7. Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών καλών πράξεων και των αλλαγών στη διάθεση

Σχετικά λόγια του Θεού:

Η μεταμόρφωση στη διάθεση αναφέρεται κυρίως στη μεταμόρφωση της φύσης ενός ανθρώπου. Τα συστατικά της φύσης κάποιου δεν μπορούν να διαφανούν από εξωτερικές συμπεριφορές· σχετίζονται άμεσα με την αξία και τη σημασία της ύπαρξής του. Τουτέστιν, αφορούν άμεσα τη στάση κάποιου για τη ζωή και τις αξίες του, τα πράγματα στα βάθη της ψυχής του, καθώς και την ουσία του. Αν κάποιος αδυνατεί να αποδεχθεί την αλήθεια, δεν θα υποστεί καμία μεταμόρφωση σε αυτές τις πτυχές. Μόνο με το να βιώσει κάποιος το έργο του Θεού, να εισέλθει πλήρως στην αλήθεια, να αλλάξει τις αξίες και τη στάση του για την ύπαρξη και τη ζωή, να εναρμονίσει τις απόψεις του με αυτές του Θεού, και να γίνει ικανός να υποταχθεί πλήρως και να αφιερωθεί στον Θεό, μπορεί να ειπωθεί πως έχει μεταμορφωθεί η διάθεση κάποιου. Μπορεί να φαίνεται πως καταβάλλεις κάποια προσπάθεια, μπορεί να αντέχεις εν όψει των κακουχιών, μπορεί να καταφέρνεις να εκτελείς διευθετήσεις του έργου εκ του άνωθεν ή μπορεί να είσαι ικανός να πηγαίνεις όπου σου ζητείται να πας, μα αυτές δεν είναι παρά μικρές αλλαγές συμπεριφοράς και δεν είναι αρκετές ώστε να λογίζονται ως μεταμόρφωση της διάθεσής σου. Μπορεί να είσαι σε θέση να διασχίσεις πολλά μονοπάτια, να υποφέρεις πολλές κακουχίες και να υπομείνεις τεράστια ταπείνωση· μπορεί να νιώθεις πολύ κοντά στον Θεό και μπορεί το Άγιο Πνεύμα να πραγματοποιεί κάποιο έργο πάνω σου. Ωστόσο, όταν ο Θεός σού ζητά να κάνεις κάτι που δεν ταιριάζει με τις αντιλήψεις σου, και πάλι ίσως να μην υποταχθείς· αντιθέτως, ίσως να αναζητήσεις δικαιολογίες, να επαναστατήσεις ενάντια στον Θεό και να αντισταθείς στον Θεό, να φτάσεις ακόμη και στο σημείο να ασκήσεις κριτική στον Θεό και να διαμαρτυρηθείς σ’ Αυτόν. Αυτό θα ήταν σοβαρό πρόβλημα! Θα έδειχνε ότι εξακολουθείς να έχεις μια φύση που εναντιώνεται στον Θεό, και ότι δεν έχεις υποστεί καμία απολύτως μεταμόρφωση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τι θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για τη μεταμόρφωση της διάθεσής του» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Οι άνθρωποι μπορεί να συμπεριφέρονται καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κατέχουν την αλήθεια. Ο ζήλος των ανθρώπων δεν μπορεί παρά να τους κάνει να συμμορφώνονται στο δόγμα και να ακολουθούν κανονισμούς· άνθρωποι που δεν κατέχουν την αλήθεια δεν έχουν τρόπο να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα, και το δόγμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αλήθεια. Αυτοί που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους είναι διαφορετικοί. Αυτοί που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους έχουν κατανοήσει την αλήθεια, μπορούν να κρίνουν όλα τα θέματα, γνωρίζουν πώς να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πώς να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας, πώς να ενεργούν ώστε να ικανοποιήσουν τον Θεό και αντιλαμβάνονται τη φύση της διαφθοράς που αποκαλύπτουν. Όταν οι δικές τους ιδέες και αντιλήψεις αποκαλύπτονται, είναι σε θέση να κρίνουν και να απαρνηθούν τη σάρκα. Έτσι εκφράζεται μια αλλαγή στη διάθεση. Το κυριότερο σχετικά με μια αλλαγή στη διάθεση είναι πως έχουν κατανοήσει ξεκάθαρα την αλήθεια, κι όταν υλοποιούν πράγματα, κάνουν πράξη την αλήθεια με σχετική ακρίβεια και η διαφθορά τους δεν αποκαλύπτεται τόσο συχνά. Γενικά, οι άνθρωποι των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει, φαίνονται ιδιαίτερα λογικοί και οξυδερκείς και, λόγω του ότι κατανοούν την αλήθεια, δεν επιδεικνύουν τόση αυταρέσκεια και αλαζονεία. Μπορούν να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται πολλή από τη διαφθορά που αποκαλύπτεται, κι έτσι δεν γίνονται αλαζονικοί. Είναι σε θέση να έχουν μετρημένη κατανόηση του ποια είναι η θέση του ανθρώπου, πώς να συμπεριφέρεται λογικά, πώς να είναι ευσυνείδητος, τι να λέει και τι όχι, και τι να λέει και να κάνει ανάλογα με το άτομο. Γι’ αυτό και λέγεται πως κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι σχετικά λογικοί. Όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους πραγματικά βιώνουν την ομοιότητα ενός ανθρώπου και κατέχουν την αλήθεια. Είναι πάντα σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν τις αρχές της αλήθειας. Η διάθεσή τους είναι σχετικά σταθερή, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται, και ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, κατανοούν πώς να κάνουν το καθήκον τους όπως αρμόζει και πώς να ενεργούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο —έχουν εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα κι έχουν πρακτικά αποτελέσματα. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν μεγάλο μέρος της αλήθειας —αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις αρχές τους στις πράξεις τους. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια δεν υπέστησαν απολύτως καμία αλλαγή στη διάθεσή τους. Μια αλλαγή διάθεσης δεν σημαίνει πως έχει κανείς ώριμη και έμπειρη ανθρώπινη φύση. Αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αλλάζουν κάποια από τα σατανικά δηλητήρια μέσα στη φύση των ανθρώπων ως αποτέλεσμα της απόκτησης γνώσης του Θεού και της κατανόησης της αλήθειας. Δηλαδή, τα σατανικά αυτά δηλητήρια καθαίρονται, και η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό ριζώνει μέσα στους ανθρώπους αυτούς, γίνεται η ζωή τους και γίνεται το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Μόνο τότε γίνονται νέοι άνθρωποι και, ως εκ τούτου, αλλάζει η διάθεσή τους. Μια αλλαγή στη διάθεση δεν σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μιλούν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους —τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, οι αλλαγές στη διάθεση όντως περιλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις και εκφράσεις, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει αλλάξει εσωτερικά η ζωή τους. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται, οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Βλέπουν τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ξεκάθαρα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει —αυτή είναι και η πιο θεμελιώδης αλλαγή και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών αλλαγών και των αλλαγών στη διάθεση» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Στον κόσμο της θρησκείας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σημαντικά σε όλη τους τη ζωή, καθυποτάσσοντας το σώμα τους ή κουβαλώντας τον σταυρό τους, υποφέροντας και υπομένοντας ακόμα και μέχρι την τελευταία τους πνοή! Κάποιοι εξακολουθούν να νηστεύουν μέχρι το πρωί του θανάτου τους. Σε όλη τη ζωή τους στερούνται το καλό φαγητό και τα ωραία ρούχα, δίνοντας έμφαση μόνο στον πόνο. Έχουν την ικανότητα να καθυποτάσσουν το σώμα τους και να απαρνούνται τη σάρκα τους. Το πνεύμα της υπομονής που δείχνουν απέναντι στον πόνο είναι αξιοθαύμαστο. Όμως, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο ο τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις, η πνευματική στάση και, μάλιστα, η παλιά φύση τους. Δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τον εαυτό τους. Η πνευματική εικόνα που έχουν για τον Θεό είναι η παραδοσιακή, αυτή ενός αφηρημένου, αόριστου Θεού. Η αποφασιστικότητα τους να υποφέρουν για τον Θεό προέρχεται από τον ζήλο και τη θετική φύση τους. Παρόλο που πιστεύουν στον Θεό, ούτε Τον κατανοούν ούτε γνωρίζουν το θέλημά Του. Μόνο εργάζονται και υποφέρουν στα τυφλά για Εκείνον. Θεωρούν πως είναι εντελώς ανάξιο λόγου να μπορούν να κάνουν διάκριση και δεν νοιάζονται ούτε στο ελάχιστο για να βρουν τρόπο να εξασφαλίσουν ότι η υπηρεσία που παρέχουν εκπληρώνει πραγματικά το θέλημα του Θεού. Ακόμα λιγότερο γνωρίζουν πώς να φτάσουν στην κατανόηση του Θεού. Ο Θεός που υπηρετούν δεν είναι ο Θεός στην αρχική Του εικόνα, παρά ένας Θεός που έχουν επινοήσει οι ίδιοι, ένας Θεός για τον οποίον έχουν ακούσει ή ένας θρυλικός Θεός που βρίσκεται στις γραφές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη ζωηρή φαντασία τους και τη θεοσεβούμενη καρδιά τους για να υποφέρουν για χάρη του Θεού και να αναλάβουν το έργο που θέλει να κάνει ο Θεός. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι υπερβολικά ανακριβής, σε σημείο που ουσιαστικά κανείς τους δεν είναι πραγματικά σε θέση να υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ανεξαρτήτως του πόσο διατεθειμένοι είναι να υποφέρουν, η αρχική τους προοπτική για την υπηρεσία που παρέχουν και η πνευματική τους εικόνα για τον Θεό παραμένουν αμετάβλητες, επειδή δεν έχουν περάσει από την κρίση και την παίδευση του Θεού, από τον εξευγενισμό και την τελείωσή Του, κι επειδή κανένας δεν τους έχει οδηγήσει με την αλήθεια. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα, κανένας τους δεν έχει δει ποτέ τον Σωτήρα. Τον γνωρίζουν μόνο μέσα από θρύλους και διαδόσεις. Συνεπώς, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αξίζει περισσότερο από το να υπηρετείς στην τύχη, με τα μάτια κλειστά, σαν ένας τυφλός που υπηρετεί τον ίδιο του τον πατέρα. Τι μπορεί να επιτευχθεί, τελικά, μέσα από αυτού του είδους την υπηρεσία; Και ποιος θα την ενέκρινε; Από την αρχή μέχρι το τέλος, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αλλάζει ποτέ καθόλου. Λαμβάνουν μόνο μαθήματα που προέρχονται από τον άνθρωπο και βασίζουν την υπηρεσία τους μόνο στη φυσικότητά τους και σ’ αυτά που αρέσουν στους ίδιους. Τι καρπούς θα μπορούσε αυτό να δρέψει; Ούτε καν ο Πέτρος, ο οποίος είδε τον Ιησού, δεν ήξερε πώς να υπηρετήσει, με τρόπο που να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Μόνο στο τέλος, στα βαθιά του γεράματα, άρχισε να καταλαβαίνει. Τι λέει αυτό για εκείνους τους τυφλούς που δεν έχουν βιώσει καμία αντιμετώπιση ή κανένα κλάδεμα και δεν έχουν κανέναν να τους καθοδηγεί; Η υπηρεσία πολλών από εσάς την οποία προσφέρετε σήμερα δεν μοιάζει μ’ εκείνη αυτών των τυφλών ανθρώπων; Όλοι εκείνοι που δεν έχουν λάβει την κρίση, που δεν έχουν δεχθεί κλάδεμα και αντιμετώπιση και δεν έχουν αλλάξει, δεν είναι οι ημιτελώς κατακτημένοι; Σε τι χρησιμεύουν αυτού τους είδους οι άνθρωποι; Αν ο τρόπος σκέψης, η κατανόησή σου για τη ζωή και η κατανόησή σου για τον Θεό δεν δείχνουν καμία καινούρια αλλαγή και κανένα αποτέλεσμα, ούτε έστω και λίγο αληθινό κέρδος, δεν πετυχαίνεις ποτέ κάτι αξιόλογο στην υπηρεσία σου! Χωρίς όραμα και χωρίς νέα κατανόηση για το έργο του Θεού, δεν μπορείς να είσαι ένα κατακτημένο άτομο. Ο τρόπος που ακολουθείς τον Θεό θα είναι, τότε, σαν εκείνων που υποφέρουν και νηστεύουν, θα έχει μηδαμινή αξία! Ακριβώς επειδή υπάρχει ελάχιστη μαρτυρία σ’ ό,τι κάνουν, λέω ότι η υπηρεσία τους είναι ανώφελη! Περνούν τη ζωή τους υποφέροντας καθισμένοι στη φυλακή· είναι πάντοτε ανεκτικοί, στοργικοί, και κουβαλούν μάλιστα τον σταυρό, ο κόσμος τούς χλευάζει και τους απορρίπτει, βιώνουν κάθε ταλαιπωρία και, παρά το γεγονός ότι είναι υπάκουοι μέχρι τέλους, εξακολουθούν να μην έχουν κατακτηθεί και δεν μπορούν να δώσουν καμία μαρτυρία περί της κατάκτησής τους. Ο βαθμός στον οποίον έχουν υποφέρει δεν είναι αμελητέος, όμως μέσα τους δεν γνωρίζουν καθόλου τον Θεό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου ο παλιός τρόπος σκέψης τους, οι παλιές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές πρακτικές, η κατασκευασμένη από τον άνθρωπο κατανόηση και οι ανθρώπινες ιδέες τους. Δεν υπάρχει καμία νέα κατανόηση μέσα τους. Ούτε ελάχιστη από την κατανόησή τους για τον Θεό δεν είναι αληθής ή ακριβής. Έχουν παρανοήσει το θέλημα του Θεού. Μπορούν να υπηρετήσουν έτσι τον Θεό; Όπως κι αν κατανόησες τον Θεό στο παρελθόν, ας υποτεθεί ότι διατηρείς αυτήν την κατανόηση μέχρι σήμερα και συνεχίζεις να βασίζεις την κατανόησή σου για τον Θεό στις δικές σου αντιλήψεις και ιδέες, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός. Δηλαδή, ας υποτεθεί ότι δεν κατέχεις καμία νέα, αληθινή κατανόηση για τον Θεό και δεν καταφέρνεις να γνωρίσεις την αληθινή εικόνα και διάθεση του Θεού. Ας υποτεθεί ότι η κατανόησή σου για τον Θεό εξακολουθεί να καθοδηγείται από έναν φεουδαρχικό, δεισιδαιμονικό τρόπο σκέψης και είναι ακόμα αποκύημα της ανθρώπινης φαντασίας και των ανθρώπινων αντιλήψεων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε δεν έχεις κατακτηθεί. Ο λόγος που σου λέω όλα τα λόγια τώρα, είναι για να σου δώσω τη δυνατότητα να καταλάβεις και να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση ως οδηγό για μια ακριβή και νέα κατανόηση. Ο σκοπός είναι, επίσης, να απαλλαχτείς από όλες εκείνες τις παλιές αντιλήψεις και την παλιά γνώση που κουβαλάς μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις μια νέα κατανόηση. Αν πραγματικά τρως και πίνεις τον λόγο Μου, τότε η κατανόησή σου θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον διατηρείς μια υπάκουη καρδιά, καθώς τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, η προοπτική σου θα ανθίσει. Εφόσον μπορείς να αποδέχεσαι την επαναλαμβανόμενη παίδευση, η παλιά σου νοοτροπία σταδιακά θα αλλάξει. Εφόσον η παλιά σου νοοτροπία αντικατασταθεί πλήρως με μια νέα, η πράξη σου θα αλλάξει κι αυτή αναλόγως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία που παρέχεις θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς τον στόχο και θα γίνεται ολοένα πιο ικανή να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Αν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, τη γνώση σου σχετικά με την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις πολλές αντιλήψεις που έχεις για τον Θεό, τότε, η φυσικότητά σου σταδιακά θα ελαττωθεί. Αυτό και μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από την κατάκτηση του ανθρώπου από τον Θεό· αυτή είναι η αλλαγή που θα γίνει εμφανής στον άνθρωπο. Αν όταν πιστεύεις στον Θεό, το μόνο που ξέρεις είναι να καθυποτάσσεις το σώμα σου, να υπομένεις και να υποφέρεις, και δεν σου είναι ξεκάθαρο το αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος, πόσο μάλλον για ποιον το κάνεις, τότε, πώς μπορεί μια τέτοιου είδους πράξη να οδηγήσει σε αλλαγή;

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν τέτοιοι θρησκόληπτοι άνθρωποι συναθροίζονται, ρωτούν: «Αδελφή, πώς ήσουν αυτές τις ημέρες;» Εκείνη απαντάει: «Νιώθω υποχρεωμένη στον Θεό και ότι είμαι ανήμπορη να εκπληρώσω τις επιθυμίες της καρδιάς Του». Κάποιος άλλος λέει: «Κι εγώ είμαι υπόχρεος στον Θεό και δεν είμαι ικανός να Τον ικανοποιήσω». Και μόνο αυτές οι λίγες προτάσεις και τα λόγια εκφράζουν τα ελεεινά πράγματα που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Τέτοια λόγια είναι τα πιο σιχαμερά και υπερβολικά αποκρουστικά. Η φύση τέτοιων ανθρώπων αντιτίθεται στον Θεό. Όσοι επικεντρώνονται στην πραγματικότητα, μεταφέρουν οτιδήποτε είναι μέσα στην καρδιά τους και ανοίγουν τις καρδιές τους στην επικοινωνία. Δεν υπάρχει ούτε μία λάθος εφαρμογή ούτε ευγένειες ούτε κούφιες φιλοφρονήσεις. Είναι πάντοτε ευθείς και δεν υπακούουν σε επίγειους κανόνες. Υπάρχουν εκείνοι που αρέσκονται να εκδηλώνονται εξωτερικά, ακόμη και χωρίς να το καταλαβαίνουν. Όταν ο άλλος τραγουδά, αυτός ξεκινά να χορεύει, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι το ρύζι στην κατσαρόλα του έχει ήδη καεί. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι θεοσεβούμενοι ή αξιοσέβαστοι και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επιπόλαιοι. Όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της έλλειψης πραγματικότητας! Όταν μερικοί μαζεύονται για να μιλήσουν για τα ζητήματα της ζωής του πνεύματος, παρόλο που δεν μιλούν για την υποχρέωσή τους στον Θεό, διατηρούν μια πραγματική αγάπη γι’ Αυτόν μέσα στην καρδιά τους. Η υποχρέωσή σου στον Θεό δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους. Είσαι υποχρεωμένος στον Θεό, όχι στον άνθρωπο. Οπότε ποια η χρησιμότητα να μιλάς γι’ αυτό συνεχώς στους άλλους; Πρέπει να είναι πιο σημαντική για σένα η είσοδος στην πραγματικότητα, όχι ο εξωτερικός ζήλος ή η επίδειξη.

Τι αντιπροσωπεύουν οι επιφανειακές καλές πράξεις του ανθρώπου; Αντιπροσωπεύουν την σάρκα και, ακόμη και οι καλύτερες εξωτερικές πράξεις, δεν αντιπροσωπεύουν την ζωή, μόνο την δική σου ατομική διάθεση. Οι εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου δεν μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του Θεού. Συνεχώς μιλάς για την υποχρέωσή σου στον Θεό, ωστόσο δεν μπορείς να παρέχεις την ζωή στους άλλους ή να προκαλέσεις τους άλλους να αγαπήσουν τον Θεό. Το πιστεύεις ότι τέτοιες πράξεις θα ικανοποιήσουν τον Θεό; Πιστεύεις ότι αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς του Θεού, ότι αυτό είναι εκ του πνεύματος, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι παράλογο! Πιστεύεις εκείνο που σε ευχαριστεί και εκείνο που εύχεσαι είναι εκείνο μετο οποίο ευφραίνεται ο Θεός. Μπορεί εκείνο που ευχαριστεί εσένα να αντανακλά εκείνο που ευχαριστεί τον Θεό; Μπορεί ο χαρακτήρας του ανθρώπου να αντανακλά τον Θεό; Εκείνο που σε ευχαριστεί είναι ακριβώς εκείνο που ο Θεός αποστρέφεται και οι συνήθειές σου είναι εκείνες που ο Θεός απεχθάνεται και απορρίπτει. Αν νιώθεις υποχρεωμένος, τότε πήγαινε και προσευχήσου μπροστά στον Θεό. Δεν είναι ανάγκη να μιλάς γι’ αυτό στους άλλους. Αν δεν προσεύχεσαι μπροστά στον Θεό και, αντίθετα, τραβάς συνεχώς την προσοχή πάνω σου παρουσία άλλων, μπορεί αυτό να εκπληρώσει την επιθυμία της καρδιάς του Θεού; Αν οι πράξεις σου είναι πάντοτε μόνο επιφανειακές, τότε σημαίνει ότι είσαι ο πιο μάταιος απ’ όλους τους ανθρώπους. Τι είδους άνθρωπος είναι αυτός που έχει μόνο επιφανειακές καλές πράξεις, αλλά στερείται της πραγματικότητας; Τέτοιοι άνθρωποι είναι υποκριτές Φαρισαίοι και θρησκόληπτοι άνθρωποι! Αν εσείς δεν αφήσετε τις εξωτερικές πράξεις σας και δεν μπορείτε να αλλάξετε, τότε τα στοιχεία της υποκρισίας μέσα σας θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.Όσο πιο πολλά τα στοιχεία της υποκρισίας, τόσο περισσότερη αντίσταση υπάρχει προς τον Θεό και, στο τέλος, τέτοιου είδους άνθρωποι σίγουρα θα αποπεμφθούν!

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Στην πίστη του, πρέπει κανείς να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα —το να επιδίδεται σε θρησκευτικά τελετουργικά δεν είναι πίστη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Στον θρησκευτικό κόσμο, υπάρχουν πολλοί ευσεβείς άνθρωποι που λένε: «Αλλάξαμε, χάρη στην πίστη μας στον Κύριο Ιησού. Είμαστε ικανοί να δαπανήσουμε για τον Κύριο, να επιτελέσουμε έργο για τον Κύριο, να υπομείνουμε φυλάκιση για τον Κύριο και να μην αρνηθούμε το όνομά Του. Είμαστε ικανοί να πράξουμε πολλά ενάρετα πράγματα, να δίνουμε σε φιλανθρωπίες, να κάνουμε δωρεές και να βοηθούμε τους φτωχούς. Πρόκειται για μεγάλες αλλαγές! Άρα είμαστε κατάλληλοι για να μεταφερθούμε στη βασιλεία των ουρανών». Ποια είναι γνώμη σας για τα λόγια αυτά; Έχετε κάποια ευθυκρισία σχετικά με αυτά τα λόγια; Τι σημαίνει να καθαίρεται κανείς;; Πιστεύετε ότι, αν η συμπεριφορά σας έχει αλλάξει και κάνετε καλές πράξεις, τότε έχετε καθαρθεί; Κάποιος λέει: «Έχω παραμερίσει τα πάντα. Παραμέρισα τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και τις επιθυμίες της σάρκας προκειμένου να δαπανήσω για τον Θεό. Αυτό ισοδυναμεί με καθαρμό;» Ακόμα κι αν τα έχετε κάνει όλα αυτά, τούτο δεν αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι έχετε καθαρθεί. Ποιο είναι, λοιπόν, το σημείο-κλειδί; Από ποια άποψη μπορείτε να επιτύχετε καθαρμό, που να θεωρείται πραγματικός; Από την άποψη του καθαρμού της σατανικής διάθεσης που αντιστέκεται στον Θεό. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις της σατανικής διάθεσης που αντιστέκεται στον Θεό; Οι πλέον προφανείς εκδηλώσεις είναι η αλαζονεία, η έπαρση, η αυταρέσκεια και η υπεροψία κάποιου, καθώς και η ατιμία, η δολιότητα, τα ψέματα, η εξαπάτηση και η υποκρισία του. Όταν αυτές οι σατανικές διαθέσεις παύουν να αποτελούν μέρος κάποιου, τότε το άτομο αυτό έχει αληθινά καθαρθεί. Έχει λεχθεί ότι υπάρχουν 12 εκδηλώσεις-κλειδιά στη σατανική διάθεση του ανθρώπου, όπως το να θεωρεί κανείς ότι είναι ο πλέον έντιμος· το να αφήνω όσους συμμορφώνονται μ’ εμένα να ευημερούν και όσους μου αντιστέκονται να χαθούν· το να πιστεύεις ότι μόνο ο Θεός είναι ανώτερος από σένα, χωρίς να υποτάσσεσαι σε κανέναν άλλον, χωρίς να σέβεσαι τους άλλους· το να δημιουργείς ένα ανεξάρτητο βασίλειο μόλις αποκτάς εξουσία· το να θέλεις να είσαι ο μοναδικός χειριστής της εξουσίας και ο κύριος των πάντων και να αποφασίζεις ολομόναχος. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν σατανικές διαθέσεις. Αυτές οι σατανικές διαθέσεις πρέπει να καθαρθούν προτού κάποιος βιώσει αλλαγή στη διάθεση της ζωής του. Η αλλαγή στη διάθεση της ζωής κάποιου αποτελεί αναγέννηση, επειδή έχει αλλάξει η ουσία του. Πριν, όταν του είχε δοθεί εξουσία, ήταν ικανός να δημιουργήσει το δικό του, ανεξάρτητο βασίλειο. Τώρα, όταν του δίνεται εξουσία, υπηρετεί τον Θεό, γίνεται μάρτυρας του Θεού και υπηρέτης του εκλεκτού λαού Του. Δεν πρόκειται για αληθινή αλλαγή; Πριν, σε κάθε περίσταση επεδείκνυε εαυτόν και ήθελε οι άλλοι άνθρωποι να τον υπολήπτονται και να τον λατρεύουν. Τώρα, γίνεται παντού μάρτυρας του Θεού και δεν επιδεικνύει εαυτόν. Ανεξάρτητα από το πώς του φέρονται οι άνθρωποι, εκείνος νοιώθει εντάξει. Ανεξάρτητα από το τι σχόλια κάνουν οι άνθρωποι γι' αυτόν, εκείνος νοιώθει εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει. Επικεντρώνεται μόνο στο να εκθειάζει τον Θεό, στο να γίνεται μάρτυράς Του, βοηθά τους άλλους να αποκτήσουν κατανόηση του Θεού και να υπακούν παρουσία του Θεού. Αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής; «Θα φέρομαι στους αδελφούς και τις αδελφές με αγάπη. Θα είμαι συμπονετικός με τους άλλους, σε κάθε περίσταση. Δεν θα σκέφτομαι τον εαυτό μου, και θα παράσχω ευεργετήματα στους άλλους. Θα βοηθώ τους άλλους να προάγουν τη ζωή τους και θα εκπληρώνω τις δικές μου ευθύνες. Θα βοηθώ τους άλλους να κατανοήσουν και να αποκτήσουν την αλήθεια». Αυτό σημαίνει να αγαπάς τους άλλους όπως τον εαυτό σου! Σχετικά με τον Σατανά, μπορείτε να τον διακρίνετε, να έχετε αρχές, να τραβήξετε μια διαχωριστική γραμμή ως προς αυτόν και να αποκαλύψετε διεξοδικά τα κακά του, ώστε ο εκλεκτός λαός του Θεού να γλιτώσει από τη ζημία του. Τούτο σημαίνει να προστατεύεις τον εκλεκτό λαό του Θεού, πόσο δε μάλλον, να αγαπάς τους άλλους όπως τον εαυτό σου. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αγαπάτε ό,τι αγαπά ο Θεός και να μισείτε ό,τι μισεί ο Θεός. Ο Θεός μισεί τους αντίχριστους, τα κακά πνεύματα και τους φαύλους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι κι εμείς, επίσης, πρέπει να μισούμε τους αντίχριστους, τα κακά πνεύματα και τους φαύλους ανθρώπους. Πρέπει να στεκόμαστε στο πλευρό του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαζόμαστε μαζί τους. Ο Θεός αγαπά όσους Εκείνος θέλει να σώσει και να ευλογήσει. Για τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να τους μεταχειριζόμαστε με αγάπη, να τους βοηθούμε, να τους οδηγούμε, να προνοούμε για εκείνους και να τους υποστηρίζουμε. Τούτο δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής κάποιου; Επιπλέον, όταν έχετε διαπράξει κάποιες παραβάσεις ή λάθη, ή παραμελήσατε τις αρχές ενώ πράττατε κάτι, μπορείτε να αποδεχτείτε την επίκριση, τη μομφή, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα των αδελφιών· μπορείτε να τα χειριστείτε όλα αυτά σωστά και να τα λάβετε από τον Θεό, να μη διατηρήσετε κανένα μίσος και να αναζητήσετε την αλήθεια για να επιλύσετε τη δική σας διαφθορά. Τούτο δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής σας; Πράγματι. […]

Μπορεί η αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου για την οποία μιλάνε στον θρησκευτικό κόσμο να αντιπροσωπεύει αλλαγή στη διάθεση της ζωής; Όλοι λένε πως όχι. Γιατί; Ο κύριος λόγος είναι επειδή το άτομο αντιστέκεται ακόμη στον Θεό. Είναι ακριβώς σαν τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν πολύ ευσεβείς εξωτερικά. Συχνά προσεύχονταν, εξηγούσαν τις γραφές και ακολουθούσαν τις διατάξεις του νόμου πολύ καλά. Θα μπορούσε κανείς να πει πως εξωτερικά ήταν άμεμπτοι. Οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να επισημάνουν σ’ αυτούς κανένα σφάλμα. Ωστόσο, γιατί και πάλι ήταν ικανοί να αντισταθούν και να καταδικάσουν τον Χριστό; Τι δείχνει αυτό; Όσο καλοί κι αν φαίνεται να είναι οι άνθρωποι, αν δεν διαθέτουν την αλήθεια και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν τον Θεό, θα αντισταθούν και πάλι στον Θεό. Εξωτερικά, ήταν τόσο καλοί, μα γιατί αυτό δεν μετρά ως αλλαγή στη διάθεση της ζωής; Επειδή η διεφθαρμένη φύση τους δεν άλλαξε στο παραμικρό και ήταν ακόμη αλαζονικοί, επηρμένοι και κυρίως αυτάρεσκοι. Πίστευαν στη δική τους γνώση, στις δικές τους θεωρίες και πίστευαν πως κατανοούσαν τις γραφές με τον καλύτερο τρόπο. Πίστευαν πως κατανοούσαν τα πάντα και πως ήταν καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό αντιστέκονταν και καταδίκαζαν τον Κύριο Ιησού όταν κήρυττε και τελούσε το έργο Του. Για τον λόγο αυτό, όταν ο θρησκευτικός κόσμος ακούει πως ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει εκφράσει όλη την αλήθεια, Τον καταδικάζουν παρόλο που γνωρίζουν πως αυτή είναι η αλήθεια.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Προηγούμενο: 6. Διάκριση ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους επικεφαλής, καθώς και ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους ποιμένες

Επόμενο: 1. Γνωρίζοντας την πηγή της αντίθεσης των ανθρώπων στο νέο έργο του Θεού στην πίστη τους στον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο