4. Διάκριση ανάμεσα στις αληθινές και τις ψεύτικες οδούς, καθώς και ανάμεσα σε αληθινές και ψεύτικες εκκλησίες

Σχετικά λόγια του Θεού:

Ποια είναι η πιο βασική αρχή στην αναζήτηση της αληθινής οδού; Πρέπει να εξετάσεις εάν υπάρχει ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος σ’ αυτήν την οδό, εάν ή όχι αυτά τα λόγια είναι η έκφραση της αλήθειας, ποιος μαρτυρείται και τι μπορεί να σου φέρει. Η διάκριση μεταξύ της αληθινής οδού και της ψεύτικης οδού απαιτεί διάφορες πτυχές της βασικής γνώσης, η πιο θεμελιώδης από τις οποίες είναι να διαπιστώσεις αν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος ή όχι. Γιατί η ουσία της πίστης του ανθρώπου στον Θεό είναι η πίστη στο Πνεύμα του Θεού και ακόμη και η πίστη του στον ενσαρκωμένο Θεό είναι επειδή αυτή η σάρκα είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, πράγμα που σημαίνει ότι μια τέτοια πίστη εξακολουθεί να είναι η πίστη στο Πνεύμα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του Πνεύματος και της σάρκας, αλλά επειδή αυτή η σάρκα προέρχεται από το Πνεύμα και ο Λόγος ενσαρκώνεται, αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι η έμφυτη ουσία του Θεού. Κι έτσι, διακρίνοντας εάν είναι ή όχι η αληθινή οδός, πάνω απ’ όλα πρέπει να δεις αν υπάρχει ή όχι το έργο του Αγίου Πνεύματος, μετά από το οποίο θα πρέπει να δεις αν υπάρχει ή όχι η αλήθεια σε αυτή την οδό. Αυτή η αλήθεια είναι η διάθεση της ζωής της κανονικής ανθρώπινης φύσης, δηλαδή εκείνη που απαίτησε από τον άνθρωπο όταν ο Θεός τον δημιούργησε στην αρχή, δηλαδή όλη η κανονική ανθρώπινη φύση (συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης λογικής, της διορατικότητας, της σοφίας και της βασικής γνώσης του τι σημαίνει να είναι άνθρωπος). Δηλαδή, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσον ή όχι μπορεί αυτή η οδός να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια ζωή κανονικής ανθρώπινης φύσης, κατά πόσον ή όχι η αλήθεια που λέγεται απαιτείται σύμφωνα με την πραγματικότητα της κανονικής ανθρώπινης φύσης, είτε αυτή η αλήθεια είναι πρακτική και πραγματική ή όχι, κι εάν είναι ή όχι πιο επίκαιρη. Εάν υπάρχει αλήθεια, τότε είναι σε θέση να μεταφέρει τον άνθρωπο σε κανονικές και πραγματικές εμπειρίες. Ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο κανονικός, η ανθρώπινη σύνεση γίνεται ολοένα και πιο ολοκληρωμένη, η ανθρώπινη ζωή στη σάρκα και στην πνευματική ζωή γίνονται όλο και πιο οργανωμένες και τα συναισθήματα του ανθρώπου γίνονται όλο και πιο κανονικά. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή. Υπάρχει μια άλλη αρχή, η οποία είναι το εάν ο άνθρωπος έχει μια αυξανόμενη γνώση του Θεού, εάν το ότι βιώνει ή όχι τέτοιο έργο και αλήθεια μπορεί να εμπνεύσει την αγάπη του Θεού μέσα του και να τον φέρει πολύ πιο κοντά στον Θεό. Έτσι μπορεί να μετρηθεί αν είναι ή όχι η αληθινή οδός. Το πιο σημαντικό είναι το αν αυτή η οδός είναι ρεαλιστική και όχι υπερφυσική και αν είναι ή όχι ικανή να προσφέρει τη ζωή του ανθρώπου. Εάν συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι αυτή η οδός είναι η αληθινή οδός. Λέω αυτά τα λόγια όχι για να σας κάνω να δεχτείτε άλλες οδούς στις μελλοντικές σας εμπειρίες, ούτε ως πρόβλεψη ότι θα υπάρξει το έργο μιας άλλης νέας εποχής στο μέλλον. Τις λέω για να είστε σίγουροι ότι η οδός του σήμερα είναι η αληθινή οδός, έτσι ώστε να μην είστε μόνο εν μέρει σίγουροι στην πίστη σας προς το έργο του σήμερα και να αδυνατείτε να εμβαθύνετε σε αυτό. Υπάρχουν ακόμη και πολλοί που, παρότι είναι σίγουροι, εξακολουθούν να ακολουθούν μέσα στη σύγχυση. Αυτή η σιγουριά δεν διέπεται από αρχές και αυτοί πρέπει να εξαλειφθούν αργά ή γρήγορα. Ακόμη κι εκείνοι που ακολουθούν με ιδιαίτερη θέρμη είναι λιγότερο σίγουροι και περισσότερο αβέβαιοι, γεγονός που δείχνει ότι δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Επειδή το επίπεδό σας είναι πάρα πολύ χαμηλό και το υπόβαθρό σας είναι πάρα πολύ ρηχό, δεν μπορείτε να κατανοήσετε τη διαφοροποίηση. Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει έργο που δεν είναι ρεαλιστικό, δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που δεν συλλαμβάνει η σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κοινής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης και το έργο Του είναι σύμφωνο με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο κανονικός και η ανθρώπινη φύση του γίνεται όλο και πιο κανονική. Ο άνθρωπος έχει αυξανόμενη γνώση της σατανικής, διεφθαρμένης διάθεσής του, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και έχει όλο και μεγαλύτερο πόθο για την αλήθεια. Δηλαδή, η ζωή του ανθρώπου ολοένα και μεγαλώνει και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται ικανή για όλο και περισσότερες αλλαγές — όλες αυτές συνοψίζονται στο ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Αν μια οδός δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει εκείνα τα πράγματα που συνιστούν την ουσία του ανθρώπου, είναι ανίκανη να αλλάξει τη διάθεση του ανθρώπου και επιπλέον δεν είναι ικανή να τον φέρει ενώπιον του Θεού ή να του προσφέρει μια πραγματική κατανόηση του Θεού, και προκαλεί ακόμη την ανθρώπινη φύση του να γίνεται όλο και πιο ποταπή και τη σύνεσή του να είναι πιο ανώμαλη, τότε αυτή η οδός δεν πρέπει να είναι η αληθινή οδός και μπορεί να είναι το έργο ενός κακού πνεύματος, ή η παλιά οδός. Εν ολίγοις, δεν μπορεί να είναι το τωρινό έργο του Αγίου Πνεύματος.

από «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού, υπάρχουν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, διακατέχονται από την παρουσία και την πειθαρχία του Αγίου Πνεύματος, και όσοι δεν βρίσκονται μέσα στο ρεύμα αυτό βρίσκονται υπό τη διοίκηση του Σατανά και χωρίς καθόλου από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνοι που δέχονται το νέο έργο του Θεού, αυτοί που συνεργάζονται μέσα στο νέο έργο του Θεού. Αν αυτοί που βρίσκονται μέσα σε αυτό το ρεύμα είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και δεν μπορούν να κάνουν πράξη την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τότε θα πειθαρχηθούν και, στη χειρότερη περίπτωση, θα εγκαταλειφθούν από το Άγιο Πνεύμα. Όσοι αποδέχονται το καινούριο έργο του Αγίου Πνεύματος, θα ζουν μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, θα λάβουν τη φροντίδα και την προστασία του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια είναι διαφωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, και εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν πράξη την αλήθεια πειθαρχούνται από το Άγιο Πνεύμα και μπορεί ακόμη και να τιμωρηθούν. Ανεξάρτητα από το τι είδους άτομο είναι κάποιος, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός θα αναλάβει την ευθύνη για όλους εκείνους που δέχονται το νέο έργο Του για χάρη του ονόματός Του. Εκείνοι που δοξάζουν το όνομά Του και είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη τα λόγια Του, θα λάβουν τις ευλογίες Του. Όσοι δεν Τον υπακούουν και δεν κάνουν τα λόγια Του πράξη, θα λάβουν την τιμωρία Του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτοί που αποδέχονται το νέο έργο και αφού έχουν αποδεχθεί το νέο έργο, πρέπει να έχουν και την κατάλληλη συνεργασία με τον Θεό και δεν θα πρέπει να ενεργούν ως αποστάτες που δεν εκτελούν το καθήκον τους. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δεν αποδέχονται το νέο έργο: Είναι έξω από το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος και η πειθαρχία και η αποδοκιμασία του Αγίου Πνεύματος δεν ισχύουν γι’ αυτούς. Όλη την ημέρα, αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στη σάρκα, ζουν μέσα στο μυαλό τους και το μόνο που κάνουν είναι να ζουν σύμφωνα με το δόγμα που παράγεται από την ανάλυση και την έρευνα των δικών τους εγκεφάλων. Αυτές δεν είναι οι απαιτήσεις του νέου έργου του Αγίου Πνεύματος, και ούτε είναι η συνεργασία με τον Θεό. Όσοι δεν αποδέχονται το νέο έργο του Θεού στερούνται της παρουσίας του Θεού και, επιπλέον, στερούνται των ευλογιών και της προστασίας του Θεού. Τα περισσότερα από τα λόγια και τις ενέργειές τους συμβαδίζουν με τις προηγούμενες απαιτήσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος. Είναι δόγμα, όχι η αλήθεια. Ένα τέτοιο δόγμα και τέτοιοι κανόνες αρκούν για να αποδείξουν ότι το μόνο που τους ενώνει είναι η θρησκεία· δεν είναι οι εκλεκτοί ή τα αντικείμενα του έργου του Θεού. Η συνάθροιση όλων αυτών μεταξύ τους μπορεί μόνο να ονομαστεί ως ένα μεγάλο συνέδριο της θρησκείας και δεν μπορεί να ονομαστεί εκκλησία. Αυτό είναι ένα αμετάβλητο γεγονός. Δεν έχουν το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος· αυτό που κάνουν θυμίζει θρησκεία, αυτό που βιώνουν φαίνεται να είναι γεμάτο από θρησκεία· δεν έχουν την παρουσία και το έργο του Αγίου Πνεύματος και δεν είναι κατάλληλοι να λάβουν την πειθαρχία ή τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άψυχα πτώματα, τα σκουλήκια που στερούνται πνευματικότητας. Δεν έχουν καμία γνώση για την επαναστατικότητα και την αντίθεση του ανθρώπου, δεν έχουν γνώση όλου του κακού που κάνει ο άνθρωπος, πολύ λιγότερο δε, γνωρίζουν όλο το έργο του Θεού και τη σημερινή βούληση του Θεού. Όλοι τους είναι αδαείς και χαμηλού επιπέδου άνθρωποι, είναι αποβράσματα ακατάλληλα να τους ονομάζουμε πιστούς! Τίποτα από όσα κάνουν δεν έχει σχέση με τη διαχείριση του Θεού, κι ούτε μπορεί να επηρεάσει τα σχέδια του Θεού. Τα λόγια και οι πράξεις τους είναι υπερβολικά αηδιαστικά, πάρα πολύ αξιολύπητα και απλώς ανάξια λόγου. Οτιδήποτε γίνεται από εκείνους που δεν βρίσκονται μέσα στο ρεύμα του Αγίου Πνεύματος δεν σχετίζεται με το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος. Εξαιτίας αυτού, ανεξάρτητα από το τι κάνουν, είναι εκτός της πειθαρχίας του Αγίου Πνεύματος και, επιπλέον, χωρίς τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος. Διότι είναι όλοι άνθρωποι που δεν έχουν αγάπη για την αλήθεια και είναι μισητοί και έχουν απορριφθεί από το Άγιο Πνεύμα. Ονομάζονται κακοποιοί επειδή ζουν μέσα στη σάρκα και κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί κάτω από την πινακίδα του Θεού. Ενώ ο Θεός εργάζεται, είναι εσκεμμένα εχθρικοί απέναντί Του και τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση με Αυτόν. Η αποτυχία του ανθρώπου να συνεργαστεί με τον Θεό είναι εξαιρετικά επαναστατική από μόνη της, επομένως, ιδίως εκείνοι οι άνθρωποι που σκοπίμως έρχονται σε αντίθεση με τον Θεό, δεν θα λάβουν τη δίκαιη ανταπόδοση τους;

από «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Αν ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα δεν ήταν εχθρική και αντίθετη προς αυτήν, τότε δεν θα ήταν η αληθινή οδός. Θυμήσου: Η αληθινή οδός πρέπει να έχει εναντίον της τους περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε να εργαστεί και να κηρύξει για πρώτη φορά, δεν Του αντιτάχθηκε ολόκληρος ο Ιουδαϊσμός; Κάθε φορά που ο Θεός ξεκινάει ένα νέο έργο, η διεφθαρμένη ανθρωπότητα δυσκολεύεται εξαιρετικά να το αποδεχτεί, επειδή το έργο του Θεού έρχεται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των ανθρώπων και τις αναιρεί· οι άνθρωποι στερούνται την ικανότητα κατανόησης, και είναι ανίκανοι να διεισδύσουν στο πνευματικό βασίλειο και, χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, θα ήταν ανίκανοι να αποδεχτούν την αληθινή οδό. Αν πιστεύεται ότι είναι έργο του Θεού, αλλά δεν του εναντιώνεται η θρησκευτική κοινότητα, ούτε και τυγχάνει της εναντίωσης και εχθρότητας του κόσμου, τότε αυτό αποδεικνύει ότι το εν λόγω έργο του Θεού είναι κάλπικο. Γιατί η ανθρωπότητα είναι ανίκανη να αποδεχτεί την αλήθεια; Πρώτον, ο άνθρωπος είναι σάρκα, έχει υλική υπόσταση. Τα υλικά πράγματα είναι ανίκανα να διεισδύσουν στο πνευματικό βασίλειο. Τι σημαίνει «είναι ανίκανα να διεισδύσουν στο πνευματικό βασίλειο»; Σημαίνει ότι είσαι ανίκανος να βλέπεις τα πνεύματα, τις δραστηριότητές τους και το πνευματικό βασίλειο, ότι δεν βλέπεις τι κάνει και λέει ο Θεός. Στο πνευματικό βασίλειο, οι άνθρωποι θα ήταν τυφλοί. Στον υλικό κόσμο, αν κλείσεις τα μάτια σου, δεν βλέπεις τίποτα. Και τι βλέπεις, όταν τα ανοίγεις; Τον υλικό κόσμο. Μπορείς να δεις ποιο πνεύμα επιτελεί ποιο έργο μέσα στους ανθρώπους; Μπορείς να δεις τι ήρθε να κάνει και να πει το Πνεύμα του Θεού; Όχι. Μερικές φορές, μπορείς να ακούς τη φωνή Του και να διαβάζεις τα λόγια του Θεού γραμμένα στα βιβλία, αλλά και πάλι δεν ξέρεις πώς ή πότε είπε ο Θεός αυτά τα λόγια. Μπορείς να ακούς τη φωνή Του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται· βλέπεις τα λόγια του Θεού τυπωμένα στις σελίδες, αλλά δεν ξέρεις τι σημαίνουν. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να διεισδύσουν στο πνευματικό βασίλειο ή να κατανοήσουν την πηγή των λόγων του Θεού, οπότε ζητούν τη διαφώτιση και φώτιση του Αγίου Πνεύματος, καθώς και το έργο Tου, προκειμένου να έχουν αποτελέσματα. Δεύτερον, η ανθρωπότητα είναι υπερβολικά βαθιά διεφθαρμένη, και το εσωτερικό της έχει γεμίσει από τα μυριάδες δηλητήρια του Σατανά και από μυριάδες γνώσεις· αν αξιολογεί τα πάντα χρησιμοποιώντας διάφορες σατανικές φιλοσοφίες και γνώσεις, τότε ποτέ δεν θα καταφέρει να διαπιστώσει ποια είναι η αλήθεια. Χωρίς τη διαφώτιση και φώτιση του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κατανοήσει την αλήθεια. Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι ανίκανη να διεισδύσει ενστικτωδώς στο πνευματικό βασίλειο. Είναι γεμάτη σατανικές φιλοσοφίες και γνώση, και είναι ανίκανη να αναγνωρίσει την αλήθεια. Και, έτσι, αναπόφευκτα, η αληθινή οδός υπόκειται στον διωγμό και την απόρριψη από τον άνθρωπο. Γιατί είναι εύκολο για τους ανθρώπους να δεχτούν τις γνώσεις και τις φιλοσοφίες του Σατανά; Πρώτον, βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τις αντιλήψεις και τα συμφέροντα της σάρκας τους, και είναι ευεργετικές προς αυτήν. Λένε μέσα τους: «Η αποδοχή τέτοιων γνώσεων με βοηθά στα εξής: Θα μου δώσει προαγωγή, θα με κάνει επιτυχημένο και θα μου επιτρέψει να επιτύχω πράγματα. Με τέτοιες γνώσεις, οι άνθρωποι θα με θαυμάζουν». Παρατήρησε πώς αυτό που ωφελεί τους ανθρώπους ευθυγραμμίζεται με τις αντιλήψεις τους. […] Έχοντας διαφθαρεί σε τέτοιον βαθμό και όντες ανίκανοι να διεισδύσουν στο πνευματικό βασίλειο, οι άνθρωποι μπορούν μόνο να εναντιώνονται στον Θεό, και έτσι η άφιξη του έργου του Θεού συναντά την ανθρώπινη απόρριψη, εναντίωση και καταδίκη. Αναμενόμενο δεν είναι; Αν η άφιξη του έργου του Θεού δεν συναντούσε την καταδίκη και την εναντίωση του κόσμου και της ανθρωπότητας, αυτό θα αποδείκνυε ότι δεν είναι η αλήθεια. Αν όλα όσα είπε ο Θεός βρίσκονταν στην ίδια ευθεία με τις αντιλήψεις των ανθρώπων, θα τα καταδίκαζαν; Θα τους εναντιώνονταν; Σίγουρα όχι.

από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Η εκκλησία αποτελείται από εκείνους που έχει πραγματικά προκαθορίσει και επιλέξει ο Θεός — τη συνθέτουν εκείνοι που αγαπούν την αλήθεια, επιδιώκουν την αλήθεια και κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εκκλησία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να φάνε και να πιούν τον λόγο του Θεού, να διάγουν τον βίο της εκκλησίας, να βιώσουν το έργο του Θεού και να εκτελέσουν το καθήκον τους ως δικά Του πλάσματα. Αν ένα τσούρμο λέει ότι πιστεύει πραγματικά στον Θεό, αλλά δεν αγαπά ούτε επιδιώκει την αλήθεια, και δεν κατέχει το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά πραγματοποιεί θρησκευτικές τελετές και προσεύχεται, και διαβάζει τα λόγια του Θεού, δεν είναι εκκλησία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκκλησίες που δεν κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι εκκλησίεςˑ είναι απλά θρησκευτικοί χώροι και άνθρωποι που πραγματοποιούν θρησκευτικές τελετές. Δεν είναι άνθρωποι που υπακούν αληθινά στον Θεό και βιώνουν το έργο Του. […]

[…]

[…] Εκκλησία είναι μια συνάθροιση ανθρώπων που πραγματικά πιστεύουν στον Θεό και επιδιώκουν την αλήθεια, και οπωσδήποτε δεν περιλαμβάνει τους μοχθηρούς — αυτοί δεν ανήκουν στην εκκλησία. Αν συγκεντρωνόταν μια ομάδα ανθρώπων που δεν επιδίωκαν την αλήθεια και δεν έκαναν τίποτα για να κάνουν την αλήθεια πράξη, θα αποτελούσαν εκκλησία; Τι θα αποτελούσαν; Θα αποτελούσαν θρησκευτικό χώρο, ή τσούρμο. Η εκκλησία πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν στον Θεό και επιδιώκουν την αλήθεια, που τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού και λατρεύουν τον Θεό, που εκτελούν το καθήκον τους και βιώνουν το έργο του Θεού και έχουν αποκτήσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αυτό είναι εκκλησία. Έτσι, όταν αξιολογείς μια εκκλησία, πρέπει πρώτα να κοιτάς τι ανθρώπους έχει. Δεύτερον, πρέπει να εξετάζεις αν έχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος· αν η συνάθροισή τους δεν έχει το έργο του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι εκκλησία, και αν δεν είναι συγκέντρωση όσων επιδιώκουν την αλήθεια, τότε δεν είναι εκκλησία. Αν μια εκκλησία δεν έχει κανέναν που να επιδιώκει πραγματικά την αλήθεια, ούτε και το έργο του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο υπάρχει κάποιος εκεί που είναι πρόθυμος να επιδιώξει την αλήθεια κι όμως παραμένει σε μια τέτοια εκκλησία, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να σωθεί; Όχι, και θα πρέπει να εγκαταλείψει εκείνο το τσούρμο και να ψάξει για μια εκκλησία το συντομότερο δυνατό. Αν μέσα σε μια εκκλησία υπάρχουν τρία ή πέντε άτομα που επιδιώκουν την αλήθεια, και 30 ή 50 άτομα που είναι απλά τσούρμο, τότε αυτοί οι τρεις ή πέντε άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν στον Θεό και επιδιώκουν την αλήθεια, πρέπει να συγκεντρωθούν μεταξύ τους· αν συγκεντρωθούν μεταξύ τους, η συνάθροισή τους εξακολουθεί να αποτελεί εκκλησία, μια εκκλησία με ελάχιστα μέλη, αλλά αμιγής.

από το βιβλίο «Κηρύγματα και Συναναστροφή για την Είσοδο στη Ζωή»

Οι ηγέτες και οι πάστορες του θρησκευτικού κόσμου δεν βίωσαν το έργο του Θεού, δεν οδηγήθηκαν στην τελείωση ούτε οικοδομήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, αλλά, αντίθετα, έγιναν ηγέτες και πάστορες της θρησκευτικής κοινότητας αφού αποφοίτησαν από κάποια ιερατική σχολή και πήραν δίπλωμα. Δεν διαθέτουν το έργο και την επιβεβαίωση του Αγίου Πνεύματος, ούτε και την παραμικρή αληθινή γνώση του Θεού, και τα στόματά τους μιλούν μονάχα για θεολογικές γνώσεις και θεωρίες. Στην πραγματικότητα, δεν έχουν βιώσει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς ακατάλληλοι προς χρήση από τον Θεό· πώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού; Προβάλλουν αλαζονικά την αποφοίτηση από την ιερατική σχολή ως απόδειξη της πεποίθησης ότι είναι ανώτεροι, κάνουν ό,τι μπορούν για να επιδεικνύουν τις γνώσεις τους για τη Βίβλο και είναι ανυπόφορα αλαζόνες — και εξαιτίας αυτού, ο Θεός τους καταδικάζει και τους απεχθάνεται, και έχουν χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ’ αυτού. Το γιατί η θρησκευτική κοινότητα έχει καταστεί ο θανάσιμος εχθρός του Χριστού, είναι μια ερώτηση που δίνει τροφή για πολλή σκέψη. Τι δείχνει το ότι, κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Ιουδαϊσμός σταύρωσε τον Ιησού Χριστό; Κατά την Εποχή της Βασιλείας των εσχάτων ημερών, η θρησκευτική κοινότητα έχει ενώσει και αφιερώσει όλες τις προσπάθειές της στο να εναντιώνεται στο έργο των εσχάτων ημερών του Θεού και να το κρίνει, αρνείται και απορρίπτει τον ενσαρκωμένο Χριστό των εσχάτων ημερών, έχει κατασκευάσει διάφορες φήμες και επιτίθεται, εξευτελίζει και βλασφημεί τον ενσαρκωμένο Θεό και την εκκλησία Του και, εδώ και πολύν καιρό, έχει σταυρώσει τον επιστρέφοντα Ιησού, τον Χριστό των εσχάτων ημερών. Αυτό αποδεικνύει ότι, εδώ και πολύν καιρόν, η θρησκευτική κοινότητα έχει εκφυλιστεί σε δυνάμεις του Σατανά, που αντιστέκονται στον Θεό και επαναστατούν εναντίον Του. Η θρησκευτική κοινότητα δεν κυβερνάται από τον Θεό, και πολύ λιγότερο από την αλήθεια· την κυβερνούν απολύτως οι διεφθαρμένοι άνθρωποι και, επιπλέον, οι αντίχριστοι.

Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό σε έναν τέτοιο θρησκευτικό χώρο —που ανήκει στον Σατανά και κυβερνάται και ελέγχεται από δαίμονες και αντίχριστους— είναι ικανοί να καταλαβαίνουν μόνο θρησκευτικά δόγματα, μπορούν να ακολουθούν μόνο θρησκευτικές τελετές και κανονισμούς και ποτέ δεν πρόκειται να κατανοήσουν την αλήθεια, ούτε θα βιώσουν ποτέ το έργο του Θεού, και είναι εντελώς ανίκανοι να σωθούν. Αυτό είναι απόλυτο. Επειδή δεν υπάρχει τίποτε από το έργο του Αγίου Πνεύματος σε θρησκευτικούς χώρους, και είναι χώροι που προκαλούν αηδία στον Θεό, που τους απεχθάνεται, και έχουν την καταδίκη και την κατάρα Του. Ο Θεός δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ τη θρησκεία, πολύ λιγότερο την έχει επαινέσει και, από την εποχή του Ιησού, έχει καταδικάσει τη θρησκευτική κοινότητα. Έτσι, όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να ανακαλύπτεις μέρη που περιέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος· μόνο αυτά αποτελούν αληθινές εκκλησίες, και μόνο εκεί θα είσαι ικανός να ακούς τη φωνή του Θεού και να ανακαλύψεις τα ίχνη του έργου Του. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία επιζητείται ο Θεός.

από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Προηγούμενο: 3. Διάκριση μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων

Επόμενο: 5. Η διαφορά ανάμεσα στο να ακολουθείς τον Θεό και να ακολουθείς ανθρώπους

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Σχετικά με την άσκηση της προσευχής

Δεν δίνετε προσοχή στην προσευχή στην καθημερινότητά σας. Ο άνθρωπος παραμελεί το ζήτημα της προσευχής. Οι προσευχές ήταν παλαιότερα επιπόλαιες, κι ο …

Η επιστροφή ενός ασώτου υιού

Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στη νότια Κίνα και, αρχής γενομένης από τη γενιά της προγιαγιάς του πατέρα μου, η οικογένειά μας πιστεύει στον Κύριο. Ιστορίες από τη Βίβλο, λατρευτικοί ύμνοι και εκκλησιαστική μουσική στην εκκλησία υπήρξαν οι συνοδοί μου κατά τις ευτυχισμένες μέρες της παιδικής μου ηλικίας. Καθώς μεγάλωνα, η πίεση στις σπουδές μου γινόταν περισσότερη, και ενδόμυχα άρχισα να απομακρύνομαι σιγά-σιγά από τον Κύριο.

2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συμμορφούμενα με την αλήθεια λόγια των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων και στα λόγια του ίδιου του Θεού;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός αφορισμός της ζωής, και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Επειδή...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο