7. Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών καλών πράξεων και των αλλαγών στη διάθεση

Σχετικά λόγια του Θεού:

Η μεταμόρφωση στη διάθεση αναφέρεται κυρίως στη μεταμόρφωση της φύσης ενός ανθρώπου. Τα συστατικά της φύσης κάποιου δεν μπορούν να διαφανούν από εξωτερικές συμπεριφορές· σχετίζονται άμεσα με την αξία και τη σημασία της ύπαρξής του. Τουτέστιν, αφορούν άμεσα τη στάση κάποιου για τη ζωή και τις αξίες του, τα πράγματα στα βάθη της ψυχής του, καθώς και την ουσία του. Αν κάποιος αδυνατεί να αποδεχθεί την αλήθεια, δεν θα υποστεί καμία μεταμόρφωση σε αυτές τις πτυχές. Μόνο με το να βιώσει κάποιος το έργο του Θεού, να εισέλθει πλήρως στην αλήθεια, να αλλάξει τις αξίες και τη στάση του για την ύπαρξη και τη ζωή, να εναρμονίσει τις απόψεις του με αυτές του Θεού, και να γίνει ικανός να υποταχθεί πλήρως και να αφιερωθεί στον Θεό, μπορεί να ειπωθεί πως έχει μεταμορφωθεί η διάθεση κάποιου. Μπορεί να φαίνεται πως καταβάλλεις κάποια προσπάθεια, μπορεί να αντέχεις εν όψει των κακουχιών, μπορεί να καταφέρνεις να εκτελείς διευθετήσεις του έργου εκ του άνωθεν ή μπορεί να είσαι ικανός να πηγαίνεις όπου σου ζητείται να πας, μα αυτές δεν είναι παρά μικρές αλλαγές συμπεριφοράς και δεν είναι αρκετές ώστε να λογίζονται ως μεταμόρφωση της διάθεσής σου. Μπορεί να είσαι σε θέση να διασχίσεις πολλά μονοπάτια, να υποφέρεις πολλές κακουχίες και να υπομείνεις τεράστια ταπείνωση· μπορεί να νιώθεις πολύ κοντά στον Θεό και μπορεί το Άγιο Πνεύμα να πραγματοποιεί κάποιο έργο πάνω σου. Ωστόσο, όταν ο Θεός σού ζητά να κάνεις κάτι που δεν ταιριάζει με τις αντιλήψεις σου, και πάλι ίσως να μην υποταχθείς· αντιθέτως, ίσως να αναζητήσεις δικαιολογίες, να επαναστατήσεις ενάντια στον Θεό και να αντισταθείς στον Θεό, να φτάσεις ακόμη και στο σημείο να ασκήσεις κριτική στον Θεό και να διαμαρτυρηθείς σ’ Αυτόν. Αυτό θα ήταν σοβαρό πρόβλημα! Θα έδειχνε ότι εξακολουθείς να έχεις μια φύση που εναντιώνεται στον Θεό, και ότι δεν έχεις υποστεί καμία απολύτως μεταμόρφωση.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Τι θα πρέπει να γνωρίζει κανείς για τη μεταμόρφωση της διάθεσής του

Αν ένα άτομο έχει πολλές καλές συμπεριφορές, αυτό δεν σημαίνει ότι κατέχει τις πραγματικότητες της αλήθειας. Μόνο κάνοντας πράξη την αλήθεια και ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές μπορείτε να κατέχετε τις πραγματικότητες της αλήθειας. Μόνο αν σέβεστε τον Θεό και αποφεύγετε το κακό μπορείτε να κατέχετε τις πραγματικότητες της αλήθειας. Μερικοί άνθρωποι έχουν ενθουσιασμό, μπορούν να διατυπώσουν δόγμα, να υπακούσουν στους κανόνες και να κάνουν πολλές καλές πράξεις, αλλά το μόνο που μπορεί να ειπωθεί γι’ αυτούς είναι ότι κατέχουν λίγη ανθρώπινη φύση. Εκείνοι που μπορούν να διατυπώνουν δόγμα και είναι καλοί στην τήρηση κανόνων δεν μπορούν απαραίτητα να κάνουν πράξη την αλήθεια. Παρόλο που αυτά που λένε είναι σωστά και δίνουν την εντύπωση πως είναι απαλλαγμένα από προβλήματα, δεν έχουν τίποτα να πουν σε θέματα που αφορούν την ουσία της αλήθειας. Επομένως, όσο δόγμα κι αν μπορεί να διατυπώσει κάποιος, αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί την αλήθεια, και όσο δόγμα κι αν κατανοεί, δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι θρησκευτικοί στοχαστές μπορούν να εξηγήσουν τη Βίβλο, αλλά στο τέλος, όλοι οδηγούνται σε πτώση, επειδή δεν αποδέχονται ολόκληρη την αλήθεια που έχει εκφράσει ο Θεός. Οι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους είναι διαφορετικοί· έχουν κατανοήσει την αλήθεια, μπορούν να κρίνουν όλα τα θέματα, γνωρίζουν πώς να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πώς να ενεργούν σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή της αλήθειας και πώς να ενεργούν ώστε να ικανοποιήσουν τον Θεό και αντιλαμβάνονται τη φύση της διαφθοράς που επιδεικνύουν. Όταν οι δικές τους ιδέες και αντιλήψεις αποκαλύπτονται, είναι σε θέση να κρίνουν και να απαρνηθούν τη σάρκα. Έτσι εκφράζεται μια αλλαγή στη διάθεση. Η κυριότερη εκδήλωση των ανθρώπων που έχουν υποστεί μια αλλαγή στη διάθεση είναι πως φτάνουν στο να κατανοούν ξεκάθαρα την αλήθεια, κι όταν υλοποιούν πράγματα, κάνουν πράξη την αλήθεια με σχετική ακρίβεια και δεν επιδεικνύουν διαφθορά τόσο συχνά. Γενικά, εκείνοι των οποίων η διάθεση έχει μεταμορφωθεί φαίνονται ιδιαίτερα λογικοί και οξυδερκείς και, λόγω του ότι κατανοούν την αλήθεια, δεν επιδεικνύουν τόση αυταρέσκεια ή αλαζονεία. Μπορούν να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται πολλή από τη διαφθορά που έχει αποκαλυφθεί σ’ αυτούς, κι έτσι δεν γίνονται αλαζονικοί. Είναι σε θέση να έχουν μετρημένη κατανόηση του ποια είναι η θέση του ανθρώπου, πώς να συμπεριφέρεται κάποιος λογικά, πώς να είναι ευσυνείδητος, τι να λέει και τι όχι, και τι να λέει και να κάνει ανάλογα με το άτομο στο οποίο απευθύνεται. Συνεπώς, οι άνθρωποι των οποίων οι διαθέσεις έχουν αλλάξει είναι σχετικά λογικοί και μόνο τέτοιοι άνθρωποι βιώνουν πραγματικά ανθρώπινη ομοιότητα. Επειδή κατανοούν την αλήθεια, είναι σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν τη θεμελιώδη αρχή της αλήθειας. Οι διαθέσεις τους είναι σχετικά σταθερές, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται και ανεξάρτητα από τις συνθήκες, κατανοούν πώς να κάνουν τα καθήκοντά τους όπως αρμόζει και πώς να συμπεριφέρονται προς ικανοποίηση του Θεού. Αυτοί των οποίων οι διαθέσεις έχουν πράγματι αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο· έχουν κερδίσει εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα και αποδίδουν πρακτικά αποτελέσματα. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν πολλές από τις πραγματικότητες της αλήθειας και αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις ηθικές πράξεις τους. Όσοι δεν έχουν αποκτήσει την αλήθεια δεν έχουν επιτύχει καμία απολύτως αλλαγή στη διάθεση ζωής. Πώς ακριβώς επιτυγχάνεται μια αλλαγή στη διάθεση; Τα ανθρώπινα όντα έχουν διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά, όλα αντιστέκονται στον Θεό και όλα έχουν τη φύση της αντίστασης στον Θεό. Ο Θεός σώζει τους ανθρώπους μετατρέποντας εκείνους που έχουν τη φύση της αντίστασης στον Θεό και που μπορούν να αντισταθούν στον Θεό σε εκείνους που μπορούν να υπακούν στον Θεό και να Τον σέβονται. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς κάποιος του οποίου η διάθεση έχει αλλάξει. Ανεξάρτητα από το πόσο διεφθαρμένος είναι ένας άνθρωπος ή πόσες διεφθαρμένες διαθέσεις έχει, εφόσον μπορεί να δεχτεί την αλήθεια, να δεχτεί την κρίση και την παίδευση του Θεού και να δεχτεί διάφορες δοκιμασίες και εξευγενισμούς, θα έχει μια αληθινή κατανόηση του Θεού και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να δει καθαρά τη δική του φύση και ουσία. Όταν γνωρίσει πραγματικά τον εαυτό του, θα είναι σε θέση να μισήσει τον εαυτό του και τον Σατανά, θα είναι πρόθυμος να απαρνηθεί τον Σατανά και να υπακούσει πλήρως στον Θεό. Μόλις ένα άτομο έχει αυτήν την αποφασιστικότητα, μπορεί να επιδιώξει την αλήθεια. Αν οι άνθρωποι έχουν αληθινή γνώση του Θεού, αν η σατανική τους διάθεση έχει εξαγνιστεί και τα λόγια του Θεού ριζώνουν μέσα τους και έχουν γίνει η ζωή τους και η βάση της ύπαρξής τους, αν ζουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και έχουν αλλάξει εντελώς και έχουν γίνει νέοι άνθρωποι, τότε αυτό μετράει ως αλλαγή στη διάθεση της ζωής τους. Μια αλλαγή στη διάθεση δεν σημαίνει πως έχει κανείς μια ώριμη και έμπειρη ανθρώπινη φύση ούτε σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μπορούν να επικοινωνήσουν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους —τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, οι μεταμορφώσεις στη διάθεση περιλαμβάνουν και τέτοιες εκφράσεις, αλλά το βασικότερο συστατικό είναι πως εσωτερικά, η ζωή τους έχει αλλάξει. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι τα λόγια του Θεού και η αλήθεια έχουν ριζώσει μέσα τους, κυριαρχούν μέσα τους και έχουν γίνει η ζωή τους. Οι απόψεις τους για τα πράγματα έχουν επίσης αλλάξει. Μπορούν να δουν ξεκάθαρα τι συμβαίνει στον κόσμο και με την ανθρωπότητα, πώς ο Σατανάς διαφθείρει το ανθρώπινο γένος, πώς ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας αντιστέκεται στον Θεό, καθώς και την ουσία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Μπορούν να μισήσουν τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα και τον Σατανά μέσα στην καρδιά τους και μπορούν να στραφούν ολοκληρωτικά προς τον Θεό και να Τον ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεση της ζωής τους έχει αλλάξει και ότι έχουν κερδηθεί από τον Θεό. Οι αλλαγές στη διάθεση ζωής είναι θεμελιώδεις αλλαγές, ενώ οι αλλαγές στη συμπεριφορά είναι επιφανειακές. Μόνο όσοι έχουν επιτύχει αλλαγές στη διάθεση ζωής είναι εκείνοι που έχουν αποκτήσει την αλήθεια, και μόνο αυτοί έχουν κερδηθεί από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 3: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Μέρος τρίτο

Στον κόσμο της θρησκείας, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους: Καθυποτάσσουν το σώμα τους και κουβαλούν τον σταυρό τους, και συνεχίζουν μάλιστα να υποφέρουν κι υπομένουν όταν βρίσκονται ακόμα και στο χείλος του θανάτου! Κάποιοι εξακολουθούν να νηστεύουν το πρωί του θανάτου τους. Σε όλη τη ζωή τους απαρνούνται το καλό φαγητό και τα ωραία ρούχα κι επικεντρώνονται μόνο στον πόνο. Είναι σε θέση να καθυποτάσσουν το σώμα τους και να απαρνούνται τη σάρκα τους. Το πνεύμα της ανοχής που δείχνουν απέναντι στον πόνο είναι αξιοθαύμαστο. Όμως, δεν έχουν αντιμετωπιστεί ούτε στο ελάχιστο ο τρόπος σκέψης, οι αντιλήψεις, η πνευματική στάση και, μάλιστα, η παλιά φύση τους. Στερούνται οποιασδήποτε αληθινής γνώσης για τον εαυτό τους. Η πνευματική εικόνα που έχουν για τον Θεό είναι η παραδοσιακή εικόνα ενός αόριστου Θεού. Η αποφασιστικότητά τους να υποφέρουν για τον Θεό προέρχεται από τον ζήλο και τον καλό χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης τους. Παρόλο που πιστεύουν στον Θεό, ούτε Τον κατανοούν ούτε γνωρίζουν το θέλημά Του. Μόνο εργάζονται και υποφέρουν στα τυφλά για τον Θεό. Δεν θεωρούν ότι έχει οποιαδήποτε αξία η διακριτική ικανότητα, δεν νοιάζονται καθόλου να βεβαιωθούν ότι η υπηρεσία που παρέχουν εκπληρώνει πραγματικά το θέλημα του Θεού, και ακόμα λιγότερο δεν γνωρίζουν πώς να επιτύχουν τη γνώση για τον Θεό. Ο Θεός που υπηρετούν δεν είναι ο Θεός στην έμφυτή Του εικόνα, αλλά ένας Θεός που έχουν φανταστεί, ένας Θεός τον οποίον έχουν μόνο ακούσει ή για τον οποίο έχουν μόνο διαβάσει θρύλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τη ζωηρή φαντασία και την ευλάβειά τους για να υποφέρουν για χάρη του Θεού και να αναλάβουν το έργο που θέλει να κάνει ο Θεός. Η υπηρεσία που παρέχουν είναι υπερβολικά ανακριβής, σε σημείο που ουσιαστικά κανείς τους δεν είναι πραγματικά σε θέση να υπηρετεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ανεξαρτήτως του πόσο πρόθυμα υποφέρουν, η αρχική τους προοπτική για την υπηρεσία που παρέχουν και η πνευματική τους εικόνα για τον Θεό παραμένουν αμετάβλητες, επειδή δεν έχουν υποβληθεί στην κρίση, την παίδευση, τον εξευγενισμό και την τελείωση του Θεού, κι ούτε τους έχει καθοδηγήσει κανείς μέσω της αλήθειας. Ακόμα κι αν πιστεύουν στον Ιησού τον Σωτήρα, κανένας τους δεν έχει δει ποτέ τον Σωτήρα. Τον γνωρίζουν μόνο μέσα από θρύλους και φήμες. Ως αποτέλεσμα αυτού, η υπηρεσία που παρέχουν δεν αξίζει περισσότερο από το να υπηρετούν στην τύχη, με τα μάτια κλειστά, σαν ένας τυφλός που υπηρετεί τον ίδιο του τον πατέρα. Τι μπορεί να επιτευχθεί, τελικά, από αυτού του είδους την υπηρεσία; Και ποιος θα την ενέκρινε; Από την αρχή μέχρι το τέλος, η υπηρεσία που παρέχουν παραμένει ίδια κι απαράλλαχτη· λαμβάνουν μόνο διδάγματα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο και βασίζουν την υπηρεσία τους μόνο στη φυσικότητά τους και στις δικές τους προτιμήσεις. Τι ανταμοιβή θα μπορούσε να αποφέρει αυτό; Ούτε καν ο Πέτρος, ο οποίος είδε τον Ιησού, δεν ήξερε πώς να υπηρετήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού· δεν κατάφερε να το μάθει αυτό παρά μόνο στο τέλος, στα βαθιά του γεράματα. Τι λέει αυτό για εκείνους τους τυφλούς που δεν έχουν βιώσει την παραμικρή αντιμετώπιση ή κλάδεμα και δεν έχουν κανέναν να τους καθοδηγεί; Η υπηρεσία πολλών από εσάς την οποία προσφέρετε σήμερα δεν μοιάζει μ’ εκείνη αυτών των τυφλών ανθρώπων; Όλοι όσοι δεν έχουν λάβει την κρίση, δεν έχουν δεχθεί κλάδεμα και αντιμετώπιση και δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν όλοι τους κατακτηθεί ημιτελώς; Σε τι χρησιμεύουν αυτού του είδους οι άνθρωποι; Αν ο τρόπος σκέψης, η γνώση σου για τη ζωή και η γνώση σου για τον Θεό δεν δείχνουν καμία καινούρια αλλαγή κι εσύ δεν έχεις κερδίσει πραγματικά τίποτα, τότε δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα αξιόλογο στην υπηρεσία σου! Χωρίς όραμα και χωρίς νέα γνώση για το έργο του Θεού, δεν θα κατακτηθείς. Ο τρόπος που ακολουθείς τον Θεό θα είναι, τότε, σαν εκείνων που υποφέρουν και νηστεύουν: μηδαμινής αξίας! Ακριβώς επειδή υπάρχει ελάχιστη μαρτυρία σ’ ό,τι κάνουν, λέω ότι η υπηρεσία τους είναι ανώφελη! Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και περνούν χρόνο στη φυλακή· είναι πάντοτε ανεκτικοί, στοργικοί, και κουβαλούν μάλιστα τον σταυρό, ο κόσμος τούς χλευάζει και τους απορρίπτει, βιώνουν κάθε ταλαιπωρία και, παρά το γεγονός ότι είναι υπάκουοι μέχρι τέλους, εξακολουθούν να μην έχουν κατακτηθεί και δεν μπορούν να δώσουν καμία μαρτυρία περί της κατάκτησής τους. Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, όμως μέσα τους δεν γνωρίζουν καθόλου τον Θεό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί καθόλου ο παλιός τρόπος σκέψης τους, οι παλιές αντιλήψεις, οι θρησκευτικές πρακτικές, η κατασκευασμένη από τον άνθρωπο γνώση και οι ανθρώπινες ιδέες τους. Δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό ίχνος νέας γνώσης μέσα τους. Ούτε η παραμικρή γνώση τους για τον Θεό δεν είναι αληθής ή ακριβής. Έχουν παρανοήσει το θέλημα του Θεού. Υπηρετεί αυτό τον Θεό; Όποια κι αν είναι η γνώση σου για τον Θεό στο παρελθόν, αν παραμένει η ίδια σήμερα και συνεχίζεις να βασίζεις τη γνώση σου για τον Θεό στις δικές σου αντιλήψεις και ιδέες, ασχέτως του τι κάνει ο Θεός, δηλαδή, αν δεν κατέχεις καμία νέα, αληθινή γνώση για τον Θεό και αν αδυνατείς να γνωρίσεις την αληθινή εικόνα και διάθεση του Θεού, αν η γνώση σου για τον Θεό εξακολουθεί να καθοδηγείται από έναν φεουδαρχικό, δεισιδαιμονικό τρόπο σκέψης και είναι ακόμα αποκύημα της ανθρώπινης φαντασίας και αντιλήψεων, τότε δεν έχεις κατακτηθεί. Όλα αυτά τα πολλά λόγια που σου λέω τώρα αποσκοπούν στο να σου επιτρέψω να γνωρίσεις, να χρησιμοποιήσεις αυτήν τη γνώση ως οδηγό σε μια νεότερη, ακριβή γνώση· αποσκοπούν, επίσης, να απαλείψουν τις παλιές αντιλήψεις και την παλιά γνώση που κουβαλάς μέσα σου, ώστε να μπορέσεις να αποκτήσεις νέα γνώση. Αν πραγματικά τρως και πίνεις τον λόγο Μου, τότε η γνώση σου θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. Εφόσον τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού με υπάκουη καρδιά, τότε η προοπτική σου θα αντιστραφεί. Εφόσον είσαι σε θέση να αποδεχτείς την επαναλαμβανόμενη παίδευση, η παλιά σου νοοτροπία σταδιακά θα αλλάξει. Εφόσον η παλιά σου νοοτροπία αντικατασταθεί πλήρως από μια νέα, η πρακτική σου θα αλλάξει κι αυτή αναλόγως. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία που παρέχεις θα κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς τον στόχο και θα γίνεται ολοένα πιο ικανή να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Αν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, τη γνώση σου σχετικά με την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις πολλές αντιλήψεις που έχεις για τον Θεό, τότε, η φυσικότητά σου σταδιακά θα μειωθεί. Αυτό και μόνο αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν ο Θεός κατακτά τους ανθρώπους, είναι η αλλαγή που επιτελείται μέσα στους ανθρώπους. Αν, κατά την πίστη σου στον Θεό, το μόνο που ξέρεις είναι να καθυποτάσσεις το σώμα σου, να υπομένεις και να υποφέρεις, και δεν ξέρεις το αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος, πόσο μάλλον για χάρη τίνος γίνεται, τότε, πώς μπορεί μια τέτοιου είδους πρακτική να οδηγήσει σε αλλαγή;

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)

Όταν αυτοί οι θρησκόληπτοι άνθρωποι συναθροίζονται, μπορεί να ρωτήσουν: «Αδελφή, πώς ήσουν αυτές τις ημέρες;» Εκείνη ίσως απαντήσει: «Νιώθω ότι οφείλω ένα χρέος στον Θεό και ότι δεν είμαι ικανή να ικανοποιήσω το θέλημά Του». Κάποιος άλλος μπορεί να πει: «Κι εγώ νιώθω υπόχρεος στον Θεό και πως δεν είμαι ικανός να Τον ικανοποιήσω». Και μόνο αυτές οι λίγες προτάσεις και τα λόγια εκφράζουν τα ελεεινά πράγματα που είναι βαθιά μέσα τους· τέτοια λόγια είναι υπερβολικά σιχαμερά και υπέρμετρα αποκρουστικά. Η φύση τέτοιων ανθρώπων έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό. Όσοι επικεντρώνονται στην πραγματικότητα, μεταφέρουν οτιδήποτε είναι στο μυαλό τους και ανοίγουν τις καρδιές τους για συναναστροφή. Δεν επιδίδονται στην παραμικρή λάθος εφαρμογή και δεν επιδεικνύουν ούτε ευγένειες ούτε κούφιες φιλοφρονήσεις. Είναι πάντοτε ευθείς και δεν τηρούν κοσμικούς κανόνες. Κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται σε εξωτερικές εκδηλώσεις, ακόμη και σε σημείο που στερούνται παντελώς σύνεσης. Όταν κάποιος τραγουδά, αυτοί ξεκινούν να χορεύουν, χωρίς καν να συνειδητοποιούν ότι το ρύζι στην κατσαρόλα τους έχει ήδη καεί. Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι θεοσεβούμενοι ή αξιοσέβαστοι και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επιπόλαιοι. Όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις έλλειψης της πραγματικότητας! Όταν μερικοί συναναστρέφονται σχετικά με τα ζητήματα της πνευματικής ζωής, παρόλο που δεν μιλούν για την οποιαδήποτε οφειλή τους στον Θεό, διατηρούν μια πραγματική αγάπη γι’ Αυτόν βαθιά μέσα τους. Το αίσθημα χρέους σου στον Θεό δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Είσαι υποχρεωμένος στον Θεό, όχι στην ανθρωπότητα. Ποια η χρησιμότητα να μιλάς γι’ αυτό συνεχώς στους άλλους; Πρέπει να είναι πιο σημαντική για σένα η είσοδος στην πραγματικότητα, όχι ο εξωτερικός ζήλος ή η επίδειξη.

Τι αντιπροσωπεύουν οι επιφανειακές καλές πράξεις των ανθρώπων; Αντιπροσωπεύουν τη σάρκα και, ακόμη και οι καλύτερες εξωτερικές πράξεις, δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωή· μπορούν να δείξουν μόνο τη δική σου ατομική διάθεση. Οι εξωτερικές πράξεις της ανθρωπότητας δεν μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του Θεού. Συνεχώς μιλάς για την υποχρέωσή σου στον Θεό, ωστόσο δεν μπορείς να παρέχεις τη ζωή στους άλλους ή να τους εμπνεύσεις ώστε να αγαπήσουν τον Θεό. Το πιστεύεις ότι αυτές σου οι πράξεις θα ικανοποιήσουν τον Θεό; Αισθάνεσαι πως οι πράξεις σου είναι εναρμονισμένες με το θέλημα του Θεού, και πως είναι εκ του πνεύματος, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλες παράλογες! Πιστεύεις πως εκείνο που σε ευχαριστεί και εκείνα που είσαι πρόθυμος να κάνεις είναι ακριβώς εκείνα με το οποία ευφραίνεται ο Θεός. Μπορεί τα δικά σου θέλω να αντανακλούν τον Θεό; Μπορεί ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου να αντανακλά τον Θεό; Εκείνο που σε ευχαριστεί είναι ακριβώς εκείνο που ο Θεός αποστρέφεται και οι συνήθειές σου είναι εκείνες που ο Θεός απεχθάνεται και απορρίπτει. Αν νιώθεις υποχρεωμένος, τότε πήγαινε και προσευχήσου μπροστά στον Θεό· δεν είναι ανάγκη να μιλάς γι’ αυτό στους άλλους. Αν δεν προσεύχεσαι μπροστά στον Θεό και, αντίθετα, τραβάς συνεχώς την προσοχή πάνω σου παρουσία άλλων, μπορεί αυτό να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού; Αν οι πράξεις σου υπάρχουν πάντοτε μόνο στην εμφάνιση, τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι άκρως ματαιόδοξος. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που εκτελούν μόνο επιφανειακές καλές πράξεις, και στερούνται της πραγματικότητας; Τέτοιοι άνθρωποι είναι απλώς υποκριτές Φαρισαίοι και θρησκόληπτα πρόσωπα! Αν εσείς δεν απαλλαχθείτε από τις εξωτερικές πράξεις σας και δεν είστε σε θέση να αλλάξετε, τότε τα στοιχεία της υποκρισίας μέσα σας θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Όσο πιο πολλά τα στοιχεία της υποκρισίας σας, τόσο περισσότερη αντίσταση υπάρχει προς τον Θεό. Στο τέλος, τέτοιου είδους άνθρωποι σίγουρα θα αποκλειστούν!

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Στην πίστη του, πρέπει κανείς να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα — το να επιδίδεται σε θρησκευτικά τελετουργικά δεν είναι πίστη

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Στον θρησκευτικό κόσμο, υπάρχουν πολλοί ευσεβείς άνθρωποι που λένε: «Αλλάξαμε, χάρη στην πίστη μας στον Κύριο Ιησού. Είμαστε ικανοί να δαπανήσουμε για τον Κύριο, να επιτελέσουμε έργο για τον Κύριο, να υπομείνουμε φυλάκιση για τον Κύριο και να μην αρνηθούμε το όνομά Του. Είμαστε ικανοί να πράξουμε πολλά ενάρετα πράγματα, να δίνουμε σε φιλανθρωπίες, να κάνουμε δωρεές και να βοηθούμε τους φτωχούς. Πρόκειται για μεγάλες αλλαγές! Άρα είμαστε κατάλληλοι για να μεταφερθούμε στη βασιλεία των ουρανών». Ποια είναι γνώμη σας για τα λόγια αυτά; Έχετε κάποια ευθυκρισία σχετικά με αυτά τα λόγια; Τι σημαίνει να καθαίρεται κανείς; Πιστεύετε ότι, αν η συμπεριφορά σας έχει αλλάξει και κάνετε καλές πράξεις, τότε έχετε καθαρθεί; Κάποιος λέει: «Έχω παραμερίσει τα πάντα. Παραμέρισα τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και τις επιθυμίες της σάρκας προκειμένου να δαπανήσω για τον Θεό. Αυτό ισοδυναμεί με καθαρμό;» Ακόμα κι αν τα έχετε κάνει όλα αυτά, τούτο δεν αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι έχετε καθαρθεί. Ποιο είναι, λοιπόν, το σημείο-κλειδί; Από ποια άποψη μπορείτε να επιτύχετε καθαρμό, που να θεωρείται πραγματικός; Από την άποψη του καθαρμού της σατανικής διάθεσης που αντιστέκεται στον Θεό. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις της σατανικής διάθεσης που αντιστέκεται στον Θεό; Οι πλέον προφανείς εκδηλώσεις είναι η αλαζονεία, η έπαρση, η αυταρέσκεια και η υπεροψία κάποιου, καθώς και η ατιμία, η δολιότητα, τα ψέματα, η εξαπάτηση και η υποκρισία του. Όταν αυτές οι σατανικές διαθέσεις παύουν να αποτελούν μέρος κάποιου, τότε το άτομο αυτό έχει αληθινά καθαρθεί. Έχει λεχθεί ότι υπάρχουν 12 εκδηλώσεις-κλειδιά στη σατανική διάθεση του ανθρώπου, όπως το να θεωρεί κανείς ότι είναι ο πλέον έντιμος· το να αφήνω όσους συμμορφώνονται μ’ εμένα να ευημερούν και όσους μου αντιστέκονται να χαθούν· το να πιστεύεις ότι μόνο ο Θεός είναι ανώτερος από σένα, χωρίς να υποτάσσεσαι σε κανέναν άλλον, χωρίς να σέβεσαι τους άλλους· το να δημιουργείς ένα ανεξάρτητο βασίλειο μόλις αποκτάς εξουσία· το να θέλεις να είσαι ο μοναδικός χειριστής της εξουσίας και ο κύριος των πάντων και να αποφασίζεις ολομόναχος. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν σατανικές διαθέσεις. Αυτές οι σατανικές διαθέσεις πρέπει να καθαρθούν προτού κάποιος βιώσει αλλαγή στη διάθεση της ζωής του. Η αλλαγή στη διάθεση της ζωής κάποιου αποτελεί αναγέννηση, επειδή έχει αλλάξει η ουσία του. Πριν, όταν του είχε δοθεί εξουσία, ήταν ικανός να δημιουργήσει το δικό του, ανεξάρτητο βασίλειο. Τώρα, όταν του δίνεται εξουσία, υπηρετεί τον Θεό, γίνεται μάρτυρας του Θεού και υπηρέτης του εκλεκτού λαού Του. Δεν πρόκειται για αληθινή αλλαγή; Πριν, σε κάθε περίσταση επεδείκνυε εαυτόν και ήθελε οι άλλοι άνθρωποι να τον υπολήπτονται και να τον λατρεύουν. Τώρα, γίνεται παντού μάρτυρας του Θεού και δεν επιδεικνύει εαυτόν. Ανεξάρτητα από το πώς του φέρονται οι άνθρωποι, εκείνος νοιώθει εντάξει. Ανεξάρτητα από το τι σχόλια κάνουν οι άνθρωποι γι' αυτόν, εκείνος νοιώθει εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει. Επικεντρώνεται μόνο στο να εκθειάζει τον Θεό, στο να γίνεται μάρτυράς Του, βοηθά τους άλλους να αποκτήσουν κατανόηση του Θεού και να υπακούν παρουσία του Θεού. Αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής; «Θα φέρομαι στους αδελφούς και τις αδελφές με αγάπη. Θα είμαι συμπονετικός με τους άλλους, σε κάθε περίσταση. Δεν θα σκέφτομαι τον εαυτό μου, και θα παράσχω ευεργετήματα στους άλλους. Θα βοηθώ τους άλλους να προάγουν τη ζωή τους και θα εκπληρώνω τις δικές μου ευθύνες. Θα βοηθώ τους άλλους να κατανοήσουν και να αποκτήσουν την αλήθεια». Αυτό σημαίνει να αγαπάς τους άλλους όπως τον εαυτό σου! Σχετικά με τον Σατανά, μπορείτε να τον διακρίνετε, να έχετε αρχές, να τραβήξετε μια διαχωριστική γραμμή ως προς αυτόν και να αποκαλύψετε διεξοδικά τα κακά του, ώστε ο εκλεκτός λαός του Θεού να γλιτώσει από τη ζημία του. Τούτο σημαίνει να προστατεύεις τον εκλεκτό λαό του Θεού, πόσο δε μάλλον, να αγαπάς τους άλλους όπως τον εαυτό σου. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αγαπάτε ό,τι αγαπά ο Θεός και να μισείτε ό,τι μισεί ο Θεός. Ο Θεός μισεί τους αντίχριστους, τα κακά πνεύματα και τους φαύλους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι κι εμείς, επίσης, πρέπει να μισούμε τους αντίχριστους, τα κακά πνεύματα και τους φαύλους ανθρώπους. Πρέπει να στεκόμαστε στο πλευρό του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαζόμαστε μαζί τους. Ο Θεός αγαπά όσους Εκείνος θέλει να σώσει και να ευλογήσει. Για τους ανθρώπους αυτούς, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να τους μεταχειριζόμαστε με αγάπη, να τους βοηθούμε, να τους οδηγούμε, να προνοούμε για εκείνους και να τους υποστηρίζουμε. Τούτο δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής κάποιου; Επιπλέον, όταν έχετε διαπράξει κάποιες παραβάσεις ή λάθη, ή παραμελήσατε τις αρχές ενώ πράττατε κάτι, μπορείτε να αποδεχτείτε την επίκριση, τη μομφή, την αντιμετώπιση και το κλάδεμα των αδελφιών· μπορείτε να τα χειριστείτε όλα αυτά σωστά και να τα λάβετε από τον Θεό, να μη διατηρήσετε κανένα μίσος και να αναζητήσετε την αλήθεια για να επιλύσετε τη δική σας διαφθορά. Τούτο δεν αποτελεί αλλαγή στη διάθεση της ζωής σας; Πράγματι. […]

Μπορεί η αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου για την οποία μιλάνε στον θρησκευτικό κόσμο να αντιπροσωπεύει αλλαγή στη διάθεση της ζωής; Όλοι λένε πως όχι. Γιατί; Ο κύριος λόγος είναι επειδή το άτομο αντιστέκεται ακόμη στον Θεό. Είναι ακριβώς σαν τους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν πολύ ευσεβείς εξωτερικά. Συχνά προσεύχονταν, εξηγούσαν τις γραφές και ακολουθούσαν τις διατάξεις του νόμου πολύ καλά. Θα μπορούσε κανείς να πει πως εξωτερικά ήταν άμεμπτοι. Οι άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να επισημάνουν σ’ αυτούς κανένα σφάλμα. Ωστόσο, γιατί και πάλι ήταν ικανοί να αντισταθούν και να καταδικάσουν τον Χριστό; Τι δείχνει αυτό; Όσο καλοί κι αν φαίνεται να είναι οι άνθρωποι, αν δεν διαθέτουν την αλήθεια και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν τον Θεό, θα αντισταθούν και πάλι στον Θεό. Εξωτερικά, ήταν τόσο καλοί, μα γιατί αυτό δεν μετρά ως αλλαγή στη διάθεση της ζωής; Επειδή η διεφθαρμένη φύση τους δεν άλλαξε στο παραμικρό και ήταν ακόμη αλαζονικοί, επηρμένοι και κυρίως αυτάρεσκοι. Πίστευαν στη δική τους γνώση, στις δικές τους θεωρίες και πίστευαν πως κατανοούσαν τις γραφές με τον καλύτερο τρόπο. Πίστευαν πως κατανοούσαν τα πάντα και πως ήταν καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Γι’ αυτό αντιστέκονταν και καταδίκαζαν τον Κύριο Ιησού όταν κήρυττε και τελούσε το έργο Του. Για τον λόγο αυτό, όταν ο θρησκευτικός κόσμος ακούει πως ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει εκφράσει όλη την αλήθεια, Τον καταδικάζουν παρόλο που γνωρίζουν πως αυτή είναι η αλήθεια.

Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή

Προηγούμενο: 6. Διάκριση ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους επικεφαλής, καθώς και ανάμεσα σε αληθινούς και ψεύτικους ποιμένες

Επόμενο: 1. Πρέπει να γνωρίζετε την πηγή της αντίθεσης των ανθρώπων στο νέο έργο του Θεού στην πίστη τους στον Θεό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο