3. Στην πίστη στον Θεό, πρέπει να δημιουργήσετε μια φυσιολογική σχέση με τον Θεό

Σχετικά λόγια του Θεού:

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να επιλύσεις το ζήτημα του να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε το νόημα της πίστης σου στον Θεό έχει χαθεί. Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό επιτυγχάνεται εξ ολοκλήρου με μια καρδιά που είναι ήσυχη στην παρουσία του Θεού. Το να έχει κανείς κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί να μην αμφιβάλλει και να μην αρνείται οποιοδήποτε έργο Του και να μπορεί να υποτάσσεται στο έργο Του. Σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις στην παρουσία του Θεού, να μην κάνει σχέδια για τον εαυτό του και να έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού στο καθετί· σημαίνει να δέχεται να τον εξονυχιστικό έλεγχο του Θεού και να υπακούει στις διευθετήσεις του Θεού. Πρέπει να είσαι σε θέση να γαληνεύεις την καρδιά σου στην παρουσία του Θεού σε οτιδήποτε κάνεις. Ακόμη και αν δεν κατανοείς το θέλημα του Θεού, πρέπει και πάλι να εκπληρώνεις τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σου στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μόλις σου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, κάν’ το πράξη, και δεν θα είναι πολύ αργά. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα έχεις και κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Για να χτίσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τα πάντα πρέπει να οικοδομούνται επί τη βάση των λόγων του Θεού, πρέπει να είσαι σε θέση να επιτελείς το καθήκον σου σύμφωνα με τα λόγια και τις απαιτήσεις του Θεού, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τις απόψεις σου και πρέπει να αναζητάς την αλήθεια στα πάντα. Πρέπει να κάνεις πράξη την αλήθεια όταν την κατανοείς, και ανεξάρτητα από το τι σου συμβαίνει, πρέπει να προσεύχεσαι στον Θεό και να αναζητάς, υπακούοντας τον Θεό μέσα στην καρδιά σου. Αν κάνεις πράξη κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι σε θέση να διατηρείς μια κανονική σχέση με τον Θεό. Ενώ επιτελείς το καθήκον σου σωστά, παράλληλα πρέπει να φροντίζεις να μην κάνεις οτιδήποτε δεν ωφελεί την είσοδο των εκλεκτών του Θεού στη ζωή, και να μη λες τίποτα στους αδελφούς και στις αδελφές που δεν τους βοηθάει. Τουλάχιστον, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα που να αντιβαίνει στη συνείδησή σου και οπωσδήποτε να μην κάνεις τίποτα επαίσχυντο. Ειδικότερα, δεν πρέπει να κάνεις σε καμία περίπτωση τίποτα που να παρακούει ή να αντιστέκεται στον Θεό και δεν πρέπει να κάνεις οτιδήποτε αναστατώνει το έργο ή τη ζωή της εκκλησίας. Να είσαι δίκαιος και έντιμος σε ό,τι κάνεις και να φροντίζεις η κάθε ενέργειά σου να είναι ευπαρουσίαστη ενώπιον του Θεού. Παρότι η σάρκα μπορεί ενίοτε να είναι αδύναμη, πρέπει να είσαι σε θέση να δίνεις προτεραιότητα στα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού χωρίς απληστία για προσωπικό όφελος, χωρίς να κάνεις οτιδήποτε εγωιστικό ή επαίσχυντο, κάνοντας συχνά αυτοστοχασμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι σε θέση να ζεις συχνά ενώπιον του Θεού, και η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει απολύτως κανονική.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Σε οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να εξετάζεις αν οι προθέσεις σου είναι σωστές. Εάν μπορείς να ενεργείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Να διερευνάς τις προθέσεις σου, και αν διαπιστώσεις πως έχουν προκύψει λανθασμένες προθέσεις, να είσαι σε θέση να τις αποβάλεις και να ενεργήσεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού· κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις κάποιος που είναι σωστός ενώπιον του Θεού, γεγονός που θα δείξει με τη σειρά του πως η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και πως ό,τι κάνεις είναι για χάρη του Θεού, όχι για δική σου. Σε ό,τι κάνεις και ό,τι λες, να είσαι σε θέση να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος στις ενέργειές σου και να μην καθοδηγείσαι από τα συναισθήματά σου ούτε να ενεργείς σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να συμπεριφέρονται οι πιστοί στον Θεό. Τα μικρά πράγματα μπορούν να αποκαλύψουν τις προθέσεις και το ανάστημα ενός ανθρώπου, κι έτσι, προκειμένου να εισέλθει κανείς στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό, πρέπει πρώτα να διορθώσει τις προθέσεις του και τη σχέση του με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από Εκείνον· μόνο τότε μπορούν η αντιμετώπιση, το κλάδεμα, η πειθαρχία και ο εξευγενισμός του Θεού να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σου. Με άλλα λόγια, αν τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση να έχουν τον Θεό στη καρδιά τους και δεν επιδιώκουν προσωπικά οφέλη, ούτε σκέφτονται τις δικές τους προοπτικές (με τη σαρκική έννοια), αλλά, αντ’ αυτού, επωμίζονται το φορτίο της εισόδου στη ζωή, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδιώκουν την αλήθεια και υποτάσσονται στο έργο του Θεού —αν μπορείς να τα κάνεις αυτά, τότε οι στόχοι που επιδιώκεις θα είναι σωστοί και η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει κανονική. Μπορεί να ειπωθεί ότι η διόρθωση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα της εισόδου στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού και έχει προκαθοριστεί από τον Θεό, και παρότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αλλάξει, το κατά πόσο μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό ή να κερδηθείς από Εκείνον εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση σου με τον Θεό. Ίσως κάποια κομμάτια σου να είναι αδύναμα ή ανυπάκουα, αλλά εφόσον οι απόψεις σου και οι προθέσεις σου είναι σωστές, και εφόσον η σχέση σου με τον Θεό είναι σωστή και κανονική, τότε έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, όσο σκληρά κι αν εργάζεσαι, θα είναι ανώφελο. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ο Θεός δεν κοιτάζει τίποτε άλλο πέρα από το αν είναι σωστές οι απόψεις σου κατά την πίστη σου στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να ασκείσαι όντας σωστά τοποθετημένος στις απόψεις σου, τότε θα σημειώσεις πρόοδο στη ζωή σου και θα έχεις εγγυημένη την είσοδο στον σωστό δρόμο. Αν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη σου στον Θεό είναι αποκλίνουσες, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι μάταια, και όσο μεγάλη κι αν είναι η πίστη σου, δεν θα λάβεις τίποτα. Μόνο αφότου η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική θα κερδίζεις τον έπαινό Του όταν απαρνιέσαι τη σάρκα, όταν προσεύχεσαι, υποφέρεις, υπομένεις, υποτάσσεσαι, βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, δαπανάς περισσότερο τον εαυτό σου για τον Θεό και ούτω καθεξής.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και ικανοποιούν τον Θεό αγγίζοντας το Πνεύμα του Θεού με την καρδιά τους, επιτυγχάνοντας, έτσι, την ικανοποίησή Του, και χρησιμοποιώντας την καρδιά τους για να έρχονται σε επαφή με τα λόγια του Θεού, κι έτσι να συγκινούνται από το Πνεύμα του Θεού. Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια κανονική πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν. Μόνο αφότου έχεις γαληνέψει την καρδιά σου ενώπιόν Του και έχεις δώσει ολόκληρη την καρδιά σου σε Αυτόν, θα είσαι σταδιακά σε θέση να αναπτύξεις μια κανονική πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, και αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το φορτίο Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό, κάτι που συνιστά κλασικό τρόπο συμπεριφοράς των θρησκευόμενων ανθρώπων, και δεν μπορούν να λάβουν τον έπαινο του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα από ένα τέτοιο άτομο· ένας τέτοιου είδους άνθρωπος μπορεί να χρησιμεύσει μόνο ως αντιθετικό στοιχείο στο έργο του Θεού, σαν ένα διακοσμητικό στον οίκο του Θεού, κάτι περιττό και άχρηστο. Ο Θεός δεν χρησιμοποιεί αυτό το είδος ανθρώπου. Ένα τέτοιο άτομο, όχι μόνο δεν παρέχει τη δυνατότητα στο Άγιο Πνεύμα να εργαστεί μέσα του, αλλά, πολύ περισσότερο, δεν αξίζει να τελειωθεί. Αυτός ο τύπος ανθρώπου είναι στην πραγματικότητα «νεκροζώντανος». Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλοι τους, αντιθέτως, έχουν καταληφθεί και διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά. Ο Θεός θα αποκλείσει αυτούς τους ανθρώπους. Επί του παρόντος, κατά την αξιοποίηση των ανθρώπων, το Άγιο Πνεύμα δεν χρησιμοποιεί μόνο εκείνα τα μέρη τους που είναι επιθυμητά προκειμένου να επιτύχει πράγματα, αλλά οδηγεί, επίσης, στην τελείωση και αλλάζει τα ανεπιθύμητα μέρη τους. Εάν η καρδιά σου μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό και να παραμείνει γαλήνια μπροστά Του, τότε θα έχεις την ευκαιρία και τα προσόντα να αξιοποιηθείς από το Άγιο Πνεύμα, να λάβεις τη διαφώτιση και τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και, ακόμη περισσότερο, θα έχεις την ευκαιρία το Άγιο Πνεύμα να διορθώσει τις ατέλειές σου. Όταν δίνεις την καρδιά σου στον Θεό, από τη θετική πλευρά, μπορείς να επιτύχεις βαθύτερη είσοδο και ένα υψηλότερο επίπεδο διορατικότητας· από την αρνητική πλευρά, θα κατανοήσεις καλύτερα τα ελαττώματα και τις ατέλειές σου, θα είσαι πιο πρόθυμος να επιζητήσεις την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού και δεν θα είσαι παθητικός, αλλά θα εισέλθεις ενεργά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα γίνεις σωστός άνθρωπος.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική

Εάν θέλεις να έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε η καρδιά σου πρέπει να στραφεί στον Θεό. Έχοντας αυτό ως βάση, θα έχεις μια κανονική σχέση και με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό, τότε ανεξάρτητα από το τι κάνεις για να διατηρήσεις τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά εργάζεσαι ή πόση ενέργεια καταβάλλεις, όλα θα σχετίζονται απλώς με μια ανθρώπινη φιλοσοφία για τη ζωή. Διατηρείς τη θέση σου μεταξύ των ανθρώπων μέσα από μια ανθρώπινη προοπτική και μια ανθρώπινη φιλοσοφία, έτσι ώστε να σε επαινούν οι άνθρωποι, αλλά δεν ακολουθείς τον λόγο του Θεού για να δημιουργήσεις κανονικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Εάν δεν εστιάζεις στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, αλλά διατηρείς μια κανονική σχέση με τον Θεό, αν είσαι πρόθυμος να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό και να μάθεις να Τον υπακούς, τότε, φυσικά, οι σχέσεις σου με όλους τους ανθρώπους θα γίνουν κανονικές. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις αυτές δεν εδραιώνονται στη σάρκα, αλλά πάνω στην αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σαρκικές αλληλεπιδράσεις, αλλά στο πνεύμα υπάρχει συναναστροφή, αμοιβαία αγάπη, αμοιβαία παρηγοριά και φροντίδα του ενός για τον άλλο. Όλα αυτά γίνονται βάσει μιας καρδιάς που ικανοποιεί τον Θεό. Αυτές οι σχέσεις δεν διατηρούνται στηριζόμενες σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία για τη ζωή, αλλά διαμορφώνονται πολύ φυσικά κουβαλώντας ένα φορτίο για τον Θεό. Δεν απαιτούν ανθρωπογενή προσπάθεια. Πρέπει μόνο να ασκείσαι σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του λόγου του Θεού. Είσαι πρόθυμος να μεριμνάς για το θέλημα του Θεού; Είσαι πρόθυμος να είσαι άνθρωπος «χωρίς λογική» ενώπιον του Θεού; Είσαι πρόθυμος να δώσεις εξ ολοκλήρου την καρδιά σου στον Θεό και να ξεχάσεις τη θέση σου ανάμεσα στους ανθρώπους; Από όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις επαφή, με ποιους έχεις τις καλύτερες σχέσεις; Με ποιους έχεις τις χειρότερες σχέσεις; Είναι κανονικές οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους; Αντιμετωπίζεις όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο; Οι σχέσεις σου με τους άλλους συντηρούνται σύμφωνα με τη φιλοσοφία σου για τη ζωή ή οικοδομούνται πάνω στην αγάπη του Θεού; Όταν κάποιος δεν δίνει την καρδιά του στον Θεό, τότε το πνεύμα του αμβλύνεται, γίνεται απαθές και ασυνείδητο. Ένας τέτοιου είδους άνθρωπος δεν θα καταλάβει ποτέ τα λόγια του Θεού και δεν θα έχει ποτέ κανονική σχέση με τον Θεό· η διάθεση αυτού του είδους ανθρώπου δεν θα αλλάξει ποτέ. Η αλλαγή της διάθεσης κάποιου είναι η διαδικασία του να δώσει κάποιος την καρδιά του εξ ολοκλήρου στον Θεό και να λάβει διαφώτιση και φώτιση από τα λόγια του Θεού. Το έργο του Θεού μπορεί να επιτρέψει σε κάποιον να εισέλθει ενεργά, καθώς και να του επιτρέψει να απαλλαγεί από τις αρνητικές πτυχές του αφού αποκτήσει γνώσεις σχετικά με αυτές. Όταν φτάσεις στο σημείο να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό, τότε θα είσαι σε θέση να αντιληφθείς κάθε ανεπαίσθητη κίνηση μέσα στο πνεύμα σου και θα γνωρίζεις κάθε διαφώτιση και φώτιση που λαμβάνεις από τον Θεό. Κράτα το αυτό, και θα εισέλθεις σταδιακά στο μονοπάτι που οδηγεί στην τελείωση από το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο γαλήνια μπορεί να είναι η καρδιά σου ενώπιον του Θεού, τόσο πιο ευαίσθητο και ντελικάτο θα είναι το πνεύμα σου και τόσο περισσότερο θα είναι σε θέση να αντιληφθεί πώς συγκινείται από το Άγιο Πνεύμα, και κατόπιν η σχέση σου με τον Θεό θα γίνεται όλο και πιο κανονική. Μια κανονική σχέση μεταξύ των ανθρώπων δημιουργείται όταν δίνουν την καρδιά τους στον Θεό, και όχι μέσω ανθρώπινης προσπάθειας. Χωρίς τον Θεό στην καρδιά τους, οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι απλώς σχέσεις της σάρκας. Δεν είναι κανονικές, αλλά αντιθέτως, υποκύπτουν στη λαγνεία. Είναι σχέσεις τις οποίες ο Θεός απεχθάνεται, τις οποίες αποστρέφεται. Εάν λες ότι το πνεύμα σου έχει συγκινηθεί, αλλά διαρκώς θέλεις να συναναστρέφεσαι ανθρώπους τους οποίους συμπαθείς, τους οποίους εκτιμάς, ενώ εάν υπάρχει κάποιος άλλος που αναζητά, αλλά δεν τον συμπαθείς, και μάλιστα είσαι προκατειλημμένος εναντίον του και δεν είσαι διατεθειμένος να συζητήσεις με αυτόν, αυτό είναι επιπλέον απόδειξη ότι είσαι υποχείριο των συναισθημάτων σου και δεν έχεις σε καμία περίπτωση κανονική σχέση με τον Θεό. Προσπαθείς να εξαπατήσεις τον Θεό και να συγκαλύψεις τη δική σου ασχήμια. Ακόμα κι αν μπορείς να μοιραστείς κάτι που έχεις κατανοήσει, αλλά έχεις λανθασμένες προθέσεις, τότε ό,τι κάνεις είναι καλό μόνο σύμφωνα με τα ανθρώπινα πρότυπα. Ο Θεός δεν θα σε επαινέσει —ενεργείς σύμφωνα με τη σάρκα, όχι σύμφωνα με το φορτίο του Θεού. Αν είσαι σε θέση να γαληνέψεις την καρδιά σου μπροστά στον Θεό και να έχεις κανονικές αλληλεπιδράσεις με όλους όσοι αγαπούν τον Θεό, μόνο τότε είσαι κατάλληλος προς χρήση από τον Θεό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανεξάρτητα από το πώς συσχετίζεσαι με τους άλλους, δεν θα το κάνεις σύμφωνα με μια φιλοσοφία για τη ζωή, αλλά ενώπιον του Θεού, ζώντας με τρόπο τέτοιον που θα μεριμνάς για το φορτίο Του.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η δημιουργία μιας κανονικής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική

Διάβασε όλες τις ομιλίες του Θεού και κάν’ τες πράξη αμέσως μόλις τις καταλάβεις. Ίσως να υπήρξαν περιπτώσεις που η σάρκα σου ήταν αδύναμη ή εσύ ήσουν ανυπότακτος ή αντιστεκόσουν· όπως κι αν συμπεριφερόσουν στο παρελθόν, τούτο έχει μικρή σημασία και δεν μπορεί να εμποδίσει τη ζωή σου να ωριμάσει σήμερα. Εφόσον μπορείς να έχεις κανονική σχέση με τον Θεό σήμερα, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν σημειώνεται κάποια αλλαγή μέσα σου κάθε φορά που διαβάζεις τα λόγια του Θεού, και αν οι άλλοι μπορούν να διαπιστώσουν ότι η ζωή σου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, τότε αυτό δείχνει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι πλέον κανονική και ότι έχει διορθωθεί. Ο Θεός δεν φέρεται στους ανθρώπους σύμφωνα με τις παραβάσεις τους. Μόλις έχεις καταλάβει και έχεις λάβει επίγνωση, εφόσον μπορείς να σταματήσεις να επαναστατείς και να αντιστέκεσαι, τότε ο Θεός θα σου δείξει και πάλι έλεος. Όταν έχεις την κατανόηση και την αποφασιστικότητα να επιδιώξεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η κατάστασή σου κατά την παρουσία του Θεού θα γίνει κανονική. Ό,τι κι αν κάνεις, να σκέφτεσαι το εξής ενόσω το κάνεις: Τι θα σκεφτεί ο Θεός αν το κάνω αυτό; Θα ωφελήσει τους αδελφούς μου και τις αδελφές μου; Θα είναι ωφέλιμο για το έργο του οίκου του Θεού; Είτε πρόκειται για την προσευχή, τη συναναστροφή, την ομιλία, το έργο ή την επαφή σου με τους άλλους, να εξετάζεις τις προθέσεις σου και να ελέγχεις αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αν δεν μπορείς να διακρίνεις τις ίδιες τις προθέσεις και τις σκέψεις σου, αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτεις ικανότητα διάκρισης, πράγμα που αποδεικνύει ότι κατανοείς ελάχιστα πράγματα για την αλήθεια. Αν είσαι σε θέση να κατανοείς ξεκάθαρα το καθετί που κάνει ο Θεός και μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα υπό το πρίσμα των λόγων Του, στεκούμενος στο πλευρό Του, τότε οι απόψεις σου θα έχουν γίνει σωστές. Συνεπώς, η δημιουργία μιας καλής σχέσης με τον Θεό είναι υψίστης σημασίας για οποιονδήποτε πιστεύει στον Θεό. Όλοι θα πρέπει να τη θεωρούν μια εργασία εξέχουσας σημασίας και το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή τους. Ό,τι κάνεις μετριέται με βάση το αν έχεις κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε πέρνα στην πράξη. Για να διατηρήσεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μήπως πληγούν τα προσωπικά σου συμφέροντα· δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να υπερισχύσει, δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να σε πιάσει στη λαβή του και δεν πρέπει να επιτρέψεις στον Σατανά να σε κάνει περίγελο. Το να έχεις τέτοιες προθέσεις είναι σημάδι ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική —δεν υφίσταται για χάρη της σάρκας, αλλά για την ηρεμία του πνεύματος, για την απόκτηση του έργου του Αγίου Πνεύματος και για την ικανοποίηση του θελήματος του Θεού. Για να εισέλθεις στη σωστή κατάσταση, πρέπει να καθιερώσεις μια καλή σχέση με τον Θεό και να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη σου στον Θεό. Αυτό αποσκοπεί στο να μπορέσει ο Θεός να σε κερδίσει και στο να μπορέσει να φανερώσει τους καρπούς των λόγων Του μέσα σου, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχεις εισέλθει στον σωστό τρόπο. Συνέχισε να τρως και να πίνεις τα σημερινά λόγια του Θεού, είσελθε στον τρέχοντα τρόπο εργασίας του Αγίου Πνεύματος, ενέργησε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην τηρείς παλαιομοδίτικες μεθόδους άσκησης, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους εκτέλεσης πραγμάτων και είσελθε στον σημερινό τρόπο εργασίας το συντομότερο δυνατό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα γίνει απολύτως κανονική κι εσύ θα έχεις πάρει τον σωστό δρόμο της πίστης στον Θεό.

«Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;

Προηγούμενο: 2. Στην αναζήτηση της αληθινής οδού, πρέπει να κατέχετε λογική

Επόμενο: 4. Η άγια ευπρέπεια που οι πιστοί του Θεού πρέπει να κατέχουν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο