2. Διάκριση ανάμεσα στο έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο των κακών πνευμάτων

Σχετικά λόγια του Θεού:

Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει έργο που δεν είναι ρεαλιστικό, δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που δεν συλλαμβάνει η σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κοινής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης και το έργο Του είναι σύμφωνο με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο κανονικός και η ανθρώπινη φύση του γίνεται όλο και πιο κανονική. Ο άνθρωπος έχει αυξανόμενη γνώση της σατανικής, διεφθαρμένης διάθεσής του, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και έχει όλο και μεγαλύτερο πόθο για την αλήθεια. Δηλαδή, η ζωή του ανθρώπου ολοένα και μεγαλώνει και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται ικανή για όλο και περισσότερες αλλαγές — όλες αυτές συνοψίζονται στο ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Αν μια οδός δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει εκείνα τα πράγματα που συνιστούν την ουσία του ανθρώπου, είναι ανίκανη να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου και επιπλέον δεν είναι ικανή να τον φέρει ενώπιον του Θεού ή να του προσφέρει μια πραγματική κατανόηση του Θεού, και προκαλεί ακόμη την ανθρώπινη φύση του να γίνεται όλο και πιο ποταπή και τη σύνεσή του να είναι πιο ανώμαλη, τότε αυτή η οδός δεν πρέπει να είναι η αληθινή οδός και μπορεί να είναι το έργο ενός κακού πνεύματος, ή η παλιά οδός. Εν ολίγοις, δεν μπορεί να είναι το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος.

από «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Πρέπει να καταλάβεις ποια πράγματα προέρχονται από τον Θεό και ποια από τον Σατανά. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Θεό σε κάνουν να έχεις ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα οράματα, και σε κάνουν να έρχεσαι ολοένα πιο κοντά στον Θεό, να μοιράζεσαι με ειλικρινή τρόπο την αγάπη με τους αδελφούς και τις αδελφές· έχεις την ικανότητα να νοιαστείς για το φορτίο που κουβαλά ο Θεός, και η θεοσεβούμενη καρδιά σου δεν καταλαγιάζει· υπάρχει ένας δρόμος μπροστά σου για να διαβείς. Τα πράγματα που προέρχονται από τον Σατανά σε κάνουν να χάνεις το όραμα και όλα όσα είχες πριν έχουν χαθεί· αποξενώνεσαι από τον Θεό, δεν αγαπάς καθόλου τους αδελφούς και τις αδελφές και έχεις μια καρδιά γεμάτη μίσος. Οδηγείσαι στην απόγνωση , δεν επιθυμείς να ζεις πλέον την εκκλησιαστική ζωή και η καρδιά σου δεν είναι πλέον θεοσεβούμενη. Αυτό είναι έργο του Σατανά καθώς και η συνέπεια από το έργο των μοχθηρών πνευμάτων.

«Κεφάλαιο 22» από «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικού διαφωτισμού. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα και τους επιτρέπει να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά. Δεν είναι παθητικοί ή εξαναγκασμένοι, αλλά είναι ενεργητικοί. Όταν το Άγιο Πνεύμα επιτελεί έργο, οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι και πρόθυμοι, και είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και χαρούμενοι να ταπεινωθούν και, παρόλο που είναι πονεμένοι και εύθραυστοι μέσα τους, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν, υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν, και είναι απαλλαγμένοι από την ανθρώπινη θέληση, από τις σκέψεις του ανθρώπου, και σίγουρα από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη του Θεού, την αγάπη των αδελφών τους, και ευχαριστιούνται από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και απεχθάνονται τα πράγματα που απεχθάνεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση.Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, οι προϋποθέσεις τους γίνονται ολοένα και καλύτερες και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια από τη συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να διακόψουν, και δεν υπάρχει καμία κακία μέσα τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν το Άγιο Πνεύμα επιτελεί έργο στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων, τους παρέχει με βάση τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί θετικά και τους διαφωτίζει με βάση αυτά που τους λείπουν και τις ατέλειές τους. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, αυτό το έργο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και μόνο στην πραγματική ζωή οι άνθρωποι είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού έχουν πίστη, όταν προσεύχονται είναι εμπνευσμένοι, όταν κάτι τους συμβαίνει δεν είναι παθητικοί και, όπως συμβαίνει σ’ αυτούς, είναι σε θέση να δουν τα μαθήματα που ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν και δεν είναι παθητικοί ή αδύναμοι και, αν και έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν σε όλες τις ρυθμίσεις του Θεού.

Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί να είσαι ανόητος και μπορεί να μην υπάρχει διάκριση μέσα σου, αλλά το Άγιο Πνεύμα πρέπει να εργάζεται για να υπάρχει πίστη μέσα σου, για να αισθάνεσαι πάντα ότι η αγάπη σου προς τον Θεό δεν είναι αρκετή, για να είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, να είσαι διατεθειμένος να συνεργαστείς, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες μπροστά σου. Θα συμβούν σε σας διάφορα πράγματα και δεν θα σας είναι σαφές εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά εσύ θα μπορείς να περιμένεις και δεν θα στέκεσαι ούτε παθητικός ούτε αδρανής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Άγιο Πνεύμα δουλεύει μέσα στους ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες, μερικές φορές κλαίνε, και μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν, αλλά όλα αυτά είναι ένα στάδιο του συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Αν και δεν ξεπερνούν αυτά τα πράγματα, και παρόλο που τότε είναι αδύναμοι και διαμαρτύρονται, στη συνέχεια, μπορούν ακόμα να αγαπήσουν τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά τους δεν μπορεί να τους εμποδίσει να έχουν κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και πώς τους επιτίθενται, εκείνοι είναι ακόμα σε θέση να αγαπούν τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, πάντα αισθάνονται ότι χρωστούσαν πολλά στον Θεό και αποφασίζουν να ικανοποιήσουν τον Θεό και να αποκηρύξουν τη σάρκα όταν συναντήσουν και πάλι τέτοια ζητήματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι υπάρχει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Τι έργο προέρχεται από τον Σατανά; Στο έργο που προέρχεται από τον Σατανά, οι άνθρωποι έχουν ασαφή και αφηρημένα οράματα, είναι χωρίς κανονική ανθρώπινη φύση, τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις τους είναι λανθασμένα και, παρόλο που επιθυμούν να αγαπήσουν τον Θεό, υπάρχουν πάντα μέσα τους κατηγορίες και αυτές οι κατηγορίες και οι σκέψεις προκαλούν πάντα παρεμβολές μέσα τους, περιορίζοντας την ανάπτυξη της ζωής τους και αποτρέποντάς τους να έχουν κανονικές προϋποθέσεις ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το έργο του Σατανά μέσα στους ανθρώπους, οι καρδιές τους δεν μπορούν να είναι γαλήνιες ενώπιον του Θεού, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους εαυτούς τους, το θέαμα μιας συνάθροισης τούς κάνει να θέλουν να το βάλουν στα πόδια, και δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια τους όταν οι άλλοι προσεύχονται. Το έργο των κακών πνευμάτων καταστρέφει την κανονική σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού και αναστατώνει τα προηγούμενα οράματα των ανθρώπων ή το πρότερο μονοπάτι τους της εισόδου στη ζωή· στις καρδιές τους δεν μπορούν ποτέ να προσεγγίσουν τον Θεό, συμβαίνουν πάντα πράγματα που τους προκαλούν διαταραχή και τους περιορίζουν, και οι καρδιές τους δεν μπορούν να βρουν γαλήνη, μην αφήνοντας καμία δύναμη στην αγάπη τους για τον Θεό, και κάνοντας τα πνεύματά τους να βουλιάζουν. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Σατανά. Το έργο του Σατανά εκδηλώνεται στα εξής: όντας αδύναμος να εμμένεις στη θέση σου και να καταθέσεις μαρτυρία, σε οδηγεί να γίνεις κάποιος που έχει σφάλει ενώπιον του Θεού και που δεν έχει καμία πίστη προς τον Θεό. Με την παρεμβολή του Σατανά, χάνεις την αγάπη και την πίστη προς τον Θεό μέσα σου, στερείσαι μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό, δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη βελτίωση του εαυτού σου, οπισθοχωρείς και γίνεσαι παθητικός, κακομαθαίνεις τον εαυτό σου, επιτρέπεις ανεμπόδιστα την εξάπλωση της αμαρτίας και δεν αισθάνεσαι απέχθεια για την αμαρτία. Επιπλέον, η παρεμβολή του Σατανά σε καθιστά άσωτο, εξαφανίζει το άγγιγμα του Θεού μέσα σου και σε κάνει να διαμαρτύρεσαι για τον Θεό και να αντιτάσσεσαι σε Αυτόν, οδηγώντας σε στο να αμφισβητείς τον Θεό, ενώ υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος να εγκαταλείψεις τον Θεό. Όλα αυτά ανήκουν στο έργο του Σατανά.

από «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός εργάζεται με πραότητα, αγάπη, λεπτότητα και φροντίδα, με έναν τρόπο που είναι ειδικά υπολογισμένος και σωστός. Ο τρόπος Tου δεν σε κάνει να νοιώθεις έντονα συναισθήματα όπως «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω τούτο» ή «ο Θεός πρέπει να με αφήσει να πράξω εκείνο». Ο Θεός ποτέ δεν σου δίνει τόσο έντονες σκέψεις ή συναισθήματα, που καθιστούν τα πράγματα αφόρητα. Έτσι δεν είναι; Ακόμα και τη στιγμή που δέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού, πώς νιώθεις τότε; Όταν νοιώθεις την εξουσία και τη δύναμή Του, πώς νιώθεις τότε; Νιώθεις ότι ο Θεός είναι θείος και απαραβίαστος; (Ναι.) Μήπως, αυτές τις στιγμές, νοιώθεις μακριά από τον Θεό; Τον φοβάσαι; Όχι, αντ’ αυτού, νοιώθεις μια θεοσεβούμενη ευσέβεια. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται όλα αυτά λόγω του έργου του Θεού; […]

[…] Ο Θεός εργάζεται επί του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι αγαπητός τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην καρδιά του Θεού. Αντίθετα, ο Σατανάς υπεραγαπά τον άνθρωπο; Και βέβαια όχι. Το μόνο που σκέπτεται είναι να βλάψει τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι; Όταν σκέπτεται πώς να βλάψει τον άνθρωπο, το κάνει ευρισκόμενος εν θερμώ; (Ναι.) Έτσι, όταν πρόκειται για το έργο του Σατανά πάνω στον άνθρωπο, υπάρχουν δύο φράσεις που μπορούν να περιγράψουν εκτενώς τη μοχθηρή και κακή φύση του, που πραγματικά μπορούν να σας επιτρέψουν να γνωρίσετε πόσο μισητός είναι: Στην προσέγγισή του προς τους ανθρώπους, ο Σατανάς θέλει πάντοτε να καταλαμβάνει ισχυρά και να κατέχει τον καθέναν τους, ώστε να φτάνει στο σημείο να ελέγχει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο, βλάπτοντάς τον, προκειμένου να μπορεί να επιτύχει τον σκοπό και την ξέφρενη φιλοδοξία του. Τι σημαίνει «καταλαμβάνει ισχυρά»; Συμβαίνει με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σου; Εν γνώσει ή εν αγνοία σου; Συμβαίνει απολύτως εν αγνοία σου! Σε καταστάσεις όπου είσαι μέσα στην άγνοια, πιθανώς χωρίς να έχει πει ή χωρίς να έχει κάνει τίποτα, όταν δεν υφίστανται προϋποθέσεις ούτε κανένα πλαίσιο, να 'τος, εμφανίζεται τριγύρω σου, κυκλώνοντάς σε. Ψάχνει για μια ευκαιρία να εκμεταλλευτεί, και τότε σε καταλαμβάνει ισχυρά, σε κατέχει, επιτυγχάνοντας τον στόχο του, ο οποίος είναι να έχει τον απόλυτο έλεγχό σου και να σε βλάπτει. Τούτη είναι η πλέον τυπική πρόθεση και συμπεριφορά στον πόλεμο του Σατανά εναντίον του Θεού για την ανθρωπότητα.

από «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Δ'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντός τους συνεχώς. Αυτό είναι αδύνατον. Αν έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα μαζί τους, αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Αν έλεγαν ότι η σκέψη και η λογική τους είναι κανονικές συνεχώς, επίσης θα ήταν ρεαλιστικό και θα έδειχνε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί τους. Αν λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται συνεχώς μέσα τους, ότι ο Θεός τούς διαφωτίζει και το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει συνεχώς και κερδίζουν νέες γνώσεις συνεχώς, τότε αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Είναι εξαιρετικά υπερφυσικό! Πέρα από κάθε αμφιβολία, αυτοί οι άνθρωποι είναι σατανικά πνεύματα! Ακόμη κι όταν το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται στη σάρκα, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να φάει και να αναπαυθεί — για να μην μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Εκείνοι που διακατέχονται από σατανικά πνεύματα, φαίνεται ότι είναι απαλλαγμένοι από το συναίσθημα και την αδυναμία της σάρκας. Είναι σε θέση να απαρνηθούν και να εγκαταλείψουν τα πάντα, είναι ικανοί να υπομείνουν μαρτύρια και δεν νιώθουν την παραμικρή κόπωση, σαν να έχουν υπερβεί τη σάρκα. Δεν είναι άραγε αυτό εξαιρετικά υπερφυσικό; Το έργο του σατανικού πνεύματος είναι υπερφυσικό, και αυτά τα πράγματα είναι ανέφικτα για τον άνθρωπο. Όσοι έχουν έλλειψη ικανότητας διάκρισης νιώθουν φθόνο όταν βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους, και λένε ότι έχουν τόσο σθένος στην πεποίθησή τους στον Θεό και ότι έχουν μεγάλη πίστη ώστε δεν είναι ποτέ αδύναμοι. Στην πραγματικότητα, έτσι εκδηλώνεται το έργο του σατανικού πνεύματος. Κι αυτό επειδή οι κανονικοί άνθρωποι αναπόφευκτα έχουν ανθρώπινες αδυναμίες. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση όσων κατέχουν το Άγιο Πνεύμα.

από «Πράξη (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Το κυρίως έργο του Αγίου Πνεύματος είναι η διαφώτιση και η φώτιση, το να επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τα λόγια του Θεού και να εισέλθει σε αυτά· να καθοδηγεί, δηλαδή, τους ανθρώπους στην κατανόηση της αλήθειας και στην είσοδο σε αυτήν, διαφωτίζοντας και φωτίζοντας τους ανθρώπους εν μέσω δοκιμασιών και περιβαλλόντων κάθε είδους, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν το θέλημα του Θεού. Βέβαια, μέσα από διάφορους ανθρώπους, πράγματα και αντικείμενα, το Άγιο Πνεύμα εκθέτει επίσης τους ανθρώπους, τους κλαδεύει, τους πειθαρχεί και τους τιμωρεί, όλα με τον στόχο να τους φέρει στη σωτηρία. Το Άγιο Πνεύμα κυβερνά πάνω στα πάντα, διευθετώντας κάθε είδους καταστάσεις για να αλλάξει τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στην τελείωση. Στο έργο της σωτηρίας του Θεού, αν και το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύπλευρο, σχετίζεται, ανεξαιρέτως, με τη σωτηρία. Αν και το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κρυφό και, επιφανειακά, δεν μοιάζει καθόλου υπερκόσμιο, όσοι έχουν εμπειρία, έχουν ξεκάθαρη κατανόηση μέσα στις καρδιές τους. Αντίθετα, το έργο των κακών πνευμάτων είναι απίθανα υπερφυσικό, είναι ορατό, μπορεί να γίνει αισθητό και είναι πολύ αφύσικο. Μέσα από τις πράξεις των κακών πνευμάτων, μπορεί να διαφανεί ότι στα κακά πνεύματα αρέσει ιδιαιτέρως να αποκαλύπτονται, ότι είναι απίστευτα μοχθηρά, χωρίς το παραμικρό ίχνος αλήθειας. Ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια τα κακά πνεύματα εργάζονται πάνω σε κάποιον, η διεφθαρμένη του διάθεση δεν αλλάζει στο παραμικρό. Αντίθετα, καθίσταται όλο και λιγότερο κανονικός, χάνοντας ακόμη και την κανονική ανθρώπινη λογική. Τούτο είναι το αποτέλεσμα του έργου των κακών πνευμάτων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Σατανάς και τα κάθε είδους κακά πνεύματα διαφθείρουν, δεσμεύουν και εξαπατούν τους ανθρώπους. Στο τέλος, οι άνθρωποι γίνονται φαντάσματα, και όσοι εξαπατήθηκαν από τα κακά πνεύματα, καταπίπτουν υπέρ του Σατανά και καταβροχθίζονται. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αφορά ολόκληρο στη σωτηρία της ανθρωπότητας, και όσο περισσότερο έργο του Αγίου Πνεύματος κατέχει κάποιος, τόσο περισσότερο είναι ικανός να κατανοεί την αλήθεια· η ανθρώπινη φύση του γίνεται όλο και πιο κανονική, και εκείνος καθίσταται όλο και πιο ανθρώπινος. Στο τέλος, θα κερδίσει τη σωτηρία του Θεού, καθιστάμενος κάτοχος της αλήθειας και της πλήρους ανθρώπινης φύσης. Οι κύριες διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και των κακών πνευμάτων είναι οι εξής: Τα κακά πνεύματα μπορούν μόνο να διαφθείρουν και να δεσμεύουν τους ανθρώπους, μετατρέποντάς τους, τελικά, σε φαντάσματα· το έργο του Αγίου Πνεύματος εξαγνίζει τους διεφθαρμένους μέσα από τη σωτηρία, δίνοντάς τους την αλήθεια και την πλήρη ανθρώπινη φύση. Το έργο του Αγίου Πνεύματος μπορεί να «βγάλει» γνήσια αγίους ανθρώπους μέσα από εκείνους που έχει διαφθείρει ο Σατανάς και που συγκαταλέγονται μεταξύ των ακάθαρτων πνευμάτων, και θα μπορούσε απλά να πει κανείς ότι παίρνει εκείνους που έχουν διαφθαρεί σε δαίμονες από τον Σατανά και τους μετατρέπει ξανά σε ανθρώπους. Τούτη είναι η διαφορά μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και εκείνου των κακών πνευμάτων.

από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Κάποιες σαφείς διαφορές μεταξύ των διαφόρων μορφών έργου των κακών πνευμάτων και του έργου του Αγίου Πνεύματος, και στο πώς εκδηλώνονται συγκεκριμένα. Το Άγιο Πνεύμα επιλέγει ανθρώπους που επιδιώκουν την αλήθεια, οι οποίοι έχουν συνείδηση, σύνεση, και ακεραιότητα. Αυτά είναι τα είδη των ανθρώπων στα οποία εργάζεται. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν ανθρώπους που είναι πονηροί και παράλογοι, που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, και που είναι χωρίς συνείδηση ή σύνεση. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι μέσα στους οποίους εργάζονται τα κακά πνεύματα. Τι βλέπουμε όταν συγκρίνουμε αυτούς που επιλέχτηκαν για το έργο του Αγίου Πνεύματος, με εκείνους που έχουν επιλεγεί για το έργο των κακών πνευμάτων; Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, ότι εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τον Θεό επιδιώκουν την αλήθεια και διέπονται από συνείδηση και σύνεση, ότι έχουν ακεραιότητα και ότι αγαπούν αυτό που είναι δίκαιο. Εκείνοι που έχουν επιλεγεί από τα κακά πνεύματα είναι πονηροί, είναι εγωιστές και ποταποί, δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια, είναι χωρίς συνείδηση και σύνεση και δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Τα κακά πνεύματα επιλέγουν μόνο τα αρνητικά πράγματα και εκείνους που δεν είναι αληθινοί άνθρωποι, από το οποίο διαπιστώνουμε ότι τα κακά πνεύματα αγαπούν την κακία και το σκοτάδι, φεύγουν τρέχοντας από εκείνους που επιδιώκουν την αλήθεια και ταχύτατα καταλαμβάνουν εκείνους που είναι διεστραμμένοι και πανούργοι, οι οποίοι είναι ερωτευμένοι με την αδικία και εύκολα σαγηνεύονται. Εκείνοι στους οποίους επιλέγουν να εργαστούν τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να σωθούν και εξαλείφονται από τον Θεό. Πότε και με ποιο υπόβαθρο λειτουργούν τα κακά πνεύματα; Δουλεύουν όταν οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό και έχουν επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Το έργο των κακών πνευμάτων σαγηνεύει τους ανθρώπους, και το κάνει εκμεταλλευόμενο την ώρα που αμαρτάνουν. Όταν οι άνθρωποι είναι πιο αδύναμοι, ειδικά όταν έχουν μεγάλο πόνο στην καρδιά τους, όταν αισθάνονται σαστισμένοι και μπερδεμένοι, το κακό πνεύμα εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να γλιστρήσει μέσα τους για να τους σαγηνεύσει και να τους διαφθείρει, για να σπείρει διαφωνία ανάμεσα σε αυτούς και τον Θεό. Το έργο του Αγίου Πνεύματος έχει την ώρα του. Όταν οι άνθρωποι επικαλούνται τον Θεό, όταν οι καρδιές τους στρέφονται προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τον Θεό, όταν μετανοούν μπροστά στον Θεό, και όταν αναζητούν την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα αρχίζει να εργάζεται μέσα τους. Δείτε πώς κάθε πτυχή του έργου του Αγίου Πνεύματος υπάρχει για να σώσει τον άνθρωπο, πώς αναζητά ευκαιρίες για να σώσει τον άνθρωπο, ενώ τα κακά πνεύματα ψάχνουν ευκαιρίες για να διαφθείρουν και να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Τα κακά πνεύματα είναι ποταπά και κακά, είναι ύπουλα και απειλητικά, ό,τι κάνουν, σκοπό έχει να διαφθείρει τον άνθρωπο και να βλάψει τον άνθρωπο και να τον καταβροχθίσει. Όταν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, όταν κάνουν επείγουσες επικλήσεις προς τον Θεό, όταν χρειάζονται τη σωτηρία του Θεού και όταν επιθυμούν να πλησιάσουν τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται σε αυτούς και εκτελεί το έργο της σωτηρίας. Ο Θεός είναι αγάπη και τα κακά πνεύματα είναι μίσος - αυτό είναι σαφές σε σας, σωστά; Όλα όσα κάνουν τα κακά πνεύματα σκοπεύουν στο να καταβροχθίσουν και να διαφθείρουν τον άνθρωπο, και όλα όσα κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι για την αγάπη και τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι να εξαγνίσουν τους ανθρώπους, να τους σώσουν από τη διαφθορά τους, να τους επιτρέψουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να γνωρίσουν τον Σατανά, να μπορέσουν να επαναστατήσουν εναντίον του Σατανά, να μπορέσουν να επιδιώξουν την αλήθεια και εν τέλει να βιώσουν την ομοιότητα του ανθρώπου. Τα κακά πνεύματα διαφθείρουν, βεβηλώνουν και δεσμεύουν τους ανθρώπους, τους βυθίζουν όλο και περισσότερο στην αμαρτία και φέρνουν όλο και μεγαλύτερο πόνο στη ζωή τους και έτσι όταν τα κακά πνεύματα δουλεύουν ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι τελειωμένοι. τελικά, καταβροχθίζονται από τον Σατανά, το οποίο είναι το αποτέλεσμα του έργου των κακών πνευμάτων. Το αποτέλεσμα του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι τελικά να σώζει τους ανθρώπους, να τους κάνει να βιώσουν μια πραγματική ζωή, να είναι εντελώς ελεύθεροι και απελευθερωμένοι και να λαμβάνουν τις ευλογίες του Θεού. Κοίτα: Τα κακά πνεύματα φέρνουν τον άνθρωπο στο σκοτάδι, τον οδηγούν στην άβυσσο. το Άγιο Πνεύμα παίρνει τον άνθρωπο από το σκοτάδι, στο φως και στην ελευθερία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους, τους δίνει ευκαιρίες, και όταν είναι αδύναμοι και κάνουν παραβάσεις τους φέρνει παρηγοριά. Επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίζουν τον εαυτό τους, τους επιτρέπει να επιδιώκουν την αλήθεια, και δεν αναγκάζει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, αλλά τους επιτρέπει να επιλέγουν το μονοπάτι τους οι ίδιοι και τελικά τους φέρνει στο φως. Τα κακά πνεύματα αναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα και τους συμπεριφέρονται δεσποτικά. Ό,τι λένε είναι ψευδές και σαγηνεύει τους ανθρώπους, τους εξαπατά και τους δεσμεύει. Τα κακά πνεύματα δεν δίνουν στους ανθρώπους ελευθερία, δεν τους επιτρέπουν να επιλέξουν, τους οδηγούν με τη βία στον δρόμο της καταστροφής και τελικά τους βυθίζουν ολοένα και περισσότερο στην αμαρτία, οδηγώντας τους στον θάνατο.

από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Το πιο τυπικό χαρακτηριστικό του έργου των κακών πνευμάτων είναι πως είναι υπερφυσικό, πως τα λόγια που λένε τα κακά πνεύματα ή τα πράγματα που ζητάνε στους ανθρώπους να κάνουν είναι αφύσικα, παράλογα και προδίδουν ακόμη και τα βασικά ήθη της κανονικής ανθρώπινης φύσης και των ανθρωπίνων σχέσεων, και δεν στοχεύουν σε τίποτα άλλο παρά στο να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, να τους αναστατώσουν και να τους διαφθείρουν. Όταν τα κακά πνεύματα καταλαμβάνουν τους ανθρώπους, ορισμένοι νιώθουν τεράστιο φόβο, ορισμένοι γίνονται αφύσικοι, ενώ άλλοι σαστίζουν και άλλοι αγχώνονται υπερβολικά και δεν μπορούν να μείνουν ακίνητοι. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα κακά πνεύματα καταλαμβάνουν τους ανθρώπους, εκείνοι αλλάζουν, γίνονται κάτι που δεν είναι ούτε άνθρωπος ούτε δαίμονας και χάνουν την κανονική τους ανθρώπινη φύση. Αυτό αρκεί για να αποδειχθεί πως η ουσία των κακών πνευμάτων είναι μοχθηρή και άσχημη, ακριβώς όπως και η ουσία του Σατανά. Τα κακά πνεύματα κάνουν τους ανθρώπους να τα σιχαίνονται και να τα απεχθάνονται και δεν τους προσφέρουν κανένα απολύτως όφελος ή βοήθεια. Τα μόνα πράγματα που είναι ικανά να κάνουν ο Σατανάς και όλων των ειδών τα κακά πνεύματα είναι να διαφθείρουν, να βλάπτουν και να καταπίνουν τους ανθρώπους.

Τα κύρια είδη ενδείξεων εκείνων που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων (δηλαδή εκείνων που έχουν καταληφθεί από δαίμονες) είναι τα εξής:

Το πρώτο είδος είναι ότι τα κακά πνεύματα λένε συχνά στους ανθρώπους να κάνουν εκείνο ή το άλλο, ή να πουν σε κάποιον κάτι ή κατευθύνουν τους ανθρώπους να διατυπώνουν ψευδείς προφητείες.

Το δεύτερο είδος είναι πως οι άνθρωποι συχνά μιλούν τις αποκαλούμενες «γλώσσες» κατά την προσευχή που κανείς δεν καταλαβαίνει κι ακόμη και οι ίδιοι οι ομιλητές δεν τις καταλαβαίνουν. Ορισμένοι από τους ομιλητές μπορούν μάλιστα να «ερμηνεύσουν» οι ίδιοι «τις γλώσσες».

Το τρίτο είδος είναι πως το άτομο συχνά λαμβάνει αποκαλύψεις με μεγάλη συχνότητα, καθοδηγούμενο εκείνη τη στιγμή από τα κακά πνεύματα προς μια ορισμένη κατεύθυνση, και την επόμενη στιγμή προς μια άλλη κατεύθυνση, βρισκόμενο διαρκώς σε κατάσταση άγχους.

Το τέταρτο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων θέλουν επειγόντως να κάνουν το ένα ή το άλλο, όντας υπερβολικά ανυπόμονοι για να περιμένουν· δεν σκέφτονται αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τρέχουν ακόμα και στη μέση της νύχτας και η συμπεριφορά τους είναι ιδιαίτερα αφύσικη.

Το πέμπτο είδος είναι πως οι άνθρωποι με το έργο των κακών πνευμάτων είναι άκρως αλαζονικοί, στερούνται λογικής και όλος τους ο λόγος είναι υπεροπτικός και προέρχεται από μια ηγετική στάση. Προκαλούν σύγχυση στους ανθρώπους και, σαν τους δαίμονες, τους αναγκάζουν να κάνουν πράγματα.

Το έκτο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων δεν είναι ικανοί να συναναστραφούν για την αλήθεια, πόσο μάλλον να δώσουν σημασία στο έργο του Θεού, και δεν υποτάσσονται στον Θεό και δρουν αυθαίρετα, διαπράττοντας όλων των ειδών τα αίσχη ώστε να καταστρέψουν τη φυσική τάξη της εκκλησίας.

Το έβδομο είδος είναι πως ένας άνθρωπος που διαθέτει το έργο των κακών πνευμάτων πλασάρει τον εαυτό του ως κάποιον άλλον, χωρίς λόγο, ή ισχυρίζεται πως έχει σταλεί από κάποιον και πως οι άνθρωποι πρέπει να τον ακούν. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει από πού ήρθε.

Το όγδοο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων συνήθως δεν διαθέτουν κοινή λογική, ούτε κατανοούν οποιαδήποτε αλήθεια· δεν διαθέτουν καμία ικανότητα να λάβουν κι επίσης δεν διαφωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα· και αυτό που βλέπουν οι υπόλοιποι είναι πως όταν αυτού του είδους οι άνθρωποι λαμβάνουν πράγματα, είναι ιδιαίτερα παράλογοι και δεν είναι ούτε στο ελάχιστο σωστοί.

Το ένατο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο να κάνουν κήρυγμα στους άλλους κατά το έργο τους, συμπεριφέρονται διαρκώς βίαια και προκαλούν διαρκώς διαταραχή και αναστάτωση· όλα όσα κάνουν και λένε επιτίθενται στους άλλους ανθρώπους, τους δεσμεύουν και τους διαφθείρουν και φτάνουν μάλιστα και σε σημείο να σπάνε την αποφασιστικότητα των ανθρώπων και να τους κάνουν να γίνονται αρνητικοί ώστε να μην είναι σε θέση να επανακάμψουν. Είναι διάβολοι, τελεία και παύλα, που κάποιους τους βλάπτουν, με άλλους παίζουν και άλλους τους καταβροχθίζουν και χαίρονται κρυφά όταν γίνεται το δικό τους. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος του έργου των κακών πνευμάτων.

Το δέκατο είδος είναι πως οι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων ζουν μια εντελώς αφύσικη ζωή. Τα μάτια τους εκπέμπουν μια δολοφονική λάμψη και οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι υπερβολικά φρικτές, σαν να έχει κατέβει στον κόσμο ένας δαίμονας. Δεν υπάρχει τάξη στη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου, είναι πολύ ασταθής και απρόβλεπτος σαν άγριο ζώο που δεν έχει εκπαιδευτεί. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εξαιρετικά αποκρουστικοί και απεχθείς στους άλλους. Έτσι ακριβώς μοιάζει ένα άτομο που το έχουν καταλάβει οι δαίμονες.

Τα δέκα ήδη που αναφέρονται παραπάνω είναι οι κύριες εκφράσεις του έργου των κακών πνευμάτων. Κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει μία από αυτές τις εκφράσεις θα διαθέτει σίγουρα το έργο των κακών πνευμάτων. Για να είμαστε ακριβείς, όλοι όσοι παρουσιάζουν τις παραπάνω εκφράσεις του έργου των κακών πνευμάτων, ανεξάρτητα με το είδος το οποίο κατέχουν, είναι άνθρωποι που διαθέτουν το έργο των κακών πνευμάτων. Ένας άνθρωπος που διαθέτει το έργο των κακών πνευμάτων συχνά μισεί και μένει μακριά από τους ανθρώπους στους οποίους εργάζεται το Άγιο Πνεύμα και οι οποίοι μπορούν να συναναστραφούν σχετικά με την αλήθεια. Συχνά, όσο καλύτερος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο θέλει να επιτεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους καταδικάσει. Όσο πιο ανόητος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο προσπαθεί να τους καλοπιάσει και να τους κολακεύσει, επιθυμώντας ιδιαιτέρως να έρθει σε επαφή μαζί τους. Όταν εργάζονται τα κακά πνεύματα, οι άνθρωποι μπερδεύουν μονίμως την αλήθεια με το ψέμα, λέγοντας πως το θετικό είναι αρνητικό και πως το αρνητικό είναι θετικό. Αυτό ακριβώς είναι που κάνουν τα κακά πνεύματα.

από «Δώδεκα προβλήματα που πρέπει όλες οι εκκλησίες να λύσουν επειγόντως» στο βιβλίο «Ανθολογία των Χρονικών των Σχεδίων του Έργου της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού»

Κάθε πνεύμα του οποίου το έργο είναι εμφανώς υπερφυσικό είναι κακό πνεύμα, και το υπερφυσικό έργο και οι ομιλίες κάθε πνεύματος που διεξάγονται στους ανθρώπους είναι το έργο κάποιου κακού πνεύματος· όλα τα μέσα με τα οποία εργάζονται τα κακά πνεύματα είναι αφύσικα και υπερφυσικά και εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο με τους εξής έξι τρόπους:

1. Άμεσος έλεγχος του λόγου των ανθρώπων, πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα πως μιλά το κακό πνεύμα, δεν μιλούν κανονικά οι ίδιοι οι άνθρωποι·

2. Το αίσθημα ότι το κακό πνεύμα δίνει οδηγίες στους ανθρώπους και τους διατάζει να κάνουν το ένα και το άλλο·

3. Άνθρωποι που όταν είναι σε ένα δωμάτιο μπορούν να προβλέψουν ότι κάποιος θα μπει εκείνη τη στιγμή·

4. Άνθρωποι που συχνά ακούνε φωνές να τους μιλάνε, τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούν να ακούσουν·

5. Άνθρωποι που είναι ικανοί να δουν και να ακούσουν πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν·

6. Άνθρωποι που είναι μονίμως αναστατωμένοι και παραμιλούν και δεν είναι ικανοί για κανονική συζήτηση ή συναναστροφή με άλλους ανθρώπους.

Όλοι αυτοί στους οποίους εργάζεται ένα κακό πνεύμα έχουν αναπόφευκτα αυτές τις έξι ενδείξεις. Είναι παράλογοι, άκρως ανυπόμονοι, ανίκανοι να συναναστραφούν φυσιολογικά με τους ανθρώπους, είναι σαν να μην υπακούν στη λογική και υπάρχει κάτι σ’ αυτούς που τους κάνει απόμακρους και αλλόκοτους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταληφθεί από κάποιο κακό πνεύμα ή κάποιο κακό πνεύμα εργάζεται σ’ αυτούς και όλο το έργο των κακών πνευμάτων είναι έκδηλο και υπερφυσικό. Αυτό είναι το πιο ευδιάκριτο έργο των κακών πνευμάτων. Όταν ένα κακό πνεύμα καταλαμβάνει κάποιον, παίζει μαζί του μέχρι να τον κάνει εντελώς χάλια. Οι άνθρωποι γίνονται παράλογοι, σαν ζόμπι, πράγμα που αποδεικνύει πως στην ουσία τους τα κακά πνεύματα είναι μοχθηρά πνεύματα που διαφθείρουν και καταβροχθίζουν τους ανθρώπους. Οι ομιλίες των κακών πνευμάτων είναι ευδιάκριτες: οι ομιλίες τους αντανακλούν απόλυτα τη μοχθηρή τους ουσία, είναι στάσιμες, μπερδεμένες και σιχαμερές, αναδίδουν την δυσοσμία του θανάτου. Στους ανθρώπους καλού επιπέδου τα λόγια των κακών πνευμάτων μοιάζουν κούφια και αδιάφορα, μη εποικοδομητικά, τίποτα παραπάνω από ψεύδη και κενολογίες, μοιάζουν ασαφή και μπερδεμένα, σαν ένα κάρο ανοησίες. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο ευδιάκριτες ανοησίες των κακών πνευμάτων. Για να γοητεύσουν τους ανθρώπους, κάποια από τα πιο υψηλόβαθμα κακά πνεύματα παριστάνουν τον Θεό ή τον Χριστό όταν μιλάνε, ενώ άλλα παριστάνουν αγγέλους ή διάσημες προσωπικότητες. Όταν μιλούν, αυτά τα κακά πνεύματα είναι επιδέξια στο να μιμούνται ορισμένα λόγια και φράσεις του Θεού ή τον τόνο του Θεού και οι άνθρωποι που δεν κατανοούν την αλήθεια εξαπατώνται εύκολα από τέτοια υψηλόβαθμα κακά πνεύματα. Ο εκλεκτός λαός του Θεού πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα πως στην ουσία τους τα κακά πνεύματα είναι μοχθηρά και αδιάντροπα και πως ακόμη κι αν είναι υψηλόβαθμα, στερούνται εντελώς αλήθειας. Τα κακά πνεύματα εξάλλου είναι κακά πνεύματα, η ουσία των κακών πνευμάτων είναι μοχθηρή και του ίδιου είδους με αυτήν του Σατανά.

από «Πώς να διακρίνει κανείς τα δαιμονικά λόγια και τις πλάνες των σατανικών πνευμάτων, των ψευδόχριστων και των αντίχριστων» στο βιβλίο «Ανθολογία των Χρονικών των Σχεδίων του Έργου της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού»

Προηγούμενο: 1. Διάκριση ανάμεσα στο έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου

Επόμενο: 3. Διάκριση μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο