Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου

Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να αναγγείλει τη νέα εποχή, να αλλάξει τα μέσα με τα οποία εργάζεται και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου. Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που ενσαρκώνεται, και να αντικρίσει τη σοφία και τη θαυμασιότητά Του. Τέτοιο έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και του αποκλεισμού του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν το πραγματικό νόημα της χρήσης λόγων για την επιτέλεση του έργου στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι καταφέρνουν να γνωρίσουν το έργο του Θεού, τη διάθεση του Θεού, την ουσία του ανθρώπου και σε τι οφείλει να εισέλθει ο άνθρωπος. Μέσω των λόγων, πραγματοποιείται στο σύνολό του το έργο που επιθυμεί να επιτελέσει ο Θεός στην Εποχή του Λόγου. Μέσω αυτών των λόγων, οι άνθρωποι εκτίθενται, αποκλείονται και δοκιμάζονται. Οι άνθρωποι έχουν δει τα λόγια του Θεού, έχουν ακούσει αυτά τα λόγια και έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη αυτών των λόγων. Ως αποτέλεσμα, έχουν φτάσει σε σημείο να πιστέψουν στην ύπαρξη του Θεού, στην παντοδυναμία και τη σοφία του Θεού, καθώς και στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, και στην επιθυμία Του να σώσει τον άνθρωπο. Η λέξη «λόγια» μπορεί να είναι απλή και συνηθισμένη, μα τα λόγια που εκφράστηκαν από το στόμα του ενσαρκωμένου Θεού συγκλονίζουν το σύμπαν, μεταμορφώνουν την καρδιά των ανθρώπων, μεταμορφώνουν τις αντιλήψεις και τις παλιές διαθέσεις των ανθρώπων, και μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν ολόκληρος ο κόσμος στο παρελθόν. Μέσα από τις διάφορες εποχές, μόνο ο Θεός του σήμερα έχει εργαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, και μόνο Αυτός μιλά κατ’ αυτόν τον τρόπο και έρχεται ώστε να σώσει τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Από δω και στο εξής, ο άνθρωπος ζει υπό την καθοδήγηση των λόγων του Θεού, ποιμαίνεται και εφοδιάζεται από τα λόγια Του. Οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο των λόγων του Θεού, εν μέσω των αναθεμάτων και των ευλογιών των λόγων του Θεού και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε σημείο να ζουν υπό την κρίση και την παίδευση των λόγων Του. Αυτά τα λόγια και αυτό το έργο είναι όλα χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου, χάριν της εκπλήρωσης του θελήματος του Θεού και χάριν της αλλαγής της αρχικής εμφάνισης του κόσμου της παλαιάς δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο χρησιμοποιώντας λόγια, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν χρησιμοποιώντας λόγια και τους κατακτά και τους σώζει χρησιμοποιώντας λόγια. Τελικά, θα χρησιμοποιήσει λόγια για να θέσει τέλος σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο, ολοκληρώνοντας έτσι στο σύνολό του το σχέδιο διαχείρισής Του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να επιτελέσει το έργο Του και να επιτύχει τα αποτελέσματα του έργου Του. Δεν κάνει τερατουργίες ούτε θαύματα, μα απλώς επιτελεί το έργο Του μέσω των λόγων. Εξαιτίας αυτών των λόγων, ο άνθρωπος τρέφεται και εφοδιάζεται και κερδίζει γνώση και αληθινή εμπειρία. Κατά την Εποχή του Λόγου, ο άνθρωπος έχει λάβει εξαιρετικές ευλογίες. Δεν υποφέρει από σωματικούς πόνους και απλώς απολαμβάνει την πλούσια παροχή των λόγων του Θεού· χωρίς να χρειάζεται να πάει να αναζητήσει στα τυφλά ή να ταξιδέψει στα τυφλά, από τη βολή του, βλέπει την εμφάνιση του Θεού, Τον ακούει να μιλάει με το ίδιο Του το στόμα, λαμβάνει ό,τι Αυτός παρέχει, και Τον παρακολουθεί προσωπικά να κάνει το έργο Του. Αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν ήταν σε θέση να τα απολαύσουν, και ευλογίες τις οποίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να λάβουν.

Ο Θεός έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει τον άνθρωπο και ανεξάρτητα από την οπτική από την οποία μιλάει, όλα γίνονται χάριν του να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην τελείωση. Τα λόγια που εκφράζονται από την οπτική γωνία του Πνεύματος είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά από τους ανθρώπους· δεν έχουν τα μέσα να βρουν ένα μονοπάτι για άσκηση, επειδή έχουν περιορισμένη ικανότητα κατανόησης. Το έργο του Θεού επιτυγχάνει διαφορετικά αποτελέσματα, και στο κάθε βήμα του έργου που κάνει Αυτός, έχει τον σκοπό Του. Επιπλέον, είναι απολύτως απαραίτητο να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, διότι μόνο κάνοντας αυτό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Αν εξέφραζε τη φωνή Του μόνο από την οπτική γωνία του Πνεύματος, δεν θα υπήρχε τρόπος να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο του έργου του Θεού. Από τον τόνο με τον οποίο μιλά, μπορείς να δεις ότι είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτή την ομάδα ανθρώπων. Άρα, ποιο θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για τον καθένα από αυτούς που επιθυμούν να τελειωθούν; Πάνω απ’ όλα, πρέπει να γνωρίσεις το έργο του Θεού. Σήμερα, έχει ξεκινήσει μια νέα μέθοδος στο έργο του Θεού· η εποχή έχει αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο εργάζεται ο Θεός έχει επίσης αλλάξει, και η μέθοδος με την οποία μιλά ο Θεός είναι κι αυτή διαφορετική. Σήμερα, δεν έχει αλλάξει μόνο η μέθοδος του έργου Του, αλλά και η εποχή. Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Είναι, επίσης, η εποχή της αγάπης για τον Θεό. Είναι μια πρόγευση της Εποχής της Χιλιετούς Βασιλείας —η οποία είναι και η Εποχή του Λόγου δηλαδή, στην οποία ο Θεός χρησιμοποιεί πολλά μέσα ομιλίας για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση και μιλά από διαφορετικές προοπτικές για να εφοδιάζει τον άνθρωπο. Κατά την είσοδο στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας, ο Θεός θα αρχίσει να χρησιμοποιεί λόγια προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, επιτρέποντάς του να εισέλθει στη ζωή-πραγματικότητα και οδηγώντας τον στον σωστό δρόμο. Έχοντας βιώσει τόσο πολλά στάδια του έργου του Θεού, ο άνθρωπος έχει δει ότι το έργο του Θεού δεν παραμένει αμετάβλητο, αλλά εξελίσσεται και εμβαθύνει ακατάπαυστα. Αφότου οι άνθρωποι το έχουν βιώσει για τόσο καιρό, το έργο έχει μεταστραφεί επανειλημμένα, αλλάζοντας ξανά και ξανά. Όσο κι αν αλλάζει, ωστόσο, δεν αποκλίνει ποτέ από τον στόχο του Θεού να φέρει σωτηρία στην ανθρωπότητα. Ακόμη και μέσω δέκα χιλιάδων αλλαγών, δεν παρεκκλίνει ποτέ από τον αρχικό σκοπό του. Όπως κι αν αλλάζει η μέθοδος του έργου του Θεού, αυτό το έργο δεν αποκλίνει ποτέ ούτε από την αλήθεια ούτε από τη ζωή. Οι αλλαγές στη μέθοδο με την οποία επιτελείται το έργο αφορούν απλώς μια αλλαγή στη μορφή του έργου και στην οπτική γωνία από την οποία μιλά ο Θεός· δεν υπάρχει αλλαγή στον κεντρικό στόχο του έργου του Θεού. Αλλαγές στον τόνο της φωνής του Θεού και στη μέθοδο του έργου Του πραγματοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Αλλαγή στον τόνο της φωνής δεν σημαίνει αλλαγή του σκοπού ή της θεμελιώδους αρχής πίσω από το έργο. Οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό κυρίως για να αναζητήσουν τη ζωή· αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά δεν αναζητάς τη ζωή ή δεν επιδιώκεις την αλήθεια ή τη γνώση του Θεού, τότε αυτό δεν αποτελεί πίστη στον Θεό! Και είναι ρεαλιστικό να προσπαθείς ακόμα να εισέλθεις στη βασιλεία για να γίνεις βασιλιάς; Η επίτευξη της αληθινής αγάπης για τον Θεό μέσω της αναζήτησης της ζωής —μόνο αυτό αποτελεί πραγματικότητα· η επιδίωξη και η άσκηση της αλήθειας —όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Διαβάζοντας τα λόγια του Θεού και βιώνοντας αυτά τα λόγια, θα καταφέρεις να συλλάβεις τη γνώση του Θεού εν μέσω της πραγματικής εμπειρίας και αυτό σημαίνει το να επιδιώκεις πραγματικά.

Τώρα είναι η Εποχή της Βασιλείας. Το αν έχεις εισέλθει σε αυτήν τη νέα εποχή εξαρτάται από το αν έχεις εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού, από το εάν ο λόγος Του έχει γίνει η ζωή-πραγματικότητά σου. Τα λόγια του Θεού γίνονται γνωστά σε κάθε άτομο, έτσι ώστε, τελικά, όλοι οι άνθρωποι να ζήσουν στον κόσμο των λόγων του Θεού, και τα λόγια Του να διαφωτίσουν και να φωτίσουν κάθε άνθρωπο εσωτερικά. Αν, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είσαι απρόσεκτος καθώς αναγιγνώσκεις τα λόγια του Θεού, και δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου για τα λόγια Του, τότε αυτό δείχνει ότι η κατάστασή σου είναι εσφαλμένη. Αν αδυνατείς να εισέλθεις στην Εποχή του Λόγου, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται εντός σου. Αν έχεις εισέλθει σε αυτήν την εποχή, Αυτός θα επιτελέσει το έργο Του. Τι μπορείς να κάνεις κατά την έναρξη της Εποχής του Λόγου για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος; Σε αυτήν την εποχή, και ανάμεσά σας, ο Θεός θα πραγματοποιήσει το ακόλουθο γεγονός: κάθε άνθρωπος θα βιώνει τα λόγια του Θεού, θα είναι σε θέση να κάνει την αλήθεια πράξη, και θα αγαπά τον Θεό με ειλικρίνεια. Όλοι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τα λόγια του Θεού ως βάση και ως πραγματικότητά τους, και θα έχουν θεοφοβούμενη καρδιά. Επίσης, κάνοντας πράξη τα λόγια του Θεού, ο άνθρωπος θα μπορεί τότε να ασκήσει βασιλική εξουσία μαζί με τον Θεό. Αυτό είναι το έργο που θα επιτευχθεί από τον Θεό. Μπορείς να πορευτείς χωρίς να αναγιγνώσκεις τα λόγια του Θεού; Σήμερα, υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διάγουν ούτε μία ή δύο ημέρες χωρίς να αναγιγνώσκουν τα λόγια Του. Πρέπει να αναγιγνώσκουν τα λόγια Του καθημερινά, κι αν ο χρόνος δεν το επιτρέπει, η ακρόαση τους θα είναι αρκετή. Αυτή είναι η αίσθηση που δίνει το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους και ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει να τους αγγίζει. Κυβερνά, δηλαδή, τους ανθρώπους μέσω των λόγων, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού. Αν, μετά από μία μόνο μέρα χωρίς να φας και να πιείς τα λόγια του Θεού, νιώθεις σκότος και δίψα, και δεν μπορείς να το αντέξεις, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα σε έχει αγγίξει και δεν έχει απομακρυνθεί από εσένα. Τότε βρίσκεσαι σε αυτό το ρεύμα. Ωστόσο, εάν μετά από μια δύο ημέρες χωρίς να φας και να πιείς τα λόγια του Θεού, δεν αισθάνεσαι τίποτα απολύτως, αν δεν διψάς καθόλου και δεν αγγίζεσαι καθόλου, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει απομακρυνθεί από εσένα. Αυτό σημαίνει, συνεπώς, ότι κάτι πηγαίνει λάθος με την κατάσταση εντός σου· δεν έχεις εισέλθει στην Εποχή του Λόγου και είσαι ένας από αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να κυβερνήσει τους ανθρώπους. Αισθάνεσαι καλά αν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού και εάν όχι, δεν έχεις κάποιο μονοπάτι να ακολουθήσεις. Τα λόγια του Θεού γίνονται το φαγητό των ανθρώπων και η κινητήρια δύναμή τους. Η Βίβλος αναφέρει ότι «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού» (Κατά Ματθαίον 4:4). Σήμερα, ο Θεός θα ολοκληρώσει αυτό το έργο, θα πραγματοποιήσει αυτό το γεγονός μέσα σας. Γιατί οι άνθρωποι στο παρελθόν μπορούσαν να διάγουν πολλές ημέρες χωρίς να αναγιγνώσκουν τα λόγια του Θεού και όμως να είναι σε θέση να τρώνε και να εργάζονται όπως συνήθως, αλλά αυτό δεν ισχύει σήμερα; Σε αυτήν την εποχή, ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια κυρίως για να κυβερνήσει τοις πάσι. Μέσω του λόγου του Θεού, ο άνθρωπος κρίνεται και τελειώνεται, και τελικά μεταφέρεται στη βασιλεία. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να εφοδιάσει τη ζωή του ανθρώπου και μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να παράσχει στον άνθρωπο το φως και ένα μονοπάτι άσκησης, ιδιαίτερα στην Εποχή της Βασιλείας. Εφόσον δεν απομακρύνεσαι από την πραγματικότητα των λόγων του Θεού, τρώγοντας και πίνοντας τα λόγια του Θεού καθημερινά, ο Θεός θα μπορέσει να σε οδηγήσει στην τελείωση.

Η επιδίωξη της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει βεβιασμένα· η εξέλιξη της ζωής δεν συντελείται μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Το έργο του Θεού είναι κανονικό και πρακτικό, και υπάρχει μια διαδικασία από την οποία διέρχεται απαραίτητα. Ο ενσαρκωμένος Ιησούς χρειάστηκε τριάντα τρία και μισό έτη για να ολοκληρώσει το έργο Του της σταύρωσης —πόσο απαιτείται για να εξαγνιστεί ο άνθρωπος και να μεταμορφωθεί η ζωή του, ένα έργο μεγίστης δυσκολίας; Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας κανονικός άνθρωπος που να φανερώνει τον Θεό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, οι οποίοι είναι χαμηλού επιπέδου και χρειάζονται μια μακρά περίοδο λόγου και έργου του Θεού. Επομένως, μην γίνεσαι ανυπόμονος να δεις αποτελέσματα. Πρέπει να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού ενεργά και να καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια επί των λόγων του Θεού. Αφού τελειώσεις την ανάγνωση των λόγων Του, πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις πράγματι τα λόγια αυτά πράξη, αυξάνοντας όλο και περισσότερο τη γνώση, τη διορατικότητα, την ευθυκρισία και τη σοφία σου στα λόγια του Θεού. Μέσω αυτού, θα αλλάξεις χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Αν είσαι σε θέση να δεχτείς ως αρχή σου τη βρώση και την πόση των λόγων του Θεού, την ανάγνωση τους, τη γνώση τους, τη βίωση και την άσκησή τους, θα ωριμάσεις χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι δεν είναι σε θέση να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού ακόμη και μετά την ανάγνωση τους! Γιατί βιάζεσαι; Όταν φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο ανάστημα, θα είσαι σε θέση να κάνεις τον λόγο Του πράξη. Θα έλεγε ένα παιδί τεσσάρων ή πέντε ετών ότι δεν μπορεί να στηρίξει ή να τιμήσει τους γονείς του; Θα πρέπει να γνωρίζεις πόσο σπουδαίο είναι το τωρινό ανάστημά σου. Να κάνεις πράξη ό,τι μπορείς να κάνεις πράξη, και να αποφεύγεις το να είσαι κάποιος που διαταράσσει τη διαχείριση του Θεού. Απλώς τρώγε και πίνε τα λόγια του Θεού και εφάρμοσέ το αυτό ως θεμελιώδη αρχή σου από δω και στο εξής. Μην ανησυχείς, προς το παρόν, για το αν ο Θεός μπορεί να σε ολοκληρώσει. Μην το εξετάζεις αυτό ακόμα. Απλώς τρώγε και πίνε τα λόγια του Θεού καθώς έρχονται σε σένα, και ο Θεός θα διασφαλίσει την ολοκλήρωσή σου. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια Του. Μην το πράττεις αβλεπεί. Τρώγοντας και πίνοντας τα λόγια του Θεού, από τη μια πλευρά, να αναζητάς τα λόγια που πρέπει να γνωρίσεις —δηλαδή αυτά που σχετίζονται με τα οράματα— κι από την άλλη, να αναζητάς αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις αληθινή πράξη —δηλαδή αυτό στο οποίο θα πρέπει να εισέλθεις. Η μία πτυχή έχει να κάνει με τη γνώση, και η άλλη με την είσοδο. Μόλις ανακαλύψεις και τις δύο —όταν έχεις συλλάβει τι θα πρέπει να γνωρίζεις και τι θα πρέπει να κάνεις πράξη— θα γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού.

Καθώς προχωράς, το να μιλάς για τα λόγια του Θεού θα πρέπει να είναι η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία μιλάς. Κατά κανόνα, όταν συναθροίζεστε, θα πρέπει να επιδίδεστε σε συναναστροφή σχετικά με τα λόγια του Θεού, ορίζοντας τα λόγια του Θεού ως το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασής σας, μιλώντας για το τι γνωρίζετε γύρω από αυτά τα λόγια, πώς τα κάνετε πράξη και πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον συναναστρέφεσαι σχετικά με τα λόγια του Θεού, το Άγιο Πνεύμα θα σε φωτίσει. Η επίτευξη του κόσμου των λόγων του Θεού απαιτεί τη συνεργασία του ανθρώπου. Αν δεν εισέλθεις σε αυτό, ο Θεός δεν θα έχει κανέναν τρόπο να εργαστεί· εάν κρατάς το στόμα σου κλειστό και δεν μιλάς για τα λόγια Του, δεν θα έχει κανέναν τρόπο να σε φωτίσει. Όποτε δεν είσαι απασχολημένος με κάτι άλλο, μίλα για τα λόγια του Θεού και μην επιδίδεσαι μόνο σε άσκοπες συζητήσεις! Άφησε τη ζωή σου να γεμίσει με τα λόγια του Θεού —μόνο τότε θα είσαι ευσεβής πιστός. Δεν πειράζει αν η συναναστροφή σου είναι επιφανειακή. Χωρίς ρηχότητα δεν μπορεί να υπάρξει βάθος. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία. Μέσω της εκπαίδευσής σου, θα συλλάβεις τη φώτισή σου από το Άγιο Πνεύμα, και πώς να τρως και να πίνεις αποτελεσματικά τα λόγια του Θεού. Μετά από ένα δοκιμαστικό διάστημα, θα εισέλθεις στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού. Μόνο αν είσαι αποφασισμένος να συνεργαστείς, θα είσαι σε θέση να λάβεις το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Από τις θεμελιώδεις αρχές περί της βρώσης και της πόσης των λόγων του Θεού, η μία σχετίζεται με τη γνώση και η άλλη με την είσοδο. Ποια λόγια θα πρέπει να γνωρίσεις; Θα πρέπει να γνωρίσεις τα λόγια που σχετίζονται με τα οράματα (όπως αυτά που σχετίζονται με το σε ποια εποχή έχει εισέλθει τώρα το έργο του Θεού, τι θέλει να επιτύχει ο Θεός επί του παρόντος, τι είναι ενσάρκωση, και ούτω καθεξής· όλα αυτά σχετίζονται με τα οράματα). Ποια είναι η σημασία του μονοπατιού στο οποίο θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος; Αυτό αναφέρεται στον λόγο του Θεού, στον οποίο ο άνθρωπος θα πρέπει να εισέλθει και να κάνει πράξη. Οι παραπάνω είναι οι δύο πτυχές της βρώσης και της πόσης των λόγων του Θεού. Εφεξής, τρώγε και πίνε τα λόγια του Θεού κατ’ αυτόν τον τρόπο. Αν κατανοείς σαφώς τα λόγια Του που αφορούν οράματα, τότε δεν χρειάζεται να συνεχίζεις να διαβάζεις συνεχώς. Πρωταρχική σημασία έχει να τρως και να πίνεις περισσότερο λόγο όσον αφορά την είσοδο, όπως πώς να στρέψεις την καρδιά σου προς τον Θεό, πώς να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού, και πώς να επαναστατήσεις ενάντια στη σάρκα. Αυτά είναι τα πράγματα που θα πρέπει να κάνεις πράξη. Χωρίς να γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, είναι αδύνατη η επίτευξη πραγματικής συναναστροφής. Μόλις γνωρίσεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, όταν έχεις συλλάβει τι είναι σημαντικό, η συναναστροφή θα γίνει ελεύθερα και ό,τι θέμα κι αν τεθεί, θα είσαι σε θέση να συναναστραφείς και να συλλάβεις την πραγματικότητα. Αν, κατά τη συναναστροφή σου σχετικά με τα λόγια του Θεού, δεν διαθέτεις καμία πραγματικότητα, τότε δεν έχεις συλλάβει τι είναι σημαντικό, κάτι που δείχνει ότι δεν γνωρίζεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκουν την ανάγνωση των λόγων του Θεού κουραστική, κάτι που δεν αποτελεί κανονική κατάσταση. Το κανονικό είναι να μην κουράζεσαι ποτέ να αναγιγνώσκεις τα λόγια του Θεού, να διψάς συνεχώς γι’ αυτά και πάντα να θεωρείς τα λόγια του Θεού καλά. Έτσι τρώει και πίνει τα λόγια του Θεού κάποιος που έχει πραγματικά εισέλθει. Όταν αισθάνεσαι ότι τα λόγια του Θεού είναι υπερβολικά πρακτικά και είναι ακριβώς αυτά στα οποία θα πρέπει να εισέλθει ο άνθρωπος· όταν αισθάνεσαι ότι τα λόγια Του είναι πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα για τον άνθρωπο και ότι αποτελούν την παροχή για την ανθρώπινη ζωή —το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου δίνει αυτό το συναίσθημα και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σε αγγίζει. Αυτό αποδεικνύει ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται εντός σου και ότι ο Θεός δεν έχει στραφεί μακριά σου. Ορισμένοι άνθρωποι, όταν διαπιστώνουν ότι ο Θεός μιλάει συνεχώς, κουράζονται από τα λόγια Του και πιστεύουν ότι δεν έχει καμία επίπτωση το αν θα τα αναγνώσουν ή όχι —το οποίο δεν αποτελεί κανονική κατάσταση. Στερούνται καρδιάς που διψά να εισέλθει στην πραγματικότητα, και τέτοιοι άνθρωποι ούτε διψούν ούτε θεωρούν σημαντική την τελείωσή τους. Όποτε διαπιστώνεις ότι δεν διψάς για τα λόγια του Θεού, αυτό δείχνει πως δεν βρίσκεσαι σε κανονική κατάσταση. Στο παρελθόν, το αν ο Θεός είχε στραφεί μακριά σου μπορούσε να καθοριστεί από το εάν είχες γαλήνη εντός σου και εάν βίωνες την απόλαυση. Τώρα, το βασικό είναι αν διψάς για τον λόγο του Θεού, εάν ο λόγος Του είναι η πραγματικότητά σου, εάν είσαι πιστός και αν είσαι σε θέση να πράξεις ό,τι μπορείς για τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος κρίνεται από την πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Ο Θεός απευθύνει τα λόγια του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εάν είσαι διατεθειμένος να τα αναγνώσεις, θα σε διαφωτίσει, αλλά εάν δεν είσαι, δεν θα το πράξει. Ο Θεός διαφωτίζει όσους πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, και διαφωτίζει όσους Τον αναζητούν. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός δεν τους διαφώτισε, ακόμη κι αφού ανάγνωσαν τα λόγια Του. Μα με ποιον τρόπο ανέγνωσες αυτά τα λόγια; Αν ανέγνωσες τα λόγια Του όπως κοιτάζει τα λουλούδια ένας άνθρωπος στην ράχη ενός αλόγου και δεν έδωσες καμία σημασία στην πραγματικότητα, πώς να σε διαφωτίσει ο Θεός; Πώς μπορεί κάποιος που δεν λατρεύει τα λόγια του Θεού να οδηγηθεί στην τελείωση από Αυτόν; Εάν δεν λατρεύεις τον λόγο του Θεού, τότε δεν θα κατέχεις ούτε την αλήθεια ούτε την πραγματικότητα. Αν λατρεύεις τον λόγο Του, τότε θα είσαι σε θέση να κάνεις την αλήθεια πράξη και μόνο τότε θα κατέχεις την πραγματικότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού ανά πάσα στιγμή, είτε είσαι απασχολημένος είτε όχι, είτε οι συνθήκες είναι δυσμενείς ή όχι, και είτε δοκιμάζεσαι ή όχι. Εν γένει, τα λόγια του Θεού είναι η βάση της ύπαρξης του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τα λόγια Του, αλλά πρέπει να τρώει τα λόγια Του σαν να τρώει τα τρία γεύματα της ημέρας. Θα μπορούσε να είναι τόσο εύκολο το να οδηγηθεί κάποιος στην τελείωση και να κερδηθεί από τον Θεό; Είτε κατανοείς είτε όχι επί του παρόντος, και είτε γνωρίζεις είτε όχι το έργο του Θεού, πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις ενεργητικά. Αφού αναγνώσεις τον λόγο του Θεού, βιάσου να κάνεις πράξη σε ό,τι μπορείς να εισέλθεις, και άφησε κατά μέρος για λίγο ό,τι δεν μπορείς. Ίσως αδυνατείς να κατανοήσεις πολλά από τα λόγια του Θεού στην αρχή, αλλά μετά από δύο ή τρεις μήνες, ίσως κι έναν χρόνο, θα μπορέσεις. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στην τελείωση σε μία ή δύο ημέρες. Τις περισσότερες φορές, όταν αναγιγνώσκεις τον λόγο Του, μπορεί να μην τον κατανοείς αμέσως. Τη στιγμή εκείνη, μπορεί να φαίνονται απλώς και μόνο σαν ένα απλό κείμενο· πρέπει να τα βιώσεις για κάποιο διάστημα προτού μπορέσεις να τα κατανοήσεις. Εφόσον ο Θεός έχει εκφράσει τόσο πολλά, θα πρέπει να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, και τότε, χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, θα καταφέρεις να κατανοήσεις, και χωρίς να το συνειδητοποιήσεις, το Άγιο Πνεύμα θα σε διαφωτίσει. Το Άγιο Πνεύμα διαφωτίζει τον άνθρωπο, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος. Αυτός σε διαφωτίζει και σε καθοδηγεί όταν διψάς και αναζητάς. Η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, επικεντρώνεται γύρω από τα λόγια του Θεού, τα οποία τρως και πίνεις. Όλοι όσοι δεν δίνουν σημασία στον λόγο του Θεού και διαθέτουν συνεχώς διαφορετική στάση απέναντι στα λόγια Του —πιστεύοντας, μέσα στη σύγχυσή τους, ότι είναι αδιάφορο το αν αναγιγνώσκουν τα λόγια Του ή όχι— είναι όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα. Ούτε το έργο του Αγίου Πνεύματος ούτε η διαφώτιση Του μπορεί να γίνει φανερή σε ένα τέτοιο άτομο. Άνθρωποι σαν κι αυτούς απλώς χασομερούν, είναι απατεώνες χωρίς αληθινά προσόντα, όπως ο κ. Νανγκό της παραβολής[α].

Αν ο λόγος του Θεού δεν είναι η πραγματικότητά σου, δεν έχεις πραγματικό ανάστημα. Όταν έρθει η ώρα να δοκιμαστείς, η πτώση σου θα είναι σίγουρη, και τότε θα αποκαλυφθεί το πραγματικό σου ανάστημα. Αλλά, όσοι επιδιώκουν συστηματικά να εισέλθουν στην πραγματικότητα, όταν πλήττονται από δοκιμασίες, φτάνουν σε σημείο να κατανοήσουν τον σκοπό του έργου του Θεού. Εκείνος που κατέχει συνείδηση και που διψά για τον Θεό, θα πρέπει να προβεί σε πράξεις για να ανταποδώσει στον Θεό την αγάπη Του. Όσοι δεν κατέχουν την πραγματικότητα δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι ούτε ενόψει ασήμαντων ζητημάτων. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων διαθέτουν πραγματικό ανάστημα και όσων δεν έχουν. Γιατί, ενώ και οι δύο τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, κάποιοι είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών, ενώ άλλοι τρέπονται σε φυγή; Η προφανής διαφορά είναι ότι μερικοί στερούνται πραγματικού αναστήματος. Δεν κατέχουν τα λόγια του Θεού ώστε να λειτουργήσουν ως η πραγματικότητά τους, και τα λόγια Του δεν έχουν ριζώσει μέσα τους. Μόλις δοκιμαστούν, φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους. Γιατί, λοιπόν, κάποιοι είναι σε θέση να παραμένουν ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών; Αυτό συμβαίνει, επειδή κατανοούν την αλήθεια και έχουν ένα όραμα, και κατανοούν το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του, οπότε είναι σε θέση να παραμείνουν ακλόνητοι εν μέσω δοκιμασιών. Αυτό είναι το πραγματικό ανάστημα, και αυτή είναι και η ζωή. Κάποιοι ενδεχομένως αναγιγνώσκουν τα λόγια του Θεού, αλλά δεν τα κάνουν πράξη, δεν τα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα· όσοι δεν τα αντιμετωπίζουν σοβαρότητα δεν θεωρούν καθόλου σημαντική την πράξη. Όσοι δεν κατέχουν τα λόγια του Θεού ώστε να λειτουργήσουν ως η πραγματικότητα τους δεν διαθέτουν πραγματικό ανάστημα, και τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορούν να παραμείνουν ακλόνητοι στις δοκιμασίες.

Μόλις παρουσιάζονται τα λόγια του Θεού, θα πρέπει να τα λαμβάνεις αμέσως και να τα τρως και να τα πίνεις. Ανεξάρτητα από το πόσα κατανοείς, η άποψη στην οποία θα πρέπει να μένεις σταθερός είναι να τρως, να πίνεις, να γνωρίζεις και να κάνεις πράξη τον λόγο Του. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις. Δεν πειράζει το πόσο μπορεί να μεγαλώσει το ανάστημά σου. Απλά επικεντρώσου στο να τρως και να πίνεις τα λόγια Του. Σε αυτό θα πρέπει να συνεργάζεται ο άνθρωπος. Η πνευματική σου ζωή συνίσταται κυρίως στο να προσπαθείς να εισέλθεις στην πραγματικότητα του να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού και να τα κάνεις πράξη. Δεν είναι δική σου δουλειά το να επικεντρώνεσαι σε οτιδήποτε άλλο. Οι εκκλησιαστικοί επικεφαλής θα πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν όλους τους αδελφούς και τις αδελφές τους έτσι ώστε να μάθουν πώς να τρώνε και να πίνουν τα λόγια του Θεού. Αυτή είναι η ευθύνη καθενός από τους εκκλησιαστικούς επικεφαλής. Ανεξαρτήτως από το αν είναι νέοι ή ηλικιωμένοι, όλοι θα πρέπει να θεωρούν τη βρώση και την πόση του λόγου του Θεού σπουδαίας σημασία και θα πρέπει να φυλάσσουν τα λόγια Του στην καρδιά τους. Είσοδος σε αυτήν την πραγματικότητα σημαίνει είσοδος στην Εποχή της Βασιλείας. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς να τρώνε και να πίνουν τα λόγια του Θεού, και αισθάνονται ότι τα λόγια Του είναι πρόσφατα ανεξαρτήτως χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν να πορεύονται στον σωστό δρόμο. Ο Θεός χρησιμοποιεί λόγια για να κάνει το έργο Του και να παράσχει για τον άνθρωπο. Όταν όλοι λαχταρούν και διψούν για τα λόγια του Θεού, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στον κόσμο των λόγων Του.

Ο Θεός έχει πει πολλά. Πόσα έχεις φτάσει σε σημείο να γνωρίζεις; Σε πόσα έχεις εισέλθει; Εάν κάποιος εκκλησιαστικός επικεφαλής δεν έχει καθοδηγήσει τους αδελφούς και τις αδελφές του στην πραγματικότητα των λόγων του Θεού, τότε θα έχει αμελήσει το καθήκον του, και δεν θα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του! Είτε η κατανόησή σου είναι βαθιά είτε επιφανειακή, ανεξάρτητα από τον βαθμό της κατανόησής σου, πρέπει να ξέρεις πώς να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, πρέπει να δίνεις μεγάλη προσοχή στα λόγια Του, και να κατανοείς τη σημασία και την αναγκαιότητα της βρώσης και της πόσης τους. Έχοντας πει τόσα πολλά ο Θεός, εάν δεν τρως και δεν πίνεις τα λόγια Του, ούτε προσπαθείς να αναζητάς ή να κάνεις τα λόγια Του πράξη, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πίστη στον Θεό. Εφόσον πιστεύεις πράγματι στον Θεό, πρέπει να τρως και να πίνεις τα λόγια Του, να ζεις τα λόγια Του και να βιώνεις τα λόγια Του. Μόνο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί πίστη στον Θεό! Εάν λες ότι πιστεύεις στον Θεό με το στόμα σου, αλλά είσαι ανίκανος να κάνεις πράξη οποιονδήποτε λόγο Του ή να παράγεις κάποια πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει πίστη στον Θεό. Αντίθετα, σημαίνει «η αναζήτηση άρτου για την ικανοποίηση της πείνας». Αν μιλάς μόνο για ασήμαντες μαρτυρίες, άχρηστα πράγματα και επιφανειακά θέματα, χωρίς να κατέχεις ούτε το παραμικρό ίχνος πραγματικότητας: αυτά δεν συνιστούν πίστη στον Θεό και απλώς δεν έχεις κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να πιστεύεις στον Θεό. Γιατί πρέπει να τρως και να πίνεις όσο το δυνατόν περισσότερο από τα λόγια του Θεού; Αν δεν τρως και δεν πίνεις τα λόγια Του, μα αναζητάς μόνο να ανέλθεις στον ουρανό, είναι αυτό πίστη στον Θεό; Ποιο είναι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνει κάποιος που πιστεύει στον Θεό; Με ποιο μονοπάτι επιτυγχάνει ο Θεός την τελείωση του ανθρώπου; Μπορείς να τελειωθείς χωρίς να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού; Μπορείς να θεωρείσαι άνθρωπος της βασιλείας χωρίς τα λόγια του Θεού να λειτουργούν ως η πραγματικότητά σου; Τι ακριβώς σημαίνει πίστη στον Θεό; Οι πιστοί στον Θεό θα πρέπει, τουλάχιστον, να είναι κόσμιοι εξωτερικά· το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να κατέχουν τα λόγια του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, δεν μπορείς ποτέ να απομακρυνθείς από τα λόγια Του. Η γνώση για τον Θεό και η ικανοποίηση του θελήματός Του επιτυγχάνονται όλα μέσω των λόγων Του. Στο μέλλον, κάθε έθνος, δόγμα, θρησκεία και τομέας θα κατακτηθεί μέσω των λόγων του Θεού. Ο Θεός θα μιλήσει άμεσα, και όλοι οι άνθρωποι θα κρατήσουν τον λόγο του Θεού στα χέρια τους και μέσω αυτού, θα τελειωθεί η ανθρωπότητα. Εντός και εκτός, τα λόγια του Θεού θα διαχυθούν παντού: Η ανθρωπότητα θα εκφράσει τα λόγια του Θεού με το στόμα της, θα κάνει πράξεις σύμφωνα με τα λόγια του Θεού, και θα φυλάξει τα λόγια του Θεού μέσα της, παραμένοντας διαποτισμένη με τα λόγια του Θεού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Συνεπώς, η ανθρωπότητα θα τελειωθεί. Όσοι ικανοποιούν το θέλημα του Θεού και είναι σε θέση να καταθέσουν μαρτυρία σ’ Αυτόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που κατέχουν τα λόγια του Θεού ως την πραγματικότητά τους.

Η είσοδος στην Εποχή του Λόγου —στην Εποχή της Χιλιετούς Βασιλείας— είναι το έργο που πραγματοποιείται σήμερα. Εφεξής, να κάνεις πράξη τη συμμετοχή σε συναναστροφή σχετικά με τα λόγια του Θεού. Μόνο μέσω της βρώσης και της πόσης, καθώς και της εμπειρίας του λόγου του Θεού θα είσαι σε θέση να βιώσεις τον λόγο του Θεού. Πρέπει να παράγεις κάποια πρακτική εμπειρία προκειμένου να πείσεις τους άλλους. Αν δεν μπορείς να βιώσεις την πραγματικότητα του λόγου του Θεού, κανείς δεν θα πειστεί! Όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό μπορούν να βιώσουν την πραγματικότητα του λόγου του Θεού. Αν δεν μπορείς να παράγεις αυτήν την πραγματικότητα και να γίνεις μάρτυρας για τον Θεό, αυτό δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έχει εργαστεί μέσα σου κι εσύ δεν έχεις οδηγηθεί στην τελείωση. Αυτή είναι η σπουδαιότητα του λόγου του Θεού. Η καρδιά σου διψά για τον λόγο του Θεού; Όσοι διψούν για τον λόγο του Θεού, διψούν για την αλήθεια, και μόνο άνθρωποι σαν κι αυτούς είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Στο μέλλον, υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα οποία ο Θεός θα εκφράσει σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα δόγματα. Πρώτα μιλά και εκφράζει τη φωνή Του ανάμεσά σας ώστε να σας καταστήσει ολοκληρωμένους πριν μιλήσει και εκφράσει τη φωνή Του μεταξύ των Εθνικών και τους κατακτήσει. Μέσω των λόγων Του, όλοι θα πειστούν ειλικρινά και απόλυτα. Μέσω του λόγου του Θεού και των αποκαλύψεών Του, η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου συρρικνώνεται, αποκτά την εμφάνιση ενός ανθρώπου και η επαναστατική διάθεσή του μειώνεται. Τα λόγια εργάζονται επί του ανθρώπου με εξουσία και κατακτούν τον άνθρωπο εντός του φωτός του Θεού. Το έργο που επιτελεί ο Θεός στην παρούσα εποχή, καθώς και τα σημεία καμπής του έργου Του, βρίσκονται εντός του λόγου Του. Αν δεν αναγνώσεις τον λόγο Του, δεν θα κατανοήσεις τίποτα. Μέσω της δικής σου βρώσης και πόσης των λόγων Του, και μέσω της συμμετοχής σου σε συναναστροφή με τους αδελφούς και τις αδελφές σου και τις πραγματικές εμπειρίες σου, θα αποκτήσεις πλήρη γνώση των λόγων του Θεού. Μόνο τότε θα είσαι σε θέση να βιώσεις αληθινά την πραγματικότητά τους.

Υποσημειώσεις:

α. Το αρχικό κείμενο δεν περιέχει τη φράση «της παραβολής».

Προηγούμενο: Εκείνοι που υποτάσσονται στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό

Επόμενο: Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο