3. Μαρτυρείτε ότι το «ο Λόγος Ενσαρκώνεται» εκφωνήθηκε αυτοπροσώπως από τον Θεό, όμως υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν από κάποιον που διαφωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ των λόγων που εξέφρασε ο ενσαρκωμένος Θεός και των λόγων που είπε κάποιος που διαφωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Η αλήθεια προέρχεται από τον κόσμο του ανθρώπου, όμως η αλήθεια στους ανθρώπους μεταφέρεται από τον Χριστό. Προέρχεται από τον Χριστό, δηλαδή από τον ίδιο τον Θεό, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος

Η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός αφορισμός της ζωής και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Ονομάζεται «αφορισμός της ζωής» επειδή είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο και το έργο που γίνεται προσωπικά από τον Θεό. Δεν είναι ένας αφορισμός που προέκυψε από κάτι, ούτε μια διάσημη ρήση από κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Αντίθετα, είναι η ομιλία που απηύθυνε στην ανθρωπότητα ο Κύριος των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων· δεν πρόκειται για κάποια λόγια που συνόψισε ο άνθρωπος, αλλά για την έμφυτη ζωή του Θεού. Κι έτσι ονομάζεται «ο υψηλότερος από όλους τους αφορισμούς της ζωής».

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ικανοποιήσουν

Ανεξάρτητα από το αν ο λόγος που εκφέρει ο Θεός είναι εξωτερικά απλός ή βαθυστόχαστος, αποτελεί, στο σύνολό του, αλήθειες απαραίτητες για τον άνθρωπο καθώς εισέρχεται στη ζωή· αποτελεί την πηγή των ζώντων υδάτων που δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επιβιώσει τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Παρέχει ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να παραμείνει ζωντανός, τις αρχές και τα πιστεύω για να διάγει την καθημερινή ζωή του· το μονοπάτι που πρέπει να πάρει για τη σωτηρία, όπως και τον στόχο και την κατεύθυνσή του· κάθε αλήθεια που θα πρέπει να κατέχει ως δημιουργημένο ον ενώπιον του Θεού και κάθε αλήθεια σχετικά με το πώς ο άνθρωπος υπακούει και λατρεύει τον Θεό. Είναι η εγγύηση που διασφαλίζει την επιβίωση του ανθρώπου, είναι ο καθημερινός άρτος του ανθρώπου και είναι, επίσης, η στιβαρή υποστήριξη που επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι δυνατός και να στέκεται όρθιος. Είναι πλούσιος στην πραγματικότητα της αλήθειας με την οποία το δημιουργημένο ανθρώπινο είδος βιώνει μια κανονική ανθρώπινη φύση, πλούσιος στην αλήθεια δια της οποίας το ανθρώπινο είδος απελευθερώνεται από τη διαφθορά και αποφεύγει τις παγίδες του Σατανά, πλούσιος στην αδιάκοπη διδαχή, προτροπή, ενθάρρυνση και παρηγοριά που δίνει ο Δημιουργός στη δημιουργημένη ανθρωπότητα. Είναι ο φάρος που καθοδηγεί και διαφωτίζει τους ανθρώπους να καταλάβουν καθετί θετικό, η εγγύηση που διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι θα βιώσουν και θα αποκτήσουν καθετί δίκαιο και καλό, το κριτήριο με το οποίο μετρούνται όλοι οι άνθρωποι, τα γεγονότα και τα αντικείμενα, καθώς επίσης και ο δείκτης πλοήγησης που οδηγεί τους ανθρώπους προς τη σωτηρία και το μονοπάτι του φωτός.

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Πρόλογος

Ο λόγος του Θεού δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ο λόγος του ανθρώπου, ακόμα λιγότερο δε, μπορεί κανείς να κάνει τον λόγο του ανθρώπου να είναι ο λόγος του Θεού. Ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, και ο ενσαρκωμένος Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά σ’ αυτό. Ίσως, αφότου διαβάσεις αυτά τα λόγια, να μην τα αναγνωρίζεις ως λόγια του Θεού, αλλά μόνο ως τη διαφώτιση που έχει κερδίσει ο άνθρωπος. Σε αυτήν την περίπτωση, έχεις τυφλωθεί από την άγνοια. Πώς είναι δυνατόν τα λόγια του Θεού να είναι το ίδιο πράγμα με τη διαφώτιση που έχει κερδίσει ο άνθρωπος; Τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού εγκαινιάζουν μια νέα εποχή, καθοδηγούν ολόκληρη την ανθρωπότητα, αποκαλύπτουν μυστήρια και δείχνουν στον άνθρωπο την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει μέσα στη νέα εποχή. Η διαφώτιση που αποκτά ο άνθρωπος δεν είναι παρά απλές οδηγίες για άσκηση ή γνώση. Δεν μπορεί να καθοδηγήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα προς μια νέα εποχή ούτε να αποκαλύψει τα μυστήρια του ίδιου του Θεού. Σε τελική ανάλυση, ο Θεός είναι Θεός, ενώ ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ο Θεός έχει την ουσία του Θεού, ενώ ο άνθρωπος έχει την ουσία του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος θεωρεί τα λόγια που εκφέρει ο Θεός ως μια απλή διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα και εκλαμβάνει τα λόγια των αποστόλων και των προφητών ως λόγια που είπε ο ίδιος ο Θεός, αυτό θα ήταν ανθρώπινο λάθος. Όπως και να ’χει, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μπερδεύεις το σωστό και το λάθος ή να αντιλαμβάνεσαι το υψηλό σαν χαμηλό ή να περνάς το βαθύ για ρηχό. Όπως και να ’χει, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διαψεύδεις σκόπιμα κάτι που ξέρεις ότι είναι αλήθεια. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός θα πρέπει να διερευνούν τα προβλήματα από τη σωστή οπτική γωνία και να αποδέχονται το νέο έργο του Θεού και τα νέα Του λόγια από τη σκοπιά του δημιουργημένου όντος Του· διαφορετικά, θα αποκλειστούν από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος

Οι οδοί άσκησης του ανθρώπου και οι γνώσεις του για την αλήθεια εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορείς να πεις ότι το μονοπάτι που περνά ο άνθρωπος είναι απόλυτα το θέλημα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο άνθρωπος μόνο να διαφωτιστεί μπορεί από το Άγιο Πνεύμα, αλλά όχι να γεμίσει εντελώς με το Άγιο Πνεύμα. Τα πράγματα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος είναι όλα μέσα στο πεδίο της κανονικής ανθρώπινης φύσης και δεν μπορούν να ξεπεράσουν το εύρος των σκέψεων στο κανονικό ανθρώπινο μυαλό. Όλοι όσοι μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα της αλήθειας, βιώνουν πράγματα μέσα σε αυτό το εύρος. Όταν βιώνουν την αλήθεια, πρόκειται πάντα για μια εμπειρία της κανονικής ανθρώπινης ζωής διαφωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα· δεν πρόκειται για οδό εμπειρίας που αποκλίνει από την κανονική ανθρώπινη ζωή. Βιώνουν την αλήθεια καθώς διαφωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα με την προϋπόθεση ότι ζουν την ανθρώπινη ζωή τους. Επιπλέον, αυτή η αλήθεια ποικίλλει από άτομο σε άτομο και το βάθος της σχετίζεται με την κατάσταση του ατόμου. Μπορεί να ειπωθεί ότι το μονοπάτι στο οποίο περπατά κανείς είναι η κανονική ανθρώπινη ζωή κάποιου που επιδιώκει την αλήθεια και ότι μπορεί να αποκληθεί το μονοπάτι που περπατάει ένας κανονικός άνθρωπος διαφωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι το μονοπάτι στο οποίο βαδίζει είναι το μονοπάτι που ακολουθεί το Άγιο Πνεύμα. Στην κανονική ανθρώπινη εμπειρία, επειδή οι άνθρωποι που ακολουθούν δεν είναι ίδιοι, το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν είναι, επίσης, το ίδιο. Επιπλέον, επειδή τα περιβάλλοντα που βιώνουν οι άνθρωποι και η έκταση της εμπειρίας τους δεν είναι τα ίδια, και λόγω του συνδυασμού του μυαλού και των σκέψεών τους, η εμπειρία τους αναμειγνύεται σε διαφορετικούς βαθμούς. Κάθε άτομο αντιλαμβάνεται μια αλήθεια σύμφωνα με τις διαφορετικές, μεμονωμένες συνθήκες του. Η κατανόησή τους για το πραγματικό νόημα της αλήθειας δεν είναι πλήρης και αποτελεί μόνο μία ή μερικές πτυχές αυτής. Το πεδίο της αλήθειας την οποία βιώνει ο άνθρωπος διαφέρει από άτομο σε άτομο σύμφωνα με τις συνθήκες του καθενός. Με αυτόν τον τρόπο, η γνώση της ίδιας αλήθειας, όπως εκφράζεται από διαφορετικούς ανθρώπους, δεν είναι η ίδια. Δηλαδή, η εμπειρία του ανθρώπου έχει πάντα περιορισμούς και δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλήρως το θέλημα του Αγίου Πνεύματος, ούτε μπορεί το έργο του ανθρώπου να θεωρηθεί έργο του Θεού, ακόμα κι αν αυτό που εκφράζεται από τον άνθρωπο αντιστοιχεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο θέλημα του Θεού, και ακόμα και αν η εμπειρία του ανθρώπου είναι πολύ κοντά στο έργο τελείωσης που εκτελεί το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι μόνο ο υπηρέτης του Θεού, επιτελώντας το έργο που του εμπιστεύεται ο Θεός. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να εκφράσει τη γνώση διαφωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και τις αλήθειες που αποκτήθηκαν από τις προσωπικές του εμπειρίες. Ο άνθρωπος δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα, ούτε πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει η διέξοδος του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι το έργο του είναι το έργο του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Βλέπεις, ορισμένα φυλλάδια που εκδίδονται περιέχουν συναναστροφή, κι ορισμένα περιέχουν συγκεκριμένες ερωταποκρίσεις αλήθειας (ερωτήσεις και απαντήσεις με βάση την αλήθεια ονομάζονται «ερωταποκρίσεις αλήθειας»), καθώς και κάποια συναναστροφή, και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείς να πεις: «Βγάζουμε την αλήθεια για να τη διαβάσουμε». Πρέπει να κατανοήσεις την αληθινή έκταση της αλήθειας και να κατανοήσεις τι βρίσκεται έξω από το πεδίο της αλήθειας. Αν οι άνθρωποι κερδίσουν κάποια γνώση και αποκτήσουν κάποια κατανόηση, βασιζόμενη στις εμπειρίες τους από τα λόγια της αλήθειας, θεωρείται αυτό ως η αλήθεια; Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να ειπωθεί ότι κατανοούν εν μέρει την αλήθεια. Όλα τα λόγια διαφώτισης του Αγίου Πνεύματος δεν αντιπροσωπεύουν τον λόγο του Θεού, δεν αντιπροσωπεύουν την αλήθεια, ούτε ανήκουν στην αλήθεια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κατανοούν εν μέρει την αλήθεια και έχουν κάποια διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. […] Ο Θεός εφοδιάζει τους ανθρώπους μέσα από την αλήθεια, επιτρέποντας στους ανθρώπους να ικανοποιήσουν τον Θεό και να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού μέσα από την αλήθεια, και στο τέλος, ακόμη κι αν οι άνθρωποι εκπληρώσουν εντελώς το θέλημα του Θεού, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι είναι η αλήθεια, πόσο μάλλον ότι έχουν την αλήθεια στη ζωή τους. Εάν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αν ο άνθρωπος έχει εμπειρία με όλη την αλήθεια που εκφράζει ο Θεός, την κατανοεί, και κατανοεί πλήρως κάθε αλήθεια, τότε θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει την αλήθεια —τότε δεν θα γινόταν Χριστός ο άνθρωπος; Αυτό γίνεται δόγμα Θεού-ανθρώπου, κι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο λάθος! Εν ολίγοις, οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν κάτι: Ανεξάρτητα από το πόσο καλά κατανοείς την αλήθεια, ανεξάρτητα από την πείρα σου, ανεξάρτητα από το πόσο υπάκουος είσαι απέναντι στην ενορχήστρωση του Θεού, ανεξάρτητα από το πόσο υψηλά ή βαθιά βρίσκεται το σημείο εισόδου σου στη ζωή, η ζωή σου εξακολουθεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου κι ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να γίνει Θεός. Αυτό είναι απόλυτο και οι άνθρωποι πρέπει να το κατανοήσουν. […] Ο καθένας μπορεί να βιώσει την αλήθεια, αλλά οι συνθήκες των εμπειριών τους θα είναι διαφορετικές, κι αυτό που ο κάθε άνθρωπος αποκτά από την ίδια αλήθεια είναι διαφορετικό. Αλλά, ακόμα και όταν συνδυάσεις την κατανόηση όλων, και πάλι δεν θα μπορείς να εξηγήσεις πλήρως αυτή την αλήθεια∙ η αλήθεια είναι τόσο βαθιά! Γιατί λέω ότι όλα τα πράγματα που έχεις επιτύχει, κι όλη σου η κατανόηση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια; Εάν κοινωνήσεις τη δική σου κατανόηση μ’ αυτή των άλλων, τότε αυτοί μπορεί να αρχίσουν να συλλογίζονται πάνω σ’ αυτήν για δύο ή τρεις μέρες και, μετά, θα πάψουν να τη βιώνουν. Αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει πλήρως την αλήθεια, ακόμα και στη διάρκεια μας ζωής. Ακόμα και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να τη βιώσουν ολοκληρωτικά. Επομένως, μπορούμε να δούμε ότι η αλήθεια είναι πολύ βαθυστόχαστη! Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να διατυπώσουμε την αλήθεια πλήρως με λόγια και ότι η αλήθεια, όταν εκφράζεται με την ανθρώπινη γλώσσα, αποτελεί τον αφορισμό του ανθρώπου. Η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να τη βιώσει πλήρως και η ανθρωπότητα θα πρέπει να ζει βασιζόμενη σ’ αυτήν. Ένα μικρό ίχνος αλήθειας μπορεί να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει για χιλιάδες χρόνια.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Η αλήθεια είναι η ζωή του ίδιου του Θεού· αντιπροσωπεύει τη διάθεσή Του, την ουσία Του και αυτό που έχει και είναι. Αν πεις ότι έχοντας κάποια εμπειρία και γνώση, έχεις και την αλήθεια, τότε έχεις επιτύχει την αγιοσύνη; Γιατί εξακολουθείς να δείχνεις διαφθορά; Γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις τους διαφορετικούς τύπους ανθρώπων; Γιατί δεν μπορείς να καταθέσεις μαρτυρία στον Θεό; Ακόμη κι αν κατανοείς κάποιες αλήθειες, μπορείς να εκπροσωπείς τον Θεό; Μπορείς να βιώσεις τη διάθεση του Θεού; Μπορεί να έχεις κάποια εμπειρία και γνώση σχετικά με μια συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας, και ίσως να μπορείς να ρίξεις λίγο φως στην ομιλία σου, αλλά αυτό που μπορείς να παρέχεις στους ανθρώπους είναι εξαιρετικά περιορισμένο και δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ. Αυτό συμβαίνει επειδή η κατανόησή σου και το φως που έχεις αποκτήσει δεν αντιπροσωπεύουν την ουσία της αλήθειας, δεν αντιπροσωπεύουν την ολότητα της αλήθειας. Αντιπροσωπεύουν μόνο μία πλευρά ή μια μικρή πτυχή της αλήθειας, δεν είναι παρά ένα επίπεδο που μπορεί να επιτευχθεί από τα ανθρώπινα όντα και απέχει ακόμη πολύ από την ουσία της αλήθειας. Αυτό το μικρό κομμάτι φωτός, διαφώτισης, εμπειρίας και γνώσης δεν μπορεί ποτέ να πάρει τη θέση της αλήθειας. Ακόμη κι αν όλοι οι άνθρωποι έχουν βιώσει κάπως παραγωγικά μια αλήθεια, και συνδυάζονταν όλες οι εμπειρίες κι οι γνώσεις τους, δεν θα έφταναν την ολότητα και την ουσία έστω και μίας μόνο γραμμής αυτής της αλήθειας. Όπως έχει ειπωθεί στο παρελθόν: «Συνοψίζω με μια ρήση για τον ανθρώπινο κόσμο: Δεν υπάρχει κανείς ανάμεσα στους ανθρώπους που να Με αγαπά». Αυτή η πρόταση είναι η αλήθεια, η αληθινή ουσία της ζωής, το βαθύτερο νόημα, μια έκφραση του ίδιου του Θεού. Μετά από τρία χρόνια εμπειρίας, ενδέχεται να έχεις μια μικρή επιφανειακή κατανόηση, ενώ μετά από επτά ή οκτώ χρόνια, μπορεί να έχεις λίγο περισσότερη κατανόηση, όμως η κατανόηση αυτή δεν μπορεί ποτέ να αναπληρώσει αυτήν τη γραμμή αλήθειας. Μετά από δύο χρόνια, κάποιος άλλος μπορεί να έχει λίγη κατανόηση, ή κάπως περισσότερη κατανόηση μετά από δέκα χρόνια, ή ακόμη μεγαλύτερη κατανόηση μετά από μια ολόκληρη ζωή, όμως η συνδυαστική κατανόηση και των δυο σας δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτήν τη γραμμή αλήθειας. Ανεξάρτητα από το πόση διορατικότητα, φως, εμπειρία ή γνώση μπορεί να έχετε και οι δυο σας μαζί, δεν μπορεί ποτέ να αναπληρώσει αυτήν τη γραμμή αλήθειας. Δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή είναι πάντοτε ανθρώπινη ζωή, και ανεξάρτητα από το πώς η γνώση σου συνάδει με την αλήθεια, το θέλημα του Θεού ή τις απαιτήσεις Του, δεν μπορεί ποτέ να αναπληρώσει την αλήθεια. Το να πούμε ότι οι άνθρωποι κατέχουν την αλήθεια σημαίνει ότι οι άνθρωποι κατανοούν ειλικρινά την αλήθεια, βιώνουν μερικές από τις πραγματικότητες του λόγου του Θεού, έχουν κάποια πραγματική γνώση του Θεού και μπορούν να Τον εξυμνήσουν και να μαρτυρήσουν περί Εκείνου. Ωστόσο, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι άνθρωποι κατέχουν ήδη την αλήθεια, επειδή η αλήθεια είναι πολύ βαθιά. Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν μία ολόκληρη ζωή για να βιώσουν μία μόνο γραμμή του λόγου του Θεού και, ακόμη και μετά από πολλές ζωές εμπειρίας, ή χιλιάδες χρόνια, δεν μπορεί να βιωθεί πλήρως μία και μόνο γραμμή του λόγου του Θεού.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Προηγούμενο: 2. Μαρτυρείτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, ότι είναι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ο οποίος εκφράζει όλες τις αλήθειες που μπορούν να καθάρουν και να σώσουν την ανθρωπότητα, και ότι επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Πώς θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού;

Επόμενο: 4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λόγων του Θεού που μετέδωσαν οι προφήτες Ησαΐας, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ κατά την Εποχή του Νόμου και των λόγων του Θεού που εξέφρασε ο ενσαρκωμένος Θεός;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο