Πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια (8)

Νωρίτερα, συναναστραφήκαμε σχετικά με την πρώτη σημαντική πτυχή του πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια, η οποία είναι το να εγκαταλείπει πράγματα. Αναφορικά με το να εγκαταλείπει κανείς πράγματα, συναναστραφήκαμε σχετικά με την πρώτη πτυχή της άσκησης, η οποία είναι το να εγκαταλείπει κανείς διάφορα αρνητικά συναισθήματα. Ο στόχος μας κατά τη συναναστροφή σχετικά με τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων και την ανάλυση αυτών είναι κυρίως να αντιμετωπίσουμε τις λανθασμένες και εσφαλμένες ιδέες και απόψεις που κρύβονται πίσω από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Έτσι δεν είναι; (Ναι.) Με άλλα λόγια, διορθώνοντας τα αρνητικά συναισθήματα στις καρδιές των ανθρώπων, στοχεύουμε στο να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές ιδέες και απόψεις που διατηρούν στα βάθη της καρδιάς τους απέναντι σε διάφορους ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Φυσικά, με το να εκθέτουμε και να αναλύουμε τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα και να παρέχουμε στους ανθρώπους τις σωστές σκέψεις, απόψεις και κατανόηση, μπορούν επίσης να επιλυθούν τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων. Αυτό γίνεται για να μην ταλαιπωρούνται και να μη δεσμεύονται οι άνθρωποι από εσφαλμένες και λανθασμένες ιδέες και απόψεις κάθε φορά που τους συμβαίνουν πράγματα, είτε στην καθημερινή τους ζωή είτε στο μονοπάτι της ζωής τους, και αντιθέτως να αντιμετωπίζουν την κάθε ημέρα, και τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα που τους συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας, με θετικές, σωστές ιδέες και απόψεις που συνάδουν με την αλήθεια. Συνεπώς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα στην πραγματική ζωή, δεν θα αντιδρούν με θερμοαιμία, αλλά θα ζουν στη σφαίρα της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής, και θα μπορούν να προσεγγίζουν και να χειρίζονται κάθε κατάσταση που αντιμετωπίζουν ή βιώνουν στη ζωή τους και στο μονοπάτι της ζωής ορθολογικά, χρησιμοποιώντας τους ακριβείς και ορθούς τρόπους που έχει διδάξει ο Θεός. Μια πτυχή αυτού του τρόπου δράσης είναι να ζουν οι άνθρωποι υπό την καθοδήγηση και την επιρροή σωστών ιδεών και απόψεων. Η άλλη πτυχή είναι να χειρίζονται σωστά κάθε κατάσταση υπό την καθοδήγηση και την επιρροή αυτών των θετικών ιδεών και απόψεων. Η ικανότητα να χειρίζεται κανείς σωστά κάθε κατάσταση δεν είναι φυσικά ο απώτερος στόχος. Ο απώτερος στόχος είναι να πετύχει κανείς αυτό που θα πρέπει να πετύχουν όσοι πιστεύουν στον Θεό, δηλαδή να έχει σεβασμό προς τον Θεό και να απέχει από το κακό, να υποτάσσεται στον Θεό και στις διευθετήσεις και τις ενορχηστρώσεις Του, να υποτάσσεται σε κάθε περιβάλλον που έχει δημιουργήσει Εκείνος, και φυσικά να υποτάσσεται στη μοίρα του, πάνω στην οποία κυριαρχεί ο Θεός, καθώς και να ζει ορθολογικά ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, τα γεγονότα και τα πράγματα, σε κάθε περιβάλλον. Συνοψίζοντας, είτε συναναστρεφόμαστε σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων είτε με τις αρνητικές ιδέες και απόψεις τους, όλα αυτά σχετίζονται με το μονοπάτι στο οποίο θα πρέπει να βαδίζει ένα δημιουργημένο ον, το μονοπάτι ζωής που απαιτεί ο Θεός από έναν κανονικό άνθρωπο. Και, φυσικά, σχετίζονται επίσης με τις αρχές που θα πρέπει να έχει ένα δημιουργημένο ον, όσον αφορά το πώς βλέπει τους ανθρώπους και τα πράγματα, πώς συμπεριφέρεται και πώς ενεργεί. Το να εγκαταλείψει κανείς τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα αφορά φαινομενικά τη διόρθωση των αρνητικών συναισθημάτων των ανθρώπων και την αντιμετώπιση των αρνητικών και λανθασμένων ιδεών και απόψεων που κρύβονται πίσω από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Αλλά στην πραγματικότητα, θα μπορούσε επίσης να πει κανείς ότι ουσιαστικά έτσι καθοδηγούνται οι άνθρωποι, λαμβάνουν παροχές και βοήθεια ή διδάσκονται πώς να συμπεριφέρονται και πώς να είναι αληθινοί και κανονικοί άνθρωποι, λογικοί άνθρωποι, άνθρωποι που είναι όπως απαιτεί ο Θεός, άνθρωποι που αγαπά ο Θεός και που ευαρεστούν τον Θεό όταν έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα περιβάλλοντα, ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Είναι το ίδιο με άλλες πτυχές των αρχών της αλήθειας, δεδομένου ότι όλες σχετίζονται με τη συμπεριφορά του ατόμου. Επιφανειακά, το θέμα της εγκατάλειψης διαφόρων αρνητικών συναισθημάτων φαίνεται να αφορά ένα εντελώς πεζό συναίσθημα ή μια κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι αυτήν τη στιγμή. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτά τα συναισθήματα και αυτές οι απλές καταστάσεις σχετίζονται με το μονοπάτι στο οποίο βαδίζουν οι άνθρωποι και τις αρχές με τις οποίες συμπεριφέρονται. Από την οπτική ενός ανθρώπου, μπορεί να φαίνονται ασήμαντα και ανάξια λόγου. Ωστόσο, επειδή σχετίζονται με τις απόψεις που έχουν οι άνθρωποι και τις οπτικές και θέσεις που υιοθετούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με διάφορους ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα, έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Επειδή αφορούν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί, αυτά τα αρνητικά συναισθήματα καθώς και οι αρνητικές ιδέες και απόψεις πρέπει να εξετάζονται και να μελετώνται συνεχώς στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Φυσικά, είναι επίσης απαραίτητο οι άνθρωποι να είναι σε θέση να διορθώνουν αμέσως τον εαυτό τους όποτε ανακαλύπτουν κατά τη διαδικασία του στοχασμού ότι έχουν αρνητικά συναισθήματα ή αρνητικές και λανθασμένες ιδέες και απόψεις, και να είναι σε θέση να αντικαθιστούν αμέσως αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και τις λανθασμένες ιδέες και απόψεις με θετικές και σωστές σκέψεις και απόψεις που συνάδουν με τις αρχές της αλήθειας. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν τους ανθρώπους και τα πράγματα, να συμπεριφέρονται και να ενεργούν έχοντας ως θεμέλιο τα λόγια του Θεού και ως κριτήριο την αλήθεια. Είναι επίσης ένας τρόπος να μεταμορφωθούν οι διαθέσεις των ανθρώπων έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τον Θεό, καθώς και να επιτύχουν σεβασμό προς τον Θεό και να απέχουν από το κακό. Τα παραπάνω πράγματα πάνω στα οποία συναναστραφήκαμε είναι βασικά οι κύριες λεπτομέρειες της πρώτης πτυχής, του «να εγκαταλείπει» κανείς πράγματα, στο «Πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια». Φυσικά, μεταξύ των διαφόρων ανθρώπινων συναισθημάτων, υπάρχουν επίσης ορισμένα συγκεκριμένα, δευτερεύοντα αρνητικά πράγματα ή κάποια ειδικά αρνητικά συναισθήματα που δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικά και τα οποία σχετίζονται επίσης με ορισμένες αρνητικές ή λανθασμένες σκέψεις και απόψεις. Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα ή οι λανθασμένες σκέψεις και απόψεις μπορούμε να πούμε ότι έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στους ανθρώπους, γι’ αυτό και δεν θα συναναστραφούμε σχετικά με το καθένα ξεχωριστά με περισσότερες λεπτομέρειες.

Όλα τα αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τα οποία συναναστραφήκαμε νωρίτερα μπορούν βασικά να αντιπροσωπεύουν ζητήματα που υπάρχουν στην πραγματική ζωή των ανθρώπων ή στο μονοπάτι της ζωής τους. Αυτά τα συναισθήματα περιλαμβάνουν διάφορες απόψεις για το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και πώς να συμπεριφέρεται και να ενεργεί. Αυτές οι διάφορες αρνητικές σκέψεις και απόψεις σχετικά με το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και πώς να συμπεριφέρεται και να ενεργεί σχετίζονται με ευρύτερες κατευθύνσεις, κύριες αρχές και με την επιδίωξη της αλήθειας από τους ανθρώπους. Επομένως, αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι και να τα αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο των σκέψεων και των απόψεών τους. Κάποια συγκεκριμένα, μη αντιπροσωπευτικά ή πιο προσωπικά θέματα που εξακολουθούν να υπάρχουν —όπως το φαγητό, η ένδυση, η προσωπική ζωή και ούτω καθεξής— δεν σχετίζονται με τις κύριες αρχές για το πώς βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και πώς συμπεριφέρεται και ενεργεί, και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν αφορούν τη διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών πραγμάτων. Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο εύρος του θέματος πάνω στο οποίο συναναστρεφόμαστε. Για παράδειγμα, όταν κάποιος λέει: «Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι μαύρα» αυτό είναι η ελευθερία του, το προσωπικό του γούστο και η προτίμησή του. Σχετίζεται αυτό με οποιεσδήποτε αρχές; (Όχι.) Δεν σχετίζεται με το πώς βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, πόσο μάλλον με το πώς συμπεριφέρεται και ενεργεί. Για παράδειγμα, κάποιος που φοράει γυαλιά λόγω μυωπίας λέει: «Μου αρέσουν οι σκελετοί με χρυσό πλαίσιο». Και κάποιος άλλος λέει: «Τα χρυσά πλαίσια είναι πολύ ξεπερασμένα. Προτιμώ γυαλιά χωρίς πλαίσιο». Σχετίζεται αυτό με τις αρχές για το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, και πώς να συμπεριφέρεται και να ενεργεί; (Όχι.) Δεν σχετίζεται με τις αρχές για το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και πώς να συμπεριφέρεται και να ενεργεί. Άλλοι λένε: «Έχω αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού και την καθαριότητα. Νιώθω πάντα ότι είναι κουραστικά και η ζωή μου καταντά εξαντλητική. Ακόμη και το να φάω είναι μπελάς. Χρειάζεται πάνω από μία ώρα για να ετοιμάσω ένα γεύμα, και μετά το φαγητό, πρέπει και να πλύνω τα πιάτα, να καθαρίσω τα σκεύη και να συμμαζέψω την κουζίνα, και αυτά τα πράγματα είναι επίσης ιδιαίτερα ενοχλητικά». Άλλοι πάλι λένε: «Η ζωή είναι τόσο κουραστική. Πρέπει ν’ αλλάζεις ρούχα κάθε εποχή, και παρ’ όλα αυτά κάνει πολλή ζέστη το καλοκαίρι, όσο λεπτά κι αν είναι τα ρούχα σου, και πολύ κρύο τον χειμώνα, όσο χοντρά κι αν είναι τα ρούχα σου. Αυτό το υλικό σώμα είναι πραγματικά μπελάς!» Όταν βρωμίζουν τα μαλλιά τους, δεν θέλουν να τα λούσουν, αλλά όταν δεν τα λούζουν, τους πιάνει φαγούρα. Αποπνέουν έναν αέρα νωθρότητας και ακαταστασίας. Δεν μπορούν να γλιτώσουν το λούσιμο των μαλλιών τους, αλλά εκνευρίζονται όταν τα λούζουν, και σκέφτονται: «Δεν θα ήταν υπέροχο να μην έχω μαλλιά; Είναι τόσο ενοχλητικό να πρέπει να τα κόβεις και να τα λούζεις όλη την ώρα!» Είναι αυτά αρνητικά συναισθήματα; (Ναι.) Θα πρέπει να διορθωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα; Ανήκουν στα διάφορα αρνητικά συναισθήματα που θα πρέπει να εγκαταλείψει κανείς; (Όχι.) Γιατί δεν ανήκουν σ’ αυτά; (Πρόκειται απλώς για ορισμένες συνήθειες και ζητήματα που σχετίζονται με την υλική ζωή του σώματος). Οι γυναίκες, ιδίως οι ενήλικες γυναίκες, μπορούν να χειριστούν αυτά τα ασήμαντα καθημερινά ζητήματα, όπως το να πλένονται, να συγυρίζουν και να καθαρίζουν το περιβάλλον τους. Οι άνδρες είναι σε λίγο χειρότερη κατάσταση. Τείνουν να βρίσκουν το μαγείρεμα, το πλύσιμο των ρούχων και τις δουλειές του σπιτιού ενοχλητικές. Δυσκολεύονται ιδιαίτερα όσον αφορά το πλύσιμο των ρούχων. Να τα πλύνουν; Δεν έχουν όρεξη. Να μην τα πλύνουν; Είναι πολύ βρώμικα και ανησυχούν ότι θα τους κοροϊδεύουν, οπότε τα ξεπλένουν ίσα-ίσα με λίγο νερό. Οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις και στάσεις όσον αφορά τον χειρισμό αυτών των ασήμαντων καθημερινών ζητημάτων. Οι γυναίκες τείνουν να είναι πιο σχολαστικές και ιδιόρρυθμες, δίνοντας προσοχή στην καθαριότητα και την εμφάνιση, ενώ οι άνδρες μπορεί να είναι σχετικά πρόχειροι στον χειρισμό αυτών των υποθέσεων. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Δεν είναι καλό να είναι κανείς υπερβολικά ακατάστατος· ειδικά όταν ζεις με άλλους ανθρώπους, θα εκθέτεις υπερβολικά πολλά από τα ελαττώματά σου και έτσι θα γίνεις αντιπαθής στους άλλους. Αυτά τα ελαττώματα είναι ψεγάδια της ανθρώπινης φύσης σου και θα πρέπει να ξεπεράσεις αυτά που πρέπει να ξεπεραστούν και να επιλύσεις αυτά που πρέπει να επιλυθούν. Να είσαι λίγο πιο επιμελής, να οργανώνεις τα πράγματα στον χώρο στον οποίο ζεις, να διπλώνεις σωστά τα ρούχα και τις κουβέρτες σου και να καθαρίζεις και να οργανώνεις το περιβάλλον εργασίας σου κάθε δεύτερη μέρα ή κάθε λίγες μέρες, ώστε να μην ενοχλείς τους άλλους —πραγματικά είναι τόσο απλό. Δεν υπάρχει λόγος να σου φαίνεται σαν πρόκληση, υπάρχει; (Όχι.) Όσο για το πόσο συχνά κάνεις μπάνιο ή αλλάζεις ρούχα εσύ προσωπικά, δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί να μην επηρεάζει την ψυχική διάθεση των άλλων. Αυτό είναι το πρότυπο. Αν δεν κάνεις μπάνιο, δεν λούζεσαι ούτε αλλάζεις ρούχα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζεις να μυρίζεις και κανείς δεν θέλει να είναι κοντά σου· τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να πλένεσαι και να δείχνεις ευπαρουσίαστος, τουλάχιστον για να μην επηρεάζεις την ψυχική διάθεση των άλλων. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται να καλύπτουν τη μύτη ή το στόμα τους ενώ μιλάνε μαζί σου και να νιώθουν αμήχανα εξαιτίας σου. Αν οι άλλοι σου φέρονται έτσι και εσένα δεν σε πειράζει ούτε σε νοιάζει, τότε μπορείς να συνεχίσεις να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Κανείς δεν σου έχει θέσει υπερβολικές απαιτήσεις. Αρκεί να είσαι σε θέση να το αποδεχτείς. Αν όμως νιώθεις αμήχανα, προσπάθησε όσο περισσότερο μπορείς να διαχειριστείς το προσωπικό σου περιβάλλον διαβίωσης και την υγιεινή σου, ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι από αυτά. Ο στόχος είναι να μην επιβαρύνεις αδικαιολόγητα τη ζωή σου ούτε να αγχώνεσαι, καθώς και να λαμβάνεις υπόψη σου τα συναισθήματα των άλλων. Μην ασκείς πίεση και μην επιβάλλεις την επιρροή σου στους άλλους. Αυτή είναι η ελάχιστη απαίτηση για την κανονική ανθρώπινη συνείδηση και λογική. Αν δεν διαθέτεις ούτε καν αυτά, πώς μπορείς να συμπεριφέρεσαι με αξιοπρέπεια; Επομένως, αυτά τα πράγματα που θα πρέπει να μπορεί να επιτύχει κάποιος με κανονική ανθρώπινη φύση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Ο οίκος του Θεού δεν χρειάζεται να σου δώσει συγκεκριμένες αναθέσεις ή εντολές. Θα πρέπει να είσαι σε θέση να τα χειριστείς μόνος σου. Τα προσωπικά ζητήματα που ανέφερα παραπάνω δεν σχετίζονται με τις αρχές ή τα κριτήρια για το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, πώς να συμπεριφέρεται και πώς να ενεργεί. Ως εκ τούτου, μπορείς να βασιστείς στην πιο βασική ανθρώπινη συνείδηση και λογική για να τα χειριστείς. Ένας άνθρωπος με κανονική ανθρώπινη συνείδηση και λογική θα πρέπει να διαθέτει αυτό το επίπεδο ευφυΐας. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται μεγάλο θέμα, και επιπλέον, αυτά τα ασήμαντα ζητήματα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα που απαιτούν κατανόηση ή επίλυση μέσω της επιδίωξης της αλήθειας, διότι αυτά είναι πράγματα που μπορεί να επιτύχει κάθε άνθρωπος με κανονική ανθρώπινη φύση. Ακόμα και ένα μικρό σκυλί καταλαβαίνει τι σημαίνει να είναι κανείς αξιοπρεπής. Αν οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, τότε υπολείπονται των προτύπων του να είναι κανείς άνθρωπος, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Έχω ένα κατοικίδιο σκυλί. Αυτό το σκυλί είναι ιδιαίτερα όμορφο, με μεγάλα μάτια, μεγάλο στόμα και καλοσχηματισμένη μύτη. Μια φορά, τσακώθηκε με το ίδιο του το κουτάβι για το φαγητό, και το κουτάβι το δάγκωσε στη μύτη. Μετά από αυτό, σχηματίστηκε μια μικρή πληγή στη μέση της μύτης του, η οποία κατέστρεψε την εμφάνισή του. Έβαλα γρήγορα φάρμακα στην πληγή και είπα: «Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα; Αν μείνει ουλή σ’ ένα τόσο όμορφο σκυλί, θα είναι πολύ θλιβερό το θέαμα!» Του είπα: «Από εδώ και στο εξής, μη μας ακολουθείς όταν βγαίνουμε έξω. Αν οι άνθρωποι δουν την ουλή στο πρόσωπό σου, θα νομίζουν ότι είσαι άσχημο». Αφού το άκουσε αυτό, έκανε έναν ήχο σαν να συμφωνεί, κοίταξε ανέκφραστο για μια στιγμή και άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Συνέχισα: «Είσαι τραυματισμένο. Έχεις τόσο μεγάλη πληγή στη μύτη σου, που οι άνθρωποι μπορεί να σε κοροϊδέψουν αν τη δουν. Πρέπει να ξεκουραστείς και να γιατρευτείς. Δεν μπορείς να μας ακολουθείς έξω μέχρι να αναρρώσεις πλήρως». Αφού άκουσε τα λόγια Μου, δεν έβγαλε άλλον ήχο και δεν επέμενε να βγει έξω. Σκέφτηκα ότι ακόμα και ένας σκύλος ξέρει πώς έχουν τα πράγματα. Μετά από λίγο, η πληγή έκλεισε και βελτιώθηκε σημαντικά, οπότε το έβγαλα έξω. Μια αδελφή είδε το σκυλάκι και ρώτησε: «Έι, τι έπαθε η μύτη σου;» Αφού το άκουσε αυτό, γύρισε το κεφάλι του και έτρεξε χωρίς να κοιτάξει πίσω, κατευθείαν προς το αυτοκίνητο, αρνούμενο να επιστρέψει. Όταν η αδελφή άρχισε να του μιλάει, αυτό έκατσε φρόνιμο και ήπιε νερό μόλις του πρόσφερε λίγο. Δεν το έβαλε στα πόδια. Αλλά μόλις το ρώτησε: «Τι έπαθε η μύτη σου;» γύρισε το κεφάλι του και έτρεξε χωρίς να κοιτάξει πίσω. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι, το ρώτησα: «Η μύτη σου ήταν τραυματισμένη, γιατί το έσκασες όταν η αδελφή σε ρώτησε γι’ αυτό; Ντρέπεσαι;» Με κοίταξε με μια ντροπαλή έκφραση, χαμηλώνοντας συνεχώς το κεφάλι του και νιώθοντας τόσο αμήχανα που δεν Με κοιτούσε. Κούρνιασε στην αγκαλιά Μου, αφήνοντάς Με να το χαϊδέψω και να το κρατήσω. Του είπα: «Δεν πρέπει να τσακώνεσαι στο εξής με το κουτάβι σου. Αν τραυματιστείς και αφήσει πάλι σημάδια, μπορεί να φαίνεσαι άσχημο. Ο κόσμος θα σε κοροϊδεύει. Πού θα κρύψεις το πρόσωπό σου;» Ορίστε, ακόμα και ένα μικρό πεντάχρονο σκυλάκι ξέρει τι σημαίνει να ντρέπεσαι. Ξέρει να κρύβεται από τους ανθρώπους επειδή το πρόσωπό του έχει τραυματιστεί και φοβάται μήπως το κοροϊδέψουν. Αν ένα μικρό σκυλάκι έχει αυτό το επίπεδο ευφυΐας, δεν θα πρέπει να το έχουν και οι άνθρωποι; (Ναι.) Θα πρέπει να το έχουν οι άνθρωποι, δηλαδή θα πρέπει να είναι κάτι που διαθέτουν στο πλαίσιο της λογικής τους. Τι σημαίνει να είσαι αξιοπρεπής; Τι σημαίνει να διαπαιδαγωγείσαι και να μη γίνεσαι αντιπαθής ή αποκρουστικός στους άλλους; Θα πρέπει να έχεις αυτό το πρότυπο μέσα σου. Είναι το πιο απλό ζήτημα στην καθημερινή ζωή, και με κανονική ανθρώπινη συνείδηση και λογική, μπορείς να χειρίζεσαι τα πράγματα με ακρίβεια χωρίς να χρειάζεται να συναναστρέφεσαι σχετικά με αλήθειες όπως η διόρθωση της διεφθαρμένης διάθεσης ή των αρνητικών συναισθημάτων των ανθρώπων. Φυσικά, αν ζεις στο δικό σου σπίτι, μπορείς να είσαι λίγο ακατάστατος· τα πρότυπα δεν είναι τόσο αυστηρά. Ωστόσο, αν ζεις μαζί με αδελφούς και αδελφές, πρέπει να φροντίσεις να διατηρείς την κανονική σου ανθρώπινη φύση σε καλή κατάσταση. Αν και δεν έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις ή αυστηρά πρότυπα γι’ αυτά, ως κανονικός άνθρωπος, θα πρέπει να έχεις μια αίσθηση αυτών των ζητημάτων. Αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να κάνουν και να διαθέτουν οι άνθρωποι με κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν περιλαμβάνουν σκέψεις, απόψεις, οπτικές ή θέσεις σχετικά με το πώς να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα, να συμπεριφέρεται και να ενεργεί, και σίγουρα δεν περιλαμβάνουν κάποιο ευρύτερο μονοπάτι, κατεύθυνση ή στόχο ζωής. Κατά συνέπεια, θα ήταν καλύτερο να επιλύσεις αυτά τα θέματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής, έτσι ώστε οι άλλοι να μην κουτσομπολεύουν και να μην αηδιάζουν μ’ εσένα εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Όσον αφορά τις προσωπικές συνήθειες, τα χόμπι, τις διαφορές στην προσωπικότητα ή τις επιλογές σχετικά με θέματα που δεν σχετίζονται με τις αρχές, τα πράγματα εκείνα που δεν αφορούν σκέψεις και απόψεις, είσαι ελεύθερος να επιλέξεις και να διατηρήσεις τις δικές σου συνήθειες. Ο οίκος του Θεού δεν θα παρέμβει. Ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους ελεύθερη βούληση και βασική συνείδηση και λογική, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, χόμπι και συνήθειες ή τον τρόπο ζωής που ταιριάζει στην προσωπικότητά τους. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε ελέγχει, να σε περιορίζει ή να σου επιρρίπτει ευθύνες. Όσον αφορά θέματα που δεν αφορούν τις αρχές της αλήθειας ή τις απαιτήσεις του Θεού στα λόγια Του, πιο συγκεκριμένα, θέματα που δεν αφορούν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους ανθρώπους και τα πράγματα, συμπεριφέρονται και ενεργούν, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα τον δικό τους τρόπο ζωής χωρίς καμία παρέμβαση από άλλους. Εάν ένας επικεφαλής, αρχηγός ομάδας ή επόπτης σού ασκεί κριτική ή σε παρενοχλεί σχετικά με προσωπικά θέματα, έχεις το δικαίωμα να τον αγνοήσεις. Συνοψίζοντας, αυτά τα ζητήματα της κανονικής ανθρώπινης φύσης δεν έχουν καμία σχέση με τις απαιτήσεις των λόγων του Θεού ή τις αρχές της αλήθειας. Εφόσον αισθάνεσαι άνετα και όπως πρέπει, και η συμπεριφορά σου δεν έχει αντίκτυπο στους άλλους ούτε τους ενοχλεί, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν σου αρέσει να ντύνεσαι καλά και να είσαι πάντα περιποιημένος, εφόσον δεν επηρεάζεις τους άλλους, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν είναι αργά το βράδυ και οι άλλοι πρέπει να πάνε για ύπνο στις έντεκα, και εσύ ακόμα πλένεις ρούχα ή καθαρίζεις, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αν είσαι στο σπίτι σου και δεν επηρεάζεις τη ζωή των άλλων, μπορείς να μείνεις ξύπνιος όλη νύχτα μέχρι τις τέσσερις ή τις πέντε το πρωί αν θέλεις. Αυτή είναι η ελευθερία σου. Ωστόσο, τώρα που συγκατοικείς με αδελφούς και αδελφές, οι πράξεις σου θα επηρεάσουν την καθημερινή ρουτίνα και το πρόγραμμά τους. Αυτό δεν είναι καλό. Με αυτόν τον τρόπο, δεν ασκείς σωστά τα δικαιώματα και την ελευθερία σου· αντίθετα, φέρεσαι πεισματικά, κι αυτό αποκαλείται έλλειψη ανθρώπινης φύσης. Για χάρη της δικής σου ελευθερίας και για να ικανοποιήσεις τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες της δικής σου σάρκας, διαταράσσεις τη ζωή των άλλων και θυσιάζεις ακόμη και τον χρόνο που έχουν για να ξεκουραστούν. Αυτή η συμπεριφορά δεν συμβαδίζει με την κανονική ανθρώπινη συνείδηση και λογική. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό σχετίζεται με τις αρχές της προσωπικής σου συμπεριφοράς. Δεν έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον προσωπικό σου τρόπο ζωής ή τις προσωπικές σου συνήθειες καθαριότητας. Πρόκειται για πρόβλημα που αφορά τις αρχές που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεσαι. Δεν λαμβάνεις υπόψη τα συναισθήματα, τις ψυχικές διαθέσεις ή τα ενδιαφέροντα των άλλων. Προστατεύεις και διαφυλάσσεις τα δικά σου συμφέροντα εις βάρος των άλλων. Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Θεού για την προσωπική συμπεριφορά ούτε με τις αρχές συμπεριφοράς. Επομένως, οι όποιες προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, επιλογές τρόπου ζωής, συνήθειες, ελευθερίες, δικαιώματα και άλλα παρόμοια πράγματα της κανονικής ανθρώπινης φύσης πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο της συνείδησης και της λογικής του ατόμου, προκειμένου να θεωρηθούν κανονική ανθρώπινη φύση. Αν υπερβαίνουν τα όρια της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής, τότε αυτό δεν είναι κανονική ανθρώπινη φύση, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Εντός των ορίων της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής, φέρεσαι σαν κανονικός άνθρωπος. Αν ξεπερνάς τα όρια της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής και εξακολουθείς να δίνεις έμφαση στην ελευθερία σου, τότε δεν ενεργείς σαν κανονικός άνθρωπος· είσαι υπάνθρωπος. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Τι θα πρέπει να είναι σαφές; Θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτά τα προσωπικά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εντός των ορίων της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής, και ότι αυτό αποτελεί αρχή της προσωπικής συμπεριφοράς κάποιου. Οι προσωπικές σου συνήθειες, απαιτήσεις, επιλογές τρόπου ζωής, και λοιπά, εξαρτώνται όλα από σένα, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια της κανονικής ανθρώπινης συνείδησης και λογικής. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα.

Στην πρώτη ενότητα του πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια, δηλαδή το «να εγκαταλείπει» κανείς πράγματα, όσον αφορά το να εγκαταλείπει διάφορα αρνητικά συναισθήματα, όπως η κατωτερότητα, το μίσος, ο θυμός, η κατάθλιψη, η οδύνη, η ανησυχία, το άγχος και η καταπίεση, αυτά είναι βασικά τα κύρια θέματα που αφορούν την κατεύθυνση και τις αρχές σχετικά με τα οποία πρέπει να συναναστραφούμε. Όσον αφορά τα ήσσονος σημασίας, δευτερεύοντα ζητήματα που δεν αφορούν αρχές ή κατευθύνσεις, νωρίτερα συναναστραφήκαμε σχετικά με αυτά κατά τρόπο κατανοητό. Όσο για την απροθυμία, τη δυσαρέσκεια, τη δυσανασχέτηση και άλλα παρόμοια συναισθήματα που νιώθεις για τα προσωπικά σου θέματα, εφόσον αυτά δεν αφορούν ειλικρινείς σκέψεις και απόψεις και δεν σχετίζονται με το πώς βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα ή το πώς συμπεριφέρεται και ενεργεί, τότε είναι δικά σου προσωπικά θέματα. Πρέπει να τα προσαρμόσεις και να τα αντιμετωπίσεις στα πλαίσια της συνείδησης και της λογικής σου. Για παράδειγμα, πεινάς και δεν έχεις όρεξη να μαγειρέψεις, αλλά είσαι πάρα πολύ αδύναμος για να δουλέψεις με άδειο στομάχι, και όταν μαγειρεύεις, εκνευρίζεσαι. Μπορεί να σκεφτείς: «Είναι αυτό ένα αρνητικό συναίσθημα;» Αυτό δεν είναι αρνητικό συναίσθημα· είναι η σωματική σου τεμπελιά και η απέχθειά σου για το μαγείρεμα. Είναι θέμα της διεφθαρμένης σάρκας σου. Αν η οικονομική σου κατάσταση το επιτρέπει, μπορείς να προσλάβεις κάποιον να σε βοηθά με το μαγείρεμα. Αν δεν έχεις τα οικονομικά μέσα, τότε το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το λύσεις μόνος σου. Οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να λύσουν αυτά τα προβλήματα ζωής για λογαριασμό σου· είναι δική σου ευθύνη. Αυτές οι καθημερινές δουλειές όπως το φαγητό, το ντύσιμο, το βούρτσισμα και η απολέπιση είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής. Είναι σύμφυτες με την ύπαρξη του ανθρώπου. Οι άνθρωποι διαφέρουν από τις γάτες και τα σκυλιά. Μόλις υιοθετήσεις ένα γατάκι ή ένα κουτάβι, είσαι υπεύθυνος για το τι θα φάει και θα πιει. Όταν πεινάει, πρέπει να το ταΐσεις. Αλλά αυτό δεν θα λειτουργήσει με τους ανθρώπους· οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν και να επωμίζονται οι ίδιοι αυτές τις πτυχές της ζωής. Δεν είναι βάρος· το να μάθουν να χειρίζονται αυτά τα πράγματα σωστά είναι κάτι που μπορούν να επιτύχουν οι άνθρωποι με κανονική ανθρώπινη φύση. Το μόνο θέμα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ότι δεν έχουν κάνει ποτέ αυτά τα πράγματα στο παρελθόν, ιδίως ορισμένοι άνδρες, των οποίων οι γονείς ή τα μέλη της οικογένειας τούς βοηθούσαν να παραμένουν οργανωμένοι και τους κακομάθαιναν τόσο πολύ που δεν έμαθαν ποτέ πώς να μαγειρεύουν, να πλένουν ρούχα ή να φροντίζουν τα πράγματα στη ζωή τους. Αυτό είναι αποτέλεσμα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, μόλις αποχωριστούν τους γονείς τους και αρχίσουν να ζουν ανεξάρτητα, είναι σε θέση να κάνουν τα πάντα μόνοι τους, ακόμη και να πλένουν τα ρούχα τους και να στρώνουν το κρεβάτι τους. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι πράγματα που μπορεί να πετύχει η κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν είναι δύσκολα καθήκοντα για κανέναν ενήλικα και σίγουρα δεν είναι δυσβάσταχτα. Τα προβλήματα αυτά επιλύονται εύκολα. Αν έχεις υψηλότερα πρότυπα για την ποιότητα ζωής σου, τότε μπορείς να τα καταφέρεις καλύτερα. Αν έχεις λιγότερο αυστηρές ή χαμηλότερες προσδοκίες για την ποιότητα της ζωής σου, τότε μπορείς να είσαι πιο χαλαρός. Όλα αυτά είναι θέματα που δεν αφορούν αρχές.

Όσον αφορά το πρώτο σημαντικό θέμα του πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια —το να εγκαταλείπει τα διάφορα αρνητικά συναισθήματα— ας λήξουμε εδώ τη συναναστροφή μας, καθώς έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία της επιδίωξης της αλήθειας, εκτός από το να εγκαταλείψει κανείς τα αρνητικά συναισθήματα, θα πρέπει επίσης να εγκαταλείψει τις προσωπικές επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες του. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική πτυχή του «να εγκαταλείπει» κανείς πράγματα κατά την άσκηση του πώς να επιδιώκει την αλήθεια, για την οποία θα συναναστραφούμε σήμερα. Το να εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους —καταλαβαίνετε; (Ναι, καταλαβαίνουμε.) Μόλις τώρα ανέφερα τα αντικείμενα αυτής της συγκεκριμένης άσκησης του «να εγκαταλείπει» κανείς πράγματα, και έχετε μάλιστα δώσει βάση σ’ αυτά. Τώρα, ας εξετάσουμε το εξής θέμα: Τι μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για την εγκατάλειψη προσωπικών επιδιώξεων, ιδανικών και επιθυμιών; Ποια παραδείγματα μπορείτε να σκεφτείτε; (Μπορώ να σκεφτώ τα ιδανικά που έχουν οι άνθρωποι, σχετικά με τα οποία συναναστράφηκε προηγουμένως ο Θεός, όπως οι άνθρωποι με ένα ιδιαίτερο ταλέντο, λόγου χάρη την υποκριτική, που φιλοδοξούν να γίνουν διασημότητες ή σούπερ σταρ. Κάποιοι άλλοι που διαθέτουν συγγραφικές ικανότητες και λίγο λογοτεχνικό ταλέντο μπορεί να φιλοδοξούν να εκτελέσουν καθήκοντα που βασίζονται σε κείμενα στον οίκο του Θεού και να γίνουν συγγραφείς. Αυτά είναι μερικά από τα ιδανικά που αναδύονται στους ανθρώπους). Κάτι άλλο; (Οι άνθρωποι επιδιώκουν την επιτυχία καθώς και τις δικές τους προοπτικές και ελπίδες και επιθυμούν να λάβουν ευλογίες.) Σκεφτείτε παραπέρα, τι άλλο; Τι θα πρέπει να τονιστεί εδώ; Οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες που θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι. Εκτός από τις πολυτελείς επιθυμίες των ανθρώπων και τις ελπίδες που τρέφουν για τις προοπτικές και τη μοίρα τους, στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής των ανθρώπων, στις αναγκαίες συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης, τι άλλο σχετίζεται με τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες που θα πρέπει να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι; Ποια είναι κάποια σημαντικά ζητήματα στη ζωή που μπορούν να επηρεάσουν την πίστη σου στον Θεό και την επιδίωξη της αλήθειας; (Όταν οι άνθρωποι φτάνουν στην ηλικία του γάμου, μπορεί να υπόκεινται στους περιορισμούς του γάμου. Επίσης, όταν η καριέρα ενός ατόμου συγκρούεται με την πίστη του στον Θεό, μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει τη δική του καριέρα. Αυτές είναι οι δύο πτυχές που θα πρέπει επίσης να εγκαταλειφθούν). Εύστοχη διατύπωση. Η πίστη σας στον Θεό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σάς έχει δώσει αποτελέσματα και ορισμένη αντίληψη. Αναφέρατε ορθώς δύο σημαντικές πτυχές, τον γάμο και την καριέρα. Αυτά τα δύο σημαντικά στοιχεία συγκαταλέγονται στα θέματα που έχουν να κάνουν με δια βίου ζητήματα στο μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Ο γάμος είναι ένα σημαντικό ζήτημα για όλους, και η καριέρα ενός ανθρώπου είναι επίσης μια σημαντική υπόθεση που είναι αναπόφευκτη και αναπόδραστη. Υπάρχουν άλλα σημαντικά ζητήματα εκτός από αυτά τα δύο; (Υπάρχει επίσης η πτυχή της αντιμετώπισης της οικογένειας, των γονέων και των παιδιών. Όταν αυτά τα ζητήματα έρχονται σε σύγκρουση με την πίστη στον Θεό και την επιδίωξη της αλήθειας, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τα εγκαταλείψουν). Όταν δίνετε μια γενική περιγραφή, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τόσο μεγάλες προτάσεις. Νωρίτερα, αναφερθήκαμε στον γάμο και την καριέρα. Πώς θα πρέπει, λοιπόν, να ονομάζεται αυτό το θέμα; (Οικογένεια.) Σωστά, η οικογένεια είναι επίσης μια σημαντική πτυχή. Αφορά κάθε άτομο; (Ναι.) Αφορά κάθε άτομο, και είναι κάτι αρκετά συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό. Ο γάμος, η οικογένεια και η καριέρα είναι όλα σημαντικά θέματα που αφορούν το κύριο θέμα των προσωπικών επιδιώξεων, ιδανικών και επιθυμιών. Υπάρχουν συνολικά τέσσερα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάλειψη προσωπικών επιδιώξεων, ιδανικών και επιθυμιών. Έχετε ορθώς προσδιορίσει τρία από αυτά, πράγμα που είναι σπουδαίο. Φαίνεται ότι αυτό το θέμα απαιτεί λεπτομερή συναναστροφή, είναι ένα θέμα που υπάρχει ήδη στο μυαλό σας και σχετίζεται μάλλον στενά με τη ζωή σας ή με το ανάστημα και την εμπειρία σας. Υπάρχει ένα ακόμη θέμα, το οποίο είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλό. Τι είναι αυτό; Πρόκειται για τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι ενός ανθρώπου. Δεν είναι απλό; (Ναι.) Γιατί αναφέρω τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι ενός ανθρώπου; Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο θέμα και δείτε αν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σχετίζονται με τις προσωπικές επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες που πρέπει να συζητήσουμε. (Ναι.) Σχετίζεται ο γάμος με αυτά; (Ναι.) Σχετίζεται η οικογένεια με αυτά; (Ναι.) Σχετίζεται η καριέρα με αυτά; Και αυτή σχετίζεται. Κάθε μία από αυτές τις τέσσερις πτυχές σχετίζεται με τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες ενός ατόμου. Κάθε πτυχή περιλαμβάνει φαντασιοκοπίες και συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με αυτήν στα βάθη της καρδιάς τους, καθώς και τα πράγματα που επιθυμεί να αποκτήσει κάποιος στη σάρκα και τα συναισθήματά του. Κάθε πτυχή έχει συγκεκριμένα στοιχεία και απτές επιδιώξεις, και περιλαμβάνει επίσης την προσπάθεια που καταβάλλει ένα άτομο και το τίμημα που πληρώνει για αυτά. Κάθε πτυχή περιλαμβάνει και επηρεάζει τις σκέψεις και τις απόψεις ενός ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και μπορεί να επηρεάσει την επιδίωξη σωστών στόχων. Φυσικά, επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται και ενεργεί. Αν μιλούσα με γενικούς όρους, μπορεί να το βρίσκατε ασαφές και δυσνόητο. Γι’ αυτό, ας συναναστραφούμε σχετικά με κάθε πτυχή μία προς μία, ας τις εξετάσουμε προσεκτικά, και μπορεί σταδιακά να κατανοήσετε με σαφήνεια τα ζητήματα. Μόλις αποσαφηνιστούν, οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν εδώ τις αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζουν και να τηρούν.

Πρώτον, ας μιλήσουμε για τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι. Τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι δεν αφορούν φυσικά αυτά που κάνουν οι άνθρωποι περιστασιακά για διασκέδαση ούτε τις προσωρινές ασχολίες τους ή τα προσωρινά τους ενδιαφέροντα προς μελέτη —δεν έχουν καμία σχέση με προσωρινά πράγματα. Εδώ, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι αναφέρονται στην ειλικρινή λαχτάρα και επιδίωξη που εδρεύουν στην πνευματική υπόσταση ενός ανθρώπου και βαθιά μέσα στην ψυχή του. Ένας άνθρωπος θα αναλάβει μάλιστα δράση και θα κάνει σχέδια για αυτά τα πράγματα, και ακόμη περισσότερο θα καταβάλει συγκεκριμένες προσπάθειες και θα πασχίσει να ικανοποιήσει ή να αναπτύξει περαιτέρω αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι ή να κάνει κάποια εργασία που εναρμονίζεται με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι του. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι υποδηλώνουν ότι τα άτομα αυτά έχουν θέσει στόχους και ιδανικά και έχουν μάλιστα πληρώσει κάποιο τίμημα, έχουν δαπανήσει ενέργεια ή έχουν προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, έχουν κάτσει και έχουν μελετήσει σχετικές γνώσεις για χάρη των ενδιαφερόντων και των χόμπι τους, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους στη μελέτη αυτών των γνώσεων και αποκτώντας πρακτική εμπειρία και βιωματική κατανόηση αυτών. Παραδείγματος χάριν, ορισμένοι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα το ενδιαφέρον και χόμπι της ζωγραφικής, και οι ζωγραφιές αυτές δεν είναι τόσο απλές όσο το να σχεδιάζουν πορτρέτα ή τοπία. Αυτό ξεπερνάει τα απλά ενδιαφέροντα και χόμπι. Μελετούν διάφορες τεχνικές ζωγραφικής, όπως το σκίτσο, τα τοπία και τα πορτρέτα, ενώ ορισμένοι μελετούν ακόμη και την ελαιογραφία και τη ζωγραφική με μελάνι. Ο λόγος για τον οποίο μελετούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν προκύπτει αποκλειστικά από τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους, αλλά αντίθετα από τα ιδανικά που έχουν αναπτύξει και καθιερώσει, καθώς και από τις επιθυμίες που έχουν, λόγω του ενδιαφέροντός τους για τη ζωγραφική. Επιθυμούν ακόμη και να αφιερώσουν ολόκληρη την ενέργεια της ζωής τους στη ζωγραφική, να γίνουν καταξιωμένοι ζωγράφοι και να επιδιώξουν να κάνουν τη ζωγραφική επάγγελμα. Πριν από την ενασχόληση με αυτό το επάγγελμα, απαιτείται εκτεταμένη προετοιμασία και σχεδιασμός, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση ειδικών σχολών για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, η μελέτη διαφόρων πτυχών της ζωγραφικής, τα επιτόπια σχέδια, η αναζήτηση καθοδήγησης από ειδικούς και κορυφαίους καλλιτέχνες και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Όλες αυτές οι δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Φυσικά, όλες αυτές οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους. Εξαιτίας αυτών των ενδιαφερόντων και των χόμπι έχουν αναπτύξει τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες της ζωής τους. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν έντονο πάθος για τη μελέτη της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας και της σύγχρονης, της εγχώριας και της ξένης ιστορίας. Καθώς το ενδιαφέρον τους ενισχύεται, αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως άτομα με ταλέντο σε αυτόν τον τομέα και αισθάνονται υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μια καριέρα σχετική με αυτόν. Συνεχίζουν να μαθαίνουν και να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους. Κατά τη διαδικασία αυτή, βέβαια, οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους συνεχίζουν να παίρνουν μορφή και να παγιώνονται, και τελικά φιλοδοξούν να γίνουν ιστορικοί. Πριν γίνουν ιστορικοί, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και της ενέργειάς τους περιστρέφεται γύρω από αυτό το ενδιαφέρον και χόμπι. Υπάρχουν επίσης κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα οικονομικά και τους αρέσει να εργάζονται με αριθμούς και να μελετούν πράγματα που σχετίζονται με τον τομέα των οικονομικών. Ελπίζουν μια μέρα να γίνουν εξέχουσες ή επιτυχημένες προσωπικότητες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εν ολίγοις, αναπτύσσουν επίσης μια επιδίωξη με βάση το ενδιαφέρον και το χόμπι τους και αναπτύσσουν ιδανικά και επιθυμίες που σχετίζονται με αυτό το ενδιαφέρον και το χόμπι. Ταυτόχρονα, επενδύουν επίσης τον χρόνο τους, αναλαμβάνουν δράση, πληρώνουν το τίμημα και δαπανούν ενέργεια για να μάθουν, να ερευνήσουν, να μορφωθούν περαιτέρω και να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους. Άλλοι έχουν πάθος για τις τέχνες, όπως οι τέχνες του θεάματος, ο χορός, το τραγούδι ή η σκηνοθεσία. Αφού αναπτύξουν τέτοια ενδιαφέροντα και χόμπι, υπό την ώθηση αυτών των ενδιαφερόντων και χόμπι, τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους παίρνουν σταδιακά μορφή και παγιώνονται. Καθώς τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους γίνονται σταδιακά οι στόχοι της ζωής τους, αφιερώνουν επίσης τις προσπάθειες, τον κόπο και τις ενέργειές τους στην επιδίωξη αυτών των στόχων. Ορισμένοι άνθρωποι αρέσκονται να εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Μελετούν διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης, όπως η ψυχολογία και άλλες σχετικές γνώσεις, για να ακολουθήσουν μια καριέρα που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους. Ορισμένοι άνθρωποι απολαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη μηχανική, την τεχνολογία, την ηλεκτρονική ή το να ερευνούν έντομα, μικροοργανισμούς και διάφορες συμπεριφορές, πρότυπα επιβίωσης, προέλευση των ζώων και άλλα. Ορισμένοι άνθρωποι απολαμβάνουν την εργασία στα μέσα ενημέρωσης και φιλοδοξούν να απασχοληθούν στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης ως παρουσιαστές, εκφωνητές, δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Με γνώμονα τα ποικίλα ενδιαφέροντα και χόμπι τους, οι άνθρωποι συνεχίζουν να μαθαίνουν και να εξερευνούν σε βάθος και σταδιακά αποκτούν κατανόηση. Οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους διεισδύουν βαθύτερα στις καρδιές τους και συνεχίζουν να διαμορφώνονται. Φυσικά, κατά τη διαδικασία της σταδιακής διαμόρφωσης των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους, τα άτομα πασχίζουν επίσης και οδεύουν προς τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Σε κάθε συγκεκριμένο βήμα που κάνουν, επενδύουν την ενέργεια, τον χρόνο, τα νιάτα, ακόμη και τα συναισθήματα και τις προσπάθειές τους σε αυτά τα πράγματα.

Ανεξάρτητα από τον τομέα ή τον κλάδο στον οποίο ανήκουν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάποιου, ανεξάρτητα από την κατηγορία την οποία αφορούν, από τη στιγμή που θα πυροδοτήσει μια επιδίωξη και θα ορίσει αντίστοιχα ιδανικά και επιθυμίες, ορίζονται επίσης οι στόχοι και η κατεύθυνση της ζωής του. Όταν τα ιδανικά και οι επιθυμίες κάποιου γίνονται οι στόχοι της ζωής του, το μελλοντικό του μονοπάτι σε αυτόν τον κόσμο έχει ουσιαστικά καθοριστεί. Γιατί λέω ότι έχει καθοριστεί; Ποιο είναι το ζήτημα που εξετάζεται εδώ; Από τη στιγμή που έχεις καθορίσει τα ιδανικά και τις επιθυμίες που απορρέουν από τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, πρέπει επίσης να πασχίζεις και να αγωνίζεσαι προς αυτήν την κατεύθυνση, σε σημείο μάλιστα που να έχεις ακλόνητο και αποφασιστικό πνεύμα και νοοτροπία, όντας πρόθυμος να καταβάλεις την ενέργεια, τον χρόνο και το τίμημα μιας ολόκληρης ζωής. Η ζωή σου, η μοίρα σου, οι προοπτικές σου, ακόμη και ο τελικός σου προορισμός θα επηρεαστούν αναπόφευκτα από τους στόχους ζωής που έχεις ήδη θέσει, αν δεν είναι συνυφασμένα με αυτούς. Ποιο είναι το κύριο σημείο που θέλω να τονίσω εδώ; Μόλις ένας άνθρωπος ορίσει τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες του με βάση ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον ή χόμπι, δεν θα παραμείνει πλέον άπραγος και αδρανής. Λόγω των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων και χόμπι, αρχίζουν να διαμορφώνονται συγκεκριμένες δράσεις. Ταυτόχρονα, υπό την καθοδήγηση αυτών των συγκεκριμένων δράσεων, θα ορίσεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Από τότε και στο εξής, η καρδιά σου δεν θα σταματήσει πουθενά και τα πόδια σου δεν θα μείνουν στη θέση τους. Είναι γραφτό να ζήσεις τη ζωή σου για τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Ποτέ δεν θα αρκεστείς απλώς στο να αποκτήσεις λίγες γνώσεις και τέλος. Επειδή έχεις τέτοια ταλέντα και διαθέτεις τέτοιες προοπτικές και χαρίσματα, αναμφίβολα θα αναζητήσεις μια θέση που σου ταιριάζει ή θα καταβάλεις αδιάκοπες προσπάθειες για να απογειωθείς και να ξεχωρίσεις σε αυτόν τον κόσμο και μέσα στο πλήθος, χωρίς να μετανιώνεις για τίποτα. Θα επιδιώκεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου με σταθερή πίστη στη νίκη και θα είσαι πρόθυμος να πληρώσεις οποιοδήποτε τίμημα και να αντιμετωπίσεις οποιεσδήποτε δυσκολίες, κινδύνους και βάσανα προκειμένου να τα πετύχεις. Γιατί είναι σε θέση να το κάνουν αυτό οι άνθρωποι; Γιατί, αφού αναπτύξουν ιδανικά και επιθυμίες με βάση τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους, μπορούν να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο; (Το κάνουν για να πραγματοποιήσουν τα ιδανικά τους, για να επιδιώξουν ανώτερα πράγματα και για να υπερέχουν των υπολοίπων. Κατά συνέπεια, δεν υποχωρούν μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία, αλλά συνεχίζουν να επιδιώκουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους). Υπάρχει ένα έμφυτο ένστικτο στους ανθρώπους. Αν δεν γνωρίζουν ποτέ ποια είναι τα δυνατά τους σημεία, ποια είναι τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν θέση, αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την αξία τους και νιώθουν ότι δεν αξίζουν τίποτα. Δεν είναι σε θέση να αποδείξουν την αξία τους. Ωστόσο, μόλις ένας άνθρωπος ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι του, θα τα μετατρέψει σε γέφυρα ή σε εφαλτήριο για να αντιληφθεί την αξία του. Είναι πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα για να επιδιώξει τα ιδανικά του, να ζήσει μια πιο ζωή γεμάτη αξία, να γίνει ένας χρήσιμος άνθρωπος, να ξεχωρίσει από το πλήθος και να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να λάβει επιβεβαίωση και να γίνει ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ζήσει μια ολοκληρωμένη ζωή, να έχει μια επιτυχημένη καριέρα σε αυτόν τον κόσμο και να εκπληρώσει τα ιδανικά και τις επιθυμίες του, ζώντας έτσι μια ζωή γεμάτη αξία. Κοιτάζοντας γύρω του το πολύβουο πλήθος των ανθρώπων, υπάρχουν ελάχιστοι που είναι εκ φύσεως τόσο προικισμένοι όσο ο ίδιος, που έχουν θέσει υψηλά ιδανικά και επιθυμίες και που τελικά έχουν επιτύχει αυτά τα πράγματα μέσα από αδιάκοπες προσπάθειες. Έχτισαν μια καριέρα κάνοντας αυτό που αγαπούν, απέκτησαν τη φήμη, το κέρδος και το κύρος που επιθυμούσαν, απέδειξαν την αξία τους και αντιλήφθηκαν την αξία τους. Αυτή είναι η επιδίωξη των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος, με γνώμονα τα μοναδικά του ενδιαφέροντα και χόμπι, έχει τις δικές του επιδιώξεις, ιδανικά και επιθυμίες. Φυσικά, αφού θέσει τις δικές του επιδιώξεις, ιδανικά και επιθυμίες, μπορεί να μην είναι σε θέση να πετύχει αυτά τα ιδανικά και τις επιθυμίες. Ωστόσο, μόλις το κάθε άτομο ορίσει τα ιδανικά και τις επιθυμίες του, μόλις έχει αυτές τις επιδιώξεις, σίγουρα δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να παραμείνει συνηθισμένος. Όπως λέει και το ρητό, όλοι αρέσκονται να μοστράρουν τις ικανότητές τους, θέλουν οι άλλοι να πιστεύουν ότι είναι μοναδικοί. Κανείς δεν είναι πρόθυμος να είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που λέει: «Έτσι θα είναι η ζωή μου. Θα μπορούσα να γίνω βοσκός, αγρότης, ένας συνηθισμένος χτίστης ή ένας επιστάτης. Θα μπορούσα ακόμη και να γίνω διανομέας ή ντελιβεράς». Κανείς δεν έχει τέτοιου είδους ιδανικά. Ας υποθέσουμε ότι λέτε: «Είναι ένα είδος ιδανικού το να είσαι ένας ευτυχισμένος διανομέας;» Όλοι θα απαντήσουν: «Όχι, αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδανικό! Το να γίνεις ιδιοκτήτης μιας εταιρείας διανομών, ένας παγκοσμίου φήμης εργοδότης, αυτό είναι ιδανικό και επιθυμία!» Κανείς δεν αποδέχεται με τη θέλησή του τον ρόλο του ως συνηθισμένος άνθρωπος. Μόλις ένας άνθρωπος αποκτήσει έστω και την παραμικρή υποψία ενός ενδιαφέροντος ή ενός χόμπι, αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να γίνει εξέχουσα προσωπικότητα στην κοινωνία ή να σημειώσει μέτρια επιτυχία, δεν θα το βάλει κάτω. Θα δώσει το 120% και θα καταβάλει οποιοδήποτε τίμημα γι’ αυτό, σωστά; (Ναι.) Οι άνθρωποι δεν τα παρατάνε ποτέ.

Ποια είναι η φύση των ιδανικών και των επιθυμιών που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των ανθρώπων; Εδώ δεν εκθέτουμε τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των ανθρώπων, επομένως τι ακριβώς εκθέτουμε και αναλύουμε; Μήπως τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες που προκύπτουν από ορισμένα ενδιαφέροντα και χόμπι που έχουν οι άνθρωποι; (Ναι.) Δεν εκθέτουμε τις διάφορες συμπεριφορές που επιδεικνύουν οι άνθρωποι και τα μονοπάτια που ακολουθούν ως αποτέλεσμα των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους; Αυτή δεν είναι η ουσία που εκθέτουμε; (Ναι.) Ποια είναι, λοιπόν, τα μονοπάτια που ακολουθούν οι άνθρωποι για χάρη των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους; Σε τι είδους μονοπάτι οδηγούν τον κάθε άνθρωπο οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες του; Τι είδους στόχοι επιτυγχάνονται; Καθώς πραγματοποιούν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, πέρα από το να επενδύουν την ενέργεια και τον χρόνο τους, καθώς και να υπομένουν περισσότερο πόνο και κάθε είδους σωματική ταλαιπωρία, κούραση, άγχος και άλλες παρόμοιες κακουχίες, το σημαντικότερο ερώτημα είναι το εξής: ποιο μονοπάτι ακολουθούν; Με άλλα λόγια, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών τους, ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν για να επιτύχουν την πραγματοποίηση των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους; Πρώτα απ’ όλα, προκειμένου οι άνθρωποι να πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους σε αυτόν τον κόσμο, τι θα πρέπει να μελετήσουν ως πρώτο βήμα; (Όλα τα είδη γνώσης.) Σωστά, θα πρέπει να μάθουν και να εφοδιαστούν με όλα τα είδη γνώσης. Όσο πιο άφθονη, περιεκτική και βαθιά είναι η γνώση τους, τόσο πιο κοντά θα βρίσκονται στις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Όσο πιο περιεκτική, άφθονη και βαθιά είναι η γνώση τους, τόσο πιο πιθανό είναι να αναγνωριστούν ως έμπειρα άτομα και τόσο υψηλότερο κύρος θα απολαμβάνουν στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, όσο πιο άφθονη, βαθιά και περιεκτική είναι η γνώση τους, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να επενδύσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια. Αυτό αναφέρεται από την άποψη της σωματικής ενέργειας. Επιπλέον, αφού αποκτήσουν μια βάση γνώσεων, οι άνθρωποι βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους. Η επαρκής γνώση είναι μόνο το πρώτο βήμα, το βασικό θεμέλιο. Μετά από αυτό, οι άνθρωποι πρέπει να βυθιστούν στην κοινωνία, στις μάζες, στην απέραντη δεξαμενή βαφής ή θα μπορούσαμε να πούμε στην κρεατομηχανή του κλάδου που σχετίζεται με τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, καθώς και να διαγωνίζονται, να παλεύουν και να ανταγωνίζονται με δυνάμεις από όλες τις πλευρές και να συμμετέχουν σε διάφορους διαγωνισμούς, αγώνες και σεμινάρια. Ενώ ξοδεύουν πολλή ενέργεια, οι άνθρωποι πρέπει επίσης να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και περιβάλλοντα, προκειμένου να επιτύχουν την πραγματοποίηση των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους. Ταυτόχρονα, σε αυτήν την απέραντη δεξαμενή βαφής, οι άνθρωποι πρέπει να βασίζονται στις γνώσεις τους, και ακόμη περισσότερο σε ό,τι έχουν μάθει από τις μάζες, καθώς και στις μεθόδους, τη φιλοσοφία και τους κανόνες επιβίωσης που ήδη κατέχουν, προκειμένου να προσαρμοστούν στις μάζες και στους μηχανισμούς της κοινωνίας και τους κανόνες του παιχνιδιού της. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι άνθρωποι έρχονται σταδιακά πιο κοντά στους στόχους των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών τους. Αφού επιβιώσουν από τόσες δοκιμασίες, τόσες ανατροπές, ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα; Ως νικητές, παίρνουν το στέμμα και οι χαμένοι δεν παίρνουν τίποτα. Στο τέλος, με αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνουν τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες της ζωής τους, πραγματοποιώντας τους στόχους της ζωής τους και αποκτώντας σταθερές βάσεις στον κλάδο τους. Μέχρι τότε, οι άνθρωποι συνήθως έχουν ήδη φτάσει στη μέση ή στην τρίτη ηλικία, ενώ κάποιοι μπορεί να βρίσκονται ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής τους, έχοντας εξασθενημένη όραση, φαλάκρα, μειωμένη ακοή και δόντια που κουνιούνται. Σε αυτήν την ηλικία, αν και έχουν πετύχει τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, έχουν επίσης κάνει πολλά επιζήμια πράγματα. Έχουν χαραμίσει ολόκληρη τη ζωή τους γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, έχουν πει πολλά πράγματα που πήγαιναν κόντρα στη θέλησή τους, έχουν διαπράξει πολλές πράξεις που παραβίαζαν την ηθική και τη συνείδηση και ξεπερνούσαν ορισμένα όρια, και μάλιστα έχουν προβεί σε πολλές ασυνείδητες και ανήθικες πράξεις. Έχουν εξαπατήσει ανθρώπους και έχουν εξαπατηθεί κι οι ίδιοι ουκ ολίγες φορές· έχουν νικήσει ανθρώπους και έχουν επίσης νικηθεί. Είναι αρκετά τυχεροί ώστε να έχουν επιβιώσει και να έχουν αποκτήσει ένα στήριγμα, και η ζωή τους φαίνεται τέλεια, μοιάζουν να έχουν αντιληφθεί την αξία τους και να μην έχουν ζήσει εις μάτην. Έχουν αγωνιστεί ολόκληρη τη ζωή τους για τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους και φαίνεται να έχουν ζήσει μια ζωή γεμάτη αξία και νόημα. Ωστόσο, αδυνατούν να διακρίνουν το μονοπάτι της προσωπικής συμπεριφοράς που θα έπρεπε να έχουν ακολουθήσει, δεν έχουν κανενός είδους μότο για τη ζωή τους και έχουν αγωνιστεί ολόκληρη τη ζωή τους αποκλειστικά και μόνο για να πραγματοποιήσουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, πολεμώντας ενάντια στην ανθρωπότητα, την κοινωνία ή ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν χάσει τη συνείδηση, τα όρια και τις αρχές που απαιτούνται για την προσωπική τους συμπεριφορά. Παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους και μετά από πολλές ανατροπές έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ζωής που είχαν θέσει σε κάθε στάδιο, εσωτερικά δεν αισθάνονται άνετα ούτε ολοκληρωμένοι. Οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες που έχουν ορίσει χάριν των δικών τους ενδιαφερόντων και χόμπι, για να γίνω σαφής, τους οδηγούν τελικά σε ένα μονοπάτι επιδίωξης της φήμης και του κέρδους. Παρόλο που μπορεί να αισθάνονται ότι, μετά την επίτευξη των απώτερων στόχων τους, έχουν αντιληφθεί την αξία τους, έχουν κερδίσει την αίσθηση της παρουσίας και έχουν αποκτήσει και διαθέτουν και φήμη και κέρδος, εξακολουθούν να μην έχουν ιδέα για το μέλλον, τον προορισμό τους και την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης που θα πρέπει πραγματικά να κατανοούν οι άνθρωποι. Καθώς φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι όλα όσα επιδίωκαν είναι τρομερά άπιαστα και κενά. Αυτή η κενότητα και το άπιαστο συνοδεύονται από συναισθήματα κενού και ανησυχίας. Μόνο στα γεράματα συνειδητοποιούν οι άνθρωποι ότι τα ιδανικά και οι επιθυμίες που επεδίωκαν χρησίμευαν μόνο για να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους και να προσφέρουν προσωρινή φήμη και κέρδος, και όλα αυτά δεν είναι παρά μια εφήμερη παρηγοριά. Μια τέτοια παρηγοριά μετατρέπεται γρήγορα σε ένα είδος άγχους και ανησυχίας, επειδή καθώς οι άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, είναι πιο επιρρεπείς στο να αναλογίζονται το μέλλον τους, τι θα απογίνουν και τι θα τους συμβεί μετά θάνατον, και όταν όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όταν δεν έχουν σωστές σκέψεις και απόψεις για αυτά τα ζητήματα, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αισθάνονται ανησυχία και άγχος. Αυτό το άγχος και η ανησυχία παραμένουν μαζί τους μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους και να φύγουν από τη ζωή. Η χαρά που προέρχεται από τη φήμη και το κέρδος εξαφανίζεται γρήγορα από την ανθρώπινη καρδιά, και όσο περισσότερο προσπαθεί κανείς να την αρπάξει και να την κρατήσει, τόσο πιο εύκολα εξανεμίζεται, και τούτο το αίσθημα χαράς μετατρέπεται πιο εύκολα σε άγχος και φόβο. Κατά συνέπεια, όποια και αν είναι τα ιδανικά και οι επιθυμίες που προκύπτουν από τα διάφορα ενδιαφέροντα και χόμπι των ανθρώπων, οδηγούν τελικά σε ένα μονοπάτι επιδίωξης της φήμης και του κέρδους, και ο τελικός στόχος που επιτυγχάνεται, αυτό που κερδίζουν οι άνθρωποι, δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη φήμη και το κέρδος. Αυτή η φήμη και το κέρδος παρέχουν μόνο προσωρινή παρηγοριά και τη στιγμιαία ικανοποίηση της σαρκικής ματαιοδοξίας. Όταν οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια, αισθάνονται ότι οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους είναι αληθινά, ότι τους κάνουν να νιώθουν προσγειωμένοι, αισθάνονται ότι μπορούν ευκολότερα να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, ότι μπορούν ευκολότερα να ελέγχουν την κατεύθυνση της ζωής τους και να την εξουσιάζουν, να είναι υπεύθυνοι για τη δική τους μοίρα. Ωστόσο, όταν πραγματοποιούνται τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους, οι άνθρωποι βιώνουν τελικά μια αφύπνιση. Ποια είναι η αιτία αυτής της αφύπνισης; Είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτό στο οποίο έχουν αφιερώσει την ενέργεια ολόκληρης της ζωής τους είναι ένα κενό πράγμα που δεν είναι χειροπιαστό ούτε το νιώθουν στην καρδιά τους. Όσο περισσότερο προσπαθούν να το αρπάξουν και να κρατηθούν από αυτό, τόσο περισσότερο ξεγλιστράει, αφήνοντας μέσα τους μια εντονότερη αίσθηση απώλειας και κενού, και φυσικά εντονότερα συναισθήματα φόβου και μεταμέλειας. Επειδή οι άνθρωποι έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι, αναπτύσσουν ιδανικά και επιθυμίες, και αυτά τα ιδανικά και οι επιθυμίες δημιουργούν μια ψευδαίσθηση που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τη ζωή τους, να κατευθύνουν το μονοπάτι της ζωής τους και να καθορίζουν τον τρόπο και τους στόχους της ύπαρξής τους. Στη ρίζα αυτής της ψευδαίσθησης βρίσκεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν την αλήθεια, δεν συμπαθούν καθόλου την αλήθεια, και φυσικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια. Όταν οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια, συχνά επιδιώκουν ενστικτωδώς πράγματα που μπορούν να ικανοποιήσουν τη σάρκα τους ή το πνεύμα τους. Ανεξάρτητα από το πόσο απέχουν τα πράγματα αυτά από τους ίδιους, εφόσον αισθάνονται ότι μπορούν να τα αποκτήσουν και να τα διατηρήσουν, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το τίμημα, ξοδεύοντας ακόμη και την ενέργεια και τον χρόνο μιας ολόκληρης ζωής. Επειδή οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια, εύκολα εκλαμβάνουν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο ή ως ένα είδος προσόντων ή κεφαλαίου για την επιδίωξη των στόχων της ζωής τους, και γι’ αυτό είναι πρόθυμοι να πληρώσουν οποιοδήποτε τίμημα. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που πληρώνεις αυτό το τίμημα, από τη στιγμή που εισέρχεσαι σε αυτό το μονοπάτι, προορίζεσαι να βαδίζεις σε ένα μονοπάτι που ελέγχεται από τον Σατανά και από τις εγκόσμιες τάσεις και τους εγκόσμιους κανόνες του παιχνιδιού. Ταυτόχρονα, προορίζεσαι να βυθιστείς παρά τη θέλησή σου στη δεξαμενή βαφής της κοινωνίας, στην κρεατομηχανή της κοινωνίας. Όποιο χρώμα κι αν σε βάψει, σε ό,τι κι αν σε αλέσει, όσο κι αν παραμορφωθεί η ανθρώπινη φύση σου, εσύ παρηγορείς τον εαυτό σου λέγοντας: «Για να πραγματοποιήσω τα ιδανικά και τις επιθυμίες μου και για χάρη του μέλλοντός μου, πρέπει να αντέξω!» Λες επίσης συνεχώς στον εαυτό σου: «Πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτήν την κοινωνία· ό,τι χρώμα κι αν έχω βαφτεί, πρέπει να το αποδεχτώ και να προσαρμοστώ σ’ αυτό». Ενώ προσαρμόζεσαι σε όλα αυτά τα διαφορετικά περιβάλλοντα, προσαρμόζεσαι επίσης στα διαφορετικά χρώματα με τα οποία βάφεσαι και αποδέχεσαι συνεχώς διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου με διαφορετικό στυλ και διαφορετικούς χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι γίνονται εν αγνοία τους όλο και πιο απαθείς, όλο και πιο αδιάντροποι, και η συνείδηση και η λογική τους αδυνατούν όλο και περισσότερο να καθοδηγήσουν ή να ελέγξουν τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τις επιλογές τους. Στο τέλος, σε ποικίλους βαθμούς, οι περισσότεροι άνθρωποι επιτυγχάνουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους κατά την επιδίωξή τους. Βέβαια, ορισμένα άτομα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν ή από την προσπάθεια που καταβάλλουν και τις δυσκολίες που περνούν, εξακολουθούν να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, τι κερδίζουν οι άνθρωποι; Όσοι πετυχαίνουν αποκτούν φήμη και κέρδος, ενώ όσοι αποτυγχάνουν μπορεί να μην είναι σε θέση να αποκτήσουν αυτήν τη φήμη και το κέρδος, αλλά αυτό που λαμβάνουν είναι το ίδιο με τους επιτυχημένους ανθρώπους —λαμβάνουν τα διάφορα κακά και τις αρνητικές σκέψεις που τους έχει εμφυσήσει ο Σατανάς, η μοχθηρή αυτή ανθρωπότητα και ολόκληρος ο κοινωνικός μηχανισμός και η μοχθηρή επιρροή της κοινωνίας. Διαφορετικά, γιατί χρησιμοποιούν οι άνθρωποι συχνά φράσεις όπως: «δεν είμαι και χθεσινός», «η γριά αλεπού δεν πιάνεται με ξόβεργες», «παλιά καραβάνα» ή «έχω περάσει από πολλές φουρτούνες» και ούτω καθεξής; Διότι, καθώς επιδιώκεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, «μαθαίνεις» επίσης πολλά σε αυτήν την απέραντη δεξαμενή βαφής και σε αυτήν την κρεατομηχανή της κοινωνίας. «Μαθαίνεις» πράγματα που δεν υπάρχουν στα φυσικά σου ένστικτα —ο όρος «μαθαίνω» εδώ θα πρέπει να βρίσκεται σε εισαγωγικά. Σε τι αναφέρεται ο όρος «μαθαίνω»; Σημαίνει ότι η κοινωνία, ο Σατανάς και η μοχθηρή ανθρωπότητα σε γαλουχούν με διάφορες σκέψεις που αψηφούν την κανονική ανθρώπινη συνείδηση και λογική, με αποτέλεσμα να ζεις με όλο και λιγότερη συνείδηση και λογική, να γίνεσαι όλο και πιο αδιάντροπος και να σιχαίνεσαι όλο και περισσότερο τους κανονικούς ανθρώπους και όσους βαδίζουν στο σωστό μονοπάτι. Ταυτόχρονα, ποιο είναι το χειρότερο αποτέλεσμα; Όχι μόνο θα περιφρονείς όλο και περισσότερο τους ανθρώπους με κανονική ανθρώπινη φύση, συνείδηση και λογική, αλλά ταυτόχρονα θα ζηλεύεις και θα θαυμάζεις τις κατάπτυστες πράξεις όσων προδίδουν τη συνείδηση και την ηθικότητά τους και θα ζηλεύεις τα πλούσια υλικά ή τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν από τις κατάπτυστες πράξεις και την κακή συμπεριφορά τους. Αυτή δεν είναι η συνέπεια; (Ναι.) Αυτή είναι μια άκρως τρομακτική συνέπεια, δηλαδή, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών τους, η όψη τους γίνεται όλο και πιο ζοφερή και τρομακτική, η συνείδηση και η λογική τους χάνονται σταδιακά, και η ηθική τους θεώρηση, η στάση ζωής και η συμπεριφορά τους γίνονται όλο και πιο μοχθηρές, άσχημες, ποταπές και αχρείες.

Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αναπτύσσει ενδιαφέροντα και χόμπι μέχρι την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών του, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το μονοπάτι στο οποίο βαδίζει και οι δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται —δηλαδή όλη η τρέχουσα κατάσταση της ζωής του— είναι μια κατάσταση ζωής, θα μπορούσε να πει κανείς, που είναι έρμαιο της κοινωνίας και των μοχθηρών τάσεων. Στην πραγματικότητα, πρόκειται επίσης για μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι δέχονται πρόθυμα τη χειραγώγηση, την καταπάτηση και την εκμετάλλευση του Σατανά, ενώ επιδιώκουν την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών τους. Φυσικά, είναι επίσης μια διαδικασία κατά την οποία ο Σατανάς διαφθείρει περαιτέρω και πιο συγκριμένα τους ανθρώπους στα πάντα. Σε κάθε κατάσταση με την οποία έρχεσαι αντιμέτωπος, ο Σατανάς σού εμφυσά συνεχώς την ιδέα ότι για να πετύχεις τους στόχους σου πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάθε αναγκαίο μέσο, εγκαταλείποντας πράγματα που είναι θετικά και που η κανονική ανθρώπινη φύση οφείλει να τηρεί, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προσωπική ακεραιότητα, τα ηθικά όρια, η συνείδηση και τα κριτήρια προσωπικής συμπεριφοράς. Καθώς σε παραπλανά ώστε να τα εγκαταλείψεις σταδιακά, δοκιμάζει επίσης τη συνείδηση, τη λογική και τα ηθικά σου όρια, καθώς και το ελάχιστο ίχνος ντροπής που σου έχει απομείνει. Αφού δοκιμάσει όλα τα παραπάνω, σε οδηγεί να κάνεις συνεχώς συμβιβασμούς μέσα από την εξαπάτηση, τον πειρασμό, τον έλεγχο και την καταπάτηση των μοχθηρών τάσεων. Κατά τη διαδικασία των συνεχών συμβιβασμών, επιλέγεις να υιοθετείς τις σκέψεις και τις απόψεις που σου έχει ενσταλάξει ο Σατανάς σχετικά με το πώς να βλέπεις τους ανθρώπους και τα πράγματα και πώς να συμπεριφέρεσαι και να ενεργείς, και κάνεις ενεργά πράξη τις σκέψεις και τις απόψεις που σου έχει μεταλαμπαδεύσει ο Σατανάς, καθώς και τους τρόπους και τις μεθόδους για το πώς να συμπεριφέρεσαι και να ενεργείς. Επιδίδεσαι σε όλα αυτά απρόθυμα και ακούσια, αλλά την ίδια στιγμή, προκειμένου να πετύχεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, τα κάνεις όλα αυτά πρόθυμα και ενεργά με μια πολύ συγκαταβατική στάση. Εν ολίγοις, κατά τη διαδικασία αυτή, οι άνθρωποι παραμένουν παθητικοί, αλλά από μια άλλη οπτική, συμμορφώνονται ενεργά με τον έλεγχο και τη διαφθορά του Σατανά. Ενώ επιδιώκουν την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών τους, ζουν όλη την ώρα μέσα στην απέραντη δεξαμενή βαφής των μοχθηρών τάσεων της κοινωνίας, ως έρμαιά τους. Παρομοίως, ζουν με μια σύνθετη και αντιφατική νοοτροπία, καθώς είναι ταυτόχρονα πρόθυμοι και απρόθυμοι, και σε ένα πραγματικό περιβάλλον που είναι επίσης σύνθετο και αντιφατικό. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, καθώς οι άνθρωποι πλησιάζουν τα ιδανικά, τις επιθυμίες και τους στόχους ζωής που επιδιώκουν, γίνονται όλο και λιγότερο άνθρωποι, η συνείδησή τους παραλύει όλο και περισσότερο και η λογική τους λιγοστεύει. Ωστόσο, βαθιά μέσα τους, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχουν ιδανικά και επιθυμίες, μερικοί μάλιστα λένε ότι τα ιδανικά και οι επιθυμίες τους είναι οι πεποιθήσεις τους, ότι το να έχουν πεποιθήσεις στην καρδιά τους σημαίνει ότι έχουν πιστεύω, και ότι θα πρέπει να έχει κανείς πιστεύω στη ζωή. Πιστεύουν ότι είναι κανονικά ανθρώπινα όντα επειδή έχουν πιστεύω, και ότι θα πρέπει επομένως να συνεχίσουν τις επιδιώξεις τους σύμφωνα με τις προηγούμενες μεθόδους και τους νόμους επιβίωσης, και ότι εφόσον τα αποτελέσματα αυτού είναι καλά και τους φέρνουν πιο κοντά στα ιδανικά και τους στόχους της ζωής τους, τότε οποιοδήποτε τίμημα πληρώνουν γι’ αυτό αξίζει να καταβληθεί, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν τα πάντα. Κατά συνέπεια, στα πλαίσια της αντιφατικής νοοτροπίας κατά την οποία είναι ταυτόχρονα πρόθυμοι και απρόθυμοι, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να αποδέχονται τον έλεγχο του Σατανά, τις σκέψεις του, τη χειραγώγηση και τα τεχνάσματά του. Ακόμη και όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά ότι έχουν διαφθαρεί από την κοινωνία και τις μοχθηρές τάσεις, σε τέτοιου είδους συνθήκες, θα συνεχίσουν να επιδιώκουν αδιάκοπα να πραγματοποιήσουν τα ιδανικά τους και να επιτύχουν τους στόχους της ζωής τους. Μπορεί ακόμη και να συγχαίρουν τον εαυτό τους για το γεγονός ότι είναι σε θέση να καταφεύγουν σε κάθε αναγκαίο μέσο και δεν τα έχουν παρατήσει ποτέ, και χαίρονται για την ικανότητά τους να επιμένουν μέχρι σήμερα. Κοιτάζοντας τις συμπεριφορές που επιδεικνύουν οι άνθρωποι κατά την επιδίωξη των ιδανικών και των επιθυμιών τους, καθώς και τα μονοπάτια που ακολουθούν και τις διάφορες μεταμορφώσεις τους, τι είδους μονοπάτι είναι αυτό της επιδίωξης της πραγματοποίησης των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων; (Είναι ένα μονοπάτι που οδηγεί στην καταστροφή.) Είναι ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, και όσο πιο πολύ βαδίζουν οι άνθρωποι σε αυτό, τόσο πιο πολύ απομακρύνονται από τον Θεό. Θα μπορούσε, επίσης, να πει κανείς ότι είναι ένα μονοπάτι καταστροφής. Όσον αφορά τους στόχους ζωής στους οποίους οδηγούν τα ιδανικά και οι επιθυμίες που έχουν ορίσει οι άνθρωποι, εκεί τους περιμένει ο Σατανάς. Και στην πορεία προς αυτούς τους στόχους ζωής, αυτό που τους συνοδεύει και τους ακολουθεί δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι τα λόγια του Θεού. Τότε ποιος είναι; (Είναι ο Σατανάς, μαζί με τις μοχθηρές τάσεις του και τις διάφορες κοσμικές φιλοσοφίες.) Τους συνοδεύει ο Σατανάς, με τον έλεγχο, τη διαφθορά, τα τεχνάσματα και τους αλλεπάλληλους πειρασμούς του. Πρόκειται για ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, ένα μονοπάτι καταστροφής, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Διότι, καθώς οι άνθρωποι επιδιώκουν τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, αυτό που επιδιώκουν στην πραγματικότητα δεν είναι η πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών τους ως στόχος, αλλά αντίθετα χρησιμοποιούν την επιδίωξη αυτών των πραγμάτων ως κινητήρια δύναμη και θεμέλιο για να αποκτήσουν φήμη και κέρδος. Αυτή είναι η ουσία και η πραγματικότητα του θέματος. Αυτό το μονοπάτι κάνει τους ανθρώπους να λαχταρούν όλο και περισσότερο τη φήμη και το κέρδος, τις μοχθηρές τάσεις του κόσμου. Το μόνο που κάνει αυτό το μονοπάτι είναι να οδηγεί τους ανθρώπους στο να βυθίζονται όλο και πιο βαθιά, εξαχρειώνοντάς τους ολοένα και περισσότερο, στερώντας τους τον ορθολογισμό και τη συνείδηση, απομακρύνοντάς τους από τα θετικά πράγματα. Ταυτόχρονα, τους απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τους πιο πρακτικούς τρόπους ζωής και τους στόχους ζωής που θα πρέπει να έχει κάποιος με κανονική ανθρώπινη φύση. Το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να κάνει τις διεφθαρμένες διαθέσεις των ανθρώπων να ριζώσουν βαθύτερα, και να απομακρύνει περισσότερο τους ανθρώπους από την κυριαρχία και την ενορχήστρωση του Θεού. Φυσικά, δυσκολεύει επίσης όλο και περισσότερο τους ανθρώπους να διακρίνουν μεταξύ θετικών και αρνητικών πραγμάτων. Αυτό είναι γεγονός. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα; Αφού κατανοήσουμε την ουσία της ανθρώπινης επιδίωξης, των ιδανικών και των επιθυμιών, σχετικά με τι θα πρέπει να συναναστραφούμε; Θα πρέπει να συναναστραφούμε σχετικά με το πώς να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, έτσι δεν είναι; (Ναι.)

Μόλις τώρα συναναστρεφόμασταν σχετικά με το πώς η επιδίωξη της πραγματοποίησης των ιδανικών και των επιθυμιών κάποιου είναι ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, ένας δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή —θα πρέπει, λοιπόν, να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι έναν τέτοιο τρόπο ζωής; (Ναι.) Θα πρέπει να εγκαταλείψουν και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους: Δεν αποτελεί ούτε σωστή προσέγγιση ούτε σωστό μονοπάτι στη ζωή. Εφόσον δεν είναι σωστός, θα πρέπει να τον εγκαταλείψουν, να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και να υιοθετήσουν μια σωστή προσέγγιση ως προς τη ζωή και την ύπαρξη. Φυσικά, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια σωστή προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των ανθρώπων και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Τα ταλέντα και τα χαρίσματα των ανθρώπων, μαζί με αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι, τους επιτρέπουν να θέσουν τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, και ταυτόχρονα, τους επιτρέπουν επίσης να αναπτύξουν τους στόχους που θα επιδιώξουν. Αυτοί οι στόχοι δεν είναι σωστοί και θα οδηγήσουν τους ανθρώπους σε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, απομακρύνοντάς τους από τον Θεό και οδηγώντας τους τελικά στην καταστροφή. Εφόσον οι στόχοι δεν είναι σωστοί, ποια είναι η σωστή πορεία δράσης; Ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στο αν είναι σωστό να έχουν οι άνθρωποι ενδιαφέροντα και χόμπι. Με άλλα λόγια, μπορούν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους να ενταχθούν στην κατηγορία των αρνητικών πραγμάτων; (Όχι, δεν μπορούν.) Τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των ανθρώπων δεν είναι από τη φύση τους λανθασμένα, και φυσικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αρνητικά πράγματα. Δεν θα πρέπει να τα καταδικάζουμε ή να τα επικρίνουμε. Είναι μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης το να έχουν οι άνθρωποι ενδιαφέροντα, χόμπι και ταλέντα σε ορισμένους τομείς —κάθε άνθρωπος τα έχει. Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει ο χορός, σε άλλους το τραγούδι, η ζωγραφική, η υποκριτική, η μηχανική, η οικονομία, η μηχανική, η ιατρική, η γεωργία, η ιστιοπλοΐα ή ορισμένα αθλήματα, σε άλλους αρέσει η μελέτη της γεωγραφίας, της γεωλογίας ή της αεροπλοΐας και, φυσικά, άλλοι πάλι μπορεί να απολαμβάνουν τη μελέτη ακόμη πιο δυσνόητων θεμάτων. Όποια κι αν είναι τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάποιου, όλα αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης και της κανονικής ανθρώπινης ζωής. Δεν θα πρέπει να διαβάλλονται ως αρνητικά πράγματα ούτε να επικρίνονται, πόσο μάλλον να απαγορεύονται. Δηλαδή, κάθε ενδιαφέρον και χόμπι που μπορεί να έχεις είναι θεμιτό. Εφόσον όλα τα ενδιαφέροντα ή χόμπι είναι θεμιτά και η ύπαρξή τους θα πρέπει να επιτρέπεται, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ιδανικά και οι επιθυμίες που σχετίζονται με αυτά; Για παράδειγμα, σε ορισμένους ανθρώπους αρέσει η μουσική. Λένε: «Θέλω να γίνω μουσικός ή μαέστρος», και στη συνέχεια παραμελούν όλα τα υπόλοιπα για να σπουδάσουν και να εξελιχθούν στη μουσική, θέτοντας ως στόχο και κατεύθυνση της ζωής τους την κατάληψη της θέσης του μουσικού. Είναι σωστό αυτό που κάνουν; (Δεν είναι σωστό.) Αν δεν πιστεύεις στον Θεό, αν είσαι μέρος του κόσμου και περνάς τη ζωή σου πραγματοποιώντας τα ιδανικά και τις επιθυμίες που έχουν τεθεί βάσει των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, δεν έχουμε τίποτα να πούμε γι’ αυτό. Τώρα, ως πιστός στον Θεό, αν έχεις τέτοια ενδιαφέροντα και χόμπι και θέλεις να αφιερώσεις ολόκληρη τη ζωή σου, πληρώνοντας το τίμημα μιας ολόκληρης ζωής για να πραγματοποιήσεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες που έχουν τεθεί βάσει των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, είναι καλό ή κακό αυτό το μονοπάτι; Αξίζει να το προωθεί κανείς; (Δεν αξίζει να το προωθεί.) Ας μη μιλήσουμε ακόμα για το αν αξίζει ή όχι να το προωθεί κανείς· το καθετί οφείλει να εξεταστεί με σοβαρότητα, οπότε πώς θα το κάνεις αυτό προκειμένου να προσδιορίσεις αν αυτό το θέμα είναι σωστό ή λάθος; Πρέπει να αναλογιστείς αν οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες που έχεις θέσει έχουν κάποια σχέση με τις διδασκαλίες του Θεού και τη σωτηρία και τις προσδοκίες Του για σένα, με το θέλημα του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα, με την αποστολή σου και το καθήκον σου· πρέπει να αναλογιστείς αν θα σε βοηθήσουν να ολοκληρώσεις την αποστολή σου και να εκπληρώσεις το καθήκον σου πιο αποτελεσματικά ή αν θα αυξήσουν τις πιθανότητες να σωθείς και αν θα σε βοηθήσουν να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Ως συνηθισμένος άνθρωπος, η επιδίωξη των ιδανικών και των επιθυμιών σου είναι δικαίωμά σου, αλλά καθώς πραγματοποιείς τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου και επιδιώκεις αυτό το μονοπάτι, θα σε οδηγήσουν στο μονοπάτι της σωτηρίας; Θα σε οδηγήσουν στο μονοπάτι του σεβασμού προς τον Θεό και της αποφυγής του κακού; Θα σε οδηγήσουν τελικά στο αποτέλεσμα της απόλυτης υποταγής στον Θεό και της λατρείας Αυτού; (Δεν θα το κάνουν.) Αυτό είναι σίγουρο. Εφόσον δεν θα το κάνουν, τότε, ως πιστός στον Θεό, είναι θετικά ή αρνητικά τα ιδανικά και οι επιθυμίες που τίθενται λόγω των ενδιαφερόντων σου, των χόμπι σου, ακόμη και των ταλέντων και των χαρισμάτων σου; Θα πρέπει να τα έχετε ή όχι; (Είναι αρνητικά· δεν θα πρέπει να τα έχουμε.) Δεν θα πρέπει να τα έχετε. Έτσι, σε τι μετατρέπεται η φύση των ιδανικών και των επιθυμιών ενός ανθρώπου; Γίνονται θετικά ή αρνητικά πράγματα; Γίνονται ένα δικαίωμα που θα πρέπει να έχεις ή κάτι που δεν θα πρέπει να έχεις; (Γίνονται αρνητικά, κάτι που δεν θα πρέπει να έχω.) Γίνονται κάτι που δεν θα πρέπει να έχεις. Κάποιοι άνθρωποι λένε: «Τότε, αν δεν θα πρέπει να τα έχω, αυτό λογικά σημαίνει ότι μου στερείς τα δικαιώματά μου!» Δεν σου στερώ τα δικαιώματά σου· μιλάω για το τι είδους μονοπάτι θα πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι και πώς να επιδιώκουν την αλήθεια. Δεν σου στερώ τα δικαιώματά σου· η ελευθερία της επιλογής είναι δική σου· έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις. Όσον αφορά όμως το ποια είναι η φύση αυτού του ζητήματος και πώς θα πρέπει να κρίνεται, έχουμε μια βάση για τα επιχειρήματά μας και δεν μιλάμε τυχαία. Αν λαμβάνεις τα λόγια του Θεού ως βάση σου και μιλάς από τη σκοπιά της αλήθειας, τότε τα ιδανικά και οι επιθυμίες ενός ανθρώπου δεν είναι θετικά πράγματα. Φυσικά, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αν ως πιστός στον Θεό επιθυμείς να επιδιώκεις την αλήθεια και να αποκτήσεις σωτηρία, αν επιθυμείς να επιδιώκεις την αλήθεια και να καταφέρεις να σέβεσαι τον Θεό, να αποφεύγεις το κακό και να υποτάσσεσαι στον Θεό, τότε δεν θα πρέπει να έχεις τα ίδια ιδανικά και επιθυμίες με τους κοσμικούς ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αν θέλεις να επιδιώκεις την αλήθεια και να αποκτήσεις σωτηρία, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψεις τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Για να το θέσω διαφορετικά, αν θέλεις να επιδιώκεις την αλήθεια και να αποκτήσεις σωτηρία, τότε δεν θα πρέπει να επιδιώκεις τα δικά σου ιδανικά και επιθυμίες, και κυρίως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείς την επιδίωξη αυτών των ιδανικών και επιθυμιών με σκοπό την απόκτηση φήμης και κέρδους. Είναι σωστή αυτή η διατύπωση; (Ναι.) Όλα είναι ξεκάθαρα τώρα. Ως πιστός στον Θεό, εφόσον είσαι πρόθυμος να επιδιώξεις την αλήθεια και επιθυμείς να αποκτήσεις σωτηρία, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψεις τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, θα πρέπει να εγκαταλείψεις αυτό το μονοπάτι, δηλαδή το μονοπάτι της επιδίωξης φήμης και κέρδους, και να εγκαταλείψεις αυτά τα ιδανικά και τις επιθυμίες. Δεν θα πρέπει να επιλέξεις την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών σου ως στόχο της ζωής σου· αντίθετα, θα πρέπει να επιδιώκεις την αλήθεια και να αποκτήσεις σωτηρία.

Μερικοί άνθρωποι ρωτούν: «Αφού δεν μπορώ να πραγματοποιήσω τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες μου και τα έχω εγκαταλείψει όλα, τι θα πρέπει να κάνω με τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι μου;» Αυτό είναι δική σου υπόθεση. Αν και μπορεί να έχεις ενδιαφέροντα και χόμπι, εφόσον αυτά δεν αναστατώνουν την κανονική σου επιδίωξη, δεν εμποδίζουν την εκπλήρωση του καθήκοντος και την ολοκλήρωση της αποστολής σου και δεν επηρεάζουν τους στόχους της ζωής σου ή το μονοπάτι που ακολουθείς, τότε μπορείς να διατηρήσεις αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι. Φυσικά, αυτό μπορεί επίσης να γίνει κατανοητό ως εξής: Αφού αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης σου, τότε θα μπορούσε, επίσης, να πει κανείς ότι σου δόθηκαν από τον Θεό. Όλες οι πτυχές, όπως η εμφάνιση, η οικογένεια, το υπόβαθρο και το περιβάλλον επιβίωσης ενός ατόμου, έχουν προκαθοριστεί από τον Θεό. Επομένως, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι που έχεις έχουν, επίσης, δοθεί από τον Θεό. Αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός· είναι βέβαιο. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι είναι ικανοί στις γλώσσες, στη ζωγραφική, στη μουσική, στη διάκριση ήχων, χρωμάτων και σε άλλα παρόμοια. Ανεξάρτητα από το αν αυτά τα πράγματα αποτελούν ιδιαίτερες δεξιότητες ή ενδιαφέροντα και χόμπι που έχεις, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα αποτελούν μέρος της ανθρώπινης φύσης. Γιατί δίνει ο Θεός στους ανθρώπους ορισμένα ενδιαφέροντα και χόμπι; Προκειμένου να κάνει την ανθρώπινη ζωή σου λίγο πιο πλούσια και ζωντανή, έτσι ώστε η ζωή σου να συνοδεύεται από ορισμένα στοιχεία ψυχαγωγίας και αναψυχής χωρίς να επηρεάζεται η πορεία σου στο σωστό μονοπάτι της ζωής, κάνοντας έτσι τη ζωή σου λιγότερο ανιαρή, λιγότερο βαρετή και μονότονη. Για παράδειγμα, όταν έρχεται η ώρα να ψάλλετε ύμνους σε συναθροίσεις, κάποιος που είναι σε θέση να παίζει ένα μουσικό όργανο μπορεί να συνοδεύει το τραγούδι παίζοντας πιάνο ή κιθάρα. Αν κανείς δεν μπορούσε να παίξει κάποιο όργανο, τότε όλοι θα στερούνταν αυτήν την απόλαυση. Αν υπάρχει κάποιος που θα παίξει μουσική, τότε το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι αν τραγουδούσατε χωρίς μουσική υπόκρουση και όλοι θα το απολαύσουν. Ταυτόχρονα, διευρύνει τους ορίζοντες, εμπλουτίζει τις εμπειρίες, η ζωή αποκτά περισσότερη ουσία, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η ζωή είναι πιο όμορφη και η διάθεσή τους γίνεται πιο εύθυμη. Αυτό είναι ωφέλιμο τόσο για την κανονική τους ανθρώπινη φύση όσο και για το μονοπάτι που ακολουθούν κατά την πίστη τους στον Θεό. Για παράδειγμα, αν σου αρέσει να ζωγραφίζεις, τότε όταν η ζωή για τους αδελφούς και τις αδελφές έχει γίνει μονότονη, μπορείς να κάνεις χιουμοριστικές ζωγραφιές και να απεικονίζεις τις αρνητικές εκφράσεις και τα αρνητικά πρόσωπα ορισμένων ανθρώπων, καθώς και τα αρνητικά σχόλια, μέσα από πνευματώδη και χιουμοριστικά σκίτσα, και στη συνέχεια να τα συγκεντρώσεις σε ένα μικρό βιβλιαράκι και να το μοιραστείς με όλους, συμπεριλαμβανομένων των άκρων απαισιόδοξων ανθρώπων. Όταν το δουν και πουν: «Αμάν, εγώ είμαι ζωγραφισμένος εδώ;» θα βάλουν τα γέλια και θα ευθυμήσουν και δεν θα είναι πια αρνητικοί. Δεν είναι καλό αυτό; Δεν χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο τους βοήθησε να ξεφύγουν από την αρνητικότητά τους αρκετά εύκολα. Στον ελεύθερο χρόνο τους, το να ζωγραφίζουν, να παίζουν μουσικά όργανα, να συζητούν για τέχνη ή να εξερευνούν την υποκριτική και την ερμηνεία διαφόρων χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων ειδών αρνητικών ανθρώπων, διαφόρων ειδών αλαζονικών ανθρώπων και των διαφόρων εκδηλώσεων των αντίχριστων που ενεργούν αυθαίρετα, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη διάκρισή τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Αυτό δεν είναι κάτι καλό; Πώς είναι δυνατόν αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι να μην είναι χρήσιμα; Είναι ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Ωστόσο, αν δημιουργείς ιδανικά και επιθυμίες λόγω των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου και αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να σε κατευθύνουν προς ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, τότε δεν είναι καλά για σένα. Αν όμως εφαρμόζεις τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου στη ζωή σου με τρόπο που είναι διορατικός για την ανθρώπινη φύση σου, που κάνει τη ζωή σου πιο πλούσια και ζωντανή και εσένα πιο πνευματώδη και ευδιάθετο, που σου προσφέρει μια πιο υγιή, ελεύθερη και απελευθερωμένη ζωή, τότε τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου θα έχουν θετικό αποτέλεσμα, ωφελώντας τους πάντες και παρέχοντάς σου διαπαιδαγώγηση, ενώ δεν θα επηρεάζουν την εκτέλεση του καθήκοντός σου και την ολοκλήρωση της αποστολής σου. Φυσικά, σε κάποιο βαθμό θα σε βοηθήσουν στην εκπλήρωση του καθήκοντός σου. Όταν νιώθεις πεσμένος ή αποθαρρημένος, το να τραγουδήσεις ένα τραγούδι, να παίξεις ένα όργανο ή να παίξεις μουσική με ζωντάνια και ρυθμό μπορεί να σου ανεβάσει τη διάθεση, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να προσέλθεις ενώπιον του Θεού για προσευχή. Δεν θα τρέφεις πλέον αρνητικότητα, δεν θα παραπονιέσαι ούτε θα θέλεις να παραιτηθείς. Ταυτόχρονα, θα ανακαλύψεις τις αδυναμίες και τα ελαττώματά σου, συνειδητοποιώντας ότι είσαι πολύ εύθραυστος και ανίκανος να αντιμετωπίσεις εξάρσεις ή αναποδιές. Το να παίζεις ένα όργανο θα σε βοηθήσει να βελτιώσεις τη διάθεσή σου· θα πει κανείς ότι ξέρεις να ζεις. Δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι; (Ναι.) Τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι μπορούν να θεωρηθούν εργαλεία που, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου, επιτρέποντάς σου να ζήσεις μια πιο κανονική και ορθολογική ζωή. Σε ορισμένο βαθμό, μπορούν να επιταχύνουν ή να διευκολύνουν την είσοδό σου στην αλήθεια-πραγματικότητα και να σου παρέχουν ένα επιπλέον εργαλείο που θα σε βοηθήσει να εκπληρώσεις τα καθήκοντά σου. Φυσικά, η ανθρώπινη φύση κάποιων ανθρώπων είναι κακή και μοχθηρή· είναι πάντα φιλόδοξοι, με διάθεση αντίχριστου, ή είναι αντίχριστοι. Γι’ αυτούς, το να έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι μπορεί να είναι πρόβλημα, καθώς μπορεί να τα χρησιμοποιούν ως πλεονέκτημα και να έχουν τεράστια ιδέα για τον εαυτό τους, γεγονός που αναμφίβολα τροφοδοτεί την επιθετικότητα και το θράσος τους να κάνουν μοχθηρές πράξεις. Επομένως, τα ίδια τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι δεν είναι από τη φύση τους κακά ή αρνητικά πράγματα. Οι καλοί και κανονικοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν ως θετικά πράγματα, ενώ οι κακοί, οι μοχθηροί και οι αρνητικοί τα χρησιμοποιούν για να κάνουν πονηρές και κακές πράξεις. Έτσι, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι μπορούν είτε να σε κάνουν καλύτερο είτε χειρότερο, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Ας επανέλθουμε στο θέμα του πώς να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Αφού κατανοήσουν την ουσία των ενδιαφερόντων και των χόμπι, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να βλέπουν εντελώς ρόδινα τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάποιου και σίγουρα δεν θα πρέπει να απορρίπτουν ανθρώπους με οποιαδήποτε ενδιαφέροντα ή χόμπι. Τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι είναι μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης και οι άνθρωποι θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν σωστά. Εάν τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου αρχίζουν να επηρεάζουν τις ζωές των άλλων ή να προκαλούν δυσφορία στους άλλους, ή εάν διατηρείς τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου εις βάρος των άλλων, τότε αυτό δεν είναι σωστό. Πέραν αυτού, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου είναι θεμιτά, και ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν σωστά και να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν λογικά. Φυσικά, ο καλύτερος και πιο σωστός τρόπος χρήσης και αξιοποίησής τους είναι να επιτρέψεις στα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στην εργασία που κάνεις και στα καθήκοντα που εκπληρώνεις, και να τα αξιοποιείς στον μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς να τα χαραμίζεις. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι μου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου, αλλά αισθάνομαι ότι οι γνώσεις μου σε αυτόν τον τομέα δεν είναι επαρκείς και ολοκληρωμένες προς το παρόν. Θέλω να εξελιχθώ περαιτέρω και να πραγματοποιήσω μια καλύτερη και πιο συστηματική μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα, και στη συνέχεια να τα εφαρμόσω στα καθήκοντά μου. Μπορώ να το κάνω αυτό;» Ναι, μπορείτε. Ο οίκος του Θεού σάς ενθαρρύνει επανειλημμένα να μαθαίνετε συνεχώς. Οι γνώσεις αποτελούν εργαλείο, και αν δεν περιέχουν κάτι που διαβρώνει ή φθείρει τις σκέψεις κάποιου, μπορείς να τις μελετάς και να τις κατανοείς βαθύτερα. Μπορείς να τις χρησιμοποιείς ως θετικό και ωφέλιμο εργαλείο για την εκπλήρωση των καθηκόντων σου, επιτρέποντάς τους να είναι αποτελεσματικές και να έχουν αντίκρισμα. Δεν είναι καλό αυτό; Δεν αποτελεί σωστή προσέγγιση; (Ναι.) Φυσικά, αυτή η μέθοδος άσκησης είναι, επίσης, ένας σωστός τρόπος να χειρίζεσαι τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, και ταυτόχρονα είναι επίσης ένας σωστός τρόπος να εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους. Χρησιμοποιείς και αξιοποιείς σωστά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, δεν τα χρησιμοποιείς για να πετύχεις προσωπικούς στόχους ή για να πετύχεις τον στόχο της επιδίωξης της ικανοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών και πόθων. Αυτός, λοιπόν, είναι ένας θεμιτός και ορθός τρόπος άσκησης, και φυσικά είναι επίσης ένας σωστός και θετικός τρόπος άσκησης. Επιπλέον, χρησιμεύει επίσης ως ένα συγκεκριμένο μονοπάτι για το πώς να εγκαταλείψει κανείς τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες του.

Ξεκαθαρίσαμε το ζήτημα του πώς να αντιμετωπίζει κανείς σωστά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι· τώρα, τι σημαίνει πραγματικά το να τα εγκαταλείπει; Δεν επικρίνουμε ούτε καταδικάζουμε τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι, αλλά αναλύουμε τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες που θέτουν οι άνθρωποι έχοντας ως θεμέλιο και κεφάλαιό τους τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι. Κατά συνέπεια, αυτές ακριβώς οι επιδιώξεις, τα ιδανικά και οι επιθυμίες πρέπει να εγκαταλειφθούν πραγματικά. Συναναστραφήκαμε νωρίτερα σχετικά με το να επιτρέπεις στα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου να διαδραματίζουν θετικό ρόλο και να παράγουν θετικό αποτέλεσμα —αυτή είναι μια λειτουργική μέθοδος άσκησης για την εγκατάλειψη των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων. Από μια άλλη άποψη, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να επιδιώκουν τα δικά τους ιδανικά και τις δικές τους επιθυμίες επειδή έχουν ενδιαφέροντα και χόμπι —αυτή είναι μια πιο πρακτική μορφή εγκατάλειψης. Με άλλα λόγια, μια πτυχή είναι να αξιοποιείς σωστά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, ενώ μια άλλη πτυχή είναι ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες που έχουν τεθεί λόγω των δικών σου ενδιαφερόντων και χόμπι, δηλαδή μην επιδιώκεις τους στόχους ζωής που θέτεις λόγω των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου. Πώς θα μπορούσες, λοιπόν, να διαπιστώσεις ότι αξιοποιείς κανονικά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου και ότι δεν επιδιώκεις ιδανικά και επιθυμίες; Αν έχεις ένα ενδιαφέρον ή χόμπι και το εφαρμόζεις σωστά στην εργασία σου, στην εκτέλεση του καθήκοντός σου και στην καθημερινή σου ζωή, αν ο στόχος της επιδίωξής σου δεν είναι να προβάλλεις τον εαυτό σου ή να περιαυτολογήσεις, και σίγουρα δεν είναι να αυξήσεις τη δημοτικότητά σου ή να κερδίσεις την εκτίμηση, τον έπαινο και τον θαυμασμό των άλλων, και κυρίως αν δεν είναι φυσικά να αποκτήσεις κάποια θέση στην καρδιά των ανθρώπων λόγω των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, και έτσι να εδραιώσεις τη θέση σου και να σε ακολουθούν οι άλλοι, τότε έχεις πραγματοποιήσει μια θετική, σωστή, ενδεδειγμένη και ορθολογική εφαρμογή των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, η οποία συνάδει με την κανονική ανθρώπινη φύση και είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, και αξιοποιείς τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου σύμφωνα με τις αλήθεια-αρχές. Αν όμως, αξιοποιώντας ή εφαρμόζοντας τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, εξαναγκάζεις τους άλλους να σε θαυμάζουν και να σε αποδέχονται, αποσκοπώντας με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προβάλλεις τον εαυτό σου, αν, με τρόπο αδίστακτο, ξεδιάντροπο και βίαιο, αναγκάζεις τους άλλους να σε ακούνε και να σε αποδέχονται, ικανοποιώντας τη ματαιοδοξία που αποκτάς από την προβολή των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται οι άλλοι, και χρησιμοποιείς τελικά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου ως πλεονέκτημα για να ελέγχεις τους άλλους, να κερδίσεις μια θέση στις καρδιές τους και να αποκτήσεις κύρος μεταξύ των ανθρώπων, και αν τελικά αποκτήσεις φήμη και κέρδος ως αποτέλεσμα των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου, τότε αυτό δεν αποτελεί ούτε θεμιτή χρήση των ενδιαφερόντων και των χόμπι ούτε κανονική αξιοποίηση των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου. Τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να καταδικάζονται, θα πρέπει να διακρίνονται και να απορρίπτονται από τους άλλους, και φυσικά θα πρέπει, επίσης, να εγκαταλείπονται από τους ανθρώπους. Όταν αξιοποιείς ευκαιρίες για να εκπληρώσεις τα καθήκοντά σου ή όταν χρησιμοποιείς το πρόσχημα ότι είσαι επικεφαλής, υπεύθυνος ή κάποιος με εξαιρετικό ταλέντο, προκειμένου να δείξεις στους άλλους ότι έχεις συγκεκριμένα ταλέντα και δεξιότητες και να τους δείξεις ότι τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητές σου υπερτερούν των δικών τους, αυτός ο τρόπος δράσης δεν είναι ενδεδειγμένος. Πρόκειται για τη χρήση της αξιοποίησης των ενδιαφερόντων και των χόμπι σου ως πρόσχημα για να αποκτήσεις κύρος μεταξύ των ανθρώπων και να ικανοποιήσεις τις δικές σου φιλόδοξες επιθυμίες. Για την ακρίβεια, αυτή η διαδικασία ή ο τρόπος δράσης είναι σαν να εκμεταλλεύεσαι τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου και τον θαυμασμού των ανθρώπων γι’ αυτά για να πραγματοποιήσεις τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να εγκαταλείψεις. Μερικοί άνθρωποι λένε: «Το άκουσα αυτό, μα ακόμα δεν ξέρω πώς να εγκαταλείψω αυτά τα πράγματα». Στην πραγματικότητα, είναι εύκολο να τα εγκαταλείψεις; Όταν διαθέτεις ορισμένα μοναδικά ενδιαφέροντα και χόμπι, αν δεν κάνεις τίποτα, αυτά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι παραμένουν μέσα στην ανθρώπινη φύση σου και δεν έχουν καμία σχέση με το μονοπάτι που θα ακολουθήσεις. Ωστόσο, όταν προβάλλεις διαρκώς τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου, προσπαθώντας να κερδίσεις φήμη μεταξύ των ανθρώπων ή να αυξήσεις τη δημοτικότητά σου, να γίνεις γνωστός σε περισσότερους ανθρώπους και να τραβήξεις περισσότερη προσοχή, μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία και αυτόν τον τρόπο δράσης δεν ενεργείς απλοϊκά. Όταν όλες αυτές οι ενέργειες και συμπεριφορές συνδυάζονται, διαμορφώνουν το μονοπάτι που ακολουθεί ένας άνθρωπος. Ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το μονοπάτι; Είναι μια προσπάθεια να επιδιώξει κανείς την πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών του μέσα στον οίκο του Θεού, να επιδιώξει τον θαυμασμό των άλλων και να πετύχει την ικανοποίηση των δικών του φιλόδοξων επιθυμιών. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις αυτού του είδους την επιδίωξη, το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεσαι γίνεται μονοπάτι χωρίς επιστροφή, ένα μονοπάτι που οδηγεί στην καταστροφή. Δεν θα πρέπει γρήγορα να αλλάξεις πορεία, να αναστρέψεις αυτές τις ενέργειες και να εγκαταλείψεις αυτές τις ενέργειες και τις φιλόδοξες επιθυμίες; Κάποιοι μπορεί να πουν: «Ακόμα δεν ξέρω πώς να τα εγκαταλείψω». Τότε, μην το κάνεις. Τι σημαίνει «μην το κάνεις»; Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κρατάς κρυφά τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι σου και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να μην τα προβάλλεις. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν: «Αν όμως το απαιτεί η εκπλήρωση των καθηκόντων μου, θα πρέπει να τα δείχνω;» Όταν χρειάζεται, όταν πρέπει να τα δείξεις, θα πρέπει να το κάνεις —τότε είναι η κατάλληλη στιγμή γι’ αυτό. Ωστόσο, αν επί του παρόντος βρίσκεσαι σε ένα μονοπάτι επιδίωξης των ιδανικών και των επιθυμιών σου, τότε μην τα αποκαλύψεις. Όταν νιώθεις την ανάγκη να τα επιδείξεις, θα πρέπει να προσεύχεσαι στον Θεό, να παίρνεις μια σταθερή απόφαση, να συγκρατείς αυτές τις επιθυμίες και ταυτόχρονα να δέχεσαι την εξονυχιστική εξέταση και την πειθαρχία του Θεού, να ελέγχεις την καρδιά σου και να περιορίζεις τις φιλόδοξες επιθυμίες σου με το που γεννηθούν, να τις εξαφανίζεις και να μην τις αφήνεις ποτέ να γίνουν πραγματικότητα —είναι καλό αυτό; (Ναι.) Είναι εύκολο να το κάνει κανείς; Δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι; Ποιος άνθρωπος που έχει λίγο ταλέντο δεν θέλει να το επιδείξει; Για να μην αναφέρουμε καν αυτούς που έχουν κάποια ιδιαίτερη δεξιότητα. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να μαγειρεύουν και να ετοιμάζουν γεύματα και θέλουν να επιδεικνύονται όπου κι αν πάνε, αποκαλώντας μάλιστα τον εαυτό τους «Άρχοντα του τόφου» ή «Βασίλισσα των νουντλς». Αξίζει να προβάλλονται αυτές οι ήσσονος σημασίας δεξιότητες; Αν διέθεταν εξαιρετικά χαρίσματα, πόσο υπερβολική θα γινόταν η αλαζονεία τους; Αναμφίβολα θα κατέληγαν σε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή. Φυσικά, εκτός από τους ανθρώπους που ακολουθούν λάθος μονοπάτι ή μονοπάτι χωρίς επιστροφή λόγω των ενδιαφερόντων και των χόμπι τους, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συχνά ενεργές σκέψεις λόγω των ενδιαφερόντων και των χόμπι τους κατά την πορεία της πίστης στον Θεό. Ενώ πιστεύουν στον Θεό και εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, στο μυαλό τους αναπολούν συνεχώς τα ιδανικά και τις επιθυμίες που έθεσαν ή μπορεί να υπενθυμίζουν συνεχώς στον εαυτό τους τα ανεκπλήρωτα ιδανικά και τις επιθυμίες τους, λέγοντας διαρκώς μέσα τους ότι εξακολουθούν να έχουν αυτά τα ιδανικά και τις επιθυμίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Παρόλο που δεν έχουν πληρώσει ποτέ κάποιο συγκεκριμένο τίμημα ούτε έχουν υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη άσκηση προς αυτά τα πράγματα, αυτά τα ιδανικά και οι επιθυμίες έχουν ριζώσει βαθιά στην καρδιά τους και δεν τα έχουν εγκαταλείψει ποτέ.

Νωρίτερα, συναναστραφήκαμε σχετικά με το ότι η επιδίωξη της πραγματοποίησης ιδανικών και επιθυμιών, καθώς και το να ακολουθεί κανείς το μονοπάτι αυτού του κόσμου, είναι ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, ένας δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή, και τα αναλύσαμε όλα αυτά. Αυτό και η επιδίωξη της αλήθειας είναι σαν δύο παράλληλες γραμμές· δεν θα υπάρξει ποτέ σημείο όπου αυτές οι γραμμές θα τέμνονται, και φυσικά ούτε κι αυτά θα διασταυρωθούν ποτέ μεταξύ τους. Αν πιστεύεις στον Θεό και επιθυμείς να επιδιώξεις την αλήθεια και να αποκτήσεις σωτηρία, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψεις εντελώς τα όποια ιδανικά και επιθυμίες είχες προηγουμένως στην καρδιά σου. Μην τα διατηρείς και μην τα λατρεύεις· θα πρέπει να τα ξεφορτωθείς. Η επιδίωξη της πραγματοποίησης των ιδανικών και των επιθυμιών σου και η επιδίωξη της αλήθειας είναι σαν μονοπάτια από λάδι και νερό. Αν έχεις ιδανικά και επιθυμίες και θέλεις να τα πραγματοποιήσεις, δεν θα μπορέσεις να επιδιώξεις την αλήθεια. Αν, μέσα από την κατανόηση της αλήθειας και τα τόσα χρόνια εμπειρίας, επιθυμείς να θέσεις ως στόχο σου την επιδίωξη της αλήθειας με προσγειωμένο τρόπο, τότε θα πρέπει να εγκαταλείψεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες του παρελθόντος, απομακρύνοντάς τα εντελώς από τη συνείδησή σου και τα βάθη της ψυχής σου. Αν επιθυμείς να επιδιώκεις την αλήθεια, τότε τα ιδανικά και οι επιθυμίες σου δεν θα υλοποιηθούν ποτέ. Αντίθετα, θα διαταράξουν την επιδίωξη της αλήθειας και την είσοδό σου στην αλήθεια-πραγματικότητα, ενώ παράλληλα θα σε παρασύρουν και θα κάνουν το μονοπάτι σου προς την επιδίωξη της αλήθειας επίπονο και απαιτητικό. Εφόσον γνωρίζεις ότι δεν θα μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, είναι προτιμότερο να κόψεις αποφασιστικά τους δεσμούς σου μαζί τους και να τα εγκαταλείψεις τελείως, να μην τα ξανασκεφτείς και να μη διατηρείς ψευδαισθήσεις γι’ αυτά. Αν λες: «Εξακολουθώ να μην ενδιαφέρομαι πολύ για το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας και της απόκτησης σωτηρίας. Εξακολουθώ να μη γνωρίζω αν μπορώ να επιδιώξω την αλήθεια, αν είμαι κάποιος που επιδιώκει την αλήθεια. Δεν μου είναι ακόμη σαφές αυτό το μονοπάτι της απόκτησης σωτηρίας. Αντιθέτως, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο μονοπάτι προς την επιδίωξη κοσμικών ιδανικών και επιθυμιών και ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένη στρατηγική». Αν ισχύει αυτό, τότε μπορείς να εγκαταλείψεις το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας και της εκπλήρωσης των καθηκόντων σου για να προχωρήσεις στην πραγματοποίηση των ιδανικών και των επιθυμιών σου. Φυσικά, αν δεν είσαι σίγουρος για το αν πρέπει να ακολουθήσεις τα δικά σου ιδανικά και επιθυμίες ή την αλήθεια, σε συμβουλεύω να παραμείνεις ήρεμος για κάποιο χρονικό διάστημα. Ίσως να μείνεις ένα-δυο χρόνια ακόμη στον οίκο του Θεού: Όσο περισσότερο τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού, όσο περισσότερα περιβάλλοντα βιώνεις, όσο ωριμάζει η οπτική σου και η προσέγγισή σου για το πώς πρέπει να βλέπεις τα πράγματα, τόσο θα βελτιώνεται η ψυχική σου διάθεση και η κατάστασή σου, πράγμα που αναμφίβολα θα είναι μια τεράστια ευλογία για σένα. Ίσως μετά από μερικά χρόνια, να κατανοήσεις ορισμένες αλήθειες, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του κόσμου και της ανθρώπινης φύσης· τότε θα είσαι σε θέση να εγκαταλείψεις εντελώς τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου και να ακολουθήσεις πρόθυμα τον Θεό για το υπόλοιπο της ζωής σου, αποδεχόμενος τις ενορχηστρώσεις Του. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσεις στον οίκο του Θεού, θα είσαι σε θέση να επιμείνεις στην εκπλήρωση των καθηκόντων σου και στην ολοκλήρωση της αποστολής σου. Και το σημαντικότερο, θα είσαι απόλυτα αποφασισμένος να εγκαταλείψεις τα προηγούμενα ιδανικά και επιθυμίες σου, πράγμα που θα σου επιτρέψει να επιδιώξεις την αλήθεια με προσγειωμένο τρόπο, χωρίς να αμφιταλαντεύεσαι. Ωστόσο, αν δεν είσαι σε θέση να είσαι σίγουρος τώρα και επιθυμείς να επανεκτιμήσεις το αν μπορείς να επιδιώξεις την αλήθεια σε ένα ή δύο χρόνια, ο οίκος του Θεού δεν θα σε εξαναγκάσει ούτε θα σου πει: «Είσαι αφηρημένος και ασταθής». Μετά από ένα ή δύο χρόνια, καθώς διαβάζεις περισσότερα από τα λόγια του Θεού, ακούς περισσότερα κηρύγματα, κατανοείς ένα μικρό μέρος της αλήθειας και ωριμάζει η ανθρώπινη φύση σου, η οπτική σου για το πώς βλέπεις τα πράγματα, η στάση σου απέναντι στη ζωή και η κοσμοθεωρία σου θα αλλάξουν. Μέχρι τότε, οι επιλογές σου θα είναι κάπως πιο ακριβείς από ό,τι είναι τώρα, ή, για να χρησιμοποιήσω μια φράση των απίστων, μέχρι τότε θα ξέρεις τι χρειάζεσαι εσύ ο ίδιος, ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσεις και τι είδους άνθρωπος πρέπει να είσαι. Αυτή είναι μία πτυχή. Ας υποθέσουμε ότι δεν σε ενδιαφέρει πραγματικά η πίστη στον Θεό και το έκανες μόνο και μόνο επειδή οι γονείς σου ή οι συνάδελφοί σου σου παρουσίασαν το ευαγγέλιο και εσύ δέχτηκες για να σώσεις τα προσχήματα ή από ευγένεια· παρευρίσκεσαι στις συναθροίσεις και εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου στον οίκο του Θεού απρόθυμα, ενώ σκέφτεσαι ότι οι αδελφοί και οι αδελφές της εκκλησίας δεν είναι κακοί και, τουλάχιστον, δεν εκφοβίζουν τους ανθρώπους, και ο οίκος του Θεού είναι ένας τόπος όπου επικρατεί η λογική, όπου κυριαρχεί η αλήθεια και όπου οι άνθρωποι δεν υπόκεινται στην καταπίεση ή στον εκφοβισμό των άλλων, και αισθάνεσαι ότι ο οίκος του Θεού είναι καλύτερος από τον κόσμο των απίστων· δεν έχεις όμως εγκαταλείψει ούτε έχεις αλλάξει ποτέ τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, και αντίθετα, αυτά τα ιδανικά και οι επιθυμίες που διατηρούσες προηγουμένως γίνονται όλο και πιο ισχυρά και ξεκάθαρα στα βάθη της καρδιάς, του μυαλού και του πνεύματός σου· και καθώς γίνονται όλο και πιο αισθητά, διαπιστώνεις ότι, η πίστη στον Θεό, η αλήθεια σχετικά με την οποία γίνεται συναναστροφή, καθώς και τα καθημερινά λόγια, οι πράξεις, ο τρόπος ζωής και άλλα παρόμοια πράγματα γίνονται όλο και πιο βαρετά και ανιαρά· αισθάνεσαι άβολα και η επιδίωξη της αλήθειας δεν είναι επιλογή για σένα, δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για την επιδίωξη της αλήθειας, και δεν έχεις καθόλου καλή γνώμη στο μυαλό σου σχετικά με την πορεία στο σωστό μονοπάτι της ζωής, τη σωστή διαγωγή ή το τι αποτελεί θετικά πράγματα· αν είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, τότε στο λέω: Σπεύσε να επιδιώξεις τα δικά σου ιδανικά και τις δικές σου επιθυμίες! Υπάρχει μια θέση για σένα σε αυτόν τον κόσμο, μια θέση μέσα στα πολύπλοκα και χαοτικά ρεύματα του κακού. Αναμφίβολα θα πραγματοποιήσεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου όπως ακριβώς ήλπιζες και θα αποκτήσεις τα πράγματα που επιθυμείς. Ο οίκος του Θεού δεν είναι το κατάλληλο μέρος να μείνεις, δεν είναι το ιδανικό μέρος για σένα, και σίγουρα, το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας δεν είναι αυτό που θέλεις να ακολουθήσεις, και κυρίως δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εκμεταλλεύσου το τώρα, όσο διαμορφώνονται τα ιδανικά και οι επιθυμίες σου, και όσο είσαι ακόμα νέος και έχεις ακόμα την ενέργεια ή τους πόρους για να παλέψεις στον κόσμο· φύγε γρήγορα από τον οίκο του Θεού, πήγαινε να πραγματοποιήσεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Ο οίκος του Θεού δεν θα σε κρατήσει πίσω. Μην περιμένεις μέχρι τη μέρα που θα χάσεις την ελπίδα να λάβεις ευλογίες και δεν θα έχεις τίποτα να πεις σχετικά με την κατάθεση μαρτυρίας για τις εμπειρίες σου, όταν δεν θα έχεις ολοκληρώσει την εκπλήρωση των καθηκόντων σου σωστά και τελικά θα ξυπνήσεις σε ηλικία πενήντα, εξήντα, εβδομήντα ή ογδόντα ετών, επιθυμώντας να επιδιώξεις την αλήθεια —τότε θα είναι πολύ αργά. Αν δεν επιθυμείς να μείνεις στον οίκο του Θεού, τότε θα αφήσεις τον εαυτό σου να καταστραφεί. Όσον αφορά ανθρώπους σαν κι εσένα, δεν υπάρχει λόγος να πας ενάντια στη θέλησή σου και να εγκαταλείψεις τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου. Διότι η προϋπόθεση που συζήτησα για την εγκατάλειψη των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων είναι να είσαι άνθρωπος που επιδιώκει την αλήθεια ή παρόλο που προς το παρόν δεν έχεις ακόμη αρχίσει να επιδιώκεις την αλήθεια, να έχεις αποφασίσει να γίνεις ένας τέτοιος άνθρωπος, και να μη φύγεις από τον οίκο του Θεού, ανεξάρτητα από το αν θα αποκτήσεις σωτηρία ή όχι, ανεξάρτητα από το αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις. Απευθύνομαι σε τέτοιου είδους ανθρώπους. Βέβαια, θα πρέπει να προσθέσω μια διευκρίνιση: Καθώς συναναστρέφομαι σήμερα σχετικά με το θέμα της «εγκατάλειψης των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών των ανθρώπων», αυτό γίνεται με την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν την αλήθεια και να αποκτήσουν σωτηρία. Απευθύνεται συγκεκριμένα σε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν την αλήθεια και να αποκτήσουν σωτηρία. Πέρα από αυτούς, όσοι δεν ενδιαφέρονται για το μονοπάτι, την κατεύθυνση, την πρόθεση ή την απόφαση της επιδίωξης της αλήθειας και της απόκτησης σωτηρίας, δεν χρειάζεται να ακούσουν το σημερινό θέμα. Αυτή είναι η διευκρίνιση που έχω προσθέσει· είναι απαραίτητη, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Παραχωρούμε στους ανθρώπους ελευθερία, δεν εξαναγκάζουμε κανέναν. Οποιαδήποτε αλήθεια-αρχή, οποιαδήποτε διδασκαλία, παροχή, υποστήριξη ή βοήθεια δίνεται στους ανθρώπους βάσει ορθολογισμού και με την προϋπόθεση να είναι πρόθυμοι. Αν δεν είσαι πρόθυμος να ακούσεις, μπορείς να κλείσεις τα αυτιά σου και να μην ακούσεις ούτε να δεχτείς, ή μπορείς επίσης να φύγεις —και τα δύο είναι αποδεκτά. Δεν εξαναγκάζουμε κανέναν να αποδεχτεί τη συναναστροφή της αλήθειας στον οίκο του Θεού. Ο Θεός παραχωρεί στους ανθρώπους ελευθερία και δεν υποχρεώνει κανέναν. Πείτε Μου, είναι καλό αυτό; (Ναι.) Χρειάζεται να εξαναγκάζονται οι άνθρωποι; (Όχι.) Δεν χρειάζεται εξαναγκασμός. Η αλήθεια φέρνει ζωή, αιώνια ζωή. Αν είσαι πρόθυμος να τη λάβεις, και αν την αποδέχεσαι και υποτάσσεσαι σ’ αυτήν, τότε θα τη λάβεις. Αν δεν την αποδέχεσαι, αλλά την απορρίπτεις και αντιστέκεσαι σ’ αυτήν, τότε δεν θα την αποκτήσεις. Είτε μπορέσεις να την αποκτήσεις είτε όχι, πρέπει να αποδεχτείς τις συνέπειες. Έτσι δεν είναι; (Ναι.)

Ο λόγος για τον οποίο συναναστρεφόμαστε σχετικά με την ανάγκη να εγκαταλείψουμε ορισμένα πράγματα κατά την επιδίωξη της αλήθειας είναι επειδή η επιδίωξη της αλήθειας και η απόκτηση σωτηρίας είναι παρόμοια με τη συμμετοχή των ανθρώπων σε έναν μαραθώνιο. Οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν σε έναν μαραθώνιο δεν χρειάζονται εξαιρετική σωματική δύναμη ή εκπληκτικές ικανότητες, αλλά απαιτείται να διαθέτουν κάποια αντοχή και επιμονή, και απαιτείται να έχουν πίστη, καθώς και την αποφασιστικότητα να επιμείνουν. Φυσικά, κατά τη διαδικασία συμμετοχής σε έναν μαραθώνιο, εκτός από αυτά τα πνευματικά στοιχεία, οι άνθρωποι καλούνται επίσης να εγκαταλείψουν σταδιακά ορισμένα βάρη προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους πιο εύκολα, πιο ελεύθερα ή με τρόπο που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις επιθυμίες τους. Ο μαραθώνιος, ως άθλημα, δεν ενδιαφέρεται για την κατάταξη των συμμετεχόντων που φτάνουν στον προορισμό τους· αντίθετα, ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις των ατόμων κατά τη διάρκεια του αγώνα, την επιμονή, την αντοχή και όλα όσα υφίστανται εκείνοι καθ’ όλη τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι; (Ναι.) Όσον αφορά την πίστη στον Θεό, η επιδίωξη της αλήθειας και τελικά η απόκτηση σωτηρίας μοιάζει με μαραθώνιο· απαιτεί μια πολύ μακρά διαδικασία, και κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται, επίσης, η εγκατάλειψη πολλών πραγμάτων που δεν σχετίζονται με την επιδίωξη της αλήθειας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι απλώς άσχετα με την αλήθεια, αλλά, το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να σε εμποδίσουν να επιδιώξεις την αλήθεια. Κατά συνέπεια, κατά τη διαδικασία της εγκατάλειψης και της διόρθωσης αυτών των πραγμάτων, μπορεί κανείς αναπόφευκτα να βιώσει κάποιον πόνο και να χρειαστεί να εγκαταλείψει ορισμένα πράγματα και να κάνει ορθές επιλογές. Η επιδίωξη της αλήθειας απαιτεί από τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν πολλά πράγματα, επειδή αυτά τα πράγματα αποκλίνουν από το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας και αντιβαίνουν στους σωστούς στόχους ζωής και την κατεύθυνση προς την οποία οδηγεί ο Θεός τους ανθρώπους. Οτιδήποτε αντιτίθεται στην αλήθεια και εμποδίζει έναν άνθρωπο να επιδιώξει την αλήθεια και να ακολουθήσει το σωστό μονοπάτι στη ζωή είναι αρνητικό, και όλα αυτά για χάρη της επιδίωξης της φήμης και του κέρδους ή για να επιτύχει αποτελέσματα όπως άφθονη περιουσία και χρήματα. Αυτό το μονοπάτι της επιδίωξης της πραγματοποίησης των ιδανικών και των επιθυμιών του καθενός βασίζεται στις ικανότητες των ανθρώπων, καθώς και στις γνώσεις τους, στις λανθασμένες σκέψεις και απόψεις τους και στις διάφορες κοσμικές φιλοσοφίες, μεθόδους, τεχνάσματα και σκευωρίες. Όσο περισσότερο επιδιώκει κανείς την πραγματοποίηση των δικών του ιδανικών και επιθυμιών, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από την αλήθεια, από τα λόγια του Θεού και από το σωστό μονοπάτι που έχει υποδείξει γι’ αυτόν ο Θεός. Τα λεγόμενα ιδανικά και οι επιθυμίες στην καρδιά κάποιου είναι στην πραγματικότητα κενά πράγματα, δεν μπορούν να σου διδάξουν, μεταξύ άλλων παρόμοιων θετικών πραγμάτων, πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να λατρεύεις και να κατανοείς τον Θεό ή πώς να υποτάσσεσαι στον Θεό, στο θέλημα του Θεού και στον Κυρίαρχο. Όταν επιδιώκεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες σου, δεν θα αποκτήσεις τίποτα από αυτά τα θετικά και πολύτιμα πράγματα που εναρμονίζονται με την αλήθεια. Κάθε μονοπάτι ζωής που προσανατολίζεται προς τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες των ανθρώπων έχει τον ίδιο απώτερο στόχο, την ίδια ουσία και φύση —όλα αντιβαίνουν στην αλήθεια. Ωστόσο, το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας είναι διαφορετικό. Θα καθοδηγήσει σωστά το μονοπάτι της ζωής σου —αυτή είναι μια κάπως πιο γενική διατύπωση. Πιο συγκεκριμένα, θα εκθέσει τις εσφαλμένες και λανθασμένες σκέψεις και απόψεις σου ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις διάφορους ανθρώπους, γεγονότα και πράγματα. Ταυτόχρονα, θα σε ενημερώνει, θα σε καθοδηγεί, θα σου παρέχει και θα σε διδάσκει σωστές και ακριβείς σκέψεις και απόψεις. Φυσικά, θα σου λέει, επίσης, τι είδους σκέψεις και απόψεις πρέπει να έχεις ως προς το πώς βλέπεις τους ανθρώπους και τα πράγματα, πώς συμπεριφέρεσαι και ενεργείς. Αυτό το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας σού λέει πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να ζεις μέσα στα όρια της κανονικής ανθρώπινης φύσης και να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις αλήθεια-αρχές. Αν μη τι άλλο, δεν θα πρέπει να πέφτεις κάτω από το πρότυπο της συνείδησης και της λογικής —θα πρέπει να ζεις όπως ένας άνθρωπος και ως άνθρωπος. Πέρα από αυτό, αυτό το μονοπάτι σε ενημερώνει πιο συγκεκριμένα για τις σκέψεις, τις απόψεις, τις οπτικές και τις στάσεις που θα πρέπει να έχεις ως προς το πώς βλέπεις κάθε θέμα και κάνεις κάθε πράγμα. Αυτές οι σωστές σκέψεις, απόψεις, οπτικές και στάσεις είναι ταυτόχρονα και τα σωστά κριτήρια και οι αρχές της προσωπικής συμπεριφοράς και δράσης που θα πρέπει να τηρεί κανείς. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει ή εισέρχεται στην πραγματικότητα του να βλέπει τους ανθρώπους και τα πράγματα, να συμπεριφέρεται και να ενεργεί εξολοκλήρου σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, έχοντας ως κριτήριό του την αλήθεια, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει σωθεί. Μόλις ένας άνθρωπος σωθεί και αποκτήσει την αλήθεια, η άποψή του για τα πράγματα θα αλλάξει εντελώς, θα εναρμονιστεί απόλυτα με τα λόγια του Θεού και θα είναι σύμφωνη με τον Θεό. Όταν φτάσει σε αυτό το στάδιο, ο άνθρωπος αυτός δεν θα επαναστατεί πλέον εναντίον του Θεού και ο Θεός δεν θα τον παιδεύει και δεν θα τον κρίνει, ούτε θα τον απεχθάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον εχθρός του Θεού, δεν αντιτίθεται πλέον στον Θεό και ο Θεός έχει γίνει πραγματικά και δικαιωματικά ο Δημιουργός των δημιουργημένων όντων Του. Οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει υπό την εξουσία του Θεού, και ο Θεός απολαμβάνει τη λατρεία, την υποταγή και τον σεβασμό που θα πρέπει να Του προσφέρουν οι άνθρωποι. Όλα αρχίζουν να ακολουθούν τη φυσική τους πορεία. Όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός είναι για την ανθρωπότητα, και η ανθρωπότητα, με τη σειρά της, διαχειρίζεται όλα τα πράγματα υπό την κυριαρχία του Θεού. Όλα τα πράγματα βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ανθρωπότητας, όλα ακολουθούν τους κανόνες και τους νόμους που έχει θέσει ο Θεός, προχωρώντας και συνεχίζοντας να προχωρούν εύρυθμα. Η ανθρωπότητα απολαμβάνει όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός και όλα τα πράγματα υπάρχουν εύρυθμα υπό τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Όλα τα πράγματα είναι για την ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα είναι για όλα τα πράγματα. Όλα αυτά είναι τόσο αρμονικά και τακτοποιημένα, όλα αυτά προέρχονται από την κυριαρχία του Θεού και τη σωτηρία της ανθρωπότητας από Αυτόν. Πρόκειται πραγματικά για κάτι τόσο υπέροχο. Αυτό είναι ένα από τα απώτερα νοήματα της εγκατάλειψης των επιδιώξεων, των ιδανικών και των επιθυμιών. Βλέπεις, παρόλο που τώρα εγκαταλείπεις τα προσωρινά ιδανικά και τις επιθυμίες σου, στο τέλος, αυτό που κερδίζεις είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι το πιο πολύτιμο πράγμα. Σε σύγκριση με τα άχρηστα ιδανικά και τις επιθυμίες που εγκατέλειψες, είναι άπειρες χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες φορές πιο πολύτιμα. Είναι ουσιαστικά ασύγκριτα. Έτσι δεν είναι; (Ναι.) Βέβαια, θα πρέπει να γίνει σαφές ένα πράγμα: Οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η επιδίωξη ιδανικών και επιθυμιών δεν θα σου διδάξει ποτέ πώς να συμπεριφέρεσαι. Από την ημέρα που γεννήθηκες, οι γονείς σου σου έλεγαν: «Πρέπει να μάθεις να λες ψέματα, να μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου και να μην αφήνεις τους άλλους να σε εκφοβίζουν. Όταν κάποιος σε εκφοβίζει, εσύ πρέπει να είσαι σκληρός, να μην είσαι αδύναμος, να μην αφήνεις τους άλλους να πιστεύουν ότι είναι τόσο εύκολο να σε εκφοβίσουν. Επιπλέον, πρέπει να αποκτήσεις γνώσεις και να δυναμώσεις, ώστε να μπορείς να μείνεις σταθερός στην κοινωνία. Πρέπει να επιδιώκεις τη φήμη και το κέρδος, οι γυναίκες οφείλουν να είναι ανεξάρτητες και οι άνδρες θα πρέπει να σηκώνουν το βάρος του κόσμου». Από νεαρή ηλικία, οι γονείς σου σε εκπαίδευσαν με αυτόν τον τρόπο, λες και σε δίδασκαν πώς να συμπεριφέρεσαι· αλλά στην πραγματικότητα, πάσχιζαν, έκαναν ό,τι χρειαζόταν, και φαίνονταν να βάζουν ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να σε ωθήσουν σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το μοχθηρό ρεύμα, για να παραμείνεις σε άγνοια σχετικά με το τι είναι θετικό και τι είναι αρνητικό, σε άγνοια σχετικά με το πώς να διακρίνεις μεταξύ δικαιοσύνης και κακού, πώς να διακρίνεις μεταξύ θετικών και αρνητικών πραγμάτων. Ταυτόχρονα, οι γονείς σου σου δίδαξαν επίσης το εξής: «Κάνε ό,τι χρειάζεται, μην είσαι πολύ ευγενικός με τους άλλους. Όντας ανεκτικός προς τους άλλους, είσαι σκληρός προς τον εαυτό σου». Σε έχουν εκπαιδεύσει έτσι από τότε που άρχισες να αντιλαμβάνεσαι πράγματα, και στη συνέχεια, στο σχολείο και στην κοινωνία, όλοι σε διδάσκουν τα ίδια πράγματα. Δεν σου τα διδάσκουν αυτά για να συμπεριφέρεσαι ως άνθρωπος, αλλά για να γίνεις δαίμονας, να λες ψέματα, να κάνεις κακό και να καταστραφείς. Μόνο αφού πιστέψεις στον Θεό, θα μάθεις ότι πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς ως ειλικρινής άνθρωπος και να λέει την αλήθεια και τα γεγονότα. Συγκεντρώνεις το θάρρος και τελικά καταφέρνεις να πεις την αλήθεια, για μια φορά στηρίζεσαι στη συνείδησή σου και στα ηθικά σου όρια για να την πεις, αλλά η κοινωνία σε αποστρέφεται και σε εγκαταλείπει, η οικογένειά σου σε κατηγορεί, οι φίλοι σου σε χλευάζουν, και στο τέλος, τι συμβαίνει; Έχεις δεχθεί σοβαρό πλήγμα, δεν μπορείς να το αντέξεις, και δεν ξέρεις πια πώς να συμπεριφερθείς. Αισθάνεσαι ότι το να συμπεριφέρεσαι ως άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο, ότι το να είσαι δαίμονας είναι πιο εύκολο. Απλά γίνε δαίμονας και ακολούθησε το μοχθηρό ρεύμα αυτής της κοινωνίας —κανείς δεν θα πει τίποτα. Κανείς σε ολόκληρη την ανθρωπότητα δεν σου διδάσκει πώς να συμπεριφέρεσαι. Αφού πιστέψεις στον Θεό, ακούς ότι κάθε λέξη που λέει ο Θεός και όλα όσα κάνει ο Θεός είναι για να σε διδάξει πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να κάνεις πράξη την αλήθεια, ώστε να γίνεις αληθινός άνθρωπος. Μόνο στα λόγια του Θεού μπορείς να βρεις τη σωστή απάντηση για το τι είναι η αληθινή ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κανείς τους ανθρώπους και τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται και ενεργεί πρέπει να βασίζεται εξ ολοκλήρου στα λόγια του Θεού, έχοντας ως κριτήριο την αλήθεια. Έτσι ενεργεί κανείς ως άνθρωπος. Όταν κατανοήσεις τη βάση του να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τα λόγια του Θεού και αντιληφθείς τις αλήθεια-αρχές και εισέλθεις σε αυτές, τότε θα ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι και θα γίνεις αληθινός άνθρωπος. Αυτό είναι το θεμέλιο για την προσωπική συμπεριφορά, και μόνο η ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου έχει αξία, μόνο αυτός αξίζει να ζει και δεν θα πρέπει να πεθαίνει. Αντιθέτως, αυτοί που συμπεριφέρονται σαν δαίμονες, αυτά τα ζωντανά πτώματα που φορούν ανθρώπινο δέρμα, αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να ζουν. Γιατί; Επειδή όλα όσα δημιούργησε ο Θεός τα έχει ετοιμάσει για την ανθρωπότητα, για τα δημιουργημένα όντα του Θεού, όχι για το δαιμονικό είδος. Τότε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα σε θέση να παραμένουν ζωντανοί σήμερα; Δεν μοιράζονται το όφελος εκείνων των ανθρώπων που σκόπευε να σώσει ο Θεός; Αν δεν υπήρχε το έργο του Θεού για τη σωτηρία σε αυτό το στάδιο, που χρησιμοποιεί τους διαβόλους και τον Σατανά για να παράσχουν υπηρεσία, που επιτρέπει στον εκλεκτό λαό του Θεού να διακρίνει τα αρνητικά πράγματα, και που διακρίνει την ουσία των διαβόλων, ο Θεός θα είχε καταστρέψει προ πολλού αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι ανάξιοι να απολαμβάνουν όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός και σπαταλούν και καταστρέφουν τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός. Πώς νομίζεις ότι θα αισθανθεί ο Θεός όταν το δει αυτό; Θα έχει καλή ψυχική διάθεση; (Όχι.) Ως εκ τούτου, ο Θεός θέλει επειγόντως να σώσει μια ομάδα ανθρώπων με κανονική ανθρώπινη φύση οι οποίοι είναι αληθινά ανθρώπινα όντα, και να τους διδάξει πώς να συμπεριφέρονται. Όταν αυτοί οι άνθρωποι αποκτήσουν σωτηρία, αποκτήσουν τα προσόντα να παραμείνουν και να μην καταστραφούν —τότε το μεγάλο έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα πράγματα φτάνουν στο επίπεδο της ακρίβειας και της ορθότητας, όταν οι νόμοι της επιβίωσής τους, οι απόψεις τους για τη ζωή, τα μονοπάτια που ακολουθούν, καθώς και οι επιδιώξεις τους, και η στάση με την οποία αντιμετωπίζουν τον Θεό, την αλήθεια και τα θετικά πράγματα, τουλάχιστον δεν αντιβαίνουν στην αλήθεια και σίγουρα δεν φτάνουν τόσο μακριά ώστε να προσβάλλουν τη διάθεση του Θεού, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καταστραφούν, επειδή είναι σε θέση να υποταχθούν στον Θεό με έναν βασικό τρόπο —τότε το μεγάλο έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί. Τι σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο; Σημαίνει ότι όσοι έχουν σωθεί από τον Θεό μπορούν να υπάρχουν για πάντα, μπορούν να ζουν για πάντα. Για να το θέσουμε με ανθρώπινους όρους, αυτό σημαίνει ότι αυτή η ανθρώπινη φυλή θα έχει διαδόχους, οι πρόγονοι των ανθρώπων που δημιουργήθηκαν από τον Θεό θα έχουν διαδόχους και θα υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να διαχειριστούν όλα τα πράγματα. Τότε, ο Θεός θα νιώθει ήσυχος, τότε θα αναπαύεται και δεν θα χρειάζεται να ασχολείται πλέον με τα πράγματα. Όλα τα πράγματα έχουν τους δικούς τους κανόνες και νόμους, οι οποίοι έχουν ήδη καθοριστεί από τον Θεό, και ο Θεός δεν χρειάζεται να αφιερώσει ούτε μια σκέψη, ιδέα ή έργο σε αυτά. Όλα τα πράγματα υπάρχουν μέσα στους αντίστοιχους κανόνες και νόμους τους, το μόνο που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να τα διατηρούν και να τα διαχειρίζονται. Με μια τέτοια φυλή ανθρώπων, θεωρείς ότι ο Θεός θα εξακολουθεί να χρειάζεται να ανησυχεί; Θα εξακολουθεί να χρειάζεται να προβληματίζεται; Ο Θεός θα αναπαυθεί, και όταν αναπαυθεί, θα έχει έρθει η ώρα να πραγματοποιηθεί το μεγάλο Του έργο. Φυσικά, αυτή θα είναι, επίσης, η ώρα να γιορτάσουν οι άνθρωποι —δηλαδή, θα αποκτήσουν τελικά σωτηρία στα θεμέλια του μονοπατιού της επιδίωξης της αλήθειας, χωρίς πλέον να αψηφούν τον Θεό, αλλά όντας εναρμονισμένοι με το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι θα έχουν κερδηθεί από τον Θεό και δεν θα χρειάζεται πλέον να γευτούν τον θάνατο —τότε θα έχουν ήδη λάβει σωτηρία. Δεν είναι αυτό κάτι που αξίζει να γιορταστεί; (Ναι.) Τώρα, εφόσον θα υπάρξουν τέτοια τεράστια οφέλη και γνωρίζετε ότι αυτές είναι οι προθέσεις του Θεού, δεν αξίζει τον κόπο να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι τα μικρής σημασίας ιδανικά και επιθυμίες που διατηρούσαν προηγουμένως; (Ναι.) Όπως και να το μετρήσετε, αυτό είναι το σωστό. Επομένως, εφόσον είναι το σωστό, δεν θα πρέπει να τα εγκαταλείψετε; (Ναι.) Θεωρητικά, όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουν, αλλά πώς συγκεκριμένα γίνεται αυτό; Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά απλό. Σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνεις πλέον καμία δράση, δεν καταβάλλεις καμία προσπάθεια και δεν πληρώνεις κανένα τίμημα για χάρη των ιδανικών και των επιθυμιών σου. Δεν τα αφήνεις πλέον να απασχολούν το μυαλό σου ούτε κάνεις θυσίες γι’ αυτά. Αντ’ αυτού, στρέφεσαι ξανά προς τον Θεό, εγκαταλείπεις τις προσωπικές σου επιθυμίες και τα ιδανικά σου, σταματάς να ασχολείσαι συνέχεια με αυτά και σταματάς μάλιστα να τα ονειρεύεσαι όταν βλέπεις όνειρα. Αντ’ αυτού, σιγά-σιγά αλλάζεις μέσα σου την κατεύθυνση και την κλίση σου προς το μονοπάτι της επιδίωξης της αλήθειας και της απόκτησης σωτηρίας. Μέρα με τη μέρα, ό,τι κάνεις, οι σκέψεις, η ενέργεια και το τίμημα που πληρώνεις, όλα γίνονται για χάρη της επιδίωξης της αλήθειας και της απόκτησης σωτηρίας —με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, σταδιακά τα εγκαταλείπεις.

Όσον αφορά τη σημερινή συναναστροφή σχετικά με το θέμα του «να εγκαταλείπουν οι άνθρωποι τις επιδιώξεις, τα ιδανικά και τις επιθυμίες τους», έχω συναναστραφεί με σαφήνεια σχετικά με αυτό; Ξέρετε πώς να τα εγκαταλείψετε; Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να πουν: «Α, ήδη τα εγκατέλειπα πριν καν το αναφέρεις». Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Στην πραγματικότητα, μόνο μέσα από τη διαδικασία της επιδίωξης της αλήθειας διακρίνουν οι άνθρωποι σταδιακά το μοχθηρό ρεύμα του κόσμου και επίσης διακρίνουν και εγκαταλείπουν σταδιακά το μονοπάτι της επιδίωξης της φήμης και του κέρδους που ακολουθούν οι άπιστοι. Αν δεν έχεις ακόμη επιδιώξει την αλήθεια και απλώς σκέφτεσαι να τα εγκαταλείψεις μέσα στην καρδιά σου, αυτό δεν είναι καθόλου το ίδιο με το να τα εγκαταλείψεις πραγματικά. Το να προετοιμάζεσαι να τα εγκαταλείψεις και το να τα εγκαταλείψεις πραγματικά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα —εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά. Επομένως, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να αρχίσεις να επιδιώκεις την αλήθεια, και αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, όποτε κι αν γίνει —είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μόλις αρχίσεις να επιδιώκεις την αλήθεια, η εγκατάλειψη των ιδανικών και των επιθυμιών γίνεται ευκολότερη. Αν δεν αποδεχτείς την αλήθεια, αλλά πεις: «Θέλω πραγματικά να εγκαταλείψω αυτά τα ιδανικά και τις επιθυμίες. Δεν θέλω να βαφτώ στην απέραντη δεξαμενή βαφής ή να αλεστώ στην κρεατομηχανή», και αν εξακολουθείς να θέλεις να επιβιώσεις, σου λέω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα κάνεις τόσο καλή συμφωνία! Αν δεν επιθυμείς να επιδιώξεις την αλήθεια, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλεις να εγκαταλείψεις τα ιδανικά και τις επιθυμίες, αυτό είναι αδύνατο. Όλοι οι κανονικοί άνθρωποι έχουν ιδανικά και επιθυμίες, ειδικά όσοι έχουν κάποια χαρίσματα ή ταλέντα. Υπάρχει άραγε πουθενά άνθρωπος που χαίρεται που είναι μόνος και αποδέχεται πρόθυμα να ζήσει μια πεζή ζωή; Πουθενά δεν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Όλοι θέλουν να ξεχωρίζουν, να προκόψουν στη ζωή τους, να έχουν μια ορισμένη αύρα γύρω τους και να κάνουν τη ζωή τους πιο άνετη. Αν θέλεις να εγκαταλείψεις τα προσωπικά ιδανικά και τις επιθυμίες σου, να αποκτήσεις σωτηρία και να ζήσεις μια ζωή γεμάτη νόημα, τότε πρέπει να αποδεχτείς την αλήθεια, να επιδιώξεις την αλήθεια και να υποταχθείς στο έργο του Θεού —με αυτόν τον τρόπο θα έχεις ελπίδα. Το να ακούς τα λόγια του Θεού και να ακολουθείς τον Θεό είναι η μόνη οδός. Επομένως, παρά τις εμφανείς αλλαγές, ένα πράγμα παραμένει ουσιαστικά το ίδιο —η επιδίωξη της αλήθειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα, έτσι δεν είναι; (Ναι.) Εντάξει, ας ολοκληρώσουμε τη σημερινή συναναστροφή σχετικά με το θέμα μας εδώ. Αντίο!

17 Δεκεμβρίου 2022

Προηγούμενο: Πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια (7)

Επόμενο: Πώς να επιδιώκει κανείς την αλήθεια (20)

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Οι τρεις νουθεσίες

Ως πιστός στον Θεό, δεν πρέπει να είσαι πιστός σε κανέναν άλλον παρά σε Εκείνον στα πάντα και να είσαι ικανός να συμμορφώνεσαι με το θέλημά...

Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

Κοιτάξτε τους εαυτούς σας για να δείτε αν κάνετε πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνετε κι αν όλες οι πράξεις σας παρατηρούνται από τον Θεό:...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο