Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

Τι σημαίνει να τελειώνεται κανείς; Τι σημαίνει να έχει κατακτηθεί; Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι άνθρωποι, προκειμένου να κατακτηθούν; Και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν, προκειμένου να τελειωθούν; Η κατάκτηση και η τελείωση εξυπηρετούν και τα δύο τον σκοπό της ολοκλήρωσης του ανθρώπου, ούτως ώστε αυτός να μπορέσει να ανακτήσει την αρχική του ομοιότητα και να απελευθερωθεί από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεσή του και την επιρροή του Σατανά. Αυτή η κατάκτηση λαμβάνει χώρα στην αρχή της διαδικασίας της κατεργασίας του ανθρώπου· πράγματι, συνιστά το πρώτο βήμα του έργου. Η τελείωση είναι το δεύτερο βήμα και συνιστά το καταληκτικό έργο. Κάθε ανθρώπινο ον πρέπει να υποβληθεί στη διαδικασία της κατάκτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει τον Θεό ούτε θα ήξερε ότι υπάρχει Θεός, δηλαδή θα ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει τον Θεό. Και αν οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τον Θεό, τότε θα τους είναι και αδύνατον να ολοκληρωθούν από Αυτόν, αφού δεν πληροίς τα κριτήρια γι’ αυτήν την ολοκλήρωση. Αν δεν αναγνωρίζεις καν τον Θεό, πώς θα μπορέσεις να Τον γνωρίσεις; Πώς μπορείς να Τον επιδιώξεις; Δεν θα μπορέσεις ούτε εσύ να καταθέσεις μαρτυρία για Εκείνον, πόσο μάλλον να έχεις την πίστη να Τον ικανοποιήσεις. Συνεπώς, όποιος θέλει να ολοκληρωθεί, σε πρώτη φάση πρέπει να υποβληθεί στο έργο της κατάκτησης. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Όμως, και η κατάκτηση και η τελείωση έχουν ως στόχο την κατεργασία και την αλλαγή των ανθρώπων, και καθένα από τα δύο αποτελεί μέρος του έργου της διαχείρισης του ανθρώπου. Και τα δύο βήματα απαιτούνται για να ολοκληρώσουν κάποιον, και κανένα στάδιο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Είναι αλήθεια ότι η «κατάκτηση» δεν ακούγεται πολύ καλά, όμως στην πραγματικότητα, η διαδικασία της κατάκτησης ενός ατόμου είναι η διαδικασία της αλλαγής του. Αφού κατακτηθείς, μπορεί να μην έχει εξαλειφθεί πλήρως η διεφθαρμένη διάθεσή σου, όμως θα την έχεις γνωρίσει. Μέσα από το έργο της κατάκτησης θα γνωρίσεις τελικά την ποταπή ανθρώπινη φύση σου, καθώς και την ανυπακοή σου. Παρόλο που δεν θα μπορέσεις να απορρίψεις ή να αλλάξεις αυτά τα πράγματα, εντός της σύντομης χρονικής περιόδου του έργου της κατάκτησης, θα καταφέρεις να τα γνωρίσεις, και αυτό θα θέσει τις βάσεις για την τελείωσή σου. Έτσι, και η κατάκτηση και η τελείωση γίνονται για να αλλάξουν τους ανθρώπους, για να τους απαλλάξουν από τις διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις τους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν πλήρως τον εαυτό τους στον Θεό. Η κατάκτηση είναι το πρώτο μόνο βήμα για την αλλαγή της διάθεσης των ανθρώπων, καθώς και το πρώτο βήμα για να προσφέρει ο άνθρωπος πλήρως τον εαυτό του στον Θεό, και είναι πιο χαμηλά από το βήμα της τελείωσης. Η διάθεση της ζωής ενός ατόμου που έχει κατακτηθεί αλλάζει πολύ λιγότερο απ’ ότι ενός ατόμου που έχει τελειωθεί. Η κατάκτηση και η τελείωση κάποιου είναι δύο έννοιες διαφορετικές η μία από την άλλη, επειδή συνιστούν διαφορετικές φάσεις του έργου και επειδή απαιτούν από τους ανθρώπους διαφορετικά κριτήρια· η κατάκτηση απαιτεί από τους ανθρώπους χαμηλότερα κριτήρια, ενώ η τελείωση απαιτεί από αυτούς υψηλότερα κριτήρια. Όσοι έχουν τελειωθεί είναι δίκαιοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν γίνει άγιοι· αποτελούν την αποκρυστάλλωση του έργου της διαχείρισης της ανθρωπότητας ή τα τελικά προϊόντα. Παρόλο που δεν είναι τέλειοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που επιζητούν να ζήσουν μια ζωή γεμάτη νόημα. Όσοι έχουν κατακτηθεί, από την άλλη, αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού μόνο στα λόγια· αναγνωρίζουν ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί, ότι ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί και ότι ο Θεός έχει έρθει στη γη για να κάνει το έργο της κρίσεως και της παίδευσης. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η κρίση και η παίδευση του Θεού, καθώς και η πάταξη και ο εξευγενισμός από Αυτόν είναι όλα επωφελή για τον άνθρωπο. Μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να έχουν κάποια ανθρώπινη ομοιότητα. Έχουν κάποιες γνώσεις για τη ζωή, αλλά η ζωή εξακολουθεί να παραμένει θολή γι’ αυτούς. Με άλλα λόγια, τώρα αρχίζουν να κατέχουν ανθρώπινη φύση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατάκτησης. Όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στο μονοπάτι της τελείωσης, οι παλιές τους διαθέσεις επιδέχονται αλλαγή. Επιπροσθέτως, η ζωή τους συνεχίζει να εξελίσσεται και εισέρχονται σταδιακά όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Είναι σε θέση να αποστρέφονται τον κόσμο και όλους όσοι δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Αποστρέφονται ιδιαίτερα τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά ακόμα περισσότερο, γνωρίζουν ξεκάθαρα τον εαυτό τους. Είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με βάση την αλήθεια και θέτουν ως στόχο τους την επιδίωξη της αλήθειας. Δεν είναι διατεθειμένοι να ζήσουν με τις σκέψεις που παράγει το ίδιο τους το μυαλό και νιώθουν αποστροφή για την αυταρέσκεια, την ξιπασιά και την έπαρση του ανθρώπου. Ομιλούν με έντονη αίσθηση της ευπρέπειας, χειρίζονται τα όποια θέματα με ικανότητα διάκρισης και σοφία, και είναι πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. Αν βιώσουν μια στιγμή παίδευσης και κρίσης, όχι μόνο δεν γίνονται παθητικοί ή αδύναμοι, αλλά αντιθέτως είναι ευγνώμονες για αυτήν την παίδευση και κρίση από τον Θεό. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού, πιστεύουν ότι αυτά τους προστατεύουν. Δεν επιδιώκουν μια πίστη γαλήνης και χαράς ή αναζήτησης του άρτου του επιούσιου. Ούτε και επιδιώκουν εφήμερες σαρκικές απολαύσεις. Αυτά συμβαίνουν σ’ εκείνους που έχουν τελειωθεί. Αφότου οι άνθρωποι κατακτηθούν, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά αυτή η αναγνώριση εκδηλώνεται μέσα τους με περιορισμένους τρόπους. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο Λόγος ενσαρκώνεται; Τι σημαίνει ενσάρκωση; Τι έχει κάνει ο ενσαρκωμένος Θεός; Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία του έργου Του; Αφότου βίωσες τόσο μεγάλο μέρος από το έργο Του, αφότου βίωσες τις πράξεις Του ως ενσαρκωμένου, τι έχεις κερδίσει; Μόνο αφότου κατανοήσεις όλα αυτά τα πράγματα θα είσαι κάποιος που έχει κατακτηθεί. Αν απλώς λες ότι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν απαρνείσαι ό,τι οφείλεις να απαρνηθείς και δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τις σαρκικές απολαύσεις που θα πρέπει να εγκαταλείψεις, αλλά αντιθέτως εξακολουθείς να επιθυμείς σαρκικές ανέσεις, όπως κάνεις πάντα, τότε δεν είσαι σε θέση να απαλλαγείς από οποιεσδήποτε προκαταλήψεις απέναντι στους αδελφούς και τις αδελφές και δεν πληρώνεις οποιοδήποτε τίμημα κατά την επιτέλεση πολλών απλών ασκήσεων, άρα αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχεις κατακτηθεί ακόμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα κι αν καταλαβαίνεις πολλά, όλα θα είναι μάταια. Όσοι έχουν κατακτηθεί είναι άνθρωποι που έχουν επιτύχει κάποιες αρχικές αλλαγές και κάποια αρχική είσοδο. Η βίωση της κρίσης και της παίδευσης του Θεού προσφέρει στους ανθρώπους μια αρχική γνώση για τον Θεό και μια αρχική κατανόηση της αλήθειας. Μπορεί να είσαι ανίκανος να εισέλθεις πλήρως στην πραγματικότητα πιο βαθιών, πιο διεξοδικών αληθειών, όμως στην πραγματική σου ζωή μπορείς να κάνεις πράξη πολλές στοιχειώδεις αλήθειες, όπως αυτές που αφορούν τις σαρκικές απολαύσεις σου ή το προσωπικό κύρος σου. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στους ανθρώπους κατά τη διαδικασία της κατάκτησης. Αλλαγές στη διάθεση επίσης παρατηρούνται σε όσους έχουν κατακτηθεί. Παραδείγματος χάριν, στον τρόπο με τον οποίο ντύνονται και παρουσιάζονται, και στον τρόπο ζωής τους —όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Η οπτική τους στην πίστη στον Θεό αλλάζει, βλέπουν ξεκάθαρα τους στόχους της επιδίωξής τους και έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες. Κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης, συμβαίνουν αντίστοιχες αλλαγές και στη διάθεση της ζωής τους. Υπάρχουν αλλαγές, αλλά είναι ρηχές, προκαταρκτικές και πολύ κατώτερες από τις αλλαγές στη διάθεση και τους στόχους της επιδίωξης όσων έχουν τελειωθεί. Αν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κατάκτησης, δεν αλλάξει καθόλου η διάθεση ενός ατόμου και το άτομο δεν αποκτήσει καμία αλήθεια, τότε αυτό το άτομο είναι σκουπίδι και παντελώς άχρηστο! Οι άνθρωποι που δεν έχουν κατακτηθεί δεν μπορούν να τελειωθούν! Αν κάποιος επιζητά μόνο να κατακτηθεί, τότε δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως, ακόμα κι αν η διάθεσή του επιδεικνύει κάποιες αντίστοιχες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έργου της κατάκτησης. Θα απολέσει και τις αρχικές αλήθειες που απέκτησε. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της αλλαγής στη διάθεση όσων έχουν κατακτηθεί και όσων έχουν τελειωθεί. Ωστόσο, η κατάκτηση είναι το πρώτο στάδιο της αλλαγής· είναι η βάση. Η απουσία αυτής της αρχικής αλλαγής αποτελεί απόδειξη ότι κάποιος δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα καθόλου τον Θεό, αφού αυτή η γνώση προέρχεται από την κρίση, και αυτή η κρίση είναι το κύριο μέρος του έργου της κατάκτησης. Έτσι, όλοι όσοι έχουν τελειωθεί πρέπει πρώτα να κατακτηθούν· διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην τελείωση.

Λες ότι αναγνωρίζεις τον ενσαρκωμένο Θεό και ότι αναγνωρίζεις τον Λόγο που ενσαρκώνεται, κι όμως κάνεις κάποια πράγματα πίσω από την πλάτη Του, πράγματα που αντιβαίνουν σε όσα ζητάει Αυτός, και στην καρδιά σου δεν έχεις φόβο Θεού. Έτσι αναγνωρίζεις τον Θεό; Αναγνωρίζεις όσα λέει Εκείνος, αλλά δεν κάνεις πράξη όσα μπορείς να κάνεις ούτε συμμορφώνεσαι με την οδό Του. Έτσι αναγνωρίζεις τον Θεό; Και παρόλο που Τον αναγνωρίζεις, η στάση σου είναι εξ ολοκλήρου επιφυλακτική απέναντί Του, και ποτέ δεν δείχνει σεβασμό. Αν έχεις δει και έχεις αναγνωρίσει το έργο Του και γνωρίζεις ότι είναι ο Θεός, αλλά παραμένεις αδιάφορος και εντελώς αμετάβλητος, τότε είσαι το είδος του ατόμου που δεν έχει κατακτηθεί ακόμα. Όσοι έχουν κατακτηθεί, πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και, παρόλο που δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε υψηλότερες αλήθειες, κι αυτές οι αλήθειες μπορεί να είναι πέραν των δυνατοτήτων τους, αυτού του είδους οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι μέσα τους να το κατορθώσουν. Επειδή ακριβώς υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορούν να αποδεχτούν υπάρχουν και όρια και περιορισμοί σε αυτά που είναι σε θέση να κάνουν πράξη. Όμως, πρέπει τουλάχιστον να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και, αν μπορέσεις να το κατορθώσεις αυτό, αυτό το αποτέλεσμα θα οφείλεται στο έργο της κατάκτησης. Ας υποθέσουμε ότι λες: «Δεδομένου ότι Εκείνος μπορεί να εκφέρει τόσο πολλά λόγια που δεν μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν είναι Αυτός ο Θεός, τότε ποιος είναι;» Αυτός ο τρόπος σκέψης δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τον Θεό. Αν αναγνωρίζεις τον Θεό, θα πρέπει να το δείχνεις μέσα από τις πραγματικές ενέργειές σου. Αν είσαι επικεφαλής μιας εκκλησίας, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πράξη τη δικαιοσύνη, αν λαχταράς το χρήμα και τον πλούτο και τσεπώνεις πάντα το ταμείο της εκκλησίας για δική σου χρήση, έτσι αναγνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός; Ο Θεός είναι παντοδύναμος και είναι αξιοσέβαστος. Πώς μπορείς να μη φοβάσαι, αν αναγνωρίζεις πραγματικά ότι υπάρχει Θεός; Αν είσαι ικανός να κάνεις τόσο ελεεινές πράξεις, έτσι όντως Τον αναγνωρίζεις; Πιστεύεις πράγματι στον Θεό; Εσύ πιστεύεις σ’ έναν αόριστο Θεό· γι’ αυτό δεν φοβάσαι! Όλοι όσοι αναγνωρίζουν και γνωρίζουν τον Θεό πραγματικά έχουν τον φόβο Του και φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε Του αντιτίθεται ή αντιβαίνει στη συνείδησή τους. Φοβούνται ιδιαίτερα να κάνουν οτιδήποτε γνωρίζουν ότι αντιβαίνει στο θέλημα του Θεού. Μόνο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνώριση της ύπαρξης του Θεού. Τι θα πρέπει να κάνεις όταν οι γονείς σου προσπαθούν να σε εμποδίσουν να πιστεύεις στον Θεό; Πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν ο άντρας σου, ο οποίος δεν πιστεύει, σου φέρεται καλά; Και πώς θα πρέπει να αγαπάς τον Θεό όταν οι αδελφοί και οι αδελφές σου σε αποστρέφονται; Αν Τον αναγνωρίζεις, τότε θα ενεργείς δεόντως και θα βιώνεις την πραγματικότητα σ’ αυτά τα ζητήματα. Αν αδυνατείς να ενεργείς με συγκεκριμένο τρόπο και μόνο λες ότι αναγνωρίζεις την ύπαρξη του Θεού, τότε είσαι απλώς ένας φαφλατάς! Λες ότι πιστεύεις σ’ Εκείνον και ότι Τον αναγνωρίζεις, αλλά με ποιον τρόπο Τον αναγνωρίζεις; Με ποιον τρόπο πιστεύεις σ’ Εκείνον; Έχεις φόβο Θεού; Τον σέβεσαι; Τον αγαπάς βαθιά μέσα σου; Όταν είσαι δυστυχισμένος και δεν έχεις κανέναν να στηριχθείς, νιώθεις το κάλλος του Θεού, αλλά κατόπιν το ξεχνάς παντελώς. Αυτό δεν είναι αγάπη για τον Θεό ούτε πίστη στον Θεό! Τι είναι αυτό που επιθυμεί ο Θεός, εν τέλει, να επιτύχει ο άνθρωπος; Όλες οι καταστάσεις που ανέφερα, όπως το να εντυπωσιάζεσαι πολύ από τη δική σου σπουδαιότητα, να νιώθεις ότι μπορείς να μαθαίνεις και να κατανοείς νέα πράγματα γρήγορα, να ελέγχεις τους άλλους, να κοιτάς αφ’ υψηλού τους άλλους, να κρίνεις τους ανθρώπους βάσει της εμφάνισής τους, να εκφοβίζεις απονήρευτους ανθρώπους, να εποφθαλμιάς τα χρήματα της εκκλησίας και ούτω καθεξής —μόνο όταν έχεις απαλλαγεί εν μέρει από όλες αυτές τις διεφθαρμένες σατανικές διαθέσεις θα εκδηλωθεί η κατάκτησή σου.

Το έργο της κατάκτησης που γίνεται πάνω σ’ εσάς τους ανθρώπους έχει βαθύτατη σημασία: Από μία άποψη, ο σκοπός αυτού του έργου είναι να οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή να τους οδηγήσει στην τελείωση δημιουργώντας μια ομάδα νικητών —ως η πρώτη ομάδα ανθρώπων που έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή τα πρωτοκάρπια. Από μια άλλη άποψη, σκοπός του έργου είναι να επιτρέψει στα δημιουργημένα όντα να απολαύσουν την αγάπη του Θεού και να λάβουν την πλήρη και μεγαλύτερη σωτηρία του Θεού, να επιτρέψει στον άνθρωπο να απολαύσει όχι μόνο το έλεος και τη στοργή, αλλά πάνω απ’ όλα, την παίδευση και την κρίση. Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα, όλα όσα έχει κάνει ο Θεός στο έργο Του είναι αγάπη, χωρίς να έχει κανένα μίσος για τον άνθρωπο. Ακόμα και η παίδευση και η κρίση που έχεις δει, είναι κι αυτά αγάπη, μια πιο αληθινή και πιο πραγματική αγάπη, μια αγάπη που οδηγεί τον άνθρωπο στο σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής. Από μια τρίτη άποψη, ο σκοπός του έργου είναι να καταθέσει μαρτυρία ενώπιον του Σατανά. Και από μια τέταρτη άποψη, ο σκοπός του είναι να βάλει τις βάσεις για τη διάδοση του μελλοντικού ευαγγελικού έργου. Όλο το έργο που έχει κάνει Αυτός αποσκοπεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στο σωστό μονοπάτι της ανθρώπινης ζωής, έτσι ώστε να ζήσουν ως κανονικοί άνθρωποι, διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να ζουν και, χωρίς μια τέτοια καθοδήγηση, θα ζεις απλώς και μόνο μια κενή ζωή· η ζωή σου δεν θα έχει αξία ή νόημα και θα είσαι παντελώς ανίκανος να είσαι ένα κανονικό άτομο. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία της κατάκτησης του ανθρώπου. Είστε όλοι σας απόγονοι του Μωάβ· όταν το έργο της κατάκτησης επιτελείται επάνω σας, συνιστά μεγάλη σωτηρία. Όλοι σας ζείτε σε έναν τόπο αμαρτίας και ακολασίας, και είστε όλοι ακόλαστοι και αμαρτωλοί. Σήμερα, όχι μόνο είστε σε θέση να αντικρίσετε τον Θεό, αλλά, πάνω απ’ όλα, έχετε λάβει παίδευση και κρίση, έχετε λάβει πολύ βαθιά σωτηρία, με άλλα λόγια, έχετε λάβει τη μέγιστη αγάπη του Θεού. Όλα όσα κάνει ο Θεός, τα κάνει με πραγματική στοργή για εσάς. Εκείνος δεν έχει καμία κακή πρόθεση. Σας κρίνει λόγω των αμαρτιών σας, έτσι ώστε να εξετάσετε τον εαυτό σας και να λάβετε αυτήν την τεράστια σωτηρία. Όλα αυτά γίνονται με σκοπό την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο Θεός κάνει τα μέγιστα για να σώσει τον άνθρωπο και σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να καταστρέψει ολοσχερώς τους ανθρώπους που Εκείνος δημιούργησε με τα ίδια Του τα χέρια. Σήμερα, έχει έρθει ανάμεσά σας για να κάνει έργο· ακόμα περισσότερο δεν αποτελεί αυτό σωτηρία; Αν σας μισούσε, θα συνέχιζε να κάνει ένα έργο τέτοιου μεγέθους για να σας καθοδηγήσει προσωπικά; Γιατί να υποφέρει τόσο; Ο Θεός δεν σας μισεί ούτε έχει κακές προθέσεις απέναντί σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αγάπη του Θεού είναι η πιο αληθινή αγάπη. Μόνο λόγω της ανυπακοής των ανθρώπων πρέπει Εκείνος να τους σώσει μέσω της κρίσης· διαφορετικά, η σωτηρία τους δεν θα καταστεί δυνατή. Επειδή δεν γνωρίζετε πώς να ζείτε και δεν έχετε καν την επίγνωση του πώς να ζείτε, κι επειδή ζείτε σε αυτόν τον ακόλαστο και αμαρτωλό τόπο και είστε και οι ίδιοι ακόλαστοι και βρομεροί διάβολοι, Εκείνος δεν αντέχει να σας αφήσει να εκμαυλιστείτε ακόμα περισσότερο, δεν αντέχει να σας βλέπει να ζείτε τώρα σε ένα βρομερό τόπο σαν κι αυτόν, όπου ο Σατανάς σάς ποδοπατά κατά βούληση και δεν αντέχει να σας αφήσει να πέσετε στον Άδη. Το μόνο που θέλει Εκείνος είναι να κερδίσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων και να σας σώσει εξ ολοκλήρου. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός για τον οποίο επιτελεί το έργο της κατάκτησης πάνω σας —είναι μόνο για τη σωτηρία. Αν δεν μπορείς να δεις ότι όλα όσα γίνονται επάνω σου είναι αγάπη και σωτηρία, αν νομίζεις ότι είναι απλώς μια μέθοδος, ένας τρόπος βασανισμού του ανθρώπου και κάτι αναξιόπιστο, τότε μπορείς κάλλιστα να επιστρέψεις στον κόσμο σου και να υποφέρεις πόνο και κακουχίες! Αν είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις αυτό το ρεύμα και να απολαύσεις αυτήν την κρίση και αυτήν την τεράστια σωτηρία, να απολαύσεις όλες αυτές τις ευλογίες, ευλογίες που δεν απαντώνται πουθενά στον κόσμο των ανθρώπων, και να απολαύσεις αυτήν την αγάπη, τότε φέρσου σωστά: Μείνε σε αυτό το ρεύμα για να αποδεχθείς το έργο της κατάκτησης, ώστε να οδηγηθείς στην τελείωση. Σήμερα, παρόλο που μπορεί να υποστείς λίγο πόνο και εξευγενισμό λόγω της κρίσης του Θεού, αυτός ο πόνος έχει αξία και νόημα. Παρόλο που οι άνθρωποι εξευγενίζονται και εκτίθενται ανηλεώς από την παίδευση και την κρίση του Θεού —οι οποίες έχουν στόχο να τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους, να τιμωρηθούν στη σάρκα τους— κανένα μέρος αυτού του έργου δεν έχει πρόθεση να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί η σάρκα τους. Οι σκληρές αποκαλύψεις του λόγου αποσκοπούν όλες τους να σε οδηγήσουν στο σωστό μονοπάτι. Έχετε βιώσει προσωπικά τόσο μεγάλο μέρος αυτού του έργου και είναι ξεκάθαρο ότι δεν σας έχει οδηγήσει σε κάποιο κακό μονοπάτι! Όλα αυτά γίνονται για να σε κάνουν να βιώσεις μια κανονική ανθρώπινη φύση και όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν από την κανονική ανθρώπινη φύση σου. Κάθε στάδιο του έργου του Θεού βασίζεται στις ανάγκες σου, γίνεται σύμφωνα με τις αδυναμίες σου και σύμφωνα με το πραγματικό ανάστημά σου, και δεν επωμίζεστε κανένα αβάσταχτο φορτίο. Αυτό δεν το κατανοείς ξεκάθαρα σήμερα, και θεωρείς ότι είμαι σκληρός μαζί σου και όντως πιστεύεις πάντοτε ότι ο λόγος για τον οποίο σε παιδεύω, σε κρίνω και σε επιπλήττω καθημερινά είναι το ότι σε μισώ. Εντούτοις, παρόλο που αυτό που έχεις υποστεί είναι παίδευση και κρίση, στην πραγματικότητα είναι αγάπη για εσένα και η μέγιστη προστασία. Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις το βαθύτερο νόημα αυτού του έργου, τότε θα είναι αδύνατο να συνεχίσεις να βιώνεις εμπειρίες. Αυτή η σωτηρία θα έπρεπε να σου φέρει παρηγοριά. Μην αρνείσαι να έρθεις στα συγκαλά σου. Εφόσον έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα έπρεπε να βλέπεις ξεκάθαρα τη σημασία του έργου της κατάκτησης και δεν θα έπρεπε να έχεις πλέον οποιεσδήποτε απόψεις σχετικά μ’ αυτό, ούτως ή άλλως!

Προηγούμενο: Η πραγματική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)

Επόμενο: Πώς θα πρέπει να επιληφθείς της μελλοντικής αποστολής σου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο