3. Στην πίστη στον Θεό, πρέπει να δημιουργήσετε μια φυσιολογική σχέση με τον Θεό

Σχετικά λόγια του Θεού:

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε έχει χαθεί το νόημα της πίστης στον Θεό. Για να υπάρχει μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει να ηρεμεί η καρδιά ενώπιον του Θεού. Μια κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να μην αμφιβάλλει ούτε να απορρίπτει το έργο του Θεού και να υποτάσσεται σε αυτό και επιπλέον σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις ενώπιον του Θεού, να μην σκέφτεται τον εαυτό του, να έχει πάντα ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει, να δέχεται να τον παρατηρεί ο Θεός, και να πειθαρχεί στους κανόνες του Θεού. Η καρδιά σου μπορεί και ηρεμεί όταν είσαι με τον Θεό, όποτε πας να κάνεις κάτι. Ακόμα και αν δεν αντιλαμβάνεσαι το θέλημα του Θεού, πρέπει να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου και τις υποχρεώσεις σου όσο καλύτερα μπορείς. Δεν είναι πολύ αργά για να περιμένεις το θέλημα του Θεού να αποκαλυφθεί και να το κάνεις πράξη. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα γίνει κανονική και η σχέση σου με τους ανθρώπους. Όλα λειτουργούν με βάση τον λόγο του Θεού. Όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και μην κάνεις πράγματα που αντιτίθενται στον Θεό ή ενοχλούν την εκκλησία. Μην κάνεις πράγματα που δεν ωφελούν τις ζωές των αδελφών, μη λες πράγματα που δεν βοηθούν τους άλλους, μην κάνεις επαίσχυντα πράγματα. Να είσαι δίκαιος και έντιμος ό,τι και αν κάνεις και κάνε τα όλα ευπαρουσίαστα ενώπιον του Θεού. Παρότι κάποιες φορές η σάρκα είναι αδύναμη, είσαι πάντα ικανός να δίνεις προτεραιότητα στην ωφέλεια της οικογένειας του Θεού, να μην εποφθαλμιάς το προσωπικό σου όφελος, και να πράττεις δίκαια. Εάν μπορείς να πράττεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

από «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει πάντα να εξετάζεις αν τα κίνητρά σου είναι σωστά. Εάν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Εάν, εξετάζοντας τα κίνητρά σου, δεις εκείνα που δεν είναι σωστά και κατορθώσεις να τα αγνοήσεις και να πράξεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε θα είσαι σωστός ενώπιον του Θεού, πράγμα που θα δείξει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, και πως ό,τι κάνεις είναι για τον Θεό και όχι για τον εαυτό σου. Όποτε κάνεις ή λες κάτι, πρέπει να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος, να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου ή να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές με τις όποιες πορεύονται οι πιστοί στον Θεό. Τα κίνητρα και το ανάστημα ενός ανθρώπου μπορεί να φανούν μέσα από μικρά πράγματα, και, συνεπώς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Θεού που θα τους οδηγήσει στην τελείωση, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρά τους και τη σχέση τους με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, και μόνο τότε με την αντιμετώπιση, το κλάδεμα, την πειθαρχία και το ραφινάρισμα από τον Θεό είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους, να μην επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, να μην αποσκοπούν στο προσωπικό τους μέλλον, (αναφερόμενοι στις σκέψεις της σάρκας), αλλά, αντίθετα, να επωμιστούν το βάρος να εισέλθουν στη ζωή, να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια, και να υποταχτούν στο έργο του Θεού. Έτσι, οι στόχοι σου θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική. Μπορούμε να πούμε ότι η αποκατάσταση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού, έχει προκαθοριστεί από τον Θεό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αλλάξει, το κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση ή να τον κερδίσει ο Θεός εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση του με τον Θεό. Ίσως υπάρχουν κάποιες πλευρές σου που είναι αδύναμες ή ανυπάκουες, αλλά εφόσον η στάση σου είναι σωστή και τα κίνητρά σου είναι σωστά, και εφόσον έχεις φτιάξει τη σχέση σου με τον Θεό και η σχέση είναι κανονική, τότε θα έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Εάν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ έχεις προσπαθήσει, όλα αυτά θα είναι ανώφελα. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα βρουν τη σειρά τους. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, αλλά μόνο για το αν είναι σωστές οι απόψεις σου για την πίστη στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να διορθώσεις τις απόψεις σου και την πράξη σου, τότε η ζωή σου θα προχωρήσει και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τότε θα οδεύεις στον σωστό δρόμο. Εάν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη στον Θεό παρεκκλίνουν, τότε αυτό θα αποκλείσει όλα τα άλλα. Όπως και να πιστεύεις στον Θεό, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα σε εγκρίνει ο Θεός, όταν θα αγνοήσεις τη σάρκα, θα προσεύχεσαι, θα υποφέρεις, θα υπομένεις, θα υπακούς, θα βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, θα αφιερώνεις περισσότερη προσπάθεια στον Θεό και ούτω καθεξής.

από «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και ικανοποιούν τον Θεό αγγίζοντας το Πνεύμα του Θεού με την καρδιά τους, επιτυγχάνοντας έτσι την ικανοποίησή Του. Όταν ακούν τα λόγια του Θεού με την καρδιά τους, τότε συγκινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια σωστή πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια σωστή σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν και να την γαληνέψεις ενώπιόν Του. Μόνο αφού έχεις εμποτίσει όλη την καρδιά σου με τον Θεό, μπορείς να αναπτύξεις σταδιακά μια σωστή πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το βάρος Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό και μόνον έτσι συμπεριφέρονται οι θρησκευόμενοι άνθρωποι - αυτό δεν μπορεί να λάβει τον έπαινο του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να λάβει τίποτα από ένα τέτοιο άτομο. Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού, όπως ένα διακοσμητικό στον οίκο του Θεού, που καταλαμβάνει χώρο και δεν χρησιμεύει σε τίποτα - ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτό το είδος ανθρώπου. Σε ένα τέτοιο άτομο, όχι μόνο δεν υπάρχει ευκαιρία για το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά, ακόμα περισσότερο, δεν αξίζει να τελειωθεί. Αυτός ο τύπος ανθρώπου είναι ένας πραγματικός «νεκροζώντανος». Δεν έχουν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Άγιο Πνεύμα. Όλοι τους έχουν καταληφθεί από τον Σατανά, διεφθάρησαν στο έπακρο απ’ αυτόν και αποτελούν αντικείμενο εξάλειψης για τον Θεό. Επί του παρόντος, το Άγιο Πνεύμα δεν χρησιμοποιεί μόνο τους ανθρώπους κάνοντας χρήση των αρετών τους, αλλά και τελειώνοντας και αλλάζοντας τις ατέλειές τους. Εάν η καρδιά σου μπορεί να εμποτιστεί με τον Θεό και να ησυχάσει μπροστά Του, τότε θα έχεις την ευκαιρία και τα προσόντα να χρησιμοποιηθείς από το Άγιο Πνεύμα, να λάβεις τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και, ακόμη περισσότερο, θα έχεις την ευκαιρία το Άγιο Πνεύμα να αντισταθμίσει τις ατέλειές σου. Όταν δίνεις την καρδιά σου στον Θεό, μπορείς να εισέλθεις βαθύτερα στη θετική πλευρά και να είσαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο διορατικότητας. Σε σχέση με την αρνητική πλευρά, θα έχεις περισσότερη κατανόηση των δικών σου ελαττωμάτων και ατελειών, θα είσαι πιο πρόθυμος να αναζητήσεις την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού, δεν θα είσαι παθητικός και θα εισέλθεις ενεργά. Αυτό θα σημαίνει ότι είσαι σωστός.

από «Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εάν θέλεις να έχεις μια σωστή σχέση με το Θεό, η καρδιά σου πρέπει να στραφεί στον Θεό, και πάνω σε αυτό το θεμέλιο, θα έχεις επίσης μια σωστή σχέση με άλλους ανθρώπους. Αν δεν έχεις σωστή σχέση με τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνεις για να διατηρήσεις τις σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλεύεις ή πόση ενέργεια καταβάλλεις, η σχέση αυτή θα εξακολουθεί να ανήκει σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία ζωής. Διατηρείς τη θέση σου μεταξύ των ανθρώπων μέσα από μια ανθρώπινη προοπτική και μια ανθρώπινη φιλοσοφία, έτσι ώστε να σε επαινέσουν. Δεν δημιουργείς σωστές σχέσεις με ανθρώπους σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Εάν δεν εστιάζεις στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, αλλά διατηρείς μια σωστή σχέση με τον Θεό, αν είσαι πρόθυμος να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό και να μάθεις να Τον υπακούς, πολύ φυσικά, οι σχέσεις σου με όλους τους ανθρώπους θα γίνουν σωστές. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις αυτές δεν εδραιώνονται στη σάρκα, αλλά στη θεμελίωση της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αλληλεπιδράσεις βασισμένες στη σάρκα, αλλά στο πνεύμα υπάρχει συντροφικότητα καθώς και αγάπη, παρηγοριά και φροντίδα του ενός για τον άλλο. Αυτό γίνεται μόνο στο θεμέλιο μιας καρδιάς που ικανοποιεί τον Θεό. Αυτές οι σχέσεις δεν διατηρούνται στηριζόμενες σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία ζωής, αλλά διαμορφώνονται πολύ φυσικά μέσα από το βάρος για τον Θεό. Δεν απαιτούν ανθρώπινη προσπάθεια - ασκούνται μέσω των αρχών του λόγου του Θεού. Είσαι πρόθυμος να μεριμνάς για το θέλημα του Θεού; Είσαι πρόθυμος να είσαι πρόσωπο «χωρίς λόγο» ενώπιον του Θεού; Είσαι πρόθυμος να δώσεις εντελώς την καρδιά σου στον Θεό και να μην σκέφτεσαι τη θέση σου ανάμεσα στους ανθρώπους; Από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις επαφή, με ποιους από αυτούς έχεις τις καλύτερες σχέσεις; Με ποιους από αυτούς έχεις τις χειρότερες σχέσεις; Είναι σωστές οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους; Αντιμετωπίζεις όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο; Οι σχέσεις σου με τους άλλους συντηρούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία ζωής σου ή είναι χτισμένες πάνω στο θεμέλιο της αγάπης του Θεού; Όταν κάποιος δεν δίνει την καρδιά του στον Θεό, το πνεύμα του αμβλύνεται, γίνεται απαθές και ασυνείδητο. Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ τα λόγια του Θεού και ποτέ δεν θα έχει σωστή σχέση με τον Θεό. Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος δεν θα αλλάξει ποτέ τη διάθεσή του. Η αλλαγή της διάθεσης κάποιου είναι η διαδικασία του να δώσει κάποιος την καρδιά του εντελώς στον Θεό και να λάβει διαφώτιση και φώτιση από τα λόγια του Θεού. Το έργο του Θεού μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να εισέλθει ενεργά, καθώς και να του επιτρέψει να απαλλαγεί από τις αρνητικές πτυχές του μετά την απόκτηση γνώσης. Όταν είσαι σε θέση να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό, θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς κάθε ανεπαίσθητο άγγιγμα μέσα στο πνεύμα σου και θα γνωρίζεις κάθε διαφώτιση και φώτιση που λαμβάνεις από τον Θεό. Κρατήσου σε αυτό και θα εισέλθεις σταδιακά στο δρόμο που οδηγεί στην τελείωση από το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο γαλήνια μπορεί να είναι η καρδιά σου ενώπιον του Θεού, τόσο πιο ευαίσθητο και λεπτό θα είναι το πνεύμα σου, και σε θέση να αισθανθεί το άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος, κι έτσι η σχέση σου με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο σωστή. Μια σωστή σχέση μεταξύ ανθρώπων εδράζεται στο θεμέλιο του να δώσουν την καρδιά τους στον Θεό. Δεν επιτυγχάνεται μέσω ανθρώπινης προσπάθειας. Χωρίς τον Θεό στην καρδιά τους, οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι απλές σχέσεις της σάρκας. Δεν είναι σωστές, αλλά υποκύπτουν στην επιθυμία - είναι σχέσεις που ο Θεός απεχθάνεται, που μισεί. Εάν λες ότι το πνεύμα σου έχει συγκινηθεί, αλλά πάντα θέλεις να συναναστρέφεσαι ανθρώπους τους οποίους συμπαθείς και εκτιμάς, ενώ εάν υπάρχει κάποιος άλλος που αναζητά, τον οποίο δεν συμπαθείς, για τον οποίο έχεις προκατάληψη και δεν θα ασχοληθείς με αυτόν, αυτό είναι επιπλέον απόδειξη ότι είσαι συναισθηματικός άνθρωπος και δεν έχεις καθόλου σωστή σχέση με τον Θεό. Προσπαθείς να εξαπατήσεις τον Θεό και να καλύψεις τη δική σου ασχήμια. Ακόμα κι αν μπορείς να μοιραστείς κάποια κατανόηση αλλά έχεις λανθασμένες προθέσεις, ό, τι κάνεις είναι καλό για τα ανθρώπινα πρότυπα. Ο Θεός δεν θα σε επαινέσει - ενεργείς σύμφωνα με τη σάρκα, όχι σύμφωνα με το βάρος του Θεού. Αν είσαι σε θέση να γαληνέψεις την καρδιά σου μπροστά στο Θεό και να έχεις σωστές αλληλεπιδράσεις με όλους εκείνους που αγαπούν τον Θεό, μόνο τότε είσαι κατάλληλος προς χρήση από τον Θεό. Αυτός ο τρόπος, ανεξάρτητα από το πώς συσχετίζεσαι με άλλους, δεν θα είναι σύμφωνος με μια φιλοσοφία ζωής, αλλά θα σημαίνει ότι ζεις ενώπιον του Θεού μεριμνώντας για το βάρος Του.

από «Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Για κάθε ομιλία του Θεού, μετά την ανάγνωση και κατανόηση της, θα πρέπει να την κάνεις πράξη. Ανεξάρτητα από πώς συμπεριφερόσουν πριν —ίσως στο παρελθόν η σάρκα σου να ήταν αδύναμη, να ήσουν επαναστάτης και να αντιστεκόσουν— αυτό δεν έχει σημασία, και δεν εμποδίζει τη ζωή σου να αναπτυχθεί σήμερα. Εφόσον κατορθώσεις να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν κάθε φορά που διαβάζεις τον λόγο του Θεού αλλάζεις και αφήνεις τους άλλους ανθρώπους να δουν ότι η ζωή σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, αυτό δείχνει ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό που έχει διορθωθεί. Ο Θεός δεν φέρεται στους ανθρώπους σύμφωνα με τις παραβάσεις τους. Εφόσον μπορέσεις να μην επαναστατήσεις ξανά και να μην αντισταθείς ξανά, αφότου έχεις καταλάβει και συνειδητοποιήσει, τότε ο Θεός θα σου δείξει έλεος. Όταν έχεις καταλάβει και έχεις τη διάθεση να επιδιώξεις την τελείωση από τον Θεό, τότε η κατάστασή σου κατά την παρουσία του Θεού θα είναι κανονική. Ό,τι και αν κάνεις, σκέψου: Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν το κάνω αυτό; Θα ωφελήσει τους αδελφούς μου και τις αδελφές μου; Θα είναι ωφέλιμο για το έργο του οίκου του Θεού; Εξέτασε τις προθέσεις σου στις προσευχές σου, στις συναναστροφές σου, στον λόγο σου, στα έργα σου και στην επαφή σου με τους ανθρώπους και εξέτασε αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική ή όχι. Αν δεν δύνασαι να διαχωρίσεις τις προθέσεις σου και τις σκέψεις σου, τότε δεν διαθέτεις κριτική σκέψη, πράγμα που αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεσαι πολύ λίγα πράγματα για την αλήθεια. Αν είσαι ικανός να έχεις μια ξεκάθαρη κατανόηση όλων των ενεργειών του Θεού, να βλέπεις τα πράγματα σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και να τα βλέπεις όταν στέκεσαι στο πλευρό του Θεού, τότε οι απόψεις σου θα είναι σωστές. Συνεπώς, για όποιον πιστεύει στον Θεό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα να κτίσει μια καλή σχέση με τον Θεό. Αυτό πρέπει όλοι να το αντιμετωπίζουν ως το πιο σημαντικό καθήκον και το πρωταρχικό γεγονός στη ζωή τους. Ό,τι κάνεις θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με το αν έχεις ή όχι κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε κάνε το. Για να διατηρήσεις την κανονική σου σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μη βλάπτονται τα προσωπικά σου συμφέροντα, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να βρει οτιδήποτε εναντίον σου, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να σε χειρίζεται και να σε κάνει περίγελο. Μια τέτοια πρόθεση είναι η απόδειξη ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Δεν είναι για τη σάρκα, είναι για την ηρεμία του πνεύματος, είναι για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και για να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αν πρόκειται να εισέλθεις σε μια σωστή κατάσταση, πρέπει να δημιουργήσεις μια καλή σχέση με τον Θεό, πρέπει να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη στον Θεό. Πρέπει να επιτρέψεις στον Θεό να σε κερδίσει και να Tου επιτρέψεις να σου αποκαλύψει τους καρπούς του λόγου Του σ’ εσένα, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις στον σωστό τρόπο. Τρώγε και πίνε αδιάκοπα τον σημερινό λόγο του Θεού, μπες στον σημερινό τρόπο του έργου του Αγίου Πνεύματος, πράξε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην ακολουθείς πεπαλαιωμένες πρακτικές, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους ζωής και πέρασε γρήγορα στον τρόπο του σημερινού έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα είναι απολύτως κανονική και θα είσαι στον σωστό δρόμο όσον αφορά την πίστη στον Θεό.

από «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 2. Στην αναζήτηση της αληθινής οδού, πρέπει να κατέχετε λογική

Επόμενο: 4. Η άγια ευπρέπεια που οι πιστοί του Θεού πρέπει να κατέχουν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Απαντήση: Το έργο του Θεού είναι πάντα αδύνατον να συλληφθεί. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα τις προφητείες του Θεού προς τους...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο