Ομιλίες του Χριστού στην αρχή — Κεφάλαιο 15

Η εμφάνιση του Θεού έχει ήδη αναδυθεί σε όλες τις εκκλησίες. Το Πνεύμα είναι Αυτό που ομιλεί· είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά, φέρει μεγαλοπρέπεια και απονέμει κρίση. Είναι ο Υιός του ανθρώπου, ενδεδυμένος ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένος πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού!

Ο Υιός του ανθρώπου έχει καταστεί αντικείμενο μαρτυρίας, κι ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλυφθεί ανοικτά. Η δόξα του Θεού έχει ξεχυθεί, λάμποντας αδυσώπητα σαν τον φλεγόμενο ήλιο! Η ένδοξη όψη Του ακτινοβολεί εκτυφλωτικό φως· τίνος τα μάτια τολμούν να Του αντισταθούν; Η αντίσταση οδηγεί στον θάνατο! Δεν υπάρχει το παραμικρό έλεος για οτιδήποτε σκέφτεστε μέσα στην καρδιά σας, για οποιαδήποτε λέξη ξεστομίζετε ή για οτιδήποτε κάνετε. Όλοι σας τελικά θα κατανοήσετε και θα δείτε τι είναι αυτό που έχετε αποκτήσει —τίποτα άλλο πέρα από την κρίση Μου! Γίνεται να ανεχτώ να μην προσπαθείτε να φάτε και να πιείτε τον λόγο Μου, κι αντ’ αυτού να διαταράσσετε αυθαίρετα και να καταστρέφετε το οικοδόμημά Μου; Δεν θα φερθώ ευγενικά σε τέτοιου είδους άτομα! Αν η συμπεριφορά σου επιδεινωθεί περισσότερο, θα καταστραφείς μέσα στις φλόγες! Ο παντοδύναμος Θεός εκδηλώνεται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, χωρίς το παραμικρό κομμάτι σάρκας ή την παραμικρή σταγόνα αίματος να ενώνει το κεφάλι με τα δάχτυλα των ποδιών. Αυτός υπερβαίνει τον σύμπαν κόσμο, καθισμένος στον ένδοξο θρόνο στον τρίτο ουρανό, διοικώντας τα πάντα! Το σύμπαν και τα πάντα είναι μέσα στα χέρια Μου. Εγώ μιλώ κι αυτό που λέω γίνεται. Ορίζω κάτι κι αυτό γίνεται. Ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια Μου· βρίσκεται μέσα στο πηγάδι της αβύσσου! Όταν ακουστεί η φωνή Μου, ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα καταστραφούν ολοσχερώς! Τα πάντα θα ανανεωθούν· αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια που είναι απολύτως σωστή. Έχω νικήσει τον κόσμο, καθώς και όλους τους κακούς. Κάθομαι εδώ και σας μιλώ, κι όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν και όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν.

Έρχεται το τέλος των ημερών· τα πάντα στον κόσμο αυτόν θα καταστραφούν ολοσχερώς, και τα πάντα θα ξαναγεννηθούν. Να το θυμάστε αυτό! Μην το ξεχνάτε! Δεν επιτρέπεται καμία ασάφεια! Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι Μου δεν θέλουσι παρέλθει! Αφήστε Με να σας προτρέψω άλλη μια φορά: Μην τρέχετε εις μάτην! Ξυπνήστε! Μετανοήστε και η σωτηρία είναι κοντά! Έχω ήδη εμφανιστεί ανάμεσά σας και η φωνή Μου έχει αναδυθεί. Η φωνή Μου έχει αναδυθεί ενώπιόν σας· κάθε μέρα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσάς και κάθε μέρα είναι φρέσκια και καινούρια. Με βλέπεις και σε βλέπω· σου μιλώ συνεχώς, και έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσένα. Εντούτοις, Με απορρίπτεις και δεν Με γνωρίζεις. Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν Μου, κι όμως εξακολουθείτε να διστάζετε! Διστάζετε! Επαχύνθη η καρδία σας, τα μάτια σας έχουν τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν μπορείτε να δείτε την ένδοξη όψη Μου —πόσο οικτροί είστε! Πόσο οικτροί!

Τα επτά Πνεύματα ενώπιον του θρόνου Μου έχουν αποσταλεί σε όλες τις γωνιές της γης και Εγώ θα στείλω τον Αγγελιοφόρο Μου να μιλήσει στις εκκλησίες. Είμαι δίκαιος και πιστός· είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς του ανθρώπου. Το Άγιο Πνεύμα ομιλεί προς τις εκκλησίες, και τα δικά Μου λόγια βγαίνουν μέσα από τον Υιό Μου· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να τα αποδεχθούν! Απλά να τα τρώτε και να τα πίνετε, και μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υποτάσσονται και δίνουν προσοχή στα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά την όψη Μου σίγουρα θα αποκτήσουν νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ’ εσένα ανά πάσα στιγμή, και θα ανοίξουν τα μάτια του πνεύματός σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου και να δεις ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο καταφύγιο, και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν· η πείνα και ο λοιμός δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν, και οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. Θα έλθεις μαζί Μου, θα βαδίσεις μαζί Μου και θα εισέλθεις στη δόξα μαζί Μου!

Ο παντοδύναμος Θεός! Το ένδοξο σώμα Του εμφανίζεται ανοικτά, το άγιο πνευματικό σώμα αναδύεται, και Αυτός είναι ο ίδιος ο ολοκληρωμένος Θεός! Ο κόσμος και η σάρκα έχουν και τα δύο αλλάξει, και η μεταμόρφωσή Του στο όρος είναι η θεϊκή υπόσταση. Φορά το χρυσό στέμμα στην κεφαλή Του, η ένδυσή Του είναι ολόλευκη, πλησίον των μαστών έχει ζώνη χρυσή και ο κόσμος και όλα τα πράγματα είναι το υποπόδιό Του. Οι οφθαλμοί Του είναι σαν φλόγα πυρός, έχει μια οξεία δίστομο ρομφαία στο στόμα Του και έχει στο δεξί Του χέρι τους επτά αστέρες. Η οδός προς τη βασιλεία είναι απεριόριστα φωτεινή, και η δόξα Του αναδύεται και λάμπει· τα όρη χαίρονται και τα ύδατα γελούν· ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια περιστρέφονται όλα στην ομαλή διάταξή τους καλωσορίζοντας τον μοναδικό, αληθινό Θεό, του οποίου η θριαμβευτική επιστροφή αναγγέλλει την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Του, διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Τα πάντα χοροπηδούν και χορεύουν με χαρά! Ζητωκραυγάστε! Ο παντοδύναμος Θεός κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του! Τραγουδήστε! Το νικηφόρο λάβαρο του Παντοδύναμου υψώνεται πάνω στο μεγαλοπρεπές, μεγαλειώδες όρος Σιών! Όλα τα έθνη ζητωκραυγάζουν, όλοι οι λαοί τραγουδούν, το όρος Σιών γελά χαρωπά, και η δόξα του Θεού έχει υψωθεί! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα την όψη του Θεού ούτε στα όνειρά μου, κι όμως σήμερα την είδα. Ερχόμενος πρόσωπο με πρόσωπο με Εκείνον κάθε μέρα, Του απογυμνώνω την καρδιά μου. Εκείνος προσφέρει πλουσιοπάροχα βρώση και πόση. Το ένδοξο φως Του φωτίζει τα πάντα: τη ζωή, τα λόγια, τις πράξεις, τις σκέψεις, τις ιδέες. Εκείνος δείχνει τον δρόμο σε κάθε βήμα και η κρίση Του πλήττει αμέσως όποια καρδιά είναι ανυπότακτη.

Να τρώμε μαζί με τον Θεό, να μένουμε μαζί, να ζούμε μαζί, να είμαστε μαζί Του, να περπατάμε μαζί, να απολαμβάνουμε μαζί, να κερδίζουμε δόξα και ευλογίες μαζί, να μοιραζόμαστε τη βασιλεία με Αυτόν και να συμβιώνουμε στη βασιλεία —μα τι αγαλλίαση! Τι γλυκύτητα! Ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί Του κάθε μέρα, μιλάμε μ’ Αυτόν κάθε μέρα, συζητάμε συνεχώς, λαμβάνουμε νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις κάθε μέρα. Τα πνευματικά μάτια μας ανοίγουν και βλέπουμε τα πάντα· όλα τα μυστήρια του πνεύματος αποκαλύπτονται σ’ εμάς. Η άγια ζωή είναι πράγματι ανέμελη· τρέξε γρήγορα και μη σταματάς, προχώρα μπροστά συνεχώς —υπάρχει μια πιο θαυμαστή ζωή εμπρός σου. Μην ικανοποιείσαι απλώς με μια γλυκιά γεύση· να επιζητάς διαρκώς να εισέλθεις στον Θεό. Αυτός τα περικλείει όλα, είναι γενναιόδωρος, και έχει όλα όσα μας λείπουν. Να συνεργάζεσαι ενεργά, να εισέλθεις σε Αυτόν και τίποτα δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η ζωή μας θα είναι υπερβατική και κανένας άνθρωπος, ζήτημα ή πράγμα δεν θα μπορεί να μας ενοχλήσει.

Υπέρβαση! Υπέρβαση! Αληθινή υπέρβαση! Η υπερβατική ζωή του Θεού βρίσκεται εντός, και τα πάντα έχουν πραγματικά χαλαρώσει! Υπερβαίνουμε τον κόσμο και τα εγκόσμια, δεν αισθανόμαστε προσκολλημένοι στους συζύγους ή στα παιδιά μας. Υπερβαίνουμε τους περιορισμούς της ασθένειας και του περιβάλλοντος. Ο Σατανάς δεν τολμά να μας ενοχλήσει. Υπερβαίνουμε εντελώς όλες τις καταστροφές. Έτσι επιτρέπουμε στον Θεό να αναλάβει τη βασιλεία! Ποδοπατάμε κατάχαμα τον Σατανά, παραμένουμε ακλόνητοι στη μαρτυρία μας για την εκκλησία και εκθέτουμε εντελώς το άσχημο πρόσωπο του Σατανά. Η οικοδόμηση της εκκλησίας είναι εντός του Χριστού και το ένδοξο σώμα έχει αναδυθεί —έτσι ζει κανείς στην αρπαγή!

Προηγούμενο: Ομιλίες του Χριστού στην αρχή — Κεφάλαιο 5

Επόμενο: Ομιλίες του Χριστού στην αρχή — Κεφάλαιο 88

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο