2. Διάκριση ανάμεσα στο έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο των κακών πνευμάτων

Σχετικά λόγια του Θεού:

Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει μη ρεαλιστικό έργο, δεν θέτει υπερβολικές απαιτήσεις στον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που υπερβαίνει τη σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κανονικής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης, και το έργο Του επιτελείται σύμφωνα με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κανονικοί και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική. Οι άνθρωποι αποκομίζουν αυξανόμενη γνώση της διεφθαρμένης σατανικής διάθεσής τους, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και αποκτούν, επίσης, μια ολοένα μεγαλύτερη λαχτάρα για την αλήθεια. Με άλλα λόγια, η ζωή του ανθρώπου αναπτύσσεται συνεχώς και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο ικανή να αλλάξει —όλα αυτά αποτελούν το νόημα πίσω από το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Αν μια οδός δεν είναι ικανή να αποκαλύψει εκείνα τα πράγματα που συνιστούν την ουσία του ανθρώπου, δεν είναι ικανή να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου και, επιπλέον, δεν είναι ικανή να φέρει τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού ή να τους προσφέρει μια πραγματική κατανόηση του Θεού, και κάνει, μάλιστα, την ανθρώπινη φύση τους να γίνεται όλο και πιο ποταπή και τη σύνεσή τους όλο και λιγότερο κανονική, τότε αυτή η οδός δεν πρέπει να είναι η αληθινή οδός και μπορεί να είναι έργο ενός κακού πνεύματος ή η παλιά οδός. Εν ολίγοις, δεν μπορεί να είναι το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ικανοποιήσουν

Πρέπει να καταλάβεις ποια πράγματα προέρχονται από τον Θεό και ποια από τον Σατανά. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Θεό σού χαρίζουν οράματα με ακόμα μεγαλύτερη διαύγεια και σε φέρνουν ολοένα πιο κοντά στον Θεό· μοιράζεσαι ειλικρινή αγάπη με τους αδελφούς και τις αδελφές σου, έχεις την ικανότητα να δείχνεις ενδιαφέρον για το φορτίο του Θεού, και η καρδιά σου είναι μονίμως γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Έχεις έναν δρόμο μπροστά σου να διαβείς. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Σατανά κάνουν τα οράματα να εξαφανίζονται μαζί σου και σε κάνουν να χάσεις όλα όσα είχες πρωτύτερα· αποξενώνεσαι από τον Θεό, δεν αγαπάς καθόλου τους αδελφούς και τις αδελφές σου και η καρδιά σου είναι γεμάτη μίσος. Οδηγείσαι στην απόγνωση, δεν επιθυμείς να διάγεις πλέον την εκκλησιαστική ζωή και έχει χαθεί πια η αγάπη για τον Θεό μέσα από την καρδιά σου. Αυτό είναι έργο του Σατανά, καθώς και η συνέπεια του έργου των μοχθηρών πνευμάτων.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 22

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικής διαφώτισης. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά· δεν είναι παθητικοί ούτε έχουν εξαναγκαστεί, μα ενεργούν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και πρόθυμοι, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και ταπεινώνουν ευχαρίστως τον εαυτό τους. Παρόλο που μέσα τους πονούν και είναι ευάλωτοι, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν· υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν και δεν έχουν κηλιδωθεί από την ανθρώπινη θέληση, δεν έχουν κηλιδωθεί από το σκεπτικό του ανθρώπου και σίγουρα δεν έχουν κηλιδωθεί από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα ανθρώπινα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τους αδελφούς και τις αδελφές τους· αντλούν ευχαρίστηση από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και αποστρέφονται τα πράγματα που αποστρέφεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, η κατάστασή τους γίνεται όλο και καλύτερη και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να προκαλέσουν διατάραξη και δεν υπάρχει καθόλου κακία μέσα τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων. Μεριμνά για εκείνους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει θετικά σύμφωνα με αυτά που τους λείπουν και σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να διαφωτίσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή· μόνο αν εκείνοι βιώσουν τα λόγια του Θεού στην πραγματική ζωή τους είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, έχουν πίστη· όταν προσεύχονται, έχουν έμπνευση· όταν αντιμετωπίζουν κάτι, δεν είναι παθητικοί· και, καθώς συμβαίνουν πράγματα, είναι σε θέση να βλέπουν στα πράγματα αυτά τα διδάγματα τα οποία ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν. Δεν είναι παθητικοί ούτε αδύναμοι και, παρόλο που έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούν σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού.

Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί να είσαι ανόητος και μπορεί να μην έχεις ικανότητα διάκρισης, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει παρά να εργαστεί και θα υπάρξει πίστη μέσα σου και πάντα θα αισθάνεσαι ότι δεν δύναται να αγαπήσεις αρκετά τον Θεό. Θα είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, όσο μεγάλες κι αν είναι οι δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά σου. Θα σου συμβούν πράγματα και δεν θα γνωρίζεις με σιγουριά εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά θα είσαι σε θέση να περιμένεις και δεν θα είσαι ούτε παθητικός ούτε αμελής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πραγματικές δυσκολίες: Μερικές φορές θα κλάψεις και μερικές φορές θα υπάρχουν πράγματα που αδυνατείς να ξεπεράσεις, αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια φάση του συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που δεν ξεπέρασες εκείνες τις δυσκολίες και παρόλο που ήσουν τότε αδύναμος και γεμάτος παράπονα, στη συνέχεια ήσουν και πάλι σε θέση να αγαπήσεις τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά σου δεν μπορεί να σε εμποδίσει να έχεις κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και πώς σου επιτίθενται οι άλλοι, εσύ είσαι ακόμα σε θέση να αγαπάς τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, πάντα νιώθεις ότι στο παρελθόν ήσουν ιδιαίτερα υπόχρεος στον Θεό, και αποφασίζεις να ικανοποιείς τον Θεό και να αποκηρύττεις τη σάρκα όποτε συναντάς πάλι τέτοια πράγματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σου. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Ποιο είναι το έργο που προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον Σατανά, τα οράματα μέσα στους ανθρώπους είναι ασαφή· οι άνθρωποι δεν έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα κατηγορίες μέσα τους, κι αυτές οι κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν συνεχείς παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την ανάπτυξη της ζωής τους και εμποδίζοντάς τους να έρχονται ενώπιον του Θεού όντας στην κανονική κατάσταση. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρξει το έργο του Σατανά μέσα στους ανθρώπους, η καρδιά τους δεν μπορεί να είναι γαλήνια ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν —όταν βλέπουν ανθρώπους να συναθροίζονται, θέλουν να το βάλουν στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της εισόδου στη ζωή· μες στην καρδιά τους, δεν μπορούν ποτέ να πλησιάσουν τον Θεό, και συμβαίνουν συνεχώς πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους δεσμεύουν. Η καρδιά τους δεν μπορεί να βρει γαλήνη, δεν τους μένει δύναμη να αγαπήσουν τον Θεό και το πνεύμα τους βουλιάζει. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά είναι οι εξής: το να είσαι ανήμπορος να εμμείνεις στη θέση σου και να παραμείνεις σταθερός στη μαρτυρία σου, γεγονός που σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει σφάλει ενώπιον του Θεού και δεν έχει καθόλου πίστη προς τον Θεό. Όταν παρεμβαίνει ο Σατανάς, χάνεις την αγάπη και την αφοσίωση που έχεις μέσα σου προς τον Θεό, σου αφαιρείται η κανονική σχέση με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ούτε τη βελτίωση του εαυτού σου· οπισθοδρομείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι μίσος για την αμαρτία· επιπλέον, η παρεμβολή του Σατανά σε κάνει ακόλαστο· εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού από μέσα σου και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, και σε οδηγεί να αμφισβητείς τον Θεό· υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά

Ο Θεός εργάζεται με πράο, ήπιο, στοργικό και τρυφερό τρόπο —με τρόπο που είναι εξαιρετικά υπολογισμένος και σωστός. Ο τρόπος Του δεν σου προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως: «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω τούτο» ή «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω εκείνο». Ο Θεός ποτέ δεν σου δίνει τέτοιου είδους πνευματική και συναισθηματική ένταση, που καθιστά τα πράγματα αφόρητα. Έτσι δεν είναι; Ακόμα και τη στιγμή που δέχεσαι τα λόγια κρίσης και παίδευσης του Θεού, πώς νιώθεις τότε; Όταν διαισθάνεσαι την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, πώς νιώθεις τότε; Νιώθεις ότι ο Θεός είναι θείος και απαραβίαστος; Μήπως, αυτές τις στιγμές, νιώθεις απόσταξη μεταξύ του εαυτού σου και του Θεού; Αισθάνεσαι φόβο για τον Θεό; Όχι, αντίθετα, νιώθεις μια ευσέβεια προς τον Θεό. Δεν είναι λόγω του έργου του Θεού που οι άνθρωποι αισθάνονται όλα αυτά; […]

[…] Ο Θεός εργάζεται επί του ανθρώπου και εκτιμά πολύ τον άνθρωπο, τόσο στη συμπεριφορά Του όσο και στην καρδιά Του. Ο Σατανάς, από την άλλη πλευρά, δεν εκτιμά καθόλου τον άνθρωπο και περνάει όλον τον χρόνο του σκεπτόμενος πώς να βλάψει τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι; Όταν σκέφτεται να βλάψει τον άνθρωπο, η κατάσταση του νου του χαρακτηρίζεται από βιασύνη; (Ναι.) Έτσι, αναφορικά με το έργο του Σατανά πάνω στον άνθρωπο, έχω δύο φράσεις που μπορούν να περιγράψουν εκτενώς το κακό και τη μοχθηρία του Σατανά, που πραγματικά μπορούν να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε πόσο μισητός είναι ο Σατανάς: Στην προσέγγισή του προς τους ανθρώπους, ο Σατανάς θέλει πάντοτε να καταλαμβάνει με τη βία και να κατέχει τον άνθρωπο, τον καθέναν τους, μέχρι το σημείο που θα κερδίσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του ανθρώπου και θα τον βλάψει σοβαρά, προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό και να εκπληρώσει την ξέφρενη φιλοδοξία του. Τι σημαίνει «καταλαμβάνει με τη βία»; Είναι κάτι που συμβαίνει με τη συγκατάθεσή σου ή χωρίς τη συγκατάθεσή σου; Συμβαίνει εν γνώσει ή εν αγνοία σου; Η απάντηση είναι ότι συμβαίνει απολύτως εν αγνοία σου! Συμβαίνει σε καταστάσεις όπου είσαι μέσα στην άγνοια, ίσως χωρίς να έχει πει ή χωρίς να έχει κάνει τίποτα σ’ εσένα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς κανένα πλαίσιο —να ο Σατανάς, έρχεται γύρω σου, περικυκλώνοντάς σε. Ψάχνει ευκαιρία να εκμεταλλευτεί και τότε σε καταλαμβάνει με τη βία, σε κατέχει, επιτυγχάνοντας τον στόχο του, ο οποίος είναι να κερδίσει τον απόλυτο έλεγχο πάνω σου και να σου προκαλέσει βλάβη. Τούτη είναι η πλέον τυπική πρόθεση και συμπεριφορά του Σατανά στον αγώνα του να αποσπάσει βίαια την ανθρωπότητα από τον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 2: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ΄

Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα τους την κάθε στιγμή. Αυτό είναι αδύνατον. Αν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μαζί τους, αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Αν έλεγαν ότι το σκεπτικό και η σύνεσή τους είναι συνεχώς κανονικά, κι αυτό θα ήταν ρεαλιστικό και θα έδειχνε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους. Αν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται συνεχώς μέσα τους, ότι ο Θεός τούς διαφωτίζει και το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει κάθε στιγμή και ότι αποκτούν νέες γνώσεις συνεχώς, τότε αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση φυσιολογικό! Είναι ολότελα υπερφυσικό! Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, αυτοί οι άνθρωποι είναι κακά πνεύματα! Ακόμη κι όταν ενσαρκώνεται το Πνεύμα του Θεού, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τραφεί και να αναπαυθεί —για να μη μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Εκείνοι που έχουν κυριευτεί από κακά πνεύματα φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από την αδυναμία της σάρκας. Είναι σε θέση να απαρνηθούν και να εγκαταλείψουν τα πάντα, είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα, είναι ικανοί να υπομείνουν μαρτύριο και δεν αισθάνονται την παραμικρή κόπωση, θαρρείς κι έχουν υπερβεί τη σάρκα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά υπερφυσικό; Το έργο των κακών πνευμάτων είναι υπερφυσικό —κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να επιτύχει τέτοια πράγματα! Όσοι έχουν έλλειψη διάκρισης νιώθουν φθόνο όταν βλέπουν τέτοιους ανθρώπους: Λένε ότι διαθέτουν μεγάλο σθένος στην πίστη τους στον Θεό, ότι έχουν μεγάλη πίστη και ότι δεν δείχνουν ποτέ το παραμικρό σημάδι αδυναμίας! Στην πραγματικότητα, όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις του έργου ενός κακού πνεύματος. Διότι οι κανονικοί άνθρωποι έχουν, αναπόφευκτα, ανθρώπινες αδυναμίες· αυτή είναι η κανονική κατάσταση όσων έχουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Άσκηση (4)

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Το κυρίως έργο του Αγίου Πνεύματος είναι η διαφώτιση και η φώτιση, το να επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τα λόγια του Θεού και να εισέλθει σε αυτά· να καθοδηγεί, δηλαδή, τους ανθρώπους στην κατανόηση της αλήθειας και στην είσοδο σε αυτήν, διαφωτίζοντας και φωτίζοντας τους ανθρώπους εν μέσω δοκιμασιών και περιβαλλόντων κάθε είδους, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού. Βέβαια, μέσα από διάφορους ανθρώπους, πράγματα και αντικείμενα, το Άγιο Πνεύμα εκθέτει επίσης τους ανθρώπους, τους κλαδεύει, τους πειθαρχεί και τους τιμωρεί, όλα με τον στόχο να τους φέρει στη σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα κυβερνά πάνω στα πάντα, διευθετώντας κάθε είδους καταστάσεις για να αλλάξει τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στην τελείωση. Στο έργο της σωτηρίας του Θεού, αν και το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύπλευρο, σχετίζεται, ανεξαιρέτως, με τη σωτηρία. Αν και το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κρυφό και, επιφανειακά, δεν μοιάζει καθόλου υπερκόσμιο, όσοι έχουν εμπειρία, έχουν ξεκάθαρη κατανόηση μέσα στις καρδιές τους. Αντίθετα, το έργο των κακών πνευμάτων είναι απίθανα υπερφυσικό, είναι ορατό, μπορεί να γίνει αισθητό και είναι πολύ αφύσικο. Μέσα από τις πράξεις των κακών πνευμάτων, μπορεί να διαφανεί ότι στα κακά πνεύματα αρέσει ιδιαιτέρως να αποκαλύπτονται, ότι είναι απίστευτα μοχθηρά, χωρίς το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια τα κακά πνεύματα εργάζονται πάνω σε κάποιον, η διεφθαρμένη του διάθεση δεν αλλάζει στο παραμικρό. Αντίθετα, καθίσταται όλο και λιγότερο κανονικός, χάνοντας ακόμη και την κανονική ανθρώπινη λογική. Τούτο είναι το αποτέλεσμα του έργου των κακών πνευμάτων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Σατανάς και τα κάθε είδους κακά πνεύματα διαφθείρουν, δεσμεύουν και εξαπατούν τους ανθρώπους. Στο τέλος, οι άνθρωποι γίνονται φαντάσματα, και όσοι εξαπατήθηκαν από τα κακά πνεύματα, καταπίπτουν υπέρ του Σατανά και καταβροχθίζονται. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αφορά ολόκληρο στη σωτηρία της ανθρωπότητας, και όσο περισσότερο έργο του Αγίου Πνεύματος κατέχει κάποιος, τόσο περισσότερο είναι ικανός να κατανοεί την αλήθεια· η ανθρώπινη φύση του γίνεται όλο και πιο κανονική, και εκείνος καθίσταται όλο και πιο ανθρώπινος. Στο τέλος, θα κερδίσει τη σωτηρία του Θεού, καθιστάμενος κάτοχος της αλήθειας και της πλήρους ανθρώπινης φύσης. Οι κύριες διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και των κακών πνευμάτων είναι οι εξής: Τα κακά πνεύματα μπορούν μόνο να διαφθείρουν και να δεσμεύουν τους ανθρώπους, μετατρέποντάς τους, τελικά, σε φαντάσματα· το έργο του Αγίου Πνεύματος εξαγνίζει τους διεφθαρμένους μέσα από τη σωτηρία, δίνοντάς τους την αλήθεια και την πλήρη ανθρώπινη φύση. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μπορεί να «βγάλει» γνήσια αγίους ανθρώπους μέσα από εκείνους που έχει διαφθείρει ο Σατανάς και που συγκαταλέγονται μεταξύ των ακάθαρτων πνευμάτων, και θα μπορούσε απλά να πει κανείς ότι παίρνει εκείνους που έχουν διαφθαρεί σε δαίμονες από τον Σατανά και τους μετατρέπει ξανά σε ανθρώπους. Τούτη είναι η διαφορά μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και εκείνου των κακών πνευμάτων.

Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Κάποιες σαφείς διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών έργου των κακών πνευμάτων και του έργου του Αγίου Πνεύματος, και στο πώς εκδηλώνονται συγκεκριμένα. Το Άγιο Πνεύμα επιλέγει ανθρώπους που επιδιώκουν την αλήθεια, οι οποίοι έχουν συνείδηση, σύνεση, και ακεραιότητα. Αυτά είναι τα είδη των ανθρώπων στα οποία εργάζεται. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν ανθρώπους που είναι πονηροί και παράλογοι, που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, και που είναι χωρίς συνείδηση ή σύνεση. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι μέσα στους οποίους εργάζονται τα κακά πνεύματα. Τι βλέπουμε όταν συγκρίνουμε αυτούς που επιλέχτηκαν για το έργο του Αγίου Πνεύματος, με εκείνους που έχουν επιλεγεί για το έργο των κακών πνευμάτων; Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, ότι εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό επιδιώκουν την αλήθεια και διέπονται από συνείδηση και σύνεση, ότι έχουν ακεραιότητα και ότι αγαπούν αυτό που είναι δίκαιο. Εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τα κακά πνεύματα είναι πονηροί, είναι εγωιστές και ποταποί, δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, είναι χωρίς συνείδηση και σύνεση και δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν μόνο τα αρνητικά πράγματα και εκείνους που δεν είναι αληθινοί άνθρωποι, από το οποίο διαπιστώνουμε ότι τα κακά πνεύματα αγαπούν την κακία και το σκοτάδι, φεύγουν τρέχοντας από εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια και ταχύτατα καταλαμβάνουν εκείνους που είναι διεστραμμένοι και πανούργοι, οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με την αδικία και εύκολα σαγηνεύονται. Εκείνοι στους οποίους επιλέγουν να εργαστούν τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να σωθούν και εξαλείφονται από τον Θεό. Πότε και με ποιο υπόβαθρο λειτουργούν τα κακά πνεύματα; Δουλεύουν όταν οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και έχουν επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Το έργο των κακών πνευμάτων σαγηνεύει τους ανθρώπους, και το κάνει εκμεταλλευόμενο την ώρα που αμαρτάνουν. Όταν οι άνθρωποι είναι πιο αδύναμοι, ειδικά όταν έχουν μεγάλο πόνο στην καρδιά τους, όταν αισθάνονται σαστισμένοι και μπερδεμένοι, το κακό πνεύμα εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να γλιστρήσει μέσα τους για να τους σαγηνεύσει και να τους διαφθείρει, για να σπείρει διαφωνία ανάμεσα σε αυτούς και τον Θεό. Το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει την ώρα του. Όταν οι άνθρωποι επικαλούνται τον Θεό, όταν οι καρδιές τους στρέφονται προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τον Θεό, όταν μετανοούν μπροστά στον Θεό, και όταν αναζητούν την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα αρχίζει να εργάζεται μέσα τους. Δείτε πώς κάθε πτυχή του έργου του Αγίου Πνεύματος υπάρχει για να σώσει τον άνθρωπο, πώς αναζητά ευκαιρίες για να σώσει τον άνθρωπο, ενώ τα κακά πνεύματα ψάχνουν ευκαιρίες για να διαφθείρουν και να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Τα κακά πνεύματα είναι ποταπά και κακά, είναι ύπουλα και απειλητικά, ό,τι κάνουν, σκοπό έχει να διαφθείρει τον άνθρωπο και να βλάψει τον άνθρωπο και να τον καταβροχθίσει. Όταν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, όταν κάνουν επείγουσες επικλήσεις προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τη σωτηρία του Θεού και όταν επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σε αυτούς και εκτελεί το έργο της σωτηρίας. Ο Θεός είναι αγάπη και τα κακά πνεύματα είναι μίσος-αυτό είναι σαφές σε σας, σωστά; Όλα όσα κάνουν τα κακά πνεύματα σκοπεύουν στο να καταβροχθίσουν και να διαφθείρουν τον άνθρωπο, και όλα όσα κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι για την αγάπη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι να εξαγνίσουν τους ανθρώπους, να τους σώσουν από τη διαφθορά τους, να τους επιτρέψουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να γνωρίσουν τον Σατανά, να μπορέσουν να επαναστατήσουν εναντίον του Σατανά, να μπορέσουν να επιδιώξουν την αλήθεια και εν τέλει να βιώσουν την ομοιότητα του ανθρώπου. Τα κακά πνεύματα διαφθείρουν, βεβηλώνουν και δεσμεύουν τους ανθρώπους, τους βυθίζουν όλο και περισσότερο στην αμαρτία και φέρνουν όλο και μεγαλύτερο πόνο στη ζωή τους και έτσι όταν τα κακά πνεύματα δουλεύουν ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι τελειωμένοι· τελικά, καταβροχθίζονται από τον Σατανά, το οποίο είναι το αποτέλεσμα του έργου των κακών πνευμάτων. Το αποτέλεσμα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι τελικά να σώζει τους ανθρώπους, να τους κάνει να βιώσουν μια πραγματική ζωή, να είναι εντελώς ελεύθεροι και απελευθερωμένοι και να λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Κοίτα: Τα κακά πνεύματα φέρνουν τον άνθρωπο στο σκοτάδι, τον οδηγούν στην άβυσσο· το Άγιο Πνεύμα παίρνει τον άνθρωπο από το σκοτάδι, στο φως και στην ελευθερία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους, τους δίνει ευκαιρίες, και όταν είναι αδύναμοι και κάνουν παραβάσεις τους φέρνει παρηγοριά. Επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, τους επιτρέπει να επιδιώκουν την αλήθεια, και δεν αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, αλλά τους επιτρέπει να επιλέγουν το μονοπάτι τους οι ίδιοι και τελικά τους φέρνει στο φως. Τα κακά πνεύματα αναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα και τους συμπεριφέρονται δεσποτικά. Ό,τι λένε είναι ψευδές και σαγηνεύει τους ανθρώπους, τους εξαπατά και τους δεσμεύει. Τα κακά πνεύματα δεν δίνουν στους ανθρώπους ελευθερία, δεν τους επιτρέπουν να επιλέξουν, τους οδηγούν με τη βία στον δρόμο της καταστροφής και τελικά τους βυθίζουν ολοένα και περισσότερο στην αμαρτία, οδηγώντας τους στον θάνατο.

Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή

Το πιο τυπικό χαρακτηριστικό του έργου των κακών πνευμάτων είναι πως είναι υπερφυσικό, πως τα λόγια που λένε τα κακά πνεύματα ή τα πράγματα που ζητάνε στους ανθρώπους να κάνουν είναι αφύσικα, παράλογα και προδίδουν ακόμη και τα βασικά ήθη της κανονικής ανθρώπινης φύσης και των ανθρωπίνων σχέσεων, και δεν στοχεύουν σε τίποτα άλλο παρά στο να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, να τους αναστατώσουν και να τους διαφθείρουν. Όταν τα κακά πνεύματα καταλαμβάνουν τους ανθρώπους, ορισμένοι νιώθουν τεράστιο φόβο, ορισμένοι γίνονται αφύσικοι, ενώ άλλοι σαστίζουν και άλλοι αγχώνονται υπερβολικά και δεν μπορούν να μείνουν ακίνητοι. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα κακά πνεύματα καταλαμβάνουν τους ανθρώπους, εκείνοι αλλάζουν, γίνονται κάτι που δεν είναι ούτε άνθρωπος ούτε δαίμονας και χάνουν την κανονική τους ανθρώπινη φύση. Αυτό αρκεί για να αποδειχθεί πως η ουσία των κακών πνευμάτων είναι μοχθηρή και άσχημη, ακριβώς όπως και η ουσία του Σατανά. Τα κακά πνεύματα κάνουν τους ανθρώπους να τα σιχαίνονται και να τα απεχθάνονται και δεν τους προσφέρουν κανένα απολύτως όφελος ή βοήθεια. Τα μόνα πράγματα που είναι ικανά να κάνουν ο Σατανάς και όλων των ειδών τα κακά πνεύματα είναι να διαφθείρουν, να βλάπτουν και να καταπίνουν τους ανθρώπους.

Τα κύρια είδη ενδείξεων εκείνων που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων (δηλαδή εκείνων που έχουν καταληφθεί από δαίμονες) είναι τα εξής:

Το πρώτο είδος είναι ότι τα κακά πνεύματα λένε συχνά στους ανθρώπους να κάνουν εκείνο ή το άλλο, ή να πουν σε κάποιον κάτι ή κατευθύνουν τους ανθρώπους να διατυπώνουν ψευδείς προφητείες.

Το δεύτερο είδος είναι πως οι άνθρωποι συχνά μιλούν τις αποκαλούμενες «γλώσσες» κατά την προσευχή που κανείς δεν καταλαβαίνει κι ακόμη και οι ίδιοι οι ομιλητές δεν τις καταλαβαίνουν. Ορισμένοι από τους ομιλητές μπορούν μάλιστα να «ερμηνεύσουν» οι ίδιοι «τις γλώσσες».

Το τρίτο είδος είναι πως το άτομο συχνά λαμβάνει αποκαλύψεις με μεγάλη συχνότητα, καθοδηγούμενο εκείνη τη στιγμή από τα κακά πνεύματα προς μια ορισμένη κατεύθυνση, και την επόμενη στιγμή προς μια άλλη κατεύθυνση, βρισκόμενο διαρκώς σε κατάσταση άγχους.

Το τέταρτο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων θέλουν επειγόντως να κάνουν το ένα ή το άλλο, όντας υπερβολικά ανυπόμονοι για να περιμένουν· δεν σκέφτονται αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τρέχουν ακόμα και στη μέση της νύχτας και η συμπεριφορά τους είναι ιδιαίτερα αφύσικη.

Το πέμπτο είδος είναι πως οι άνθρωποι με το έργο των κακών πνευμάτων είναι άκρως αλαζονικοί, στερούνται λογικής και όλος τους ο λόγος είναι υπεροπτικός και προέρχεται από μια ηγετική στάση. Προκαλούν σύγχυση στους ανθρώπους και, σαν τους δαίμονες, τους αναγκάζουν να κάνουν πράγματα.

Το έκτο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων δεν είναι ικανοί να συναναστραφούν για την αλήθεια, πόσο μάλλον να δώσουν σημασία στο έργο του Θεού, και δεν υποτάσσονται στον Θεό και δρουν αυθαίρετα, διαπράττοντας όλων των ειδών τα αίσχη ώστε να καταστρέψουν τη φυσική τάξη της εκκλησίας.

Το έβδομο είδος είναι πως ένας άνθρωπος που διαθέτει το έργο των κακών πνευμάτων πλασάρει τον εαυτό του ως κάποιον άλλον, χωρίς λόγο, ή ισχυρίζεται πως έχει σταλεί από κάποιον και πως οι άνθρωποι πρέπει να τον ακούν. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει από πού ήρθε.

Το όγδοο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων συνήθως δεν διαθέτουν κοινή λογική, ούτε κατανοούν οποιαδήποτε αλήθεια· δεν διαθέτουν καμία ικανότητα να λάβουν κι επίσης δεν διαφωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα· και αυτό που βλέπουν οι υπόλοιποι είναι πως όταν αυτού του είδους οι άνθρωποι λαμβάνουν πράγματα, είναι ιδιαίτερα παράλογοι και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο σωστοί.

Το ένατο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο να κάνουν κήρυγμα στους άλλους κατά το έργο τους, συμπεριφέρονται διαρκώς βίαια και προκαλούν διαρκώς διαταραχή και αναστάτωση· όλα όσα κάνουν και λένε επιτίθενται στους άλλους ανθρώπους, τους δεσμεύουν και τους διαφθείρουν και φτάνουν μάλιστα και σε σημείο να σπάνε την αποφασιστικότητα των ανθρώπων και να τους κάνουν να γίνονται αρνητικοί ώστε να μην είναι σε θέση να επανακάμψουν. Είναι διάβολοι, τελεία και παύλα, που κάποιους τους βλάπτουν, με άλλους παίζουν και άλλους τους καταβροχθίζουν και χαίρονται κρυφά όταν γίνεται το δικό τους. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του έργου των κακών πνευμάτων.

Το δέκατο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων ζουν μια εντελώς αφύσικη ζωή. Τα μάτια τους εκπέμπουν μια δολοφονική λάμψη και οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι υπερβολικά φρικτές, σαν να έχει κατέβει στον κόσμο ένας δαίμονας. Δεν υπάρχει τάξη στη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου, είναι πολύ ασταθής και απρόβλεπτος σαν άγριο ζώο που δεν έχει εκπαιδευτεί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικά αποκρουστικοί και απεχθείς στους άλλους. Έτσι ακριβώς μοιάζει ένα άτομο που το έχουν καταλάβει οι δαίμονες.

Τα δέκα ήδη που αναφέρονται παραπάνω είναι οι κύριες εκφράσεις του έργου των κακών πνευμάτων. Κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει μία από αυτές τις εκφράσεις θα διαθέτει σίγουρα το έργο των κακών πνευμάτων. Για να είμαστε ακριβείς, όλοι όσοι παρουσιάζουν τις παραπάνω εκφράσεις του έργου των κακών πνευμάτων, ανεξάρτητα με το είδος το οποίο κατέχουν, είναι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων. Ένας άνθρωπος που διαθέτει το έργο των κακών πνευμάτων συχνά μισεί και μένει μακριά από τους ανθρώπους στους οποίους εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και οι οποίοι μπορούν να συναναστραφούν σχετικά με την αλήθεια. Συχνά, όσο καλύτερος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο θέλει να επιτεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους καταδικάσει. Όσο πιο ανόητος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο προσπαθεί να τους καλοπιάσει και να τους κολακεύσει, επιθυμώντας ιδιαιτέρως να έρθει σε επαφή μαζί τους. Όταν εργάζονται τα κακά πνεύματα, οι άνθρωποι μπερδεύουν μονίμως την αλήθεια με το ψέμα, λέγοντας πως το θετικό είναι αρνητικό και πως το αρνητικό είναι θετικό. Αυτό ακριβώς είναι που κάνουν τα κακά πνεύματα.

Ρυθμίσεις Εργασίας

Κάθε πνεύμα του οποίου το έργο είναι εμφανώς υπερφυσικό είναι κακό πνεύμα, και το υπερφυσικό έργο και οι ομιλίες κάθε πνεύματος που διεξάγονται στους ανθρώπους είναι το έργο κάποιου κακού πνεύματος· όλα τα μέσα με τα οποία εργάζονται τα κακά πνεύματα είναι αφύσικα και υπερφυσικά και εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο με τους εξής έξι τρόπους:

1. Άμεσος έλεγχος του λόγου των ανθρώπων, πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα πως μιλά το κακό πνεύμα, δεν μιλούν κανονικά οι ίδιοι οι άνθρωποι·

2. Το αίσθημα ότι το κακό πνεύμα δίνει οδηγίες στους ανθρώπους και τους διατάζει να κάνουν το ένα και το άλλο·

3. Άνθρωποι που όταν είναι σε ένα δωμάτιο μπορούν να προβλέψουν ότι κάποιος θα μπει εκείνη τη στιγμή·

4. Άνθρωποι που συχνά ακούνε φωνές να τους μιλάνε, τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούν να ακούσουν·

5. Άνθρωποι που είναι ικανοί να δουν και να ακούσουν πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν·

6. Άνθρωποι που είναι μονίμως αναστατωμένοι και παραμιλούν και δεν είναι ικανοί για κανονική συζήτηση ή συναναστροφή με άλλους ανθρώπους.

Όλοι αυτοί στους οποίους εργάζεται ένα κακό πνεύμα έχουν αναπόφευκτα αυτές τις έξι ενδείξεις. Είναι παράλογοι, άκρως ανυπόμονοι, ανίκανοι να συναναστραφούν φυσιολογικά με τους ανθρώπους, είναι σαν να μην υπακούν στη λογική και υπάρχει κάτι σ’ αυτούς που τους κάνει απόμακρους και αλλόκοτους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταληφθεί από κάποιο κακό πνεύμα ή κάποιο κακό πνεύμα εργάζεται σ’ αυτούς και όλο το έργο των κακών πνευμάτων είναι έκδηλο και υπερφυσικό. Αυτό είναι το πιο ευδιάκριτο έργο των κακών πνευμάτων. Όταν ένα κακό πνεύμα καταλαμβάνει κάποιον, παίζει μαζί του μέχρι να τον κάνει εντελώς χάλια. Οι άνθρωποι γίνονται παράλογοι, σαν ζόμπι, πράγμα που αποδεικνύει πως στην ουσία τους τα κακά πνεύματα είναι μοχθηρά πνεύματα που διαφθείρουν και καταβροχθίζουν τους ανθρώπους. Οι ομιλίες των κακών πνευμάτων είναι ευδιάκριτες: οι ομιλίες τους αντανακλούν απόλυτα τη μοχθηρή τους ουσία, είναι στάσιμες, μπερδεμένες και σιχαμερές, αναδίδουν την δυσοσμία του θανάτου. Στους ανθρώπους καλού επιπέδου τα λόγια των κακών πνευμάτων μοιάζουν κούφια και αδιάφορα, μη εποικοδομητικά, τίποτα παραπάνω από ψεύδη και κενολογίες, μοιάζουν ασαφή και μπερδεμένα, σαν ένα κάρο ανοησίες. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο ευδιάκριτες ανοησίες των κακών πνευμάτων. Για να γοητεύσουν τους ανθρώπους, κάποια από τα πιο υψηλόβαθμα κακά πνεύματα παριστάνουν τον Θεό ή τον Χριστό όταν μιλάνε, ενώ άλλα παριστάνουν αγγέλους ή διάσημες προσωπικότητες. Όταν μιλούν, αυτά τα κακά πνεύματα είναι επιδέξια στο να μιμούνται ορισμένα λόγια και φράσεις του Θεού ή τον τόνο του Θεού και οι άνθρωποι που δεν κατανοούν την αλήθεια εξαπατώνται εύκολα από τέτοια υψηλόβαθμα κακά πνεύματα. Ο εκλεκτός λαός του Θεού πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα πως στην ουσία τους τα κακά πνεύματα είναι μοχθηρά και αδιάντροπα και πως ακόμη κι αν είναι υψηλόβαθμα, στερούνται εντελώς αλήθειας. Τα κακά πνεύματα εξάλλου είναι κακά πνεύματα, η ουσία των κακών πνευμάτων είναι μοχθηρή και του ίδιου είδους με αυτήν του Σατανά.

Ρυθμίσεις Εργασίας

Προηγούμενο: 1. Διάκριση ανάμεσα στο έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Επόμενο: 3. Διάκριση μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο