Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (2)

Η φύση του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική από την ουσία Μου, διότι η διεφθαρμένη φύση του ανθρώπου προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον Σατανά· η φύση του ανθρώπου έχει υποστεί κατεργασία και έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ζει υπό την επήρεια του κακού και της ασχήμιας του Σατανά. Ο άνθρωπος δεν μεγαλώνει σε έναν κόσμο αλήθειας ούτε σε ένα άγιο περιβάλλον, πόσο μάλλον δε, ζει στο φως. Επομένως, κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να κατέχει την αλήθεια στη φύση του από τη στιγμή της γέννησης, πόσο μάλλον δε, μπορεί κανείς να γεννηθεί με μια θεοσεβή, υπάκουη στον Θεό ουσία. Αντιθέτως, οι άνθρωποι κατέχουν μια φύση που αντιστέκεται στον Θεό, παρακούει τον Θεό και δεν αγαπά την αλήθεια. Αυτή η φύση είναι το πρόβλημα για το οποίο θέλω να συζητήσουμε —η προδοσία. Η προδοσία είναι η πηγή της αντίστασης κάθε ατόμου προς τον Θεό. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο και όχι σ’ Εμένα. Κάποιοι θα ρωτήσουν: Δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν στον κόσμο, όπως ακριβώς και ο Χριστός, τότε γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια φύση που προδίδει τον Θεό, αλλά ο Χριστός δεν έχει τέτοια φύση; Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να σας εξηγηθεί με σαφήνεια.

Η βάση της ύπαρξης της ανθρωπότητας είναι η επαναλαμβανόμενη μετενσάρκωση της ψυχής. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο αποκτά μια ανθρώπινη ζωή στη σάρκα όταν μετενσαρκώνεται η ψυχή του. Μετά τη γέννηση του σώματος ενός ατόμου, αυτή η ζωή συνεχίζεται έως ότου η σάρκα φτάσει, τελικά, στα όριά της, δηλαδή μέχρι την τελική στιγμή, κατά την οποία η ψυχή αφήνει το περίβλημά της. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, με την ψυχή του ατόμου να έρχεται και να φεύγει ξανά και ξανά, διατηρώντας, με αυτόν τον τρόπο, την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Η ζωή της σάρκας είναι, επίσης, η ζωή της ψυχής του ανθρώπου, και η ψυχή του ανθρώπου υποστηρίζει την ύπαρξη της σάρκας του. Δηλαδή, η ζωή κάθε ατόμου προέρχεται από την ψυχή του, και η ζωή δεν είναι έμφυτη στη σάρκα. Επομένως, η φύση του ανθρώπου προέρχεται από την ψυχή, όχι από τη σάρκα. Μόνο η ψυχή κάθε ατόμου γνωρίζει με ποιον τρόπο έχει βιώσει τους πειρασμούς, τις συμφορές και τη διαφθορά του Σατανά. Τα πράγματα αυτά είναι άγνωστα στη σάρκα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η ανθρωπότητα γίνεται ακούσια όλο και πιο σκοτεινή, όλο και πιο βρόμικη και όλο και πιο κακή, ενώ η απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και σ’ Εμένα μεγαλώνει όλο και περισσότερο και η ζωή γίνεται όλο και πιο σκοτεινή για την ανθρωπότητα. Ο Σατανάς κρατά τις ψυχές των ανθρώπων στη λαβή του, συνεπώς, είναι φυσικό ότι η σάρκα του ανθρώπου έχει καταληφθεί κι αυτή από τον Σατανά. Πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σάρκα και μια τέτοια ανθρωπότητα να μην αντιστέκονται στον Θεό; Πώς θα μπορούσαν να είναι εγγενώς συμβατές με Αυτόν; Ο λόγος για τον οποίο ρίχνω τον Σατανά στον αέρα είναι επειδή Με πρόδωσε. Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, οι άνθρωποι να απαλλαχθούν από την ανάμειξή τους; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προδοσία είναι στην ανθρώπινη φύση. Ευελπιστώ ότι μόλις κατανοήσετε αυτόν τον συλλογισμό, θα έχετε, επίσης, σε κάποιον βαθμό, πίστη στην ουσία του Χριστού. Η σάρκα που ενδύεται το Πνεύμα του Θεού είναι η ίδια η σάρκα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι υπέρτατο· Αυτός είναι παντοδύναμος, άγιος και δίκαιος. Παρομοίως, η σάρκα Του είναι κι αυτή υπέρτατη, παντοδύναμη, άγια και δίκαιη. Μια τέτοια σάρκα μπορεί να κάνει μόνο πράγματα δίκαια και ωφέλιμα για την ανθρωπότητα, πράγματα άγια, ένδοξα και ισχυρά· Εκείνος δεν δύναται να κάνει κάτι που παραβιάζει την αλήθεια, που παραβιάζει την ηθική και τη δικαιοσύνη, πόσο μάλλον δε, δύναται να πράξει οτιδήποτε που θα πρόδιδε το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι άγιο, κι έτσι η σάρκα Του δεν διαφθείρεται από τον Σατανά· η σάρκα Του έχει διαφορετική ουσία από τη σάρκα του ανθρώπου. Διότι εκείνος που διαφθείρεται από τον Σατανά είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός· ο Σατανάς δε θα μπορούσε ποτέ να διαφθείρει τη σάρκα του Θεού. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος και ο Χριστός κατοικούν στον ίδιο χώρο, μόνο ο άνθρωπος έχει κυριευτεί, χρησιμοποιείται κι έχει παγιδευτεί από τον Σατανά. Αντιθέτως, ο Χριστός παραμένει αιωνίως απρόσβλητος από τη διαφθορά του Σατανά, γιατί ο Σατανάς δεν θα είναι ποτέ ικανός να ανυψωθεί στον υψηλότερο τόπο και δεν θα είναι ποτέ σε θέση να πλησιάσει τον Θεό. Σήμερα, θα πρέπει όλοι σας να κατανοήσετε ότι η μόνη προδοσία εις βάρος Μου προέρχεται από την ανθρωπότητα, καθώς είναι διεφθαρμένη από τον Σατανά. Η προδοσία δεν θα αποτελέσει ποτέ ζήτημα που να αφορά ούτε στο ελάχιστο τον Χριστό.

Όλες οι ψυχές που έχουν διαφθαρεί από τον Σατανά βρίσκονται υποδουλωμένες στη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Μόνο αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό έχουν διαχωριστεί, έχουν διασωθεί από το στρατόπεδο του Σατανά και έχουν μεταφερθεί στη σημερινή βασιλεία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν πλέον υπό την επιρροή του Σατανά. Ακόμα κι έτσι, η φύση του ανθρώπου εξακολουθεί να είναι ριζωμένη στη σάρκα του ανθρώπου, το οποίο σημαίνει ότι παρόλο που η ψυχή σας έχει σωθεί, η φύση σας παραμένει όπως ήταν, και η πιθανότητα να Με προδώσετε παραμένει στο εκατό τοις εκατό. Αυτός είναι ο λόγος που το έργο Μου διαρκεί τόσο καιρό, επειδή η φύση σας είναι υπερβολικά αδιάλλακτη. Τώρα, όλοι σας υπομένετε κακουχίες στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας καθώς εκπληρώνετε τα καθήκοντά σας, ωστόσο, ο καθένας σας είναι ικανός να Με προδώσει και να επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής του Σατανά, στο στρατόπεδό του, καθώς και να επιστρέψει στην παλιά του ζωή —αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Εκείνη την ώρα, θα σας είναι αδύνατο να παρουσιάσετε ένα ίχνος ανθρώπινης φύσης ή ανθρώπινης ομοιότητας, όπως κάνετε τώρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα καταστραφείτε και, επιπλέον, θα καταδικαστείτε αιώνια, θα τιμωρηθείτε αυστηρά, και δεν θα μετενσαρκωθείτε ξανά. Αυτό είναι το πρόβλημα που βρίσκεται μπροστά σας. Σας το υπενθυμίζω με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε, πρώτον, το έργο Μου να μην αποβεί μάταιο και, δεύτερον, ώστε να μπορέσετε όλοι σας να ζήσετε σε μέρες με φως. Στην πραγματικότητα, το κύριο πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσο το έργο Μου αποβεί μάταιο. Το σημαντικό είναι να είστε σε θέση να ζήσετε μια ευτυχισμένη ζωή και να έχετε ένα θαυμάσιο μέλλον. Το έργο Μου είναι το έργο της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων. Αν η ψυχή σου πέσει στα χέρια του Σατανά, τότε το σώμα σου δεν θα ζήσει εν ειρήνη. Εάν προστατεύω το σώμα σου, τότε και η ψυχή σου θα βρίσκεται σίγουρα υπό τη φροντίδα Μου. Εάν πραγματικά σε αποστρέφομαι, τότε το σώμα και η ψυχή σου θα πέσουν αμέσως στα χέρια του Σατανά. Μπορείς να φανταστείς την κατάστασή σου τότε; Αν μια μέρα τα λόγια Μου περάσουν απαρατήρητα από εσάς, τότε είτε θα σας παραδώσω όλους στον Σατανά, ο οποίος θα σας υποβάλει σε ανυπόφορα βασανιστήρια έως ότου κατευναστεί τελείως η οργή Μου, είτε θα τιμωρήσω Εγώ ο ίδιος εσάς τους αδιόρθωτους ανθρώπους, γιατί οι καρδιές σας που Με προδίδουν δεν θα έχουν αλλάξει ποτέ.

Θα πρέπει τώρα όλοι σας να εξετάσετε προσεκτικά τους εαυτούς σας όσο πιο γρήγορα μπορείτε, ώστε να δείτε πόση προδοσία εις βάρος Μου παραμένει μέσα σας. Περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας. Μην είστε επιπόλαιοι όταν Με αντιμετωπίζετε. Δεν παίζω ποτέ παιχνίδια με τους ανθρώπους. Αν πω πως θα κάνω κάτι, τότε θα το κάνω σίγουρα. Ελπίζω όλοι σας να γίνετε άνθρωποι που παίρνουν τα λόγια Μου στα σοβαρά και δεν τα θεωρούν επιστημονική φαντασία. Αυτό που θέλω από εσάς είναι χειροπιαστές πράξεις, όχι τις φαντασιοκοπίες σας. Στη συνέχεια, πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις Μου, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Εάν είσαι πραγματικά πάροχος υπηρεσιών, τότε μπορείς να Μου παρέχεις υπηρεσίες πιστά, χωρίς ίχνος χαλαρότητας ή αρνητισμού;

2. Εάν διαπιστώσεις ότι δεν σε εκτίμησα ποτέ, θα εξακολουθείς να είσαι σε θέση να παραμείνεις και να Μου παράσχεις δια βίου υπηρεσία;

3. Εάν εξακολουθώ να είμαι πολύ ψυχρός απέναντί σου παρά το γεγονός ότι έχεις δαπανήσει μεγάλη προσπάθεια, θα είσαι σε θέση να συνεχίσεις να εργάζεσαι για Μένα στην αφάνεια;

4. Εάν, αφού έχεις δαπανήσει κάποια πράγματα για Μένα, Εγώ δεν ικανοποιήσω τις ασήμαντες απαιτήσεις σου, θα αποκαρδιωθείς και θα απογοητευτείς από Μένα ή, μάλιστα, θα εξαγριωθείς και θα ξεστομίσεις ύβρεις;

5. Εάν ήσουν πάντα πολύ αφοσιωμένος και έτρεφες μεγάλη αγάπη για Μένα, κι όμως υπομείνεις το βάσανο μιας ασθένειας, της φτώχειας και της εγκατάλειψης από τους φίλους και τους συγγενείς σου, ή αν υπομείνεις οποιεσδήποτε άλλες κακοτυχίες στη ζωή, θα εξακολουθήσεις να είσαι αφοσιωμένος σ’ Εμένα και να Με αγαπάς;

6. Εάν τίποτα απ’ ό,τι έχεις φανταστεί στην καρδιά σου δεν ταιριάζει με ό,τι έχω κάνει, πώς θα βαδίσεις στο μελλοντικό σου μονοπάτι;

7. Εάν δεν λάβεις τίποτα από όσα ήλπιζες να λάβεις, τότε μπορείς να συνεχίσεις να Με ακολουθείς;

8. Αν ποτέ σου δεν έχεις κατανοήσει τον σκοπό και τη σημασία του έργου Μου, τότε μπορείς να είσαι ένα υπάκουο άτομο που δεν κρίνει αυθαίρετα και δεν βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα;

9. Μπορείς να εκτιμήσεις σαν θησαυρό όλα τα λόγια που έχω πει και όλο το έργο που έχω κάνει ενόσω βρίσκομαι μαζί με την ανθρωπότητα;

10. Είσαι σε θέση να είσαι πιστός ακόλουθός Μου, πρόθυμος να υπομείνεις μια ζωή βασάνων για Μένα, παρόλο που δεν λαμβάνεις τίποτα;

11. Είσαι σε θέση να εγκαταλείψεις τη σκέψη, τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για το μελλοντικό μονοπάτι επιβίωσής σου για χάρη Μου;

Αυτές οι ερωτήσεις αντιπροσωπεύουν τις τελικές απαιτήσεις Μου από εσάς και ελπίζω όλοι σας να μπορείτε να Μου δώσετε απαντήσεις. Αν έχεις εκπληρώσει ένα ή δύο από τα πράγματα που τίθενται σε αυτές τις ερωτήσεις, τότε πρέπει να συνεχίσεις τις προσπάθειες. Αν δεν μπορείς να επιτύχεις ούτε μία από αυτές τις απαιτήσεις, τότε σίγουρα είσαι ο τύπος του ανθρώπου που θα ριχτεί στην κόλαση. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε παραπάνω σε τέτοιους ανθρώπους, διότι σίγουρα δεν είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι σε αρμονία μ’ Εμένα. Πώς θα μπορούσα να κρατήσω στον οίκο Μου κάποιον που θα μπορούσε να Με προδώσει υπό οποιαδήποτε περίσταση; Όσο για εκείνους που και πάλι θα μπορούσαν να Με προδώσουν στην πλειονότητα των περιστάσεων, θα παρατηρήσω την απόδοσή τους προτού προβώ σε άλλες διευθετήσεις. Ωστόσο, δεν θα ξεχάσω ποτέ όλους όσοι, ανεξαρτήτως συνθηκών, είναι ικανοί να Με προδώσουν· θα τους θυμάμαι στην καρδιά Μου και θα περιμένω την ευκαιρία να ανταποδώσω τις μοχθηρές πράξεις τους. Οι απαιτήσεις που έχω θέσει είναι όλες προβλήματα τα οποία πρέπει να εξετάσετε μέσα σας. Ελπίζω να μπορέσετε όλοι σας να τα λάβετε σοβαρά υπόψη και να μη Με αντιμετωπίσετε επιπόλαια. Στο εγγύς μέλλον, θα ελέγξω τις απαντήσεις που Μου δώσατε σε αντιπαραβολή με τις απαιτήσεις Μου. Τότε, δεν θα απαιτήσω τίποτε περισσότερο από εσάς και δεν θα σας προσφέρω επιπλέον ειλικρινή νουθεσία. Αντ’ αυτού, θα ασκήσω την εξουσία Μου. Εκείνοι που θα πρέπει να διατηρηθούν θα διατηρηθούν, εκείνοι που θα πρέπει να ανταμειφθούν θα ανταμειφθούν, εκείνοι που θα πρέπει να παραδοθούν στον Σατανά θα παραδοθούν στον Σατανά, εκείνοι που θα πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά θα τιμωρηθούν αυστηρά και εκείνοι που θα πρέπει να χαθούν θα καταστραφούν. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας να Με ενοχλεί επί των ημερών Μου. Πιστεύεις στα λόγια Μου; Πιστεύεις στην τιμωρία; Πιστεύεις ότι θα τιμωρήσω όλους εκείνους τους μοχθηρούς που Με εξαπατούν και Με προδίδουν; Ελπίζεις εκείνη η ημέρα να έρθει νωρίτερα ή να έρθει αργότερα; Είσαι κάποιος που τρέμει την τιμωρία ή κάποιος που θα Μου αντιστεκόταν παρόλο που έπρεπε να υποστεί τιμωρία; Όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, μπορείς να φανταστείς εάν θα ζεις μες στις επευφημίες και στα γέλια ή αν θα οδύρεσαι και θα τρίζεις τα δόντια σου; Τι είδους τέλος ελπίζεις ότι θα έχεις; Έχεις σκεφτεί ποτέ σου σοβαρά αν πιστεύεις σ’ Εμένα εκατό τοις εκατό ή αν Με αμφισβητείς εκατό τοις εκατό; Έχεις αναλογιστεί ποτέ προσεκτικά τι είδους συνέπειες και τι αποτελέσματα θα σου φέρουν οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου; Ελπίζεις πραγματικά ότι όλα τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν διαδοχικά ή τρέμεις ότι τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν διαδοχικά; Αν ελπίζεις πως θα φύγω σύντομα προκειμένου να εκπληρώσω τα λόγια Μου, τότε πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τα δικά σου λόγια και τις πράξεις σου; Αν δεν ελπίζεις ότι θα φύγω και δεν ελπίζεις ότι όλα τα λόγια Μου θα εκπληρωθούν αμέσως, τότε ποιος ο λόγος να πιστεύεις σ’ Εμένα; Γνωρίζεις στ’ αλήθεια γιατί Με ακολουθείς; Αν ο λόγος είναι να διευρύνεις απλώς τους ορίζοντές σου, τότε δεν χρειάζεται να προβληματίζεσαι έτσι. Αν το κάνεις για να ευλογηθείς και ν’ αποφύγεις την επερχόμενη καταστροφή, τότε γιατί δεν ανησυχείς για τη συμπεριφορά σου; Γιατί δεν διερωτάσαι αν μπορείς να ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις Μου; Γιατί δεν διερωτάσαι, επίσης, αν έχεις τα προσόντα να λάβεις τις μελλοντικές ευλογίες;

Προηγούμενο: Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: η προδοσία (1)

Επόμενο: Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο