουν φευγαλέες ματιές, όμως δεν αφήνουν περιθώρια για τον Θεό στην καρδιά τους, τότε είναι τελειωμένοι.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Στην πίστη στον Θεό, η επιλογή της σωστής οδού είναι ζωτικής σημασίας

Η σημασία της πίστης στον Θεό είναι το να σωθεί κανείς, άρα τι σημαίνει να σώζεται κανείς; «Σώζεται», «διαφεύγει από τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά» —οι άνθρωποι μιλούν συχνά γι’ αυτά τα θέματα, μα δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το να σωθεί κανείς. Το να σώζεται κανείς σημαίνει να ξεφεύγει από τις διεφθαρμένες διαθέσεις; Το να σώζεται κανείς σημαίνει να μη λέει ψέματα; Το να σώζεται κανείς σημαίνει να είναι έντιμος και να μην επαναστατεί κατά του Θεού; Πώς ακριβώς θα είναι ο άνθρωπος όταν σωθεί; Αυτό σχετίζεται με το θέλημα του Θεού. Με απλά λόγια, το να σωθείς σημαίνει ότι μπορείς να συνεχίσεις να ζεις και ότι επαναφέρεσαι στη ζωή. Οπότε, πριν απ’ αυτό, μπορείς να μιλάς, μπορείς να αναπνέεις, είσαι νεκρός; (Το πνεύμα είναι νεκρό.) Γιατί λέγεται ότι οι άνθρωποι είναι νεκροί αν είναι νεκρό το πνεύμα τους; Ποια είναι η βάση αυτού του αποφθέγματος; Πριν σωθούν, πού βρίσκονται; (Υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά.) Οι άνθρωποι ζουν υπό την επιρροή του Σατανά. Πού στηρίζονται για να ζήσουν; Ζουν με βάση τη σατανική τους φύση και τη διεφθαρμένη τους φύση. Όταν κάποιος ζει με βάση τη διεφθαρμένη σατανική του φύση, όλο του το είναι —η σάρκα του και όλες οι άλλες πτυχές, όπως η ψυχή και οι σκέψεις του— είναι ζωντανός ή νεκρός; Από την οπτική γωνία του Θεού είναι νεκρός. Επιφανειακά δείχνεις να αναπνέεις, να ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου και να σκέφτεσαι, όμως πού επικεντρώνονται όλες οι σκέψεις σου; Σκέφτεσαι συνεχώς μόνο το κακό· σκέφτεσαι πράγματα που αψηφούν τον Θεό και επαναστατούν εναντίον του Θεού, πράγματα που ο Θεός απεχθάνεται, μισεί και καταδικάζει. Στα μάτια του Θεού, όλα αυτά τα πράγματα όχι μόνο ανήκουν στη σάρκα, αλλά ανήκουν επίσης εξ ολοκλήρου στον Σατανά και τους διαβόλους. Τι είναι, λοιπόν, οι άνθρωποι στα μάτια του Θεού; Είναι ανθρώπινα όντα; Ο Θεός τους βλέπει ως διαβόλους, ως ζώα και ως σατανάδες, ζωντανούς σατανάδες! Οι άνθρωποι ζουν σύμφωνα με τα πράγματα και την ουσία του Σατανά και στα μάτια του Θεού είναι ζωντανοί σατανάδες με ανθρώπινη σάρκα. Ο Θεός ορίζει αυτούς τους ανθρώπους ως κινούμενα πτώματα· ως νεκρούς. Ο Θεός επιτελεί το σημερινό έργο της σωτηρίας για να πάρει αυτού του είδους τους ανθρώπους, αυτά τα κινούμενα πτώματα, τα οποία ζουν σύμφωνα με τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή τους και σύμφωνα με τη διεφθαρμένη σατανική ουσία τους. Παίρνει αυτούς τους αποκαλούμενους νεκρούς και τους μετατρέπει σε ζωντανούς. Αυτό σημαίνει σωτηρία.

Σκοπός της πίστης στον Θεό είναι να φτάσει κανείς στη σωτηρία. Τι σημαίνει το να σωθεί κάποιος; Σημαίνει ότι από νεκρός μετατρέπεσαι σε ζωντανός. Ως συνέπεια αυτού, η πνοή σου αναζωογονείται, και είσαι ζωντανός· ανοίγεις τα μάτια σου, είσαι σε θέση να γνωρίσεις τον Θεό και μπορείς να υποκλιθείς για να Τον λατρέψεις. Στην καρδιά σου δεν έχεις πλέον αντίσταση απέναντι στον Θεό, δεν Τον αψηφάς πλέον, δεν Του επιτίθεσαι ούτε επαναστατείς εναντίον Του. Μόνον τέτοιου είδους άνθρωποι είναι αυθεντικά ζωντανοί στα μάτια του Θεού. Αν κάποιος λέει απλώς ότι αναγνωρίζει τον Θεό και πιστεύει με την καρδιά του ότι υπάρχει Θεός, είναι ένας από τους ζωντανούς ή όχι; (Όχι, δεν είναι.) Τι είδους άνθρωποι είναι, λοιπόν, οι ζωντανοί; Τι είδους πραγματικότητα κατέχουν οι ζωντανοί; Όσοι τελικά σωθούν, θα αποτελέσουν τους ζωντανούς. Οι ζωντανοί μπορούν να μιλούν, άρα τι λένε; Οι ζωντανοί έχουν σκεπτικό, σκέψεις και ιδέες, μα τι σκέφτονται; Και τι κάνουν; Ποια είναι η φύση όσων κάνουν και λένε; Όλα όσα αποκαλύπτουν, όλα όσα σκέφτονται και όλα όσα κάνουν γίνονται με φύση που σέβεται τον Θεό και αποφεύγει το κακό. Για να το θέσουμε πιο εύστοχα, ο Θεός δεν καταδικάζει ούτε απεχθάνεται και απορρίπτει την κάθε πράξη και την κάθε σκέψη σου· αντιθέτως, τις εγκρίνει και τις επαινεί. Αυτό κάνουν οι ζωντανοί και αυτό είναι επίσης που θα πρέπει να κάνουν οι ζωντανοί.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μόνο με αληθινή υπακοή μπορεί κανείς να έχει πραγματική πίστη

Μια κανονική πνευματική ζωή δεν περιορίζεται σε ασκήσεις όπως το να προσεύχεται κανείς, να τραγουδά ύμνους, να συμμετέχει στην εκκλησιαστική ζωή και να τρώει και να πίνει τα λόγια του Θεού. Αντίθετα, αφορά το να βιώνει κανείς μια νέα και ζωντανή πνευματική ζωή. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το πώς ασκείσαι, μα το τι καρπούς φέρνει η άσκησή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι μια κανονική πνευματική ζωή εμπεριέχει απαραίτητα το να προσεύχεται κανείς, να τραγουδά ύμνους και να τρώει και να πίνει τα λόγια του Θεού ή να στοχάζεται τα λόγια Του, ανεξάρτητα από το αν τέτοιες ασκήσεις έχουν στ’ αλήθεια κάποιο αποτέλεσμα ή αν οδηγούν σε πραγματική κατανόηση. Αυτοί οι άνθρωποι εστιάζουν στο να ακολουθούν επιφανειακές διαδικασίες χωρίς να σκέφτονται καθόλου τα αποτελέσματά τους· είναι άνθρωποι που ζουν σε θρησκευτικές τελετές, όχι άνθρωποι που ζουν εντός της εκκλησίας, πόσο μάλλον δε, είναι ο λαός της βασιλείας. Οι προσευχές τους, το ότι τραγουδούν ύμνους και τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού είναι απλώς τήρηση κανόνων· τα κάνουν αυτά από υποχρέωση και για να ανταποκριθούν στις τάσεις, όχι από προθυμία, όχι μέσα από την καρδιά τους. Όσο κι αν προσεύχονται κι αν τραγουδούν αυτοί οι άνθρωποι, οι προσπάθειές τους θα είναι άκαρπες, γιατί αυτά που κάνουν πράξη είναι απλώς οι κανόνες και οι τελετουργίες της θρησκείας. Δεν κάνουν στ’ αλήθεια πράξη τα λόγια του Θεού. Επικεντρώνονται μόνο στο να κάνουν θέμα το πώς ασκούνται, και μεταχειρίζονται τα λόγια του Θεού ως κανόνες που πρέπει να ακολουθούν. Αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού. Απλώς ικανοποιούν τη σάρκα και δίνουν μια παράσταση για να τη δουν οι άλλοι. Αυτοί οι θρησκευτικοί κανόνες και τα θρησκευτικά τελετουργικά είναι όλα ανθρώπινης προέλευσης· δεν προέρχονται από τον Θεό. Ο Θεός δεν ακολουθεί κανόνες, ούτε υπόκειται σε κανέναν νόμο. Αντίθετα, κάνει νέα πράγματα κάθε μέρα, επιτυγχάνοντας πρακτικό έργο. Όπως οι άνθρωποι στην Εκκλησία της Τριπλής Αυτενέργειας, που περιορίζονται σε ασκήσεις όπως η καθημερινή παρακολούθηση πρωινών λειτουργιών, η απογευματινή προσευχή και η προσευχή έκφρασης ευγνωμοσύνης πριν από τα γεύματα, αλλά και η απόδοση ευχαριστιών σε όλες τις περιστάσεις —όσα κι αν κάνουν και για όσο καιρό κι αν τα κάνουν, δεν θα έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν οι άνθρωποι ζουν εν μέσω κανόνων και έχουν την καρδιά τους αμετακίνητη στις μεθόδους άσκησης, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να εργαστεί, καθώς οι καρδιές τους κυριεύονται από κανόνες και ανθρώπινες αντιλήψεις. Έτσι, ο Θεός δεν μπορεί να παρέμβει και να εργαστεί σ’ αυτούς, κι εκείνοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να συνεχίσουν να ζουν υπό τον έλεγχο των νόμων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δια παντός ανήμποροι να λάβουν τον αίνο του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Σχετικά με μια κανονική πνευματική ζωή

Εφόσον πιστεύεις πράγματι στον Θεό, πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, να ζεις τα λόγια Του και να βιώνεις τα λόγια Του. Μόνο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί πίστη στον Θεό! Εάν λες ότι πιστεύεις στον Θεό με το στόμα σου, αλλά είσαι ανίκανος να κάνεις πράξη οποιονδήποτε λόγο Του ή να παράγεις κάποια πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει πίστη στον Θεό. Αντίθετα, σημαίνει «η αναζήτηση άρτου για την ικανοποίηση της πείνας». Αν μιλάς μόνο για ασήμαντες μαρτυρίες, άχρηστα πράγματα και επιφανειακά θέματα, χωρίς να κατέχεις ούτε το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας: αυτά δεν συνιστούν πίστη στον Θεό και απλώς δεν έχεις κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιστεύεις στον Θεό. Γιατί πρέπει να τρως και να πίνεις όσο το δυνατόν περισσότερο από τα λόγια του Θεού; Αν δεν τρως και δεν πίνεις τα λόγια Του, μα αναζητάς μόνο να ανέλθεις στον ουρανό, είναι αυτό πίστη στον Θεό; Ποιο είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει κάποιος που πιστεύει στον Θεό; Με ποιο μονοπάτι επιτυγχάνει ο Θεός την τελείωση του ανθρώπου; Μπορείς να τελειωθείς χωρίς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού; Μπορείς να θεωρείσαι άνθρωπος της βασιλείας χωρίς τα λόγια του Θεού να λειτουργούν ως η πραγματικότητά σου; Τι ακριβώς σημαίνει πίστη στον Θεό; Οι πιστοί στον Θεό θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι κόσμιοι εξωτερικά· το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να κατέχουν τα λόγια του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορείς ποτέ να απομακρυνθείς από τα λόγια Του. Η γνώση για τον Θεό και η εκπλήρωση των προθέσεών Του επιτυγχάνονται όλα μέσω των λόγων Του. Στο μέλλον, κάθε έθνος, δόγμα, θρησκεία και τομέας θα κατακτηθεί μέσω των λόγων του Θεού. Ο Θεός θα μιλήσει άμεσα, και όλοι οι άνθρωποι θα κρατήσουν τον λόγο του Θεού στα χέρια τους και μέσω αυτού, θα τελειωθεί η ανθρωπότητα. Εντός και εκτός, τα λόγια του Θεού θα διαχυθούν παντού: Η ανθρωπότητα θα εκφράσει τα λόγια του Θεού με το στόμα της, θα κάνει πράξεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, και θα φυλάξει τα λόγια του Θεού μέσα της, παραμένοντας διαποτισμένη με τα λόγια του Θεού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνεπώς, η ανθρωπότητα θα τελειωθεί. Όσοι εκπληρώνουν τις προθέσεις του Θεού και είναι σε θέση να καταθέσουν μαρτυρία σ’ Αυτόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που κατέχουν τα λόγια του Θεού ως την πραγματικότητά τους.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Τι είναι η πραγματική πίστη στον Θεό σήμερα; Είναι η αποδοχή του λόγου του Θεού ως την πραγματικότητα της ζωής σου και η γνώση του Θεού μέσα από τον λόγο Του για να επιτευχθεί αληθινή αγάπη γι’ Αυτόν. Για να είμαστε σαφείς: Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί στο να υπακούς τον Θεό, να αγαπάς τον Θεό και να εκπληρώνεις το καθήκον που θα πρέπει να εκπληρώνει ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος της πίστης στον Θεό. Πρέπει να καταφέρεις να αποκτήσεις γνώση για το κάλλος του Θεού, για το γεγονός ότι ο Θεός είναι άξιος σεβασμού, για το γεγονός ότι, στα πλάσματά Του, ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας και της τελείωσης —αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία της πίστης σου στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο λόγο η αλλαγή από μια ζωή της σάρκας σε μια ζωή αγάπης για τον Θεό· από το να ζεις μες στη διαφθορά στο να ζεις μες στη ζωή των λόγων του Θεού· είναι το να εξέρχεσαι από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και να ζεις υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού· είναι το να μπορείς να επιτύχεις υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα· είναι το να δίνεις τη δυνατότητα στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σου, να δίνεις τη δυνατότητα στον Θεό να σε οδηγήσει στην τελείωση και να απελευθερώνεσαι από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση. Η πίστη στον Θεό αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στο να μπορέσουν η δύναμη και η δόξα του Θεού να εκδηλωθούν μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και να πραγματοποιήσεις το σχέδιο του Θεού και να είσαι σε θέση να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να βλέπεις σημεία και τέρατα, ούτε θα πρέπει να υφίσταται για χάρη της προσωπικής σου σάρκας. Θα πρέπει να αφορά την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και την ικανότητα α υπακούει κανείς τον Θεό και, όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούει ως τον θάνατο. Αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι της πίστης στον Θεό. Ο άνθρωπος τρώει και πίνει τον λόγο του Θεού προκειμένου να γνωρίσει τον Θεό και να Τον ικανοποιήσει. Η βρώση και η πόση του λόγου του Θεού σού δίνει μεγαλύτερη γνώση του Θεού, και μόνο κατόπιν τούτου μπορείς να Τον υπακούς. Μόνο με γνώση του Θεού μπορείς να Τον αγαπάς, κι αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος κατά την πίστη του στον Θεό. Εάν, κατά την πίστη σου στον Θεό, προσπαθείς μονίμως να δεις σημεία και τέρατα, τότε η οπτική αυτής της πίστης στον Θεό είναι λανθασμένη. Η πίστη στον Θεό είναι κυρίως η αποδοχή του λόγου του Θεού ως την πραγματικότητα της ζωής. Μόνο κάνοντας πράξη τα λόγια από το στόμα του Θεού και εκτελώντας τα μέσα σου μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του Θεού. Κατά την πίστη στον Θεό, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, να είναι σε θέση να υποτάσσεται στον Θεό και να έχει απόλυτη υπακοή στον Θεό. Εάν μπορείς να υπακούς τον Θεό αδιαμαρτύρητα, να λαμβάνεις υπόψη τις επιθυμίες του Θεού, να επιτύχεις το ανάστημα του Πέτρου και να έχεις το ύφος του Πέτρου για το οποίο κάνει λόγο ο Θεός, τότε θα έχεις πετύχει την πίστη στον Θεό και αυτό θα σημαίνει ότι έχεις αποκτηθεί από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Πρέπει να ξέρεις τι είδους ανθρώπους επιθυμώ· όσοι δεν είναι αγνοί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη βασιλεία, όσοι είναι ακάθαρτοι δεν επιτρέπεται να σπιλώσουν το ιερό έδαφος. Παρόλο που μπορεί να έχεις κάνει πολύ έργο και να έχεις εργαστεί εδώ και πολλά χρόνια, αν τελικά είσαι θλιβερά βρόμικος, τότε ο νόμος του Ουρανού δεν θα ανεχτεί την επιθυμία σου να εισέλθεις στη βασιλεία Μου! Από την ίδρυση του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν έχω προσφέρει ποτέ εύκολη πρόσβαση στη βασιλεία Μου σε όσους προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοιά Μου. Αυτός είναι ένας ουράνιος κανόνας και κανείς δεν μπορεί να τον παραβιάσει! Πρέπει να αναζητήσεις τη ζωή. Σήμερα, αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση είναι το ίδιο είδος με τον Πέτρο: Είναι αυτοί που επιδιώκουν τις αλλαγές στη δική τους διάθεση και είναι πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό και να εκτελέσουν το καθήκον τους ως πλάσματα του Θεού. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Εάν αποβλέπεις μόνο στις ανταμοιβές και δεν προσπαθείς να αλλάξεις τη δική σου διάθεση ζωής, τότε όλες οι προσπάθειές σου θα είναι μάταιες —αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος

Προηγούμενο: 6. Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αλλά είμαι ακόμα νέος, πρέπει να δουλέψω σκληρά για την οικογένειά μου και την καριέρα μου, και υπάρχουν ακόμα τόσα που θέλω να κάνω. Θα σωθώ και πάλι αν περιμένω μέχρι να γεράσω και να έχω τον χρόνο να πιστέψω στον Θεό;

Επόμενο: 1. Λέτε ότι κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός κάνει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, ταξινομώντας τον καθένα ανάλογα με το είδος του, και ανταμείβοντας το καλό και τιμωρώντας το κακό. Ποιο ακριβώς είδος ανθρώπων σώζει λοιπόν ο Θεός και ποιο είδος εξαλείφει;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο