1. Τα πράγματα έχουν γίνει όλο και πιο ζοφερά στην εκκλησία μας τα τελευταία χρόνια. Οι αδελφοί και οι αδελφές χάνουν την πίστη και την αγάπη τους, γίνονται όλο και πιο αρνητικοί και αδύναμοι, και οι κήρυκες έχουν στερέψει πνευματικά· δεν έχουν τίποτα να κηρύξουν. Όλοι αισθανόμαστε ότι έχουμε χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ψάξει παντού για μια εκκλησία που να έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά κάθε μία που βρίσκουμε είναι το ίδιο έρημη με την προηγούμενη. Γιατί μαστίζεται κάθε δόγμα από τέτοια πείνα;

Απαντήση:

Σήμερα, ο κόσμος της θρησκείας έχει ερημώσει και δεν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ η πίστη και η αγάπη πολλών ανθρώπων φθίνει. Αυτά είναι κοινώς αποδεκτά γεγονότα. Ποιος είναι, λοιπόν, ο πρωταρχικός λόγος αυτής της ερήμωσης; Όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε τώρα στο τελικό στάδιο των εσχάτων ημερών. Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε: «Και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή» (Κατά Ματθαίον 24:12). Σήμερα, τα περιστατικά ανομίας στη θρησκευτική κοινότητα κυριαρχούν όλο και πιο περισσότερο. Στις εκκλησίες, οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να μιλούν εκτενώς για γνώσεις γύρω από τη Βίβλο και θεολογικές θεωρίες για να κάνουν επίδειξη, να εδραιωθούν και να κερδίσουν τον σεβασμό των άλλων. Ποτέ δεν ακολούθησαν τις εντολές του Κυρίου Ιησού, ούτε διαθέτουν καμία μαρτυρία εμπειρίας ότι κάνουν πράξη τα λόγια του Κυρίου. Δεν μπορούν να κάνουν κήρυγμα για την είσοδο στη ζωή, ούτε έχουν ποτέ οδηγήσει τους ανθρώπους στο να κάνουν πράξη και να βιώσουν τα λόγια του Κυρίου. Πολλοί πάστορες και πρεσβύτεροι, επίσης, ακολουθούν τις κοσμικές τάσεις, εποφθαλμιούν χρήματα και αγωνίζονται για την εξουσία και για τα δικά τους συμφέροντα —έχουν απομακρυνθεί εντελώς από την οδό του Κυρίου. Μετά από χρόνια πίστης στον Κύριο μέσα στη θρησκεία, το μόνο που καταλαβαίνουν είναι η θεολογική θεωρία και η γνώση της Βίβλου. Δεν αντιλαμβάνονται διόλου την αλήθεια, δεν γνωρίζουν τον Κύριο ούτε στο ελάχιστο και δεν έχουν ευλάβεια ή υπακοή. Έχουν γίνει όλοι εκείνοι που πιστεύουν στον Κύριο, αλλά δεν γνωρίζουν τον Κύριο και αντιτίθενται στον Κύριο. Αυτό δείχνει ότι οι ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου έχουν παρεκκλίνει εντελώς από την οδό του Κυρίου, γεγονός που τους οδήγησε να χάσουν το έργο του Αγίου Πνεύματος και τις ευλογίες του Θεού —αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος που ερήμωσε ο κόσμος της θρησκείας. Ο άλλος λόγος είναι ότι ο Θεός επιτελεί νέο έργο, και το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει μετατοπιστεί. Ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, είναι ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός. Διεξάγει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού πάνω στα θεμέλια του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, εγκαινιάζοντας την Εποχή της Βασιλείας και τερματίζοντας την Εποχή της Χάριτος. Μόνο όσοι αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, και μόνο αυτοί απολαμβάνουν την παροχή του ζωντανού νερού της ζωής που ρέει από τον θρόνο. Όσοι δεν συμβαδίζουν με το τωρινό έργο του Θεού και αρνούνται να δεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό θα εγκαταλειφθούν και θα εξαλειφθούν από τον Θεό και θα βυθιστούν στο σκοτάδι. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι του θρησκευτικού κόσμου ειδικά, όχι μόνο δεν αναζητούν ούτε διερευνούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, αλλά αντιτίθενται φανατικά σ’ αυτό και το καταδικάζουν, διαδίδοντας κάθε είδους ψέματα και πλάνες για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους και να τους εμποδίσουν να αναζητούν και να διερευνούν την αληθινή οδό, προσπαθώντας να κλέψουν και να σφετεριστούν τα πρόβατα του Θεού. Έχουν προκαλέσει εδώ και πολύ καιρό τη διάθεση του Θεού και ο Θεός τούς αποστρέφεται και τους καταριέται. Πώς θα μπορούσε να μην τους εγκαταλείψει και να μην τους εξαλείψει ο Θεός; Σήμερα, σχεδόν ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος ελέγχεται από θρησκευτικούς ηγέτες που μισούν την αλήθεια και εχθρεύονται τον Θεό. Πώς θα μπορούσε να αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος; Και πώς θα μπορούσε να μην ερημώσει; Αυτός είναι ο θεμελιώδης λόγος πίσω από την ερήμωση του κόσμου της θρησκείας. Αυτή η ερήμωση εκπληρώνει επίσης πλήρως την προφητεία της Βίβλου: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος ο Ιεχωβά, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γήν· ουχί πείναν άρτου ουδέ δίψαν ύδατος, αλλ’ ακροάσεως των λόγων του Ιεχωβά» (Αμώς 8:11). «Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρείς μήνες έτι έως του θέρους· και έβρεξα επί μίαν πόλιν και επί άλλην πόλιν δεν έβρεξα· μία μερίς εβράχη και η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο τρείς πόλεις υπήγαν περιπλανώμεναι εις μίαν πόλιν να πίωσιν ύδωρ και δεν εχορτάσθησαν, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Ιεχωβά» (Αμώς 4:7-8). Η φράση «μία μερίς εβράχη» αυτού του χωρίου αναφέρεται στις εκκλησίες που αποδέχονται και υπακούν το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες· επειδή αποδέχονται τις τωρινές ομιλίες Του, απολαμβάνουν την παροχή και το πότισμα του ζωντανού νερού της ζωής που ρέει από τον θρόνο. Η φράση «η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη» αναφέρεται στους πάστορες και τους ηγέτες του θρησκευτικού κόσμου που δεν κάνουν πράξη τα λόγια του Κυρίου, που δεν τηρούν τις εντολές του Κυρίου και που αντιτίθενται και καταδικάζουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες, με αποτέλεσμα ο Θεός να απεχθάνεται, να απορρίπτει και να καταριέται τον θρησκευτικό κόσμο. Δεν διαθέτει καθόλου το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ανίκανος να λάβει την παροχή των τωρινών ομιλιών του Θεού και έχει βυθιστεί στην ερήμωση. Στο τέλος της Εποχής του Νόμου, ο ναός που παλιότερα έβριθε από τη δόξα του Ιεχωβά ερημώθηκε, οι πιστοί δεν ακολουθούσαν τους νόμους, οι ιερείς πρόσφεραν φτωχές θυσίες και ο ναός έγινε λημέρι ληστών, κυρίως επειδή οι Ιουδαίοι ηγέτες προσκολλήθηκαν μονάχα στις παραδόσεις του ανθρώπου και εγκατέλειψαν τις εντολές του Θεού. Είχαν απομακρυνθεί εντελώς από την οδό του Θεού και, ως εκ τούτου, ο Θεός τους καταράστηκε. Επιπλέον, αυτό συνέβη επειδή ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας έξω από τον ναό την Εποχή της Χάριτος. Το έργο του Θεού είχε μετατοπιστεί, και όλοι όσοι αποδέχτηκαν το έργο του Κυρίου Ιησού απέκτησαν το έργο του Αγίου Πνεύματος, ενώ εκείνοι που απέρριψαν τον Κύριο Ιησού και Του αντιστάθηκαν εξαλείφθηκαν από το έργο του Θεού και βυθίστηκαν στο σκοτάδι και την ερήμωση.

Ο Θεός επιτρέπει να χτυπήσει λιμός τη θρησκευτική κοινότητα, και το θέλημα του Θεού είναι πίσω από αυτό. Ας κοιτάξουμε δύο χωρία από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Ο Θεός θα εκπληρώσει το εξής γεγονός: θα κάνει τους ανθρώπους σε ολόκληρο το σύμπαν να έρθουν ενώπιόν Του και να προσκυνήσουν τον Θεό στη γη, και το έργο Του σε άλλα μέρη θα σταματήσει. Κι έτσι, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν την αληθινή οδό. Θα είναι σαν τον Ιωσήφ: Όλοι έρχονταν σ’ αυτόν για τροφή, υποκλίνονταν σ’ αυτόν, διότι αυτός είχε αγαθά να φάνε. Προκειμένου να αποφύγουν τον λιμό, οι άνθρωποι θα αναγκαστούν ν’ αναζητήσουν την αληθινή οδό. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα θα υποφέρει από βαρύ λιμό, και μόνον ο Θεός του σήμερα είναι η πηγή του νερού που δίνει ζωή, που έχει στην κατοχή του την πηγή που ρέει συνεχώς και που παρέχεται για την απόλαυση του ανθρώπου, κι έτσι οι άνθρωποι θα έρθουν και θα εξαρτώνται απ’ Αυτόν» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει). «Ο Θεός έχει κάνει αυτήν την ομάδα ανθρώπων το μοναδικό επίκεντρο του έργου Του σε ολόκληρο το σύμπαν. Έχει θυσιάσει όλο το αίμα της καρδιάς Του για εσάς· έχει ανακτήσει και σας έχει δώσει όλο το έργο του Πνεύματος σε ολόκληρο το σύμπαν. Για αυτόν τον λόγο, εσείς είστε οι τυχεροί. Επιπλέον, έχει μεταφέρει τη δόξα Του από το Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό Του, πάνω σας, και θα εκδηλώσει πλήρως τον σκοπό του σχεδίου Του μέσω αυτής της ομάδας ανθρώπων. Επομένως, εσείς είστε εκείνοι που θα λάβουν την κληρονομιά του Θεού και, επιπλέον, είστε οι κληρονόμοι της δόξας του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;).

Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μάς δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Θεός ποτέ δεν εγκατέλειψε όσους πιστεύουν αληθινά σ’ Αυτόν και λαχταρούν την εμφάνισή Του. Ο Θεός επέτρεψε να ερημώσει η θρησκευτική κοινότητα για να αναγκάσει όσους αγαπούν την αλήθεια να εγκαταλείψουν τη θρησκεία, να ξεφύγουν από τα δεσμά και τον έλεγχο των αντίχριστων και των πονηρών ανθρώπων της, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανυψωθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού για να κριθούν, να καθαρθούν και να οδηγηθούν στην τελείωση από τα λόγια του Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών επιτελεί το έργο της κρίσης και εκφράζει όλες τις αλήθειες για την κάθαρση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, προκειμένου να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών, οι οποίοι είναι τα πρωτοκάρπια, πριν επέλθουν οι καταστροφές. Έτσι εκπληρώνεται η προφητεία του Βιβλίου της Αποκάλυψης: «Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον» (Αποκάλυψη 14:4). Όταν αυτοί οι νικητές ολοκληρωθούν από τον Θεό, ο Θεός θα εξαπολύσει τις μεγάλες καταστροφές για να ανταμείψει το καλό και να τιμωρήσει το κακό. Μόνο αν εγκαταλείψουμε τη θρησκεία, ακολουθήσουμε τα βήματα του Αρνίου, αποδεχτούμε και υπακούσουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και βιώσουμε την κρίση και την κάθαρση ενώπιον της έδρας του Χριστού, μπορούμε να τελειωθούμε από τον Θεό ως νικητές και να αποφύγουμε τις δοκιμασίες του Θεού όταν ο κόσμος δοκιμάζεται. Μόνο αυτοί οι νικητές —αυτά τα πρωτοκάρπια— που ολοκληρώνονται από τον Θεό δικαιούνται να λάβουν την υπόσχεση και τις ευλογίες του Θεού. Στο μεταξύ, ο Θεός θα απεχθάνεται, θα απορρίπτει και θα εξαλείφει όσους δεν αποδεχτούν ποτέ το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Είναι βέβαιο ότι θα βυθιστούν στην καταστροφή και θα τιμωρηθούν, και θα χάσουν για πάντα την ευκαιρία τους να σωθούν. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας!

Προηγούμενο: 4. Αναγνωρίζω ότι τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια, αλλά η οικογένειά μου έχει παρασυρθεί από όλα τα ψέματα και τις πλάνες που διαδίδει το ΚΚΚ και η θρησκευτική κοινότητα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να με εμποδίσουν να ερευνήσω το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Δεν θέλω να έρθω σε ρήξη με την οικογένειά μου λόγω της πίστης μου στον Παντοδύναμο Θεό, αλλά ούτε θέλω να εγκαταλείψω την πίστη μου στον Παντοδύναμο Θεό και να χάσω την ευκαιρία μου να λάβω τη σωτηρία του Θεού. Ποιο είναι το σωστό για να κάνω;

Επόμενο: 2. Παρόλο που η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μαστίζεται από τη μανιώδη εναντίωση και καταδίκη του ΚΚΚ και της θρησκευτικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, βλέπω ότι η εκκλησία παράγει όλο και περισσότερες διαδικτυακές ταινίες και βίντεο που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό. Το περιεχόμενο αυτών των ταινιών και βίντεο αυξάνεται συνεχώς, και γίνονται όλο και πιο τεχνικά άρτια. Οι αλήθειες που συναναστρέφονται αυτές οι παραγωγές είναι επίσης απίστευτα εποικοδομητικές για τους ανθρώπους. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα δεν έχει παραγάγει τα τελευταία χρόνια ταινίες που να μαρτυρούν το έργο του Θεού και να είναι έστω και κατά προσέγγιση τόσο καλές. Τώρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό από όλες τις θρησκείες και τα δόγματα έχουν ενταχθεί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Γιατί η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού ακμάζει, ενώ ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα έχει ερημώσει;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο