Ομιλίες του Χριστού στην αρχή: Κεφάλαιο 34

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο πανίσχυρος και πλήρης αληθινός Θεός που πετυχαίνει τα πάντα! Όχι μόνο κρατά τους επτά αστέρες, φέρει τα επτά Πνεύματα, έχει επτά οφθαλμούς, λύνει τις επτά σφραγίδες και ανοίγει τον πάπυρο, αλλά, επιπλέον, χορηγεί τις επτά πληγές και τις επτά φιάλες και αποκαλύπτει τις επτά βροντές. Επίσης, πολύ καιρό πριν, έχει ηχήσει τις επτά σάλπιγγες! Όλα όσα δημιούργησε και ολοκλήρωσε θα πρέπει να Τον αινούν, να Τον δοξάζουν και να εξυμνούν τον θρόνο Του. Ω, Παντοδύναμε Θεέ! Εσύ είσαι τα πάντα. Εσύ έχεις πετύχει τα πάντα και μ’ Εσένα όλα είναι ολοκληρωμένα, φωτεινά, χειραφετημένα, ελεύθερα, δυνατά και πανίσχυρα! Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως κρυμμένο ή μυστικό· μ’ Εσένα αποκαλύπτονται όλα τα μυστήρια. Επιπροσθέτως, Εσύ έχεις κρίνει τα πλήθη των εχθρών Σου, αποκαλύπτεις τη μεγαλοπρέπειά Σου, εκδηλώνεις τη μαινόμενη φωτιά Σου, επιδεικνύεις την οργή Σου και, επιπλέον, δείχνεις την άνευ προηγουμένου, παντοτινή, ολότελα άπειρη δόξα Σου! Όλοι οι λαοί θα πρέπει να αφυπνιστούν για να ζητωκραυγάσουν και να ψάλουν ανεπιφύλακτα, να εξυμνήσουν αυτόν τον παντοδύναμο, παναληθή, ολοζώντανο, γενναιόδωρο, ένδοξο και αληθινό Θεό, ο οποίος είναι παντοτινός εις τους αιώνας των αιώνων. Ο θρόνος Του θα πρέπει να εξυμνείται συνεχώς, το άγιο όνομά Του θα πρέπει να αινείται και να δοξάζεται. Αυτό είναι το αιώνιο θέλημά Μου —το θέλημα του Θεού— και συνιστά την απεριόριστη ευλογία που Εκείνος μας αποκαλύπτει και μας χαρίζει! Ποιος από εμάς δεν την κληρονομεί; Για να κληρονομήσει κανείς την ευλογία του Θεού, πρέπει να εξυμνεί το άγιο όνομά Του και να καταφέρει να περιβάλλει τον θρόνο Του με τη λατρεία του. Όλοι όσοι προσέρχονται ενώπιόν Του με άλλα κίνητρα και άλλες προθέσεις θα λιώσουν στη μαινόμενη φωτιά Του. Σήμερα είναι η ημέρα που θα κριθούν οι εχθροί Του και αυτή θα είναι και η ημέρα που θα χαθούν. Επιπλέον, είναι η ημέρα που Εγώ, ο Παντοδύναμος Θεός, θα αποκαλυφθώ και θα αποκτήσω τιμή και δόξα. Ω, όλοι οι λαοί! Σηκωθείτε γρήγορα για να εξυμνήσετε και να υποδεχθείτε τον Παντοδύναμο Θεό που από αμνημονεύτων χρόνων έως την αιωνιότητα μάς αποστέλλει στοργικότητα, πραγματώνει τη σωτηρία και μας χαρίζει ευλογίες, ολοκληρώνει τους υιούς Του, και επιτυγχάνει τη βασιλεία Του! Αυτή είναι η θαυμαστή πράξη του Θεού! Αυτός είναι ο αιώνιος προκαθορισμός και η διευθέτηση του Θεού —το ότι έχει έρθει ο ίδιος για να μας σώσει, να μας ολοκληρώσει και να μας φέρει στη δόξα.

Όλοι εκείνοι που δεν σηκώνονται και δεν καταθέτουν μαρτυρία είναι οι πρόγονοι των τυφλών και οι άρχοντες της άγνοιας. Θα καταλήξουν αιώνια αδαείς, παντοτινά ανόητοι· οι αιώνια νεκροί που είναι τυφλοί. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να αφυπνιστεί το πνεύμα μας! Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να εγερθούν! Επευφημήστε, δοξάστε και εξυμνήστε ακατάπαυστα τον Βασιλέα της δόξας, τον Πατέρα του ελέους, τον Υιό της λύτρωσης, τα επτά γενναιόδωρα Πνεύματα και τον Παντοδύναμο Θεό που φέρει μεγαλοπρεπή μαινόμενη φωτιά και δίκαιη κρίση, ο οποίος είναι άκρως επαρκής, γενναιόδωρος, παντοδύναμος και πλήρης. Ο θρόνος Του θα εξυμνείται για πάντα! Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να δουν ότι αυτή είναι η σοφία του Θεού· είναι το θαυμαστό Του μονοπάτι προς τη σωτηρία και η επίτευξη του ένδοξου θελήματός Του. Αν δεν σηκωθούμε και δεν καταθέσουμε μαρτυρία, τότε μόλις παρέλθει αυτή η στιγμή, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Το αν θα κερδίσουμε ευλογίες ή συμφορές κρίνεται κατά το υφιστάμενο στάδιο της διαδρομής μας, σύμφωνα με τα όσα κάνουμε, σκεφτόμαστε και βιώνουμε αυτήν τη στιγμή. Πώς θα πρέπει να ενεργείτε; Καταθέστε μαρτυρία στον Θεό και εξυμνήστε Τον παντοτινά· εξυμνήστε τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών —τον αιώνιο, μοναδικό, αληθινό Θεό!

Εφεξής, θα πρέπει να βλέπετε ξεκάθαρα ότι όλοι όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό —όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για αυτόν τον μοναδικό, αληθινό Θεό, αλλά κι όσοι τρέφουν αμφιβολίες για Εκείνον— είναι όλοι τους άρρωστοι και νεκροί, κι αψηφούν τον Θεό! Τα λόγια του Θεού έχουν ήδη αποδειχθεί από αρχαίων χρόνων: Όλοι όσοι δεν συναθροίζονται μαζί Μου, σκορπίζουν, και όσοι δεν είναι μαζί Μου, είναι εναντίον Μου· αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια ανεξίτηλα χαραγμένη! Όσοι δεν καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό είναι λακέδες του Σατανά. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να ενοχλήσουν και να εξαπατήσουν τα παιδιά του Θεού, και για να διακόψουν τη διαχείρισή Του· πρέπει να εκτελεστούν! Όλοι όσοι τους αντιμετωπίζουν με καλές προθέσεις, γυρεύουν την ίδια τους την καταστροφή. Θα πρέπει να ακούτε και να πιστεύετε τις ομιλίες του Πνεύματος του Θεού, να βαδίζετε στο μονοπάτι του Πνεύματος του Θεού και να βιώνετε τα λόγια του Πνεύματος του Θεού. Επιπλέον, θα πρέπει να εξυμνείτε παντοτινά τον θρόνο του παντοδύναμου Θεού!

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός των επτά Πνευμάτων! Είναι, επίσης, ο Θεός των επτά οφθαλμών και των επτά αστέρων· Εκείνος λύνει τις επτά σφραγίδες και ανοίγει ολόκληρο τον πάπυρο! Έχει ηχήσει τις επτά σάλπιγγες, και κραδαίνει τις επτά φιάλες και τις επτά πληγές για να τις εξαπολύσει κατά το θέλημά Του. Ω, οι επτά βροντές που παρέμεναν πάντοτε σφραγισμένες! Έχει φτάσει η ώρα να αποκαλυφθούν! Εκείνος που θα εξαπολύσει τις επτά βροντές έχει ήδη εμφανιστεί μπροστά στα μάτια μας!

Παντοδύναμε Θεέ! Με Εσένα όλα είναι χειραφετημένα και ελεύθερα· δεν υπάρχουν δυσκολίες και όλα κυλάνε ομαλά! Τίποτα δεν τολμά να Σε εμποδίσει ή να Σε καθυστερήσει, και τα πάντα υποτάσσονται ενώπιόν Σου. Όποιος δεν υποτάσσεται, θα πεθάνει!

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Θεός με τους επτά οφθαλμούς! Τα πάντα είναι τελείως ξεκάθαρα, τα πάντα είναι φωτεινά και φανερά, και τα πάντα αποκαλύπτονται και απογυμνώνονται. Με Εκείνον, τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα, και δεν είναι μόνον ο ίδιος ο Θεός έτσι, αλλά και οι υιοί Του είναι έτσι. Κανένας άνθρωπος, κανένα αντικείμενο και κανένα ζήτημα δεν μπορεί να κρυφτεί από Εκείνον και τους υιούς Του!

Οι επτά αστέρες του Παντοδύναμου Θεού είναι φωτεινοί! Η εκκλησία έχει οδηγηθεί στην τελείωση από Εκείνον· Εκείνος ορίζει τους αγγελιοφόρους της εκκλησίας Του και όλη η εκκλησία βρίσκεται υπό την πρόνοιά Του. Εκείνος ανοίγει και τις επτά σφραγίδες και Εκείνος ο ίδιος ολοκληρώνει το σχέδιο διαχείρισής Του και το θέλημά Του. Ο πάπυρος είναι η απόκρυφη πνευματική γλώσσα της διαχείρισής Του και Εκείνος τον έχει ανοίξει και τον έχει αποκαλύψει!

Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να αφουγκραστούν τις επτά ηχηρές σάλπιγγές Του. Μαζί Του, τα πάντα γίνονται γνωστά, για να μην ξανακρυφτούν ποτέ πια, και δεν υπάρχει πια θλίψη. Τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα είναι νικητήρια!

Οι επτά σάλπιγγες του Παντοδύναμου Θεού είναι ανοιχτές, ένδοξες και νικηφόρες! Είναι, επίσης, οι σάλπιγγες που κρίνουν τους εχθρούς Του! Εν μέσω του θριάμβου Του, το κέρας Του εξυμνείται! Εξουσιάζει ολόκληρο το σύμπαν!

Έχει ετοιμάσει τις επτά φιάλες με τις πληγές, στόχος είναι οι εχθροί Του, και τις εξαπολύει κατά ριπάς, και οι εχθροί Του θα κατακαούν στις φλόγες της μαινόμενης φωτιάς Του. Ο Παντοδύναμος Θεός δείχνει την ισχύ της εξουσίας Του και όλοι οι εχθροί Του θα χαθούν. Οι έσχατες επτά βροντές δεν είναι πλέον σφραγισμένες ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού· έχουν αποκαλυφθεί όλες! Έχουν αποκαλυφθεί όλες! Θανατώνει τους εχθρούς Του με τις επτά βροντές, σταθεροποιεί τη γη, και την κάνει να Του παρέχει υπηρεσία, ώστε να μην καταστραφεί ποτέ ξανά!

Ο δίκαιος Παντοδύναμος Θεός! Σε εξυμνούμε για πάντα! Αξίζεις ατελείωτους αίνους, αιώνια δόξα και ύμνους! Οι επτά βροντές Σου δεν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την κρίση Σου, αλλά περισσότερο για τη δόξα και την εξουσία Σου, προκειμένου να ολοκληρώσεις τα πάντα!

Όλοι οι λαοί γιορτάζουν ενώπιον του θρόνου, αινώντας και εξυμνώντας τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών! Οι φωνές τους σείουν ολόκληρο το σύμπαν σαν βροντή! Τα πάντα ανεξαιρέτως υπάρχουν χάρη σ’ Εκείνον και δημιουργούνται χάρη σ’ Εκείνον. Ποιος τολμά να μην αποδώσει κάθε δόξα, τιμή, εξουσία, σοφία, αγιοσύνη, νίκη και αποκαλύψεις εξ ολοκλήρου σ’ Εκείνον; Αυτή είναι η επίτευξη του θελήματός Του και η τελική ολοκλήρωση του οικοδομήματος της διαχείρισής Του!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.