3. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό που πιστεύουν κι αυτοί στον αληθινό Θεό, που λατρεύουν τον Θεό σε ναούς και εκκλησίες και που φαινομενικά μοιάζουν πολύ ευσεβείς. Παρόλο που ορισμένοι δεν αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, δεν έχουν κάνει τίποτα που να αντιτίθεται ρητά στον Θεό ή να τον καταδικάζει. Θα σώσει ο Θεός ανθρώπους σαν κι αυτούς;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:

«Διότι ο Θεός προσέταξε, λέγων· Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα· και, Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατόνηται· σεις όμως λέγετε· Όστις είπη προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, Δώρον είναι ο, τι ήθελες ωφεληθή εξ εμού, αρκεί, και δύναται να μη τιμήση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού· και ηκυρώσατε την εντολήν του Θεού διά την παράδοσίν σας. Υποκριταί, καλώς προεφήτευσε περί υμών ο Ησαΐας, λέγων· Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ’ εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Κατά Ματθαίον 15:4-9).

«Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:21-23).

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το πρότυπο με το οποίο οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους ανθρώπους βασίζεται στη συμπεριφορά τους. Όσοι έχουν καλή συμπεριφορά είναι δίκαιοι, ενώ όσοι έχουν αποτρόπαια συμπεριφορά είναι κακοί. Το πρότυπο, με το οποίο ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους βασίζεται στο κατά πόσο η ουσία τους υποτάσσεται σε Αυτόν ή όχι· όποιος υποτάσσεται στον Θεό είναι δίκαιος άνθρωπος, ενώ κάποιος που δεν υποτάσσεται είναι εχθρός και κακός, ανεξάρτητα από το αν η συμπεριφορά αυτού του ατόμου είναι καλή ή κακή, κι ανεξάρτητα από το αν όσα λέει είναι ορθά ή εσφαλμένα. Κάποιοι άνθρωποι επιθυμούν να κάνουν καλές πράξεις, ώστε να αποκτήσουν έναν καλό προορισμό στο μέλλον, και κάποιοι άνθρωποι επιθυμούν να χρησιμοποιούν ωραία λόγια για να αποκτήσουν καλό προορισμό. Όλοι πιστεύουν εσφαλμένα ότι ο Θεός καθορίζει την έκβαση των ανθρώπων αφού παρακολουθήσει τη συμπεριφορά τους ή αφού ακούσει όσα λένε· γι’ αυτό, πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να το εκμεταλλευτούν αυτό για να εξαπατήσουν τον Θεό ώστε να τους κάνει μια στιγμιαία χάρη. Στο μέλλον, οι άνθρωποι που θα επιβιώσουν σε κατάσταση ανάπαυσης, θα έχουν όλοι υπομείνει την ημέρα των δεινών και θα έχουν επίσης καταθέσει μαρτυρία για τον Θεό· θα είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους και έχουν υποταχθεί αυτοβούλως στον Θεό. Όσοι απλώς επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να παρέχουν υπηρεσίες με την πρόθεση να αποφύγουν να κάνουν πράξη την αλήθεια, δεν θα τους επιτραπεί να παραμείνουν. Ο Θεός έχει τα κατάλληλα πρότυπα για τη διευθέτηση της έκβασης κάθε ατόμου. Δεν παίρνει απλώς αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα με τα λόγια και τη συμπεριφορά κάποιου, ούτε βάσει του πώς ενεργεί κάποιος κατά τη διάρκεια μιας μόνο χρονικής περιόδου. Δεν θα είναι καθόλου επιεικής όσον αφορά την κακή συμπεριφορά κάποιου λόγω της παρελθούσης υπηρεσίας του για Αυτόν, ούτε θα γλιτώσει κάποιον από τον θάνατο επειδή έχει τυχόν δαπανήσει τον εαυτό του για τον Θεό μία και μοναδική φορά. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την τιμωρία για την κακία του και κανείς δεν μπορεί να καλύψει την κακή συμπεριφορά του, ώστε να αποφύγει το μαρτύριο της καταστροφής. Εάν οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να εκπληρώσουν το δικό τους καθήκον, αυτό σημαίνει ότι είναι αιώνια πιστοί στον Θεό και δεν αναζητούν ανταμοιβές, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ευλογίες ή υποφέρουν από κακοτυχία. Εάν οι άνθρωποι είναι πιστοί στον Θεό όταν βλέπουν ευλογίες, αλλά χάνουν την πίστη τους όταν δεν μπορούν να δουν ευλογίες, και αν, τελικά, εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να καταθέσουν μαρτυρία για τον Θεό ή να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, τότε θα εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο καταστροφής παρότι κάποτε στο παρελθόν παρείχαν πιστές υπηρεσίες στον Θεό. Εν ολίγοις, οι πονηροί άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν στην αιωνιότητα, ούτε μπορούν να εισέλθουν στην ανάπαυση· μόνο οι δίκαιοι είναι οι κύριοι της ανάπαυσης.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί

Όταν ακολουθείς τον Θεό, κύρια σημασία έχει το ότι όλα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού σήμερα: Είτε επιδιώκεις την είσοδο στη ζωή είτε την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού, τα πάντα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα. Αν αυτά που επικοινωνείς και επιδιώκεις δεν επικεντρώνονται γύρω από τα λόγια του Θεού σήμερα, τότε είσαι ξένος στα λόγια του Θεού και στερείσαι απόλυτα του έργου του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που επιθυμεί ο Θεός είναι άνθρωποι που ακολουθούν τα βήματά Του. Ανεξάρτητα από το πόσο θαυμαστά και αγνά είναι όσα κατανόησες προηγουμένως, ο Θεός δεν τα επιθυμεί, και αν είσαι ανίκανος να τα παραμερίσεις, τότε θα αποτελέσουν τεράστιο εμπόδιο στην είσοδό σου στο μέλλον. Όλοι όσοι είναι ικανοί να ακολουθούν το παρόν φως του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Ο λαός των προηγούμενων εποχών ακολούθησε κι εκείνος τα βήματα του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει μέχρι σήμερα· τούτη είναι η ευλογία του λαού των έσχατων ημερών. Όσοι μπορούν να ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος και μπορούν να ακολουθούν τα βήματα του Θεού, έτσι ώστε να ακολουθούν τον Θεό οπουδήποτε τους καθοδηγεί, αυτοί είναι άνθρωποι ευλογημένοι από τον Θεό. Όσοι δεν ακολουθούν το παρόν έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουν εισέλθει στο έργο των λόγων του Θεού και, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ εργάζονται, πόσο μεγάλα είναι τα δεινά τους ή πόσο πολύ τρέχουν, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει κάτι για τον Θεό και δεν πρόκειται να τους επιδοκιμάσει. Σήμερα, όλοι όσοι ακολουθούν τα παρόντα λόγια του Θεού, βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος· όσοι είναι ξένοι προς τα λόγια του Θεού σήμερα, είναι και έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, και τέτοιοι άνθρωποι δεν επιδοκιμάζονται από τον Θεό. Υπηρεσία που είναι σε διάσταση από τις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι υπηρεσία που προέρχεται από τη σάρκα και τις αντιλήψεις, και είναι αδύνατο να βρίσκεται σε συμφωνία με το θέλημα του Θεού. Εάν οι άνθρωποι ζουν μέσα σε θρησκευτικές αντιλήψεις, τότε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ταιριαστό στο θέλημα του Θεού και, παρ’ όλο που Τον υπηρετούν, η υπηρεσία τους γίνεται μέσα από τις φαντασιοπληξίες και τις αντιλήψεις τους και είναι εντελώς ανίκανοι να υπηρετούν σύμφωνα με τη θέληση του Θεού. Όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού, και όσοι δεν κατανοούν το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να Τον υπηρετήσουν. Ο Θεός επιθυμεί υπηρεσία σύμφωνη με την καρδιά Του· δεν επιθυμεί υπηρεσία που προέρχεται από τις αντιλήψεις και τη σάρκα. Εάν οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματα του έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε ζουν μέσα σε αντιλήψεις. Η υπηρεσία τέτοιων ανθρώπων διακόπτει και διαταράσσει, και μια τέτοια υπηρεσία είναι αντίθετη προς τον Θεό. Έτσι, όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματα του Θεού, είναι ανίκανοι και να Τον υπηρετήσουν. Όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν τα βήματα του Θεού, οπωσδήποτε Του εναντιώνονται, και είναι ανίκανοι να είναι σε σύμπνοια με τον Θεό. «Ακολουθώ το έργο του Αγίου Πνεύματος» σημαίνει ότι κατανοώ το θέλημα του Θεού σήμερα, είμαι ικανός να ενεργώ σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις του Θεού, είναι ικανός να υπακούει και να ακολουθεί τον Θεό του σήμερα και εισέρχεται σε συμφωνία με τις νεότερες ομιλίες του Θεού. Μόνο αυτός είναι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος και βρίσκεται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι μόνο ικανοί να δέχονται τον έπαινο του Θεού και να Τον βλέπουν, αλλά μπορούν επίσης να γνωρίζουν τη διάθεση του Θεού μέσα από το τελευταίο έργο Του. Μέσα από το τελευταίο έργο Του, μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τις αντιλήψεις και την ανυπακοή του ανθρώπου, καθώς και τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, είναι ικανοί να επιτύχουν σταδιακές αλλαγές στη διάθεσή τους. Μονάχα τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να αποκτήσουν τον Θεό και έχουν βρει πραγματικά την αληθινή οδό. Όσοι αποκλείονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι άνθρωποι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο του Θεού, και που επαναστατούν εναντίον Του. Το ότι τέτοιοι άνθρωποι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό, οφείλεται στο ότι ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο, και στο ότι η εικόνα του Θεού δεν είναι η ίδια με αυτή των αντιλήψεών τους —ως αποτέλεσμα αυτού, εκείνοι εναντιώνονται ανοιχτά στον Θεό και Τον κρίνουν, πράγμα που οδηγεί στην απέχθεια και την απόρριψή τους από τον Θεό. Η κατοχή της γνώσης του τελευταίου έργου του Θεού δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά εάν οι άνθρωποι έχουν στον νου τους να υπακούν στο έργο του Θεού και να το αναζητούν, τότε θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Θεό, και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τη νεότερη καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Όσοι εναντιώνονται εκούσια στο έργο του Θεού, δεν μπορούν να λάβουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος ή την καθοδήγηση του Θεού. Έτσι, το αν οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν το τελευταίο έργο του Θεού, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, αλλά και από τη δική τους επιδίωξη και τις προθέσεις τους.

Όλοι όσοι είναι ικανοί να υπακούν στις παρούσες ομιλίες του Αγίου Πνεύματος, είναι ευλογημένοι. Δεν έχει σημασία πώς ήταν κάποτε ή με τι τρόπο εργαζόταν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα —όσοι έχουν κερδίσει το πιο πρόσφατο έργο του Θεού είναι οι πιο ευλογημένοι, και όσοι είναι ανίκανοι να ακολουθήσουν το τελευταίο έργο σήμερα αποκλείονται.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του

Σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού, υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, διακατέχονται από την παρουσία και την πειθαρχία του Αγίου Πνεύματος, και όσοι δεν βρίσκονται μέσα στο ρεύμα αυτό βρίσκονται υπό τη διοίκηση του Σατανά και χωρίς καθόλου από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνοι που δέχονται το νέο έργο του Θεού και που συνεργάζονται μέσα στο νέο έργο του Θεού. Αν αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και δεν μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε θα πειθαρχηθούν και, στη χειρότερη περίπτωση, θα εγκαταλειφθούν από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι αποδέχονται το καινούριο έργο του Αγίου Πνεύματος, θα ζουν μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, και θα λάβουν τη φροντίδα και την προστασία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια είναι διαφωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, και εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν πράξη την αλήθεια πειθαρχούνται από το Άγιο Πνεύμα και μπορεί ακόμη και να τιμωρηθούν. Ανεξάρτητα από το τι είδους άτομο είναι κάποιος, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός θα αναλάβει την ευθύνη για όλους εκείνους που δέχονται το νέο έργο Του για χάρη του ονόματός Του. Εκείνοι που δοξάζουν το όνομά Του και είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη τα λόγια Του, θα λάβουν τις ευλογίες Του. Όσοι δεν Τον υπακούουν και δεν κάνουν τα λόγια Του πράξη, θα λάβουν την τιμωρία Του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτοί που αποδέχονται το νέο έργο και αφού έχουν αποδεχθεί το νέο έργο, θα πρέπει να συνεργάζονται κατάλληλα με τον Θεό και δεν θα πρέπει να ενεργούν ως αποστάτες που δεν εκτελούν το καθήκον τους. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δεν αποδέχονται το νέο έργο: Είναι έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος και η πειθαρχία και η αποδοκιμασία του Αγίου Πνεύματος δεν ισχύουν γι’ αυτούς. Όλη την ημέρα, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στη σάρκα, ζουν μέσα στο μυαλό τους και το μόνο που κάνουν είναι να ζουν σύμφωνα με το δόγμα που παράγεται από την ανάλυση και την έρευνα των δικών τους εγκεφάλων. Δεν είναι αυτό που απαιτεί το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος, και ούτε είναι η συνεργασία με τον Θεό. Όσοι δεν αποδέχονται το νέο έργο του Θεού στερούνται της παρουσίας του Θεού και, επιπλέον, στερούνται των ευλογιών και της προστασίας του Θεού. Τα περισσότερα από τα λόγια και τις ενέργειές τους συμβαδίζουν με τις προηγούμενες απαιτήσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι δόγμα, όχι η αλήθεια. Ένα τέτοιο δόγμα και τέτοιοι κανόνες αρκούν για να αποδείξουν ότι η συνάθροιση αυτών των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο παρά θρησκεία· δεν είναι οι εκλεκτοί ή τα αντικείμενα του έργου του Θεού. Η συνάθροιση όλων αυτών μεταξύ τους μπορεί μόνο να ονομαστεί ως ένα μεγάλο συνέδριο της θρησκείας και δεν μπορεί να ονομαστεί εκκλησία. Αυτό είναι ένα αμετάβλητο γεγονός. Δεν έχουν το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος· αυτό που κάνουν θυμίζει θρησκεία, αυτό που βιώνουν φαίνεται να είναι γεμάτο από θρησκεία· δεν έχουν την παρουσία και το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι κατάλληλοι να λάβουν την πειθαρχία ή τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άψυχα πτώματα, τα σκουλήκια που στερούνται πνευματικότητας. Δεν έχουν καμία γνώση για την επαναστατικότητα και την αντίθεση του ανθρώπου, δεν έχουν γνώση όλου του κακού που κάνει ο άνθρωπος, πολύ λιγότερο δε, γνωρίζουν όλο το έργο του Θεού και τη σημερινή βούληση του Θεού. Όλοι τους είναι αδαείς και χαμηλού επιπέδου άνθρωποι, και είναι αποβράσματα ακατάλληλα να τους ονομάζουμε πιστούς! Τίποτα από όσα κάνουν δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη διαχείριση του Θεού, κι ούτε μπορεί να επηρεάσει τα σχέδια του Θεού. Τα λόγια και οι πράξεις τους είναι υπερβολικά αηδιαστικά, πάρα πολύ αξιολύπητα και απλώς ανάξια λόγου. Οτιδήποτε γίνεται από εκείνους που δεν βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος δεν σχετίζεται με το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος. Εξαιτίας αυτού, ανεξάρτητα από το τι κάνουν, είναι εκτός της πειθαρχίας του Αγίου Πνεύματος και, επιπλέον, χωρίς τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Διότι είναι όλοι άνθρωποι που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια και που είναι μισητοί και έχουν απορριφθεί από το Άγιο Πνεύμα. Ονομάζονται κακοποιοί επειδή ζουν μέσα στη σάρκα και κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί κάτω από την πινακίδα του Θεού. Ενώ ο Θεός εργάζεται, είναι εσκεμμένα εχθρικοί απέναντί Του και τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση με Αυτόν. Η αποτυχία του ανθρώπου να συνεργαστεί με τον Θεό είναι εξαιρετικά επαναστατική από μόνη της, επομένως, ιδίως εκείνοι οι άνθρωποι που σκοπίμως έρχονται σε αντίθεση με τον Θεό, δεν θα λάβουν τη δίκαιη ανταπόδοση τους;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου

Αυτοί οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι, αρχιερείς και Γραμματείς της Εποχής του Νόμου πίστευαν κατ’ όνομα στον Θεό, αλλά γύρισαν την πλάτη τους στην οδό Του, και μάλιστα σταύρωσαν τον ενσαρκωμένο Θεό. Θα μπορούσε, άρα, η πίστη τους να κερδίσει την έγκριση του Θεού; (Όχι.) Ο Θεός τούς είχε ήδη χαρακτηρίσει ως ανθρώπους της ιουδαϊκής πίστης, ως μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας. Και ο Θεός βλέπει με τον ίδιο τρόπο εκείνους που πιστεύουν σήμερα στον Ιησού ως μέλη μιας θρησκευτικής ομάδας, εφόσον δεν τους αναγνωρίζει ως μέλη της εκκλησίας Του ή ως πιστούς σ’ Αυτόν. Γιατί να καταδικάσει έτσι ο Θεός τον θρησκευτικό κόσμο; Επειδή όλα τα μέλη των θρησκευτικών ομάδων, ιδίως οι υψηλόβαθμοι επικεφαλής των διάφορων δογμάτων, δεν έχουν στην καρδιά τους φόβο Θεού ούτε ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Είναι όλοι τους μη πιστοί. Δεν πιστεύουν στην ενσάρκωση, πόσο μάλλον αποδέχονται την αλήθεια. Ποτέ δεν αναζητούν, δεν ρωτούν, δεν εξετάζουν και δεν αποδέχονται το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες ή τις αλήθειες που Αυτός εκφράζει, αλλά αντίθετα προχωρούν κατευθείαν στο να καταδικάζουν και να βλασφημούν το έργο της ενσάρκωσης του Θεού τις έσχατες ημέρες. Φαίνεται ξεκάθαρα σ’ αυτό ότι μπορεί να πιστεύουν κατ’ όνομα στον Θεό, αλλά ο Θεός δεν τους αναγνωρίζει ως πιστούς σ’ Αυτόν· λέει ότι είναι κακούργοι, ότι τίποτα από όσα κάνουν δεν έχει την παραμικρή σχέση με το έργο Του για τη σωτηρία, ότι είναι άπιστοι που βρίσκονται εκτός των λόγων Του. Αν πιστεύετε στον Θεό όπως πιστεύετε τώρα, δεν θα έρθει η μέρα που κι εσείς θα υποβαθμιστείτε σε οπαδούς της θρησκείας; Η πίστη στον Θεό εντός της θρησκείας δεν μπορεί να επιφέρει σωτηρία —γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό; Αν δεν μπορείτε να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνετε στο ελάχιστο ούτε την αλήθεια ούτε το θέλημα του Θεού. Το πιο τραγικό που μπορεί να συμβεί στην πίστη στον Θεό είναι η αναγωγή της σε θρησκεία και ο αποκλεισμός της από τον Θεό. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άνθρωπο, και όσοι δεν κατανοούν την αλήθεια δεν μπορούν ποτέ να αντιληφθούν καθαρά αυτό το θέμα. Πείτε Μου, όταν μια εκκλησία έχει μετατραπεί σταδιακά σε θρησκεία στα μάτια του Θεού και έχει γίνει ένα δόγμα κατά τη διάρκεια πολλών ετών από την ίδρυσή της, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σ’ αυτήν υποψήφιοι για τη σωτηρία του Θεού; Είναι μέλη της οικογένειάς Του; (Όχι.) Δεν είναι. Σε ποιον δρόμο βαδίζουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν κατ’ όνομα στον αληθινό Θεό, αλλά Εκείνος τους θεωρεί θρησκευόμενους ανθρώπους; Ο δρόμος στον οποίο βαδίζουν είναι δρόμος στον οποίο φέρουν το λάβαρο της πίστης στον Θεό, αλλά ποτέ δεν ακολουθούν τον δρόμο Του· είναι δρόμος στον οποίο πιστεύουν σ’ Αυτόν, αλλά δεν Τον λατρεύουν, και μάλιστα Τον απαρνούνται· είναι δρόμος στον οποίο ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά Του αντιστέκονται, πιστεύοντας δήθεν στο όνομα του Θεού, στον αληθινό Θεό, αλλά λατρεύοντας τον Σατανά, τον διάβολο, και επιδιδόμενοι σε ανθρώπινες πράξεις, και εγκαθιδρύοντας ένα ανεξάρτητο, ανθρώπινο βασίλειο. Αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο βαδίζουν. Κοιτάζοντας τον δρόμο στον οποίο βαδίζουν, είναι προφανές ότι πρόκειται για μια ομάδα άπιστων, μια συμμορία αντίχριστων, μια ομάδα σατανιστών και διαβόλων που έχουν βάλει σαφέστατα σκοπό να αντισταθούν στον Θεό και να διαταράξουν το έργο Του. Αυτή είναι η ουσία του θρησκευτικού κόσμου. Έχει μια ομάδα τέτοιων ανθρώπων καμία σχέση με το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου; (Όχι.) Από τη στιγμή που όσοι κι αν είναι οι πιστοί στον Θεό, ο τρόπος πίστης τους ορίζεται από τον Θεό ως δόγμα ή ομάδα, τότε κι αυτοί ορίζονται από τον Θεό ως άτομα που δεν μπορούν να σωθούν. Γιατί το λέω αυτό; Μια ομάδα χωρίς το έργο ή την καθοδήγηση του Θεού που δεν υποτάσσεται σ’ Αυτόν ούτε Τον λατρεύει καθόλου μπορεί να πιστεύει κατ’ όνομα στον Θεό, αλλά ακολουθεί και υπακούει τους ιερείς και τους πρεσβυτέρους της θρησκείας, και οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι της θρησκείας είναι κατ’ ουσίαν σατανικοί και υποκριτές. Επομένως, αυτό που ακολουθούν και στο οποίο υπακούν αυτοί οι άνθρωποι είναι ο Σατανάς και οι διάβολοι. Μέσα τους, κάνουν πράξη την πίστη στον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα τους χειραγωγεί ο άνθρωπος, υπόκεινται στις ανθρώπινες ενορχηστρώσεις και την ανθρώπινη κυριαρχία. Έτσι, ουσιαστικά, αυτό που ακολουθούν και υπακούν είναι ο Σατανάς και οι διάβολοι, οι δυνάμεις του κακού που αντιστέκονται στον Θεό και οι εχθροί του Θεού. Θα έσωζε ο Θεός μια τέτοια συμμορία ανθρώπων; (Όχι.) Γιατί όχι; Λοιπόν, είναι τέτοιοι άνθρωποι ικανοί για μετάνοια; Όχι, δεν πρόκειται να μετανοήσουν. Επιδίδονται σε ανθρώπινες πράξεις και ανθρώπινες επιχειρήσεις υπό το λάβαρο της πίστης στον Θεό, αντιβαίνοντας στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, με τελικό αποτέλεσμα να γνωρίσουν την απέχθεια και την απόρριψη του Θεού. Είναι αδύνατον ο Θεός να σώσει αυτούς τους ανθρώπους· είναι ανίκανοι να μετανοήσουν, και καθώς έχουν παρασυρθεί από τον Σατανά, ο Θεός τούς παραδίδει σ’ αυτόν. Εξαρτάται το αν η πίστη κάποιου στον Θεό μπορεί να τύχει της έγκρισής Του από τη μακροβιότητά της σε χρόνια; Εξαρτάται από το είδος των τελετουργιών που τηρεί κανείς ή από τους κανόνες που τηρεί; Εξετάζει ο Θεός τις ανθρώπινες πρακτικές; Μήπως κοιτάζει τους αριθμούς τους; (Όχι.) Τι κοιτάζει, λοιπόν; Όταν ο Θεός έχει επιλέξει μια ομάδα ανθρώπων, με ποιο κριτήριο αξιολογεί αν μπορούν να σωθούν, αν θα τους σώσει; Στηρίζεται στο αν μπορούν να δεχτούν την αλήθεια· στηρίζεται στον δρόμο που βαδίζουν. Παρόλο που ο Θεός μπορεί την Εποχή της Χάριτος να μην είχε πει στον άνθρωπο τόσες αλήθειες όσες λέει τώρα, και παρόλο που δεν ήταν τόσο συγκεκριμένες, ήταν και τότε σε θέση να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, και υπήρχαν και τότε άνθρωποι που μπορούσαν να σωθούν. Έτσι, αν οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, που έχουν ακούσει τόσες αλήθειες και που κατανοούν το θέλημα του Θεού, δεν μπορούν να ακολουθήσουν την οδό Του ή να εισέλθουν στο μονοπάτι της σωτηρίας, ποια θα είναι τελικά η κατάληξή τους; Η τελική τους έκβαση θα είναι η ίδια με εκείνη των πιστών στον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό —όπως και αυτοί, δεν θα μπορέσουν να σωθούν. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού. Δεν έχει σημασία πόσα κηρύγματα έχεις ακούσει ή πόσες αλήθειες έχεις κατανοήσει —αν ακολουθείς ακόμα τον άνθρωπο, αν ακολουθείς ακόμα τον Σατανά, και στο τέλος δεν είσαι σε θέση να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού ούτε σε θέση να Τον σέβεσαι και να αποφεύγεις το κακό, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που ο Θεός απεχθάνεται και απορρίπτει. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη θρησκεία μπορεί να είναι ικανοί να κηρύξουν πολλές βιβλικές γνώσεις, και μπορεί να κατανοούν κάποιο πνευματικό δόγμα, αλλά δεν μπορούν να υποταχθούν στο έργο του Θεού ούτε να κάνουν πράξη και να βιώσουν τα λόγια Του, ούτε να Τον λατρέψουν αληθινά, ούτε να Τον σεβαστούν και να αποφύγουν το κακό. Είναι όλοι τους υποκριτές, όχι άνθρωποι που υποτάσσονται πραγματικά στον Θεό. Στα μάτια του Θεού, τέτοιοι άνθρωποι λογίζονται ότι ανήκουν σε ένα δόγμα, σε μια ανθρώπινη ομάδα, σε μια ανθρώπινη συμμορία, λογίζονται ως κατάλυμα του Σατανά. Συλλογικά, αποτελούν τη συμμορία του Σατανά, το βασίλειο των αντίχριστων, και ο Θεός τούς απεχθάνεται και τους απορρίπτει πλήρως.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μόνο με φόβο Θεού μπορεί κανείς να βαδίσει στο μονοπάτι της σωτηρίας

Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια που ειπώθηκε από τον Χριστό είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι στη γη, κι εκείνοι που δεν αποδέχονται την οδό της ζωής που έφερε ο Χριστός είναι χαμένοι σε μια φαντασία. Κι έτσι, λέω ότι εκείνους που δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα τους αποστρέφεται ο Θεός για πάντα. Ο Χριστός είναι η πύλη του ανθρώπου για τη βασιλεία κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να Τον παρακάμψει. Κανείς δεν μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό, παρά μόνο μέσω του Χριστού. Πιστεύεις στον Θεό, άρα πρέπει να αποδεχτείς τα λόγια Του και να υπακούσεις στην οδό Του. Δεν μπορείς απλώς να σκέφτεσαι να κερδίσεις ευλογίες χωρίς να είσαι ικανός να λάβεις την αλήθεια ή να αποδεχτείς την παροχή της ζωής. Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν αληθινά να παρασχεθεί ζωή. Το έργο Του στοχεύει στην ολοκλήρωση της παλιάς εποχής και στην είσοδο στη νέα, και είναι, επίσης, το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα εισέλθουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις, Τον βλασφημείς, ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Επειδή ο Χριστός αυτός είναι ο ίδιος η έκφραση του Αγίου Πνεύματος, η έκφραση του Θεού, Εκείνος τον οποίο εμπιστεύτηκε ο Θεός να εκτελέσει το έργο Του πάνω στη γη. Κι έτσι, λέω ότι εάν δεν μπορείς να αποδεχτείς όλα εκείνα που κάνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Τα αντίποινα που θα υποστούν εκείνοι που βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα είναι αυταπόδεικτα σε όλους. Σου λέω επίσης ότι αν αντισταθείς στον Χριστό των εσχάτων ημερών, αν αποστραφείς και εγκαταλείψεις τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα υπάρξει κανένας άλλος να επωμιστεί τις συνέπειες για λογαριασμό σου. Περαιτέρω, απ’ αυτήν εδώ την ημέρα και μετά, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία να κερδίσεις την αποδοχή του Θεού· ακόμη κι αν προσπαθήσεις να λυτρώσεις τον εαυτό σου, ποτέ δεν θα μπορέσεις να κοιτάξεις ξανά το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι δεν είναι ένας άνθρωπος, αυτό που αποστρέφεσαι και εγκαταλείπεις δεν είναι ένα ασήμαντο ον, αλλά ο Χριστός. Γνωρίζεις ποιες θα είναι οι επιπτώσεις; Δεν θα έχεις κάνει ένα μικρό λάθος· αντιθέτως, θα έχεις διαπράξει ένα απεχθές έγκλημα. Κι έτσι, σας συμβουλεύω όλους να μη δείχνετε τα δόντια σας μπροστά στην αλήθεια ούτε να κάνετε απερίσκεπτη κριτική, διότι μόνο η αλήθεια μπορεί να σου δώσει ζωή και τίποτα εκτός από την αλήθεια δεν μπορεί να επιτρέψει να ξαναγεννηθείς και να δεις ξανά το πρόσωπο του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή

Προηγούμενο: 1. Λέτε ότι κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός κάνει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, ταξινομώντας τον καθένα ανάλογα με το είδος του, και ανταμείβοντας το καλό και τιμωρώντας το κακό. Ποιο ακριβώς είδος ανθρώπων σώζει λοιπόν ο Θεός και ποιο είδος εξαλείφει;

Επόμενο: 1. Σε ολόκληρο τον κόσμο συμβαίνουν συχνά καταστροφές, οι οποίες παίρνουν όλο και μεγαλύτερη έκταση, προαναγγέλλοντας την άφιξη των εσχάτων ημερών. Η Βίβλος λέει: «Πάντων δε το τέλος επλησίασε» (Α΄ Πέτρου 4:7). Γνωρίζουμε ότι όταν επιστρέψει ο Κύριος κατά τις έσχατες ημέρες, θα ανταμείψει το καλό και θα τιμωρήσει το κακό, και θα προσδιορίσει το τέλος των ανθρώπων. Πώς λοιπόν θα ανταμείψει το καλό και θα τιμωρήσει το κακό και πώς θα προσδιορίσει το τέλος του κάθε ανθρώπου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο