Ερώτηση 5: Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να σωθεί από τον ενσαρκωμένο Θεό; Αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι —παρακαλούμε, συναναστραφείτε μας πάνω σ’ αυτό.

Απαντήση:

Η αιτία για την οποία η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να σωθεί από την ενσάρκωση του Θεού είναι ότι η σάρκα του ανθρώπου έχει πλανηθεί και διαφθαρεί παντελώς από τον Σατανά. Ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει κάτω υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, την ομορφιά από την ασχήμια. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ του θετικού και του αρνητικού. Ζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία, τον νόμο και τη φύση του Σατανά. Είναι αλαζόνες, αυτάρεσκοι, απερίσκεπτοι και άνομοι. Αποτελούν όλοι τους προσωποποιήσεις του Σατανά, έχουν εκφυλιστεί, και συνωμοτούν με τον Σατανά για να αντισταθούν στον Θεό, ωστόσο δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και μόνο ο Θεός γνωρίζει σε βάθος την πραγματική φύση της ανθρωπότητας και σε ποιον βαθμό αυτή έχει διαφθαρεί. Και μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει και να αναλύσει τη σατανική φύση και τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου και μπορεί να πει στον άνθρωπο πώς να ζει και να ενεργεί ως άνθρωπος και μπορεί να κατακτήσει, να εξαγνίσει και να σώσει, πλήρως, την ανθρωπότητα. Πέραν του Θεού, κανείς δημιουργημένος άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει την ουσία της διαφθοράς του ανθρώπου και, σίγουρα, δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο την αλήθεια για το πώς να ενεργεί ως άνθρωπος. Επομένως, αν ο Θεός επιθυμεί να αποσπάσει τη βαθιά διεφθαρμένη ανθρωπότητα από τα νύχια του Σατανά και να τη σώσει, τότε, μόνο αν η ενσάρκωση του Θεού εκφράσει προσωπικά την αλήθεια και τη διάθεση του Θεού και πει στον άνθρωπο όλες τις αλήθειες που πρέπει να κατέχει, επιτρέποντάς του να κατανοήσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον Θεό και να διακρίνει τα μοχθηρά σχέδια και τις ποικίλες πλάνες του Σατανά, μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να εγκαταλείψει και να απορρίψει τον Σατανά και να επιστρέψει ενώπιον του Θεού. Επίσης, το έργο του ενσαρκωμένου Θεού ξεσκεπάζει όλα τα είδη ανθρώπων, επειδή οι άνθρωποι είναι όλοι τους αλαζόνες και αρνούνται να υποκύψουν. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκφράσει την αλήθεια, όλοι αδιακρίτως οι άνθρωποι αντιδρούν με τις δικές τους αντιλήψεις, με αντίσταση, ακόμα και με πόλεμο. Έτσι, η αλήθεια της αντίστασης της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και η προδοσία της απέναντι στον Θεό ξεσκεπάζεται πλήρως και ο Θεός εκτελεί την κρίση Του για τον άνθρωπο με βάση τη διαφθορά και την πραγματική φύση που αποκαλύπτει ο άνθρωπος. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί η κατάκτηση, ο εξαγνισμός και η τελείωση της ανθρωπότητας να πραγματοποιηθεί ομαλά από τον Θεό. Μέσω της κρίσης βάσει των λόγων του Θεού, ο άνθρωπος κατακτάται και εξαγνίζεται βαθμιαία. Όταν ο άνθρωπος κατακτηθεί πλήρως, αρχίζει να υπακούει τον ενσαρκωμένο Θεό, αρχίζει να δέχεται την κρίση και την παίδευση από τον Θεό και να υπακούει σ’ αυτές, και να βιώνει το έργο του Θεού και αποφασίζει να αναζητήσει την αλήθεια και να μη ζήσει ποτέ ξανά σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους κανόνες του Σατανά. Όταν ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε ο Θεός έχει κατανικήσει τον Σατανά και οι διεφθαρμένοι άνθρωποι είναι τα λάφυρα της νίκης Του ενάντια στον Σατανά. Στην ουσία, ο Θεός αποσπά τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα από τις αρπάγες του Σατανά. Μόνο το έργο του ενσαρκωμένου Θεού μπορεί να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απόλυτη αναγκαιότητα για την ενσάρκωση του Θεού προκειμένου να σώσει την ανθρωπότητα και μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να κατακτήσει και να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιεί ο Θεός είναι ανίκανοι να εκτελέσουν το έργο της λύτρωσης και της διάσωσης της ανθρωπότητας.

Ο διεφθαρμένος άνθρωπος πράγματι χρειάζεται να ενσαρκωθεί ο Θεός, ώστε να τον κρίνει και να τον εξαγνίσει προσωπικά, αν επιθυμεί να σωθεί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης του ενσαρκωμένου Θεού με τον άνθρωπο, ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει και να γνωρίσει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Μιας και οι πραγματικοί αναζητητές της αλήθειας δέχονται την κρίση και τον εξαγνισμό του Χριστού των εσχάτων ημερών, είναι εκ φύσεως ικανοί να υπακούουν τον Θεό και να αισθάνονται αγάπη για τον Θεό μες στην καρδιά τους και να σωθούν πέρα για πέρα από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος που διαθέτει ο Θεός για να σώσει και να οδηγήσει στην τελειότητα την ανθρωπότητα; Επειδή ο Θεός έχει ενσαρκωθεί εν σαρκί, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και να βιώσουμε το αληθινό Του έργο, και είχαμε την ευκαιρία να δεχτούμε το εφόδιο του ακριβούς έργου του Θεού και να καθοδηγηθούμε και να ποτιστούμε άμεσα από τον Ίδιο, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να στηριζόμαστε στον Θεό, να υπακούμε στον Θεό και να Τον αγαπάμε πραγματικά. Αν δεν ενσαρκωνόταν ο Θεός για να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας, αυτό το πρακτικό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί. […]

Όταν ενσαρκώνεται ο Θεός για να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα των ανθρώπων για να περιγράψει με σαφήνεια στην ανθρωπότητα τις απαιτήσεις Του Θεού, το θέλημά Του, τη διάθεσή του και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο άνθρωπος, χωρίς να ψάχνει ολόγυρα, να κατανοήσει ξεκάθαρα το θέλημα του Θεού, να γνωρίσει τις απαιτήσεις του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να τις κάνει πράξη. Μπορεί, επίσης, να έχει μια πρακτική κατανόηση και γνώση του Θεού. Όπως ακριβώς στην Εποχή της Χάριτος, ο Πέτρος ρώτησε τον Κύριο Ιησού, «Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις;» (Ματθ. 18:21). Ο Ιησούς αποκρίθηκε άμεσα στον Πέτρο: «Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ’ έως εβδομηκοντάκις επτά» (Ματθ. 18:22). Από αυτό, μπορούμε να δούμε ότι ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς έτρεφε και υποστήριζε τους ανθρώπους κάθε φορά και όπου πήγαινε, προσφέροντας στον άνθρωπο το πιο πρακτικό και ξεκάθαρο εφόδιο. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει ενσαρκωθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, εκφράζοντας την αλήθεια που σχετίζεται με την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου, εκφράζοντας τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεός, προκειμένου να υποστηρίξει την ανθρωπότητα και να της δώσει εφόδια, υποδεικνύοντας όλες τις ανακρίβειες και τις πλάνες που ενυπάρχουν στην πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό, ενημερώνοντας τον άνθρωπο για το θέλημα του Θεού και για τις απαιτήσεις Του, προσφέροντας στους ανθρώπους το πιο πρακτικό και ακριβές εφόδιο και θρέψη για τη ζωή. Για παράδειγμα, όταν ζούμε μέσα στην αποστασία και την αντίσταση απέναντι στον Θεό χωρίς να το γνωρίζουμε, ο λόγος του Θεού άμεσα μας εκθέτει και μας κρίνει, επιτρέποντάς μας να δούμε, μες στον λόγο του Θεού, πώς η σατανική μας φύση αυτή καθαυτή είναι εναντίον του Θεού. Όταν ακολουθούμε τον Θεό για δικό μας προσωπικό κέρδος και το κάνουμε αυτό με αυταρέσκεια, ο Θεός ξεσκεπάζει τις ανεπάρκειές μας και μας λέει σε ποιες πεποιθήσεις πρέπει να επιμένουμε ως πιστοί του Θεού. Όταν παρανοούμε τον Θεό καθώς βιώνουμε την κρίση Του, ο λόγος του Θεού μάς υπενθυμίζει τις ειλικρινείς προθέσεις με τις οποίες ο Θεός σώζει και κρίνει την ανθρωπότητα, επιλύοντας τις παρανοήσεις που έχουμε για τον Θεό, κ.λπ. Όλοι οι εκλεκτοί του Θεού έχουν βιώσει σε βάθος πώς ο ενσαρκωμένος Θεός μας βοηθά και μας δίνει εφόδια αδιάκοπα, έτσι που να μην είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε και να ερευνάμε ολόγυρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διαβάσουμε περισσότερο από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, ώστε να κερδίσουμε την πλέον πρακτική θρέψη και πότισμα από τον Θεό. Μέσ’ από τον λόγο που εκφράζει ο Θεός, κερδίζουμε πραγματική κατανόηση του θελήματος του Θεού, της διάθεσής Του και αυτού που έχει και είναι Αυτός. Επιπλέον, μέσα απ’ αυτήν την κατανόηση, μαθαίνουμε πώς πρέπει να ακολουθούμε τις επιδιώξεις μας, ώστε να βιώνουμε μια πραγματική ζωή και μαθαίνουμε πώς να αντιλαμβανόμαστε τα ποταπά σχέδια του Σατανά, βλέποντας ξεκάθαρα πώς έχουμε εμείς οι ίδιοι διαφθαρεί oλωσδιόλου από τον Σατανά και, κάνοντάς το αυτό, ν’ αποτινάξουμε σιγά σιγά τις αμαρτίες μας και τη σκοτεινή επιρροή του Σατανά. Ως αποτέλεσμα, η διάθεση της ζωής μας αλλάζει και ξεκινάμε να βαδίζουμε στη σωστή οδό, βιώνοντας την πραγματικότητα της αλήθειας. Η ενσάρκωση του Θεού τα έχει κάνει όλα αυτά εφικτά.

Ο Θεός έχει ενσαρκωθεί για να εργαστεί και να εκφράσει τον λόγο Του, επιτρέποντας στον άνθρωπο ν’ αποκτήσει τα πλέον πρακτικά εφόδια και θρέψη για τη ζωή. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει πολλές αντιλήψεις αναφορικά με το έργο της κρίσεως από τον ενσαρκωμένο Θεό, ο Θεός έχει φέρει στον άνθρωπο την οδό της ζωής και την παντοτινή σωτηρία, και ο άνθρωπος έχει φτάσει να στηρίζεται σ’ Αυτόν! […] Παρόλο που ο Θεός έχει πάρει τη μορφή ενός συνηθισμένου Υιού του ανθρώπου κατά την ενσάρκωσή Του στις έσχατες ημέρες, για να σώσει την ανθρωπότητα και να την οδηγήσει στην τελείωση, παρόλο που δεν έχει δώσει θαυματουργά σημάδια, ούτε διαθέτει υπεράνθρωπες ιδιότητες ή μεγάλο ανάστημα, και παρόλο που έχει υπάρξει στόχος των αντιλήψεων των ανθρώπων, της άρνησής τους, της αντίστασης και της απόρριψής τους, η αλήθεια την οποία εκφράζει ο Χριστός και το έργο της κρίσεως που Αυτός εκτελεί έχουν προσφέρει στον άνθρωπο το εφόδιο του λόγου του Θεού και του έχουν επιτρέψει να φτάσει στην αλήθεια και να δει την εμφάνιση του Θεού. Μολονότι δεν έχουμε δει το πραγματικό πρόσωπο του Θεού, έχουμε δει την έμφυτη διάθεσή Του και την άγια ουσία Του, που είναι το ίδιο ακριβώς σαν να είχαμε δει το πραγματικό Του πρόσωπο. Έχουμε δει τον Θεό να ζει ανάμεσά μας αληθινά και πραγματικά. Νιώθουμε πραγματικά ότι έχουμε αρπαγεί ενώπιον του θρόνου, και βιώνουμε το έργο του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό και απολαμβάνουμε το εφόδιο του ζώντος ύδατος της ζωής το οποίο ρέει από τον θρόνο. Κι αφού έχουμε βιώσει το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έχουμε φτάσει βαθμιαία να αναγνωρίσουμε τις ειλικρινείς προθέσεις με τις οποίες ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα, κι έχουμε δει ότι το τίμημα που πληρώνει ο Θεός και τα μαρτύρια που υπομένει για να σώσει την ανθρωπότητα είναι πραγματικά μεγάλα. Όλα όσα κάνει ο Θεός για εμάς αποτελούν μια έκφραση της αγάπης Του και στοχεύουν στη δική μας σωτηρία. Περιφρονούμε τον εαυτό μας για την πρότερη παρακοή και την ανοησία μας κι αρχίζουμε να αγαπάμε και να υπακούμε τον Θεό πραγματικά. Έχοντας βιώσει το έργο του Θεού μέχρι σήμερα, έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι οι αλλαγές που βλέπουμε στον εαυτό μας είναι πέρα για πέρα το αποτέλεσμα της σωτηρίας της ενσάρκωσης του Θεού! Ο Χριστός των εσχάτων ημερών αποτελεί τη μεγαλύτερη σωτηρία της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Αυτός είναι το μόνο μονοπάτι προς τη γνώση του Θεού και την επιδοκιμασία από τον Θεό!

Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Προηγούμενο: Ερώτηση 4: Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της Εποχής του Νόμου, οπότε γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, για να επιτελέσουν το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά χρειάζεται να ενσαρκωθεί, για να το επιτελέσει ο ίδιος;

Επόμενο: Ερώτηση 6: Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να χρησιμεύσει ως προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, λυτρώνοντάς τους από την αμαρτία. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε εκ νέου, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας; Και ποια είναι η πραγματική σημασία της διπλής ενσάρκωσης του Θεού;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο