Σειρά κηρυγμάτων: Αναζητώντας την αληθινή πίστη «Γιατί ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκτελέσει το έργο της κρίσης Του τις έσχατες ημέρες;»

6 Ιουνίου 2023

Όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πως ο Θεός θα εκτελέσει την κρίση Του μεταξύ των ανθρώπων τις έσχατες ημέρες, πως ο Δημιουργός θα εμφανιστεί στην ανθρωπότητα και θα εκφράσει αυτοπροσώπως τα λόγια Του. Πώς εκτελεί, λοιπόν, ο Θεός αυτήν την κρίση; Εμφανίζεται το Πνεύμα Του στον ουρανό και μας μιλάει; Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς μάς είπε: “Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν” (Κατά Ιωάννην 5:22), “και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου” (Κατά Ιωάννην 5:27). Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται εν σαρκί ως ο Υιός του ανθρώπου τις έσχατες ημέρες για να κάνει το έργο της κρίσης. Όταν ο Θεός ενσαρκώνεται για να κάνει το έργο της κρίσης, πρόκειται για τον Σωτήρα που έρχεται για να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι, το αν κάποιος μπορεί να υποδεχτεί τον Σωτήρα έχει να κάνει με το αν μπορεί να σωθεί και να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Πολλοί πιστοί στον Κύριο μπορεί να ρωτήσουν: Γιατί πρέπει ο ίδιος ο Θεός να κάνει το έργο της κρίσης εν σαρκί; Γιατί δεν μπορεί να το κάνει στο πνευματικό σώμα του Κυρίου Ιησού; Υπάρχει ένα μυστήριο εδώ. Αυτό το επεισόδιο της εκπομπής «Αναζητώντας την αληθινή πίστη» θα σας καθοδηγήσει να αναζητήσετε την αλήθεια και να βρείτε την απάντηση.

Δείτε περισσότερα

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Απάντηση

Κοινοποίηση

Άκυρο