Ερώτηση 7: Αν δεν δεχτούμε το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού, τότε μπορούμε πραγματικά να πράττουμε το θέλημα του ουράνιου Πατέρα; Μπορούμε πραγματικά να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών;

Απαντήση: Αν οι άνθρωποι δέχονται μόνο το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος, αλλά δεν δέχονται το έργο της κρίσεως και της παίδευσης του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, δεν θα καταφέρουν να ελευθερωθούν από την αμαρτία, να πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα και να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει αμφιβολία! Αυτό συμβαίνει επειδή την Εποχή της Χάριτος ο Κύριος Ιησούς έπραξε το έργο Του της λύτρωσης. Λόγω του αναστήματος των ανθρώπων εκείνη την εποχή, ο Κύριος Ιησούς τους έδωσε μόνο την οδό της μετάνοιας και ζήτησε από τους ανθρώπους να κατανοήσουν και να κάνουν πράξη μερικές στοιχειώδεις αλήθειες και μονοπάτια. Για παράδειγμα: Ζήτησε από τους ανθρώπους να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, να μετανοήσουν και να σηκώσουν τον σταυρό. Τους δίδαξε ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη, νηστεία, βάπτισμα, κλπ. Αυτές είναι μερικές πολύ περιορισμένες αλήθειες που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορούσαν να καταλάβουν και να επιτύχουν. Ο Κύριος Ιησούς δεν εξέφρασε ποτέ άλλες βαθύτερες αλήθειες που έχουν να κάνουν με τη μεταβολή της διάθεσης της ζωής, το να σωθούν, να εξαγνιστούν, να οδηγηθούν στην τελείωση κλπ, επειδή εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι δεν είχαν το απαραίτητο ανάστημα για να αντέξουν αυτές τις αλήθειες. Οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουν μέχρι να επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς για να κάνει το έργο Του στις έσχατες ημέρες. Θα παραχωρήσει στη διεφθαρμένη ανθρωπότητα όλες τις αλήθειες που χρειάζεται για να σωθεί και να τελειοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και τις ανάγκες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Είναι ακριβώς όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Ο λόγος του Κυρίου Ιησού είναι πολύ σαφής. Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς δεν έδωσε ποτέ στους διεφθαρμένους ανθρώπους όλες τις αλήθειες που απαιτούνται για να σωθούν. Υπάρχουν ακόμα πολλές βαθύτερες και ανώτερες αλήθειες, δηλαδή, υπάρχουν πολλές αλήθειες που ο Κύριος Ιησούς δεν είπε στην ανθρωπότητα που θα επιτρέψουν στον ανθρώπους να ελευθερωθούν από τις διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις τους και να αποκτήσουν την αγιοσύνη, όπως και αλήθειες που ο άνθρωπος χρειάζεται για να υπακούσει και να γνωρίσει τον Θεό. Επομένως, στις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλες τις αναγκαίες αλήθειες για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Χρησιμοποιεί αυτές τις αλήθειες για να κρίνει, να τιμωρήσει, να παιδεύσει, να εξαγνίσει και να οδηγήσει στην τελείωση όλους όσοι δέχονται τη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Τελικά, αυτοί οι άνθρωποι θα ολοκληρωθούν και θα οδηγηθούν στη βασιλεία του Θεού. Έτσι θα ολοκληρωθεί το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για να σώσει την ανθρωπότητα. Αν οι άνθρωποι αποδέχονται μόνο το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού, αλλά δεν αποδέχονται το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού στις έσχατες ημέρες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποκτήσουν τις αλήθειες και να αλλάξουν τη διάθεσή τους. Δεν θα γίνουν ποτέ αυτοί που πράττουν το θέλημα του Θεού και σίγουρα δεν θα είναι ποτέ κατάλληλοι για να μπουν στο βασίλειο του Θεού.

Οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών έχουν βαθιά διαφθαρεί από τον Σατανά. Είναι γεμάτοι με το δηλητήριο του Σατανά. Οι απόψεις, οι αρχές της επιβίωσης, οι προοπτικές της ζωής, οι αξίες τους κλπ. στρέφονται ενάντια στην αλήθεια και βρίσκονται σε αντιπαλότητα με τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι λατρεύουν το κακό και έχουν γίνει εχθροί του Θεού. Αν μια ανθρωπότητα γεμάτη από διεφθαρμένη σατανική διάθεση, δεν έχει την εμπειρία της κρίσεως και της παίδευσης του Παντοδύναμου Θεού και της καύσης και του εξαγνισμού με τον λόγο, πώς μπορεί να επαναστατήσει εναντίον του Σατανά και να απελευθερωθεί από την επιρροή του; Πώς μπορούν να έχουν φόβο Θεού, να αποφεύγουν το κακό και να κάνουν το θέλημα του Θεού; Μπορούμε να καταλάβουμε ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού εδώ και χρόνια, αλλά παρά το ότι καταθέτουν μαρτυρία ένθερμα ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας και εργάζονται σκληρά εδώ και πολλά χρόνια, η αδυναμία τους να γνωρίσουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού και να έχουν φόβο Θεού εξακολουθεί να τους κάνει να κρίνουν και να καταδικάζουν το έργο του Θεού και να αρνούνται και να απορρίπτουν την επιστροφή του Θεού όταν ο Παντοδύναμος Θεός εκτελεί το έργο Του τις έσχατες ημέρες. Μέχρι που ξανασταυρώνουν τον Χριστό όταν επιστρέφει κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτό αρκεί για να δείξει ότι αν οι άνθρωποι δεν δέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού της κρίσεως και της παίδευσης στις έσχατες μέρες, η πηγή της αμαρτίας και της σατανικής φύσης των ανθρώπων δεν θα μετατραπεί ποτέ. Η αντίστασή τους προς τον Θεό θα προκαλέσει τον αφανισμό τους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό το γεγονός! Μεταξύ των πιστών, μόνο εκείνοι που δέχονται αληθινά την κρίση και την παίδευση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες θα αποκτήσουν την αλήθεια ως ζωή, θα γίνουν αυτοί που πράττουν το θέλημα του ουράνιου Πατέρα, και θα γίνουν αυτοί που γνωρίζουν τον Θεό και είναι συμβατοί μαζί Του. Είναι εκείνοι που θα είναι κατάλληλοι να μοιραστούν την υπόσχεση του Θεού και να οδηγηθούν στη βασιλεία Του.

Απόσπασμα από το σενάριο της ταινίας «Επώδυνες αναμνήσεις»

Προηγούμενο: Ερώτηση 4: Οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, αλλά η προσφορά του Κυρίου Ιησού για τις αμαρτίες μας είναι πάντα αποτελεσματική. Εφόσον εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στον Κύριο, Εκείνος θα μας συγχωρήσει. Είμαστε αναμάρτητοι στα μάτια του Κυρίου, οπότε μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών!

Επόμενο: Ερώτηση 9: Όλοι θέλουμε να δεχτούμε την κρίση του Θεού, αλλά πείτε μας πώς πρέπει να βιώσουμε την κρίση Του για να λάβουμε την αλήθεια και τη ζωή, να απαλλαγούμε από την αμαρτωλή μας φύση και να πετύχουμε τη σωτηρία;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο